Artykuły redakcyjne
Like

Ustrój państwa – Wojciech Podjacki

12/03/2020
819 Wyświetlenia
0 Komentarze
6 minut czytania
Ustrój państwa – Wojciech Podjacki

W Polsce potrzebna jest głęboka reforma ustrojowa, która przywróci rzeczywistą władzę Narodowi, poprawi funkcjonowanie państwa oraz zapewni bezpieczeństwo i pomyślny rozwój wszystkim Polakom.

0


Konstytucja z 1997 roku nie spełnia tych kryteriów, a w dodatku dopuszcza oddanie w obce ręce suwerennych praw Rzeczypospolitej. Powstała ona na zamówienie oligarchii politycznej, której korzenie sięgają czasów PRL-u i zmowy przy okrągłym stole, a jej głównym zadaniem było utrwalenie władzy partyjnych mafii, pozbawienie obywateli wpływu na proces rządzenia oraz uniemożliwienie wykorzystania narodowego potencjału dla zwiększenia bogactwa, siły i znaczenia Polski. Dlatego sprawą wielkiej wagi jest uchwalenie nowej ustawy zasadniczej, która wyeliminuje wady obecnego systemu ustrojowego, poprawi jakość rządzenia i przywróci Polakom kontrolę nad własnym państwem. W tym celu należy:

  1. Wprowadzić model rządów prezydenckich, który jest jedyną drogą wyjścia z paraliżu władzy państwowej oraz skutecznym środkiem na okiełznanie rozpasanego i nieograniczonego sejmowładztwa, przejawiającego się w ostrych konfliktach, których areną są już nie tylko parlament i środki masowego przekazu, ale całe państwo. Rządy prezydenckie są skutecznym sposobem na ograniczenie anarchii, partykularyzmu i partyjniactwa, a podstawową ich zaletą jest stabilność i trwałość władzy wykonawczej. System prezydencki zagwarantuje ład i porządek w państwie oraz bezpieczeństwo zewnętrzne kraju. Poprawi też niezdrową atmosferę panującą pomiędzy naczelnymi organami państwa i wyeliminuje zły podział kompetencji oraz zapewni większą odpowiedzialność za funkcjonowanie rządu i podniesie autorytet władzy. System prezydencki zwiększy również skuteczność działania rządu uniezależniając go od zmiennych kaprysów reprezentacji partyjnych w parlamencie. Dlatego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wybierany w wyborach powszechnych przez Naród i posiadający ogromny mandat zaufania, powinien sprawować władzę zwierzchnią nad rządem, a także powoływać i odwoływać premiera oraz ministrów.
  2. Zmniejszyć liczbę organów administracji centralnej poprzez konsolidację ministerstw, urzędów i agencji rządowych. Rząd Rzeczypospolitej powinien składać się z premiera, wicepremiera i nie więcej niż 10 ministrów, a gabinety polityczne w ministerstwach należy zlikwidować i ograniczyć liczbę wiceministrów do jednego na każdy resort. Trzeba także wprowadzić zakaz łączenia stanowisk w administracji rządowej z wykonywaniem mandatu parlamentarzysty, aby wreszcie zaistniał prawdziwy rozdział władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz żeby członkowie rządu mogli się całkowicie skupić na sprawnym rządzeniu państwem, a nie na wikłaniu się w parlamentarne spory i intrygi.
  3. Zlikwidować Senat, który nie jest „izbą refleksji”, lecz przechowalnią politycznych emerytów oraz lukratywną i prestiżową synekurą dla zdeklasowanych polityków. Likwidacja izby wyższej uprości system władzy ustawodawczej i przyspieszy proces legislacyjny. Trzeba także ograniczyć kompetencje Sejmu, który powinien ustanawiać prawo, uchwalać budżet i kontrolować działalność rządu. Potrzebna jest również odnowa moralna polskiej polityki, która może się dokonać poprzez zmianę sposobu wyłaniania posłów na Sejm. Dlatego należy wprowadzić większościową ordynację wyborczą i system 460 jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW), co znacznie uprości procedury wyborcze i uczyni je bardziej przejrzystymi oraz zapewni większą kontrolę Narodu nad procesem wyłaniania parlamentarzystów. Kandydaci na posłów powinni kandydować z okręgów wyborczych, w których zamieszkują, a okres pełnienia funkcji posła powinien być ograniczony do 2 kadencji. Trzeba też zlikwidować ciszę wyborczą i wprowadzić zakaz publikowania sondaży na 2 tygodnie przed wyborami, ponieważ stały się one narzędziem służącym do manipulacji wyborcami, a także zaprzestać finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Niezbędnym jest również zniesienie nieuzasadnionych przywilejów dla parlamentarzystów oraz ograniczenie immunitetu poselskiego do działalności na forum Sejmu. Polacy powinni mieć też możliwość wpływania na politykę państwa poprzez instytucję ogólnokrajowego referendum, które powinno być zarządzane przez Sejm obligatoryjnie po złożeniu wniosku popartego przez minimum pół miliona obywateli.

Wprowadzenie wymienionych rozwiązań poprawi funkcjonowanie najważniejszych organów państwa oraz pozwoli na uzyskanie dużych oszczędności w wyniku likwidacji zbędnych instytucji i etatów administracyjnych. Zwiększy również odpowiedzialność rządzących, a jednocześnie rozszerzy krąg obywateli poczuwających się do udziału w życiu publicznym. Jednak największą korzyścią wynikającą z tej reformy będzie przywrócenie władzy zwierzchniej Narodowi oraz rozbicie pasożytniczej korporacji politycznej, która ubezwłasnowolniła Polaków i cieszy się luksusowym życiem na koszt podatników.

Inne zapisy autora:

0

Liga Obrony Suwerenności
Liga Obrony Suwerenności http://www.lospolski.pl

Polska partia polityczna o profilu patriotycznym.

252 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758