BIZNES
Like

SYSTEM EKONOMICZNY II PRL WEDŁUG WTYCZNYCH PROTOKOŁÓW MĘDRCÓW SYJONU

29/10/2013
82 Wyświetlenia
3 Komentarze
33 minute czytania
SYSTEM EKONOMICZNY II PRL WEDŁUG WTYCZNYCH PROTOKOŁÓW MĘDRCÓW SYJONU

Po owocach ICH poznacie –transformacja  ustrojowa  PRL w świetle Protokołów Mędrców Syjonu cz. II SYSTEM EKONOMICZNY II PRL WEDŁUG WTYCZNYCH PROTOKOŁÓW MĘDRCÓW SYJONU Motto: „Miejcie się na baczności przed fałszywymi prorokami. Oni przychodzą do was w przebraniu owczym, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z cierni lub figi z ostów. Tak właśnie każde dobre drzewo rodzi dobre owoce, a drzewo zagrzybione rodzi owoce zepsute. Nie może dobre drzewo rodzić zepsutych owoców ani drzewo zagrzybione rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, jest wycinane i wrzucane do ognia. Tak zatem poznacie ich po ich owocach.” Mt 7,15-20, Ewangelia według św. Mateusza   SYSTEM EKONOMICZNY II PRL WG WSKAZAŃ PROTOKOŁÓW MĘDRCÓW […]Po owocach ICH poznacie –transformacja  ustrojowa  PRL w świetle Protokołów Mędrców Syjonu cz. II

SYSTEM EKONOMICZNY II PRL WEDŁUG WTYCZNYCH PROTOKOŁÓW MĘDRCÓW SYJONU

Judepolonia

Motto:

Miejcie się na baczności przed fałszywymi prorokami. Oni przychodzą do was w przebraniu owczym, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z cierni lub figi z ostów. Tak właśnie każde dobre drzewo rodzi dobre owoce, a drzewo zagrzybione rodzi owoce zepsute. Nie może dobre drzewo rodzić zepsutych owoców ani drzewo zagrzybione rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, jest wycinane i wrzucane do ognia. Tak zatem poznacie ich po ich owocach.”

Mt 7,15-20, Ewangelia według św. Mateusza

 

SYSTEM EKONOMICZNY II PRL WG WSKAZAŃ PROTOKOŁÓW MĘDRCÓW SYJONU (PMS)

 

Stosowane i wdrażane zasady Protokołów Mędrców Syjonu w praktyce I i II PRL w obszarze ekonomii  wybrano  i  przedstawiono w kolejności ich występowania wg Protokołów,  z dodanym  pogrubieniem kluczowych fraz i dodatkiem komentarzy z oznaczeniem EK w kolorze niebieskim (który ,deklarowany jako niebieski na dopiskach i wnioskach na www. 3-cim obiegu mi nie wyszedł i pozostaje czarny!)dokonanym przez autora wpisu .Na zakończenie dodano wnioski jakie wynikają z konfrontacji przytoczonych treści paragrafów PMS wobec praktyk stosowanych przez ostanie 7 dziesięcioleci przez państwo nad Wisłą .

 

Protokół III

§ 5. Niewola ekonomiczna

Nędza przykuła do pracy narody mocniej, niż przykuwała je niewola i prawo pańszczyźniane. Od ostatnich można było się uwolnić w ten lub inny sposób, od nędzy zaś oderwać się jest niemożliwe.

§ 6. ,,Prawo ludu”  

Dla nędzarzy prawa republikańskie są ironią gorzką, bowiem potrzeba pracy omal że nie za dniówkę, nie pozwala im w rzeczywistości korzystać z tych praw, ale za to odbierają gwarancję zarobku stałego i pewnego, uzależniając go od porozumienia między pracobiorcamilub towarzyszami pracy.

EK 1:Warto tu zwrócić uwagę na prawidłowo użyty w PMS zwrot pracobiorcy, w stosunku do obecnie stosowanego na wspak do właściwego znaczenia „kapitalist”y, określanego pokrętnie jako „pracodawca” , w poprawnej terminologii oznaczający robotnika bądź najemnika! 

§ 9. Wyradzanie się gojów

Arystokrację, korzystającą na podstawie prawa z pracy robotnika, obchodziło żywo to, by robotnicy byli syci, zdrowi i krzepcy. Interes nasz leży w zjawisku wręcz przeciwnym – w wyradzaniu się (degeneracji) gojów. Źródło władzy naszej spoczywa w chronicznym niedojadaniu i braku sił u robotników, ponieważ wskutek tego popadają oni w niewolę naszą, w organach zaś władzy, opiekujących się robotnikami, nie znajdują oni ani sił, ani energii do przeciwdziałania temu.

EK 2: Polityka płacowa jak i podatkowa  w całym okresie I jak i  II PRL wdrażana przez instytucje państwowa była  jest jednoznacznie oparta na  § 5, a  której to cele ujęte są   § 6  § 9  Protokół III

Protokół IV

§ 5. Rola spekulacji

Aby wolność doprowadziła społeczeństwa gojów do rozkładu i ruiny, należy przemysł wprowadzić na drogę spekulacji. W wyniku, to co przemysł odbierze ziemi, nie pozostanie przy właścicielach, lecz przejdzie do spekulacji, czyli do kas naszych.

EK 3: § 5 określa cel wprowadzenia do spekulacji majątku narodowego w II PRL.  pod szyldem tzw. „prywatyzacji”

Protokół V

§ 1. Wzmożona centralizacja rządu

Jaką formę zarządu administracyjnego można nadać społeczeństwom, w których sprzedajność wdarła się wszędzie, gdzie do bogactw dojść można tylko przy pomocy sprytnych afer, gdzie panuje rozpusta, gdzie moralność podtrzymywana jest tylko przez system kar i prawa surowe, nie zaś przez przyjęte dobrowolnie zasady, gdzie uczucia dla wiary i ojczyzny zaginęły wskutek rozwoju poglądów kosmopolitycznych? Jaką formę rządu nadać społeczeństwom podobnym, jeżeli nie despotyczną, którą określę następnie?

 

EK 4: § 1  to skrzecząca rzeczywistość wykreowana przez żydowskich decydentów II PRL lub ich „polskich”, w tym celu, wysoko ulokowanych przekrętem sterowanej „demokracji”, agentów.

§ 6. Monopole w handlu i przemyśle

Aby kapitał (w domyśle: chodzi o żydowski –dop EK) mógł działać bez skrępowania, winien dążyć do swobody organizowania monopolów w przemyśle i handlu, o co już dobija we wszystkich częściach świata dłoń niewidzialna. Swoboda ta (wdrażana pod pretekstem tzw. „wolnego rynku” i „globalizmu” ) daje (prze-)wagę polityczną przemysłowcom, co posłuży do ucisku ludu.

EK 5: § 6 określa cel wprowadzenia  tzw. „globalizacji” a tym samym m.in. prawdziwy cel przeprowadzenia  „prywatyzacji” majątku narodowego w II PRL. ‘Prywatyzacji” wdającej polski majątek narodowy w przejecie globalnych koszer-monopoli.

Protokół VI

§ 3. Wyzucie arystokracji z ziemi

Arystokracja gojów, jako siła polityczna nie istnieje i nie mamy potrzeby liczenia się z nią, lecz jako posiadaczka terenów, szkodliwa jest dla nas z tego powodu, że może być samodzielna co do źródeł swego utrzymania. Wobec tego za wszelką cenę musimy wyzuć ją z ziemi.

§ 4. Obdłużenie ziemi

Najlepszym sposobem po temu jest powiększenie ciężarów, czyli obdłużenie ziemi. Sposób ten utrzyma własność ziemską w stanie bezwzględnego pognębienia. Arystokracja gojów, dziedzicznie nie umiejąca zadowolić się małym, szybko zbankrutuje.

§ 5. Przemysł, handel i spekulacja

Jednocześnie należy, w sposób wzmożony popierać handel, przemysł, a głównie spekulację, której rola polega na stanowieniu przeciwwagi dla przemysłu: bez spekulacji przemysł pomnoży kapitały prywatne, podniesie rolnictwo, uwolniwszy ziemie od obdłużenia wywołanego przez pożyczki, udzielane przez banki ziemskie. Należy, żeby przemysł wyssał z ziemi i pracę, i kapitały oraz żeby przez spekulację oddał w ręce nasze wszystkie pieniądze całego świata, a tym samym usunął wszystkich gojów, do szeregów proletariatu. Wówczas goje ukorzą się przed nami, byleby wyjednać dla siebie prawo istnienia.

EK 6: Protokół VI § 3 § 4 § 5 określa cel nierozliczonej dotąd. złodziejskiej  „reformy rolnej” w I PRL, masowej wyprzedaży polskiej ziemi za bezcen obcokrajowcom, przy równoczesnym braku możliwości wydzierżawienia ziemi byłych PGR-ów byłym robotnikom rolnym lub polskim chłopom w II PRL, a także stanowi klucz do istoty działania nomenklaturowych spółek państwowych lub koncesjonowanych przez państwo, a uprawiających niczym nie ograniczoną lichwę w dziedzinie skupu produkcji rolnej.

§ 6. Zbytek

Aby zniszczyć przemysł gojów, damy spekulacji do pomocy zasianą przez nas wśród gojów potrzebę zysku pochłaniającego wszystko.

EK 7: § 6 to rola „pop-kultury” medialnej reklamy i bankowej pułapki kredytowej w misji powszechnego wywłaszczenia tak Polaków jak i innych gojów.

§ 7. Podniesienie płacy zarobkowej i podrożenie artykułów pierwszej potrzeby

Podniesiemy płacę zarobkową, co jednak nie przyniesie żadnej korzyści robotnikom, bowiem jednocześnie wywołamy drożyznę artykułów pierwszej potrzeby, spowodowaną rzekomo upadkiem rolnictwa i hodowli. Oprócz tego podkopiemy zręcznie i głęboko źródła wytwórczości, przyzwyczaiwszy robotników do anarchii i nadużywania napojów wyskokowych, jednocześnie zaś zarządzimy wszelkie środki do wyzucia z ziemi wszystkich gojów inteligentnych.

§ 8. Tajemny cel propagowania teorii ekonomicznych

Chcąc, aby goje nie spostrzegli przedwcześnie istotnego celu działań, zakryjemy go rzekomym dążeniem do służenia klasie robotniczej oraz wielkim zasadom ekonomicznym, propagowanym czynnie przez nasze teorie ekonomiczne.

EK 8: Istota tzw. „lewicowej” a raczej nazywając dosłownie LEWEJ propagandy uprawianej przez żydokomunę w Niepodległej Polsce pod szyldami KPP, KPZU,KPZB, ZPN[1] , a po wojnie przez całą (żydowską ) nomenklaturę państwową i partyjną  I i II PRL jak i także istota eksterminacji  działalności  jedynych autentycznych polskich lewicowych organizacji  PPS-WRN oraz   NSZZ Solidarność są przyczynowo jednoznacznie oparte na  § 8 , a  której to cele także ujęte są § 5  Protokół IV.

 

 

Protokół XX

§ 2. Podatek postępowy

Niezależnie od tego podatki, obciążające kapitalistów, zmniejszają wprost bogactwa w rękach prywatnych, w których obecnie skoncentrowaliśmy je, jako przeciwwagę rządowej siły gojów – finansów państwa. Podatek, zwiększany procentowo w stosunku do kapitału, da znacznie większy dochód, niż obecnie podatki osobiste lub cenzusowe. Są one obecnie z korzyścią dla nas jedynie z tego powodu, że wzniecają wzburzenie umysłów i niezadowolenie między gojami.

EK 9: Polityka płacowa jak i podatkowa  w calem okresie I jak też II PRL wdrażana przez instytucje nomenklaturowe była i  jest jednoznacznie oparta na  § 7 , a  której to cele także ujęte są § 5  § 6  § 9 /Protokół III, § 2/Protokół XX § 2. Od 1945r oprócz narzuconej odgórnie,  powszechnej wśród większości Polaków wielopokoleniowej nędzy, skutkowała ona protestami robotniczymi 1956,1970,1976,1980 i stanowiła główny powód, wprowadzenia stanu wojennego 1981, który to  umożliwił  dalszą kontynuację wdrażania doktryny PMS.

§ 5. Papiery procentowe i zastój w obrocie

Zamiana części znaków obiegowych przez papiery procentowe wywołała właśnie zastój w obrocie. Skutki tego są już dostatecznie widoczne.

§ 8. Zastój kapitałów

Przesilenia ekonomiczne wywołaliśmy u gojów przez wycofanie pieniędzy z obiegu. Wielkie kapitały pozostawały w zastoju i wypompowywały pieniądze z państw, które zmuszone bywały do zwrócenia się o pożyczkę dla tychże kapitałów. Pożyczki te obciążyły procentami finanse państwa, oddały je kapitałom we władanie pańszczyźniane. Koncentracja przemysłu w rękach kapitalistów, którzy zagarnęli cały przemysł ludowy, wyssała z ludu, a tym samym i z państwa, wszelkie soki.

§ 9. Emisja pieniędzy

Obecne emitowanie znaków pieniężnych nie odpowiada zapotrzebowaniu, toteż nie może zaspokoić wszystkich potrzeb. Emisje pieniędzy powinny być zastosowane do przyrostu ludności, przy czym dzieci powinny być wliczane również. Skontrolowanie emisji tej jest sprawą zasadniczą dla całego świata.

EK 10:  § 5, § 8, § 9 To Istota i cel polityki  tzw. „schładzania gospodarki” do stanu jej agonii wdrożonej w II PRL wytycznymi Sachsa -Sorosa pod szyldem „Reformy Balcerowicza”. Jest to także doktryna blokady do środków płatniczych na rzecz powszechnego zadłużania społeczeństw „gojów” w celu zadłużenia i przejęcia całości majątków  za lichwiarski procent.

§ 10. Waluta złota

Wiecie o tym, że waluta złota była zgubą dla państw, które ją wprowadziły, bowiem nie mogła zaspokoić popytu na pieniądze, tym więcej, że wycofaliśmy, o ile było to możliwe, złoto z obiegu.

EK 11:  W nawiązaniu do § 10 ,w przypadku Polski kłania się sprawa zrabowanej przez Żydów

W okresie I PRL  polskiej rezerwy 95 ton złota Banku Polskiego RP ocalonej w 1939r przed niemieckim i sowieckim rabunkiem przez ewakuacje do państwa Sojuszniczego Wielkiej Brytanii. Bezprawnie z pogwałceniem umów zawartych  z RP, częściowo ograbione przez Anglików ,zostało wydane żydowskim namiestnikom PRL , którzy dokonali jego grabieży i wywózki z kraju. Sprawa ta mimo nieporównywanej z niczym innym w dokonanej na Narodzie Polskim skali rabunku pozostaje poza obszarem jakiegokolwiek dochodzenia i zainteresowań  „polskiego” aparatu sprawiedliwości II PRL!

 

 

§ 12. Budżet w państwie syjońskim
Projektowane przez nas reformy zasad instytucji finansowych gojów, przyobleczemy w takie kształty, że nie zatrwożą one nikogo. Wykażemy niezbędność reform z powodu tego homerycznego nieporządku, do którego doszedł nieład finansowy u gojów. Nieład ten, jak wskażemy, polega na tym, że po pierwsze goje zaczynają od naznaczania budżetu zwykłego, który z roku na rok wzrasta. Przyczyna jest ta, że budżet ten zachowany jest przez pół roku, po czym żądany jest budżet uzupełniający, którym szafują przez trzy miesiące, następnie – budżet dodatkowy, wszystko zaś kończy się budżetem likwidacyjnym. Ponieważ zaś budżet na rok następny obliczany bywa odpowiednio do sumy ogólnej, budżet roczny potraja się w ciągu 10 lat. Okres pożyczek, który nastąpił bezpośrednio potem, dokonał reszty i doprowadził wszystkie państwa gojów do bankructwa. Rozumiecie dobrze, że gospodarka podobna, której nauczyliśmy gojów, nie może być zastosowana u nas.

 

§ 13. Pożyczki państwowe

 

Każda pożyczka dowodzi niemocy państwa oraz niezrozumienia praw państwowych. Pożyczki, niby miecz Damoklesa, wiszą nad głowami władców, którzy zamiast czerpać z kieszeni podanych przy pomocy podatków chwilowych, idą prosić naszych bankierów o jałmużnę. Pożyczki zewnętrzne, są to pijawki których nie ma możności odjęcia od ciała państwowego, dopóki same nie odpadną lub też państwo nie odrzuci ich. Państwa gojów nie tylko nie zrzucają ich lecz nawet przystawiają ciągle, toteż muszą zginąć wskutek dobrowolnej utraty krwi. Czyż pożyczka, zwłaszcza zewnętrzna, jest właściwie czym innym? Pożyczka jest to wystawianie przez państwo weksli, stanowiących zobowiązanie procentowe, odpowiednie do sumy kapitału pożyczanego. Jeżeli pożyczka jest na 5 procent, to w ciągu 20 lat państwo wypłaci sumę procentową równą sumie pożyczki, w ciągu 40 lat podwójną, w ciągu 60 potrójną, a dług pozostanie długiem.

Z obrachunku powyższego staje się widoczne, że przy formie podatki pogłównego państwo odbiera biedakom ostatnie grosze, by móc zaspokoić bogaczy cudzoziemskich, od których pożyczyło pieniędzy, zamiast zebrać te grosze na potrzeby swoje bez płacenia procentów.

Dopóki pożyczki były wewnętrzne, goje przenosili pieniądze z kieszeni biedaków do kas kapitalistów. Z chwilą, kiedy przepłaciliśmy osobę odpowiednią, żeby przenieść pożyczki na grunt zewnętrzny, wówczas zasoby wszystkich państw popłynęły do kas naszych i wszyscy goje zaczęli nam płacić haracz poddańczy.

Lekkomyślność gojów panujących w stosunku do spraw państwa, sprzedajność ministrów lub ignorancja w zakresie spraw finansowych innych osób, stojących u steru, spowodowały zadłużenie państw w kasach naszych zobowiązaniami, niemożliwymi do spłacenia. Ale ileż pracy i pieniędzy kosztowało nas to!

§ 15. Papiery przemysłowe w państwie syjońskim

Pasożytnictwo i lenistwo, pożyteczne dla nas u gojów niezależnych, lecz niepożądane w sferze, objętej rządami naszymi.

Jakaż to jaskrawa niedomyślność ze strony zwierzęcych umysłów gojów, która znajduje wyraz w tym, że pożyczając od nas na procent, nie rozumieli, iż tę samą sumę z dodatkiem procentów czerpali z własnych kieszeni państwowych, by uregulować wierzytelności nasze. Cóż było prostszego, nad wzięcie potrzebnych sum wprost od własnych poddanych. Jednocześnie dowodzi to genialności naszego umysłu wybranego, bowiem umieliśmy przedstawić sprawę pożyczek w sposób taki. że goje upatrzyli w nich nawet korzyść własną.

§ 16. Władcy gojów, faworyci i agenci syjońscy

Władcy gojów, usunięci zgodnie z radami naszymi od prac państwowych dla zajęcia się przyjęciami, etykietą, uciechami – służyli za parawan rządom naszym. Sprawozdania faworytów, zstępujących swych w dziedzinie spraw, układane były przez agentów naszych i zaspokajały za każdym razem umysły krótkowzroczne obietnicami, że przewidywane są w przyszłości oszczędności i ulepszenia. Z jakiego źródła oszczędności? Z podatków nowych? – mogli zapytać, lecz nie zapytali czytając nasze sprawozdania i projekty. Wiecie, do czego doprowadziła ich podobna obojętność, do jakiego rozstroju finansowego, pomimo bezwzględnej zadziwiającej pracowitości ich ludów?!

Protokół XXI

§ 1 Pożyczki wewnętrzne

Do tego, co powiedziałem na poprzednim zebraniu, dodam jeszcze wyjaśnienie odnośnie pożyczek wewnętrznych. O zewnętrznych nie będę już mówił, bowiem one zasilały nas pieniędzmi narodowymi gojów, dla naszego zaś państwa cudzoziemcy nie będą istnieli, jak w ogóle cośkolwiek zewnętrznego.
Korzystaliśmy ze sprzedajności administratorów oraz z niedbalstwa władców, aby otrzymywać kwoty podwójne, potrójne itd., pożyczając rządom gojów pieniądze zupełnie ich państwom niepotrzebne. Czyżby kto mógł czynić coś podobnego w stosunku do nas?

Toteż wyjaśnię szczegółowo jedynie sprawę pożyczek wewnętrznych. Ogłaszając zawarcie pożyczki podobnej, państwa otwierają zapisy na weksle swoje, czyli na papiery procentowe. By uczynić je dostępnymi dla wszystkich, cena naznaczona bywa od setek tysięcy, przy czym pierwsi odbiorcy otrzymują rodzaj rabatu. Nazajutrz cena bywa podniesiona, rzekomo dlatego, że wszyscy rzucili się do kupowania pożyczki. Po kilkunastu dniach kasy są tak przepełnione, że nie wiadomo co robić z pieniędzmi (po cóż było je brać?). Zapasy pokrywają rzekomą pożyczkę kilkakrotnie: na tym polega cały efekt! Oto jakim zaufaniem cieszą się weksle państwa!

§ 2. Pasywa (niedobory, długi) i podatki

Kiedy już odegrano powyższą komedię, powstaje fakt wytworzonych pasywów, przy czym bardzo ciężkich. Dla pokrycia procentów trzeba zaciągnąć nowe pożyczki, nie umarzające, lecz powiększające dług zasadniczy. Po wyczerpaniu kredytu, trzeba przy podatkach opłacać procenty od długu, lecz nie sam dług. Podatki te są to pasywa, używane na pokrycie pasywów…

§ 3. Konwersje (zamiany długów państwowych na inne) i bankructwa

Z kolei następuje czas konwersji, które zmniejszają sumę procentów lecz nie sam dług i nie mogą być dokonane bez zgody wierzycieli: przy ogłaszaniu konwersji proponowany jest zwrot pieniędzy osobom, które nie chcą konwertować swych walorów. Gdyby wszyscy posiadacze nie zgodzili się na nią, wówczas państwa złapałyby się na własną wędkę, bowiem okazałoby się dłużnikami niewypłacalnymi. Na szczęście nie znający się na sprawach finansowych wierzyciele rządów gojów zawsze woleli straty na kursie i zmniejszenie procentu, niż ryzyko nowej lokaty, co niejednokrotnie pozwalało państwom pozbyć się wielomilionowych pasywów. Obecnie przy pożyczkach zewnętrznych, goje nie mogą urządzać takich figielków, wiedzą bowiem, że zażądamy zwrotu pieniędzy. W ten sposób wykazanie niewypłacalności najlepiej dowiedzie krajom braku związku między interesami narodów i ich rządów !

EK 12: Protokół XX: § 12, § 13 , § 16, Protokół XXI:  § 1, § 2 , § 3    To forma żydowskiej doktryny  odgórnego zadłużenia narodów i społeczeństw tzw. gojów w żydowskich bankach za pomocą przekrętu „budżetowej maszynki” spirali zadłużenia przy wsparciu  wysokooprocentowanego lichwiarskiego kredytu. Mistyfikacji oszustwa,  w której rzekome „budżetowanie” (wbrew własnemu pojęciu bo nie ma nawet związku z przeprowadzonym rzetelnie bilansem wpływów i wydatków ! ), zamiast stając się mechanizmem chroniącym interes i prawa narodu jako suwerena wobec państw sąsiednich, za sprawą zagranicznych i internacjonalnych agentów umieszczonych przekrętem „demokracji” na najwyższych urzędach państwa staje się legalną maszynką nieograniczonego wyzysku narodu ,pozbawienia go ekonomicznych podstaw wielopokoleniowej egzystencji  i nieograniczonego zadłużania na rzecz docelowej kolonizacji  i „legalnego” przejęcia zamieszkałych przezeń obszarów i dóbr w imię rzekomo nieuchronnej  spłaty zobowiązań podjętych przez ową „demokratyczną” agenturę bezprawnie( i na razie!) bezkarnie na lichwiarski procent.

Więcej :

http://jar.nowyekran.pl/post/57220,4-sposoby-przejmowania-narodowej-wlasnosci-za-pomoca-kreacji-pieniedzy

§ 4. Kasy oszczędności i renta

Zwracam pilną uwagę waszą na tę okoliczność oraz na następującą: obecnie wszystkie pożyczki wewnętrzne skonsolidowane są przez tzw. długi lotne tj. o mniej więcej bliskich terminach. Długi te są to pieniądze czerpane z kas oszczędnościowych i zapasowych. Pozostając przez czas dłuższy w dysponowaniu państwa, fundusze te ulatniają się na pokrycie procentów od pożyczek zagranicznych. Fundusze kas zamieniane są przez rentę na taką samą. Owa renta zatyka wielkie dziury w skarbie państw gojów.

EK 10:Oto prawdziwa istota powołania i działalności instytucji pokroju ZUS ,NFZ,PZU, OFE, mechanizmu działania tzw. składek-dotacji unijnych, czy nadal powszechnie egzystujących peerelowskich „spółdzielni mieszkaniowych” na rzecz niegraniczonego i wyjętego spod kontroli społecznych wyzysku narodu i zasilania koryta „demokratycznej” agentury koszer- internacjonału na obszarze danego kraju.

SYSTEM EKONOMICZNY II PRL WEDŁUG WTYCZNYCH PROTOKOŁÓW MĘDRCÓW SYJONU –WNIOSKI

 

1.Przykłady kolejnych „reform ekonomicznych” wdrażanych czy to np. w Rosji Sowieckiej ,czy w I-szej, a następnie II-giej PRL, a wreszcie w obszarze krajów wcielonych przekrętem referendalnym do IV Rzeszy,  stanowią w swej całości same w sobie żywy dowód na materializowanie się krok po kroku w wymienionych  krajach zawartej w Protokołach Mędrców Syjonu doktryny zniewalania i wywłaszczenia „gojów”, a tym samym stanowią dowód na ICH obligatoryjny, ponadczasowy, talmudyczny, a tym samym krypto-żydowski charakter wymienionych systemów .

2.Z drugiej strony bezwzględne, i niezmienne  w swej ciągłości wielopokoleniowe tj. od 1944r do dnia dzisiejszego, wdrażanie  talmudycznych wytycznych Protokołów Mędrców Syjonu na obszarze Polski, tym samym pozbawienia ogółu wyzyskiwanej polskiej części  społeczeństwa podstawowych praw obywatelskich, wielopokoleniowych korzeni egzystencji i wywłaszczenia przy pozbawieniu Polaków realnego wpływu na władzę, stanowi sam w sobie,  kolejny dowód na okupacyjny, żydo-rasistowski i jednoznacznie antypolski charakter I-szej oraz II PRL. Tym samym jest kolejnym dowodem ,że zamiast istnienia Rzeczypospolitej, od 1944r mamy nadal tą samą pasożytującą na Polakach podszywającą się po Nią żydowską atrapę- karykaturę Państwa Polskiego. A jedyna podstawowa różnica w ekonomii między I-szą a II PRL jest ta ,że w tej pierwszej doktryna PMS sprowadzała się do powszechnego wywłaszczenia ogółu „gojów” tj. Polaków pod szyldem „budowy socjalizmu”  ,w drugiej zaś do uwłaszczenia się przez koszerną  mniejszość na uzyskanym tą drogą tzw. majątkiem narodowym metodą sztucznego zadłużenia realizowanego ściśle wg wytycznych PMS

3.Jak wynika z treści Protokołów, te prowadzone od początku PRL celowe odgórnie i historycznie bezprawne działania podcinające korzenie egzystencji oraz podstawy społecznego bytu  ogółu Polaków w Polsce,  narastające ,szczególnie lawinowo ze strony „trzeciej Erpe” od 10 kwietnia 2010, oprócz uwłaszczenia się sitwy trzymającej władzę służą jednoznacznie kolonizacji kraju i przekreśleniu podstaw bytu Narodu Polskiego i to już w obecnym pokoleniu.

4.Jeżeli naród stanowiący większość, aspirujący być suwerennym we własnym kraju, faktyczne jest przez władzę pozbawiany podstawowych praw obywatelskich, bez ograniczeń systematycznie i  systemowo ogałacany ze środków do przeżycia i dalszego rozwoju, pozbawiany podstaw dalszej egzystencji grupowej i indywidualnej, to aby przetrwać  musi zastosować umożliwiające osiągnięcie tego celu środki nielegalne. „Nielegalne”, czyli te, które w naszym przypadku  za takowe, są uznawane przez bezprawnie (nielegalnie!) trzymających  władzę. Im większy jest zakres powszechnego zniewolenia i zagrożenia dalszej egzystencji , tym bardziej nieograniczony, bezwzględny i powszechny winien być zakres stosowania metod, których miernikiem stosowalności winna być jedynie ich trwała skuteczność, a nie wielkość grożących dziś za ich użycie karnych sankcji. A  dla przetrwania Narodu Polskiego, innej drogi niż pełne odszczurzenie Polski z osobników podgryzających podwaliny bytu Narodu Polskiego czyli Powszechna Deratyzacja Kraju, nie ma! Straty jakie tu sami poniesiemy, nie będą miały wkrótce znaczenia, bo bez jej podjęcia i przeprowadzenia – jak wskazuje sama treść PMS  -docelowo i  tak czeka nas Polaków zagłada…

http://kosciesza.neon24.pl/post/43521,eutanazja-czy-penitencjarna-emerytura-w-tuskolandzie


[1] Oparta na Żydach-litwakach  agentura sowiecka zorganizowana w organizacjach  dywersyjnych  pod  szyldami Komunistycznej Partii: Polski KPP), Zachodniej Ukrainy(KPZU),Zachodniej Białorusi (PZB). i tzw. Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP)

Inne zapisy autora:

Kościesza

Oświadczam, że wszelkie moje publikacje internetowe udostępniam wszystkim użytkownikom za darmo: każdy użytkownik ma prawo darmowego ich kopiowania, powielania w internecie i linkowania do nich bez zmiany treści . Nie wyrażam zgody na żadną inną „ochronę praw autorskich” moich publikacji w Internecie.

67 publikacje
1 komentarze
 

3 komentarz

 1. Dominik

  Witam Autorze Koscieszo,

  widze, że pan się zna na temat stanu Polski jak i prawo jakie w Polsce jest. Byłbym zainteresowany możliwoscią kontaktu, gdyż zza odrą też są ludzie którzy mają sporo informacji na stan RFN, która dalej prowadzi Prawo III Rzeszy i blokuje Niemcom traktaty pokojowe, które by formalnie kończyły II Wojne Swiatową, ale ich brak w tym przeszkadza. Chciałbym zbudować most pomiędzy panem a ekipą http://www.staatenlos.info , która manifestuje codziennie w Berlinie pod Reichstagiem w Berlinie o uwolnienie od faszyzmu i nazizmu RFN/EU. Prosiłbym o kontakt na vt614@rocketmail.com lub dh19053@web.de

  pozdrawiam Dominik

 2. AS

  Wkurzają mnie takie głupie artykuły. Czego chcecie od Żydów? Że każdy z nich chce zarobić? Przecież każdy chłop chce zrobić i mieć np. na kochankę. A zarabiajcie i Wy. Czy ktoś Wam tego zabrania?

 3. JAQ

  “Zwracam pilną uwagę waszą na tę okoliczność oraz na następującą: obecnie wszystkie pożyczki wewnętrzne skonsolidowane są przez tzw. długi lotne tj. o mniej więcej bliskich terminach.” Jak napisał jezuita Pierre Charles jest to zdanie “równie prawdziwe, jak twierdzenie, że wszyscy suszą swoje ubrania zanurzając je w wodzie” w : http://niniwa22.cba.pl/znak_protokoly_medrcow_syjonu.htm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

319217