Bez kategorii
Like

Świętem narodowym powinna być data utworzenie I Rzeczpospolitej

11/11/2012
404 Wyświetlenia
0 Komentarze
16 minut czytania
no-cover

Kaczyński „ By pozycja naszego kraju była poważna, byśmy byli poważnym krajem, z którym inni się liczą. ..Rober Kaplan „ Najważniejszymi państwami w Europie są Niemcy i Polska

0


 

11 listopada .Święto Niepodległości . Kaczyński „By pozycja naszego kraju była poważna, byśmy bylipoważnym krajem,z którym inni się liczą. Krajem, któryodnosi sukcesy naprawdę, a nie polegające na tym, że ktoś kogoś poklepie po plecach,nie kapituluje w każdej sprawie, nie cofa się.Który potrafi wywalczyć to, co mu się należy „….”– Tutaj trzeba wspomnieć o tych wszystkich, którzy walczyli z bronią w ręku (…). Ta walka miała jedną zasadniczą przesłankę, ci, którzy brali w niej udział byli polskimi patriotami. Dlatego to święto jest świętem polskiego patriotyzmu– zaznaczył.”…(źródło )
 
Rober Kaplan „ Najważniejszymi państwami w Europie są Niemcy i Polska „..”A co do roli Polski: nie tylko George Friedman o tym mówił. Mówił też o niej Brzeziński. Chodzi o centralne miejsce Polski w Europie Środkowej. Jeśli chodzi o moją opinię, to dwoma obecnie najważniejszymi państwami w Europie są Niemcy i Polska. Francja traci na znaczeniu „….”Tradycyjnie, za Piłsudskim i Giedroyciem, mówi się o roli Polski na Wschodzie, zwłaszczana Ukrainie i Białorusi. Jednak Kaplan zauważa: „….”Nie wydaje mi się, by Polska miała jakąkolwiek rolę na Ukrainie i Białorusi, bo to jest poza polskimi możliwościami. „….”A czy Ukraina może się wyrwać ze swojej sytuacji geopolitycznej?„….”Ukraina próbuje, ale ze słabą Unią Europejską to będzie trudne. I oficjalnie pewnie zostanie niepodległa, ale będzie zależna od Rosji.”….(źródło)
 
Data największego triumfu polskiej , litewskiej i ruskiej myśli politycznej , data utworzenia federacji , Rzeczpospolitej Obojga Narodów powinna zostać ustanowiona świętem narodowym . Trzecim obok Święta Niepodległości 11 Listopada, i rocznicy dnia uchwalenia polsko litewskiej konstytucji 3 Maja .
 
Tą data byłby albo 1 lipca, data podpisania ,albo 4 lipca, data ratyfikacji przez ostatniego Jagiellona, Zygmunta II Augusta . Byłby to idealny letni dzień na wspaniały festyn. Dzień ten powinien być świętem narodowym nie tylko w Polsce , ale również na Litwie, na Białorusi i na Ukrainie .
 
Jeśli Polska chce jak sobie to marzy Kaczyński stać się krajem poważnym , realizującym swoje interesy w tym geostrategiczne , to musi powrócić do idei odbudowy imperium jakim była federacja Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kaplan pisze o tym co jest rzeczą oczywistą. Polska ze względu na swoje geopolityczne położenie jest państwem kluczowym dla kierunku w którym rozwija się struktura polityczna Europy . Rosja i Prusy stały się głównymi politycznymi graczami Europy dopiero po zniszczeniu Potęgi , jak nazywano I Rzeczpospolitą . Niemcy mogły być zjednoczone przez Prusy tylko dzięki temu ,że o sile tych ostatnich zdecydowały nabytki terytorialne zdobyte na federacji , na Rzeczpospolitej w zaborach .
 
Nie bez powodu w czasie I Wojny Światowej , aby skruszyć potęgę Rosji i Niemiec dążące dążące do hegemoni światowej Stany Zjednoczone wprowadziły 13 punkt Wilsona , który gwarantował odbudowę Polski . To Polska zabierając Niemcom po wojnie ogromne terytoria zepchnęła je do pozycji karłowatego mocarstwa . Witalność Polski , jej ekspansywność i witalność najlepiej zrozumieć jeśli uświadomimy sobie ,że Polska jest największym zwycięzcą XX wieku w Europie. Państwem, które za każdą wojną , z każdą zmianą geopolityczna zyskiwał geostrategicznie.
 
Przypomnę co się stało z naszymi odwiecznymi wrogami . Cesarstwo Austrii zostało raz na zawsze zniszczone, a ona sama stała się drugorzędnym skansenem politycznym. Prusy zostały przez Polskę zniszczone , Polska wchłonęła lwia część pruskiego terytorium , a Niemcy fundowane na sile Prus stały się mocarstwem karłowatym . Polacy nie bojąc się nikogo stworzyli ponad 10 miliony ruch antykomunistyczna , Solidarność , co stało się kamieniem węgielnym rozpadu i upadku Rosji . Rosja została w Europie terytorialnie zepchnięta do XVI , a nawet do XV wieku.
Polska w wyniku powstań , rewolucji i wojen uzyskała największe w swej historii terytorium etniczne. Dzięki takim masowym ruchom jak Solidarność osłabiała wrogów i okupantów .
 
Mamy uregulowane sprawy granic z pozostałymi rozbitkami po Rzeczpospolitej, Litwą , Białorusią i Ukrainą .
 
Projekt europejski zaczął stanowić dla Polski zagrożenie . Wielki projekt mający zapewnić pokój między państwami , a więcej swobody i wolności dla mieszkańców Europy przeistoczył się w socjalistyczny koszmar. Socjalizm zaś to ustój niewolniczy. Dla Polaków oznacza niewolnictwo ekonomiczne i zepchnięcie do roli chłopów pańszczyźnianych , zaś dla elit polskich , które podpisały Volkslistę role ekonomów popędzającym polactwo do roboty .
 
Najwyższy czas pomyśleć o odbudowie I Rzeczpospolitej . Tylko odbudowa Potęgi . mocarstwa zapewni mieszkańcom ochronę militarną przed Rosja i Niemcami . Rzeczpospolita stanie się na powrót globalnym graczem politycznym.
 
Pierwszy krok uczynił w tym kierunku spadkobierca wielkiej myśli politycznej sięgającej czasów jagiellońskich , Lech Kaczyński planując utworzenie ścisłego strategicznego sojuszu polsko ukraińskiego .
 
„Lech Kaczyński opowiedział się za Europą współpracy, wolną od dominacji państw. W takiej Europie Polska i Ukraina mogłyby być jednym z ważniejszych sojuszy dużych państw. Jego zdaniem, nasza współpraca powinny dotyczyć gospodarki, kultury, a przede wszystkim kwestii politycznych „…(więcej)
 
Staniłko „Po trzecie wreszcie, polityka Lecha Kaczyńskiego zmierzała do politycznego zintegrowania krajów Europy Środkowej i Wschodniej „…”Ta strategia zbudowana była na tradycyjnym polskim myśleniu geopolitycznym, którego korzenie sięgają czasów jagiellońskich. „…”Prezydent Kaczyński dążył bowiem do zbudowania trwałej koalicji Polski – jako lidera Europy Środkowej „….(więcej)
 
Stronnictwo pruskie i lewactwo niemieckie Palikota nie bez powodu storpedowało przyłączenie się polskiego Sejmu do Litewskiego w uczynieniu roku 2013 rokiem Powstania Styczniowego
 
 
 
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
 
Prof. Norman Davies "triumfalizm" w czasie obchodów rocznicy razi brytyjskiego historyka.”…. „Polacy "zbliżają się do momentu, kiedy obchody rocznicy powstania warszawskiego powinny mieć swój kres. „…(więcej)
 
Człowiek , który wylansował Komorowskiego na prezydenta , jego przyjaciel Palikot „„Wstydzę się Powstania Warszawskiego! „…(więcej )
 
Palikot „- Konstytucja RP, flaga i godło to są symbole nacjonalizmu, które często prowadzą do antagonizmów, a w konsekwencji do wojen– powiedział Janusz Palikot. – Konstytucja, godło i flaga nie są potrzebne ani Polsce, ani Włochom, Francuzom i innym państwom Europy . Więcej zyskamy jeśli pozbędziemy się tych fałszywych symboli „..(źródło)
 
Zaręba „To nie jest ani sprawa partyjna, ani nawet ideologiczna, skoro o przypomnienie Polsce i światu 150 rocznicy Powstania apelują tacy ludzie jak Zdzisław Najder czy Jerzy Borejsza, z pewnością bliżsi liberałom niż prawicy, a poza naszymi granicami podobną decyzję podjął Sejm litewski, uznający to zdarzenie za element własnej, antyrosyjskiej, tradycji.Dlaczego więc posłowie z komisji kultury się opierają „…(źródło)
 
Skwieciński „ Platforma Obywatelska od dawna już igra z ideą rozbudowy własnej formacji w lewo, „pożywienia się” częścią elektoratów SLD i Palikota. A taki manewr wymaga ideologicznego zbliżenia –„…”Sądzę, że w szerszym kontekście trwającego w Polsce politycznego i kulturowego konfliktu.„…””Skandaliczna – bo w tej sprawie chcę użyć tego słowa już w pierwszym zdaniu – decyzja komisji kultury Sejmu RP, która głosami PO i palikociarni odrzuciła projekt ogłoszenia roku 2013 rokiem Powstania Styczniowego (nadchodzi równa, 150. rocznica) „…..” . Po pierwsze, było ono zarazem przejawem patriotyzmu i bohaterstwa najwyższej próby. „…..Narracja Platformy jest narracją, w której kluczową rolę odgrywa hasło „modernizacji” i nie zawsze artykułowany, ale wyraźny wymóg uczynienia Polski kompatybilną z Europą.A cechą tej ostatniej, przynajmniej takiej, jaką chcą widzieć elity brukselskie i szerzej – zachodniej części kontynentu – jest atrofia silnych tożsamości i zwłaszcza silnych emocji narodowych, utożsamianych z nacjonalizmem, wstecznictwem i zagrożeniem dla europejskiego projektu.Celebrowanie pamięci o powstaniach narodowych to bez wątpienia potężny czynnik, utrwalający czy intensyfikujący narodowe emocje. Z punktu widzenia „projektu kompatybilizacji” jest to więc coś zdecydowanie destrukcyjnego.
Patrząc z tej perspektywy przeciwstawienie się idei ogłoszenia Roku Powstania Styczniowego jest zachowaniem bardzo logicznym.”….”jednak cóż – obecna polska lewica jest inna. Jej większość ma mało wspólnego z tradycją PPS, sporo natomiast z peerelowskim „geopolitycznym realizmem” jako uzasadnieniem dla sprawowania władzy przez „obóz realnego socjalizmu”. ….”Po drugie – kontekstem tej wojny jest szerszy konflikt kulturowy. „…”Kiedy w dodatku na tę tożsamość nałożyły się wpływy współczesnej lewicy zachodniej, z jej narodowym nihilizmem, postępującą od lat 80. niechęcią wobec realnie istniejących tradycyjnych wspólnot i prymatem przeróżnych „uciemiężonych mniejszości” nad tymi wspólnotami„….”(źródło)

 
 
 
Robert Kaplan „ Chodzi o rolę Polski na Wschodzie jako członka UE i NATO. – Polska może wspierać integrację europejską Ukrainy, ale zbyt daleko w tym nie zajdzie, bo Europa nie jest obecnie tym zainteresowana. Polska graniczy z Ukrainą, Białorusią, krajami bałtyckimi i Rosją w Prusach Wschodnich”….”„…A gdyby Gruzja była członkiem NATO? „….”Wtedy najprawdopodobniej nie zostałaby zaatakowana, ale rzecz w tym, że nie była członkiem NATO. Nie zasługiwała na to, by być członkiem NATO. Jest biedna, zacofana i skorumpowana. A przede wszystkim – nie leży w Europie.”….”Wydaje mi się, że Europa pomiędzy Rosją a Zachodem pozostanie podzielona. Jak więc miałaby włączyć się w grę jako całość? „…..”Po pierwsze, Polska jest duża: ma dużą gospodarkę, dużą liczbę ludności. Jest zwartym narodem – nie ma u was mniejszości etnicznych, jak w byłej Jugosławii. Położona jest w krytycznym miejscu. Zwiększa budżet obronny, podczas gdy inne europejskie kraje go zmniejszają. A zwiększanie budżetu obronnego oznacza, że Pentagon będzie traktował Polskę z większym szacunkiem, jako poważnego sojusznika.”…..”Pentagon, póki co, wycofuje się z Europy Środkowej.”I tak, i nie. NATO nadal jest jedynym graczem w regionie. Gdyby nie było NATO, państwa bałtyckie by dziś nie były niepodległe. Nie lekceważmy NATO, ono nadal jest w grze.”…..(źródło )

 
Pytanie do Brzezińskiego „Nie sądzi pan, że Rosjanie po wojnie w Gruzji mogą teraz chcieć doprowadzić do rozpadu Ukrainy?. Odpowiedz „Na pewno spróbują to zrobić, gdy będą mieli taką szansę „..(więcej )

 
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

 

Inne zapisy autora:

0

Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758