Bez kategorii
Like

Sejm zajmie się dziś Ustawą o terminach zapłaty

03/01/2013
680 Wyświetlenia
0 Komentarze
3 minut czytania
no-cover

4 grudnia 2012 roku rząd przyjął projekt Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. Dzisiaj natomiast projektem zajmie się Sejm.

0


 

 

 

30-dniowy termin zapłaty dla organu publicznego, 30-dniowa procedura badania zgodności towaru lub usługi z umową oraz ryczałtowa stała kwota rekompensaty za koszty dochodzenia należności to główne zmiany, które wprowadza projekt nowej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

 

Projekt zawiera rozwiązanie, dzięki któremu w przypadku ustalenia terminu zapłaty dłuższego niż 60 dni, wierzycielowi przysługiwać będą odsetki za opóźnienie w wysokości tzw. odsetek podatkowych.

 

Nadal obowiązywać będzie przepis, w myśl którego wierzyciel ma możliwość naliczenia odsetek ustawowych po upływie 30 dni od dnia spełnienia swojego świadczenia. Ma to miejsce w sytuacji, gdy strony przewidziały w kontrakcie termin dłuższy niż 30 dni.

 

W umowach, w których dłużnikiem jest organ publiczny, Ministerstwo Gospodarki zaproponowało 30-dniowy termin zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi. Ustawodawca zakłada, że w szczególnych przypadkach możliwe będzie przedłużenie tego terminu maksymalnie do 60 dni kalendarzowych.

 

60-dniowy termin zapłaty jako zasada będzie mógł być natomiast stosowany jedynie wobec jednostek publicznych udzielających świadczeń zdrowotnych, w szczególności szpitali.

 

Projekt wprowadza również maksymalny, 30-dniowy termin na przeprowadzenie tzw. procedury badania towaru lub usługi potwierdzającej ich zgodność z umową.

 

Ustawa przewiduje także nowy instrument, dzięki któremu wierzyciel otrzyma zwrot kosztów, które poniósł przy dochodzeniu należnej mu od dłużnika kwoty. Wprowadzona zostanie stała rekompensata o równowartości 40 euro wyrażona w złotych. Jej naliczanie możliwe będzie od momentu wymagalności odsetek za opóźnienie w płatnościach, bez konieczności odrębnego wezwania do jej zapłaty.

 

Gdy koszty odzyskania należności przekroczą kwotę stałej rekompensaty, wierzyciel będzie mógł wystąpić na drogę sądową, aby uzyskać zwrot wszelkich wydatków, jakie poniósł próbując odzyskać należność.

 

Projekt nowej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wdraża do polskiego systemu prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

0

Va Banque

Wiadomości z banków i o bankach, dla klientów i pracowników, entuzjastów i sceptyków. Ubezpieczenia od A do Z. Gospodarka, finanse i giełda.

324 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758