HYDE PARK
Like

Schulz obiecuje koncernom znormalizować euro robola

06/05/2014
687 Wyświetlenia
3 Komentarze
20 minut czytania
Schulz obiecuje koncernom znormalizować euro robola

Krzysztof Rybiński „ Tani jak Polak „…”Polska stała się Chinami Europy „..”W porównaniu z innymi krajami mamy bardzo tanich pracowników. „…”W 2012 roku Polska była najbiedniejsza spośród wszystkich krajów OECD, Polacy przeciętnie zarabiali rocznie równowartość 13 tysięcy dolarów. Przed nami byli: Węgrzy (13 400), Estonia (15 100), Słowacy (15 300), Czesi (16 000).

0


W nękanej od kilku lat kryzysem i recesją Grecji przeciętne wynagrodzenie roczne wynosiło 25 500 dolarów. Z polskiej perspektywy to nie wygląda na kryzys. Najbogatsi Szwajcarzy zarabiali przeciętnie 90 tysięcy dolarów rocznie. „..”z powodu szybkiego starzenia się społeczeństwa, żeby wypłacać nawet głodowe emerytury, trzeba będzie podnosić składki ZUS „…”Jeżeli narzuty na płace są wysokie (PIT, ZUS pracownika, ZUS płacony za pracownika przez pracodawcę), to powstaje mniej miejsc pracy, bo pracownik jest droższy. „….”To oczywista oczywistość. Według raportu OECD Taxing Wages najwyższe narzuty na płace wśród krajów OECD były w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej (dane dotyczą modnego ostatnio w kręgach unijnych modelu rodziny, czyli singla zarabiającego średnią płacę w danym kraju). Prowadzi Belgia (55,8 proc.), drugie miejsce zajmują Niemcy (49,3 proc.), potem Austria, Węgry i Francja (49 proc.) i Włochy (48 proc.). Szwecja i Finlandia, które intuicyjnie podejrzewalibyśmy o przewodzenie w tej kwalifikacji, zajmują dopiero kolejne miejsca z wynikiem 42–43 proc. Nasi południowi sąsiedzi mają te koszty na poziomie 41–42 proc., w Polsce wynoszą 36 proc., w Wielkiej Brytanii i USA 31 proc. „…”Polska niestety nie ma ani wysokiej innowacyjności, ani wielu globalnych firm, wręcz przeciwnie – w obu obszarach ma bardzo słabe wyniki. „..(źródło )

Martin Schulz „Zagrożona Unia „…”Ugrupowania ksenofobów i eurofobów zyskują poparcie w niemal wszystkich krajach UE „…”Dlatego chcę zostać przewodniczącym Komisji Europejskiej, który za pięć lat będzie mógł powiedzieć, że zajęliśmy twarde stanowisko w kwestii zaniżania płac, że umieściliśmy odpowiednie „łatki” w przepisach regulujących zatrudnienie i że wprowadziliśmy w całej Unii zasadę jednakowej płacy za jednakową pracę wykonywaną w tym samym zakładzie. „….”Granice są obecne między państwami, lecz przebiegają również w ich obrębie: granice, które rozdzielają ubogich i bogatych, niewykształconych i wykształconych, granice językowe i te, które pojawiają się w ludzkich umysłach. „…”Najbardziej postępowy model życia”….” stworzyliśmy jedyną swego rodzaju społeczność w dziejach ludzkości, doświadczenie Unii jest doświadczeniem sukcesu. Zaprowadziliśmy najbardziej postępowy model życia społecznego na świecie. „…”Populiści starają się wzniecić panikę, strasząc tzw. łowcami okazji, którzy mieliby jakoby doprowadzić do upadku systemy opieki społecznej w goszczących ich krajach. To godna pożałowania kampania, w której mamy do czynienia z przeinaczaniem faktów, ich pochopnym uogólnianiem, wreszcie głoszeniem i powtarzaniem kłamstw do chwili, gdy ludzie wezmą je za dobrą monetę. „…”Skomplikować działanie fałszerzom „..”Mobilność obywateli Unii może się okazać obciążeniem dla szkolnictwa, systemu mieszkań komunalnych i infrastruktury niektórych miejscowości UE i zamieszkujących je społeczności. Te miasta i te społeczności muszą otrzymać pomoc – zarówno od swoich rządów, jak i od UE. Pragnę postawić tę kwestię jasno: prawo unijne nie chroni tych, którzy postanawiają nadużyć systemu, ubiegając się na przykład o zasiłek na dziecko w kilku krajach lub uzyskując prawo stałego pobytu na podstawie podrobionych dokumentów lub fałszywych małżeństw. Nie możemy pozwolić, by garstka ludzi, która nie przestrzega reguł, rzucała cień na reputację wszystkich obywateli Unii Europejskiej pracujących, studiujących lub spędzających lata emerytury w innych niż macierzyste państwach. Zamierzam możliwie najbardziej skomplikować życie fałszerzom – i możliwie najbardziej ułatwić je tym, którzy korzystają z uzasadnionego prawa do przemieszczania się. „….”Mamy też do czynienia z innym problemem, świadomie ignorowanym przez populistów: z sytuacjami, gdy mobilni pracownicy harują miesiącami w rzeźniach za dwa i pół euro za godzinę lub podejmują ciężką pracę na budowach jako fikcyjnie samozatrudnieni. Wiele pozbawionych skrupułów firm i przedsiębiorców w godny pożałowania sposób nagina prawo i wystawia na pośmiewisko prawa pracownicze oraz standardy społeczne. „…..” Nigdy nie przestają mnie zdumiewać rozmówcy bez reszty przekonani, że powstanie Unii Europejskiej jest aktem nieodwracalnym. W rzeczywistości jest wręcz przeciwnie: projekt ten nigdy nie był aż tak zagrożony, to zaś ogranicza nasze szanse konkurowania na rynkach światowych i stawia pod znakiem zapytania trwałość naszych demokracji, naszych fundamentalnych praw i naszego modelu społecznego. „…..”Pamiętajmy, że tylko wspólnie jesteśmy wystarczająco silni, by konkurować ze światowymi potęgami. „…””Autor jest niemieckim politykiem, eurodeputowanym SPD, przewodniczącym grupy socjalistycznej w europarlamencie, przewodniczącym Parlamentu Europejskiego „…(źródło )

Profesor Michał Wojciechowski „ Zagrożeniem dla wolności Kościoła jest narzucanie mu wymogów politycznych i modnych poglądów. Równości jest w nim bowiem więcej niż w zbiurokratyzowanych demokracjach „….”Przede wszystkim jednak postępowcy mieli nadzieję, że katolicyzm „zreformowany” przyjmie hasła zlaicyzowanej i zdemoralizowanej kultury europejskiej, że się do niej dopasuje. I tak bywa do dziś, co widać po sposobie przedstawiania wypowiedzi papieża Franciszka, rzekomo idących w tym kierunku. „….”Kościół w Polsce przez długi czas miał wybitnego przywódcę, kogoś, kto aktywnie uczestniczył w soborze i odwoływał się do niego w swoich wypowiedziach i działalności. Na obecny kształt Kościoła w Polsce wpłynął decydująco. Chodzi o rolę Jana Pawła II i jego „pokolenia”, dobitnie przypomnianą przez kanonizację papieża. „….”Mimo to religijność Polaków słabnie. Podaje się, że od 1980 roku odsetek uczestniczących w mszy niedzielnej spadł o 11 punktów procentowych. Bardziej w miastach niż na wsi, co świadczy o niezłym stanie katolicyzmu ludowego. Mimo masowości katechizacji spadek religijności jest największy wśród młodych, choć nie pod każdym względem – np. młodsze roczniki bardziej sprzeciwiają się aborcji. Obyczaje oddalają się od wzorów chrześcijańskich, o czym świadczy choćby odsetek rozwodów „…”Przede wszystkim jednak niedługo po zmianach ustrojowych zaczęła się nagonka medialna na Kościół (większa niż u schyłku komunizmu). Jej celem jest odgórna laicyzacja społeczeństwa polskiego, wbrew jego woli i tradycji „…”Kampanię przeciw Kościołowi poprowadziła lewica –  i postkomuniści, i ta jej część, która, będąc kiedyś w opozycji do PZPR, za jej rządów schlebiała Kościołowi z przyczyn taktycznych. Do nich dołączyła rządowa biurokracja i w ogóle media. Obie te siły odbierają bowiem Kościół jako konkurencję w sferze władzy: władzy państwa i władzy nad umysłami. Wiara stanowi przeszkodę dla wpływów polityków i dziennikarzy. „….”w 1990 roku mogłem nawet w „Gazecie Wyborczej” porównać antyklerykalizm do antysemityzmu – gdyż istotnie kopiuje on propagandę nazistowską, która oskarżała Żydów o nadmierne wpływy, bogactwo i występki seksualne, w tym pedofilię. Dziś taka antyklerykalna mowa nienawiści się upowszechnia.”….”Ochrzcić Lewiatana?
W społecznościach zachodnich chrześcijaństwo traci na znaczeniu na skutek ekspansji biurokratycznego państwa i mediów pretendujących do rządu dusz. Opanowały one gros przestrzeni publicznej. Po prostu, mimo sloganów o demokracji, mamy coraz mniej wolności i coraz mniej przestrzeni do oddolnej samoorganizacji i samodzielnego wyboru.”….”W tej sytuacji błędem wielu katolików jest aprobata dla tego systemu. Chwalą państwo rzekomo opiekuńcze mimo jego biurokratycznych, totalnych i laicyzacyjnych aspektów. Wierzą w pozory demokracji w ustroju biurokratycznym. Zachodnim chadekom się wydaje, że Lewiatana można opanować czy ochrzcić, a tymczasem mu ulegają. Księża dają się manipulować politykom, takim, co to odwiedzają biskupów przed wyborami. Tymczasem współpraca z państwem z reguły kończy się uzależnieniem Kościoła od polityki. „…”Dla wolności w naszej części świata Kościół zrobił więcej niż ktokolwiek inny, a wiara ze swojej natury jest dobrowolnym wyborem. Zagrożeniem dla wolności Kościoła jest narzucanie mu wymogów politycznych i modnych poglądów. Równości jest w nim więcej niż w zbiurokratyzowanych demokracjach, chociaż ludzie są przecież nierówni pod względem moralnym i intelektualnym. „….” Aparat państwowy przejmuje dziś coraz więcej władzy, a obywatelom obiecuje, że zatroszczy się o ich sprawy. Ci to aprobują, zajmując postawę bierną i roszczeniową. Ta zaraza przerzuca się na Kościół. „…”Zasadniczą szansą Kościoła jest to, czego w przeregulowanym społeczeństwie brakuje: wolność działania i oddolne, osobiste zaangażowanie. Wymaga to wyraźnego sprzeciwu wobec przerostu państwa i raka biurokracji. Jeszcze raz trzeba stanąć po stronie obywateli, gnębionych i wyzyskiwanych przez rządzące sitwy. Upominać się o prawa wierzących w zawłaszczanej przez laicyzm przestrzeni publicznej. Upominać się o zdrowe prawodawstwo rodzinne. Zresztą prawdziwe chrześcijaństwo zawsze budziło sprzeciw i sprzeciwiało się panującym złym porządkom. „…(źródło )

Coryllus „Nie dlatego bynajmniej, że socjaliści wstydzą się swoich zbrodni, ale dlatego, że za tym procederem stoją banki, które są rzeczywistymi mocodawcami panów nazywających siebie socjalistami. „…. (więcej)

Krzysztof Urbański „Mokry Księżyc Gazowego giganta”… „ Na Ganimedesie, największym księżycu Jowisza, są warunki do życia -”…”Skalistego Ganimedesa obiegającego gazowego Jowisza  spowija wiele warstw lodu przedzielonych oceanami płynnej wody. Do takiego wniosku doszli badacze pracujący w Laboratorium Napędu Odrzutowego (JPL) NASA.
Ganimedes może być zbudowany jak wielowarstwowa kanapka – opisuje dr Steven Vance z JPL.”....(źródło )

———–
Mój komentarz

Profesor teologii Michał Wojciechowski „ Zagrożeniem dla wolności Kościoła jest narzucanie mu wymogów politycznych i modnych poglądów. Równości jest w nim bowiem więcej niż w zbiurokratyzowanych demokracjach „…W tej sytuacji błędem wielu katolików jest aprobata dla tego systemu. Chwalą państwo rzekomo opiekuńcze mimo jego biurokratycznych, totalnych i laicyzacyjnych aspektów. Wierzą w pozory demokracji w ustroju biurokratycznym. Zachodnim chadekom się wydaje, że Lewiatana można opanować czy ochrzcić, a tymczasem mu ulegają. Księża dają się manipulować politykom, takim, co to odwiedzają biskupów przed wyborami. Tymczasem współpraca z państwem z reguły kończy się uzależnieniem Kościoła od polityki. „….”Aparat państwowy przejmuje dziś coraz więcej władzy, a obywatelom obiecuje, że zatroszczy się o ich sprawy. Ci to aprobują, zajmując postawę bierną i roszczeniową. Ta zaraza przerzuca się na Kościół. „....”Zasadniczą szansą Kościoła jest to, czego w przeregulowanym społeczeństwie brakuje: wolność działania i oddolne, osobiste zaangażowanie. Wymaga to wyraźnego sprzeciwu wobec przerostu państwa i raka biurokracji. Jeszcze raz trzeba stanąć po stronie obywateli, gnębionych i wyzyskiwanych przez rządzące sitwy. Upominać się o prawa wierzących w zawłaszczanej przez laicyzm przestrzeni publicznej. Upominać się o zdrowe prawodawstwo rodzinne. Zresztą prawdziwe chrześcijaństwo zawsze budziło sprzeciw i sprzeciwiało się panującym złym porządkom. „…(źródło )

Socjalista Martin Schulz” Najbardziej postępowy model życia”….” stworzyliśmy jedyną swego rodzaju społeczność w dziejach ludzkości, „…”Zaprowadziliśmy najbardziej postępowy model życia społecznego na świecie.”….” z sytuacjami, gdy mobilni pracownicy harują miesiącami w rzeźniach za dwa i pół euro za godzinę lub podejmują ciężką pracę na budowach jako fikcyjnie samozatrudnieni. Wiele pozbawionych skrupułów firm i przedsiębiorców w godny pożałowania sposób nagina prawo i wystawia na pośmiewisko prawa pracownicze oraz standardy społeczne.”…(źródło

……………………

To co planuje Schulz nie tylko wielka wizji zarządzanie silą roboczą w interesie koncernów , czyli znormatyzowania wszystkich roboli w Europie. To co planuje ma jeszcze bardziej wzmóc potęgę rody oligarchów pruskich . Ta sama płaca za tą samą pracę . Jeżeli wszędzie w Europie źródło robocze wszędzie w Europie pracujące w jakiejkolwiek fabryce samochodów będzie zarabiało tyle samo , to produkcja zostanie przeniesiona do centrum, czyli do Niemiec,ponieważ inne czynniki , na wola polityczna , przykład stopy procentowe, logistyka ,koncentracja ludności będą działały na korzyść centrum . Każdy rodzaj pracy, każdy zawód pracy z metką , każdy robotnik z kodem kreskowym . Obłęd .A jednak.

Schulz mówi o najbardziej postępowym modelu życia . A co jest istotą tego najbardziej postępowego modelu życia społecznego na świcie . Zapierdalanie do małego aż po grób w fabrykach koncernów . Im więcej jest bogactwa wytworzonego, tym większa koncentracja majątku następuej i tym mniej maja warstwy pracujące .Pomimo coraz większych gospodarek socjaliści nie mówią rozwoju badan naukowych , zwiększeniu liczby naukowców , intelektualistów , zmniejszeniu , okresu pracy i obniżeniu wieku emerytalnego . Coraz bogatszy świat powinien być światem coraz barwniejszym . Ale tak nie jest. Coraz większe bezrobocie, problemy z utrzymaniem dzieci i rodzin. Zmuszaniem młodych ludzi do porzucania nauki i rozpoczynania wcześnie pracy. Socjalistyczny raj . Raj niewolników

I tutaj pochylmy się nad tekstem Wojciechowskiego, który przedstawia chrześcijaństwo jako oazę wolności , bunt przeciwko totalitarnemu systemowi i bandyckiemu -państwu , jedyną siłę w Europe , które może przeciwstawić się zrobieni z ludzi niewolników .

Sztekst Wojciechowskiego polecam szczególnie ludziom z otoczenia Kaczyńskiego , Jurka, Piłki, Ziobry ,Kurskiego .

Kaczyński powinien zrozumieć na przykładzie Kluzik Rostowskie ,że nie powinien iść na żaden kompromisy z socjalistami , z ludźmi o lewicowych poglądach . Jak się teraz czuje Kaczyński , który tylko dlatego że jest człowiekiem dobrym i tolerancyjnym wylansował lewaczkę Kluzik Rostkowską . To dzięki miękkości Kaczyńskiego w stosunku do znajdujących się wokół niego socjalistów ta lewaczka seksualizuje w tej chwili szkołach polskie dzieci. Najwyższy czas pognać lewicowców z PiS.

video Państwowy terroryzm
video Robimy się w konia sami: IDEOLOGIA PŁATA FIGLE (komentarze widzów)

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitt

Powiadomienia o kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska „
Zapraszam do przeczytania pierwszego rozdziału mojej książki
„Klechda Krakowska „ Rozdział pierwszy „ Dobre złego początki „
Klechda Krakowska Rozdział drugi „ Na końcu którego będzie o bogini Kali „
Klechda Krakowska Rozdział III „Nie należy nerwosolu pić na oko

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

3 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816