Bez kategorii
Like

Relacja ze spotkania Stowarzyszenia Ruch Wolności

21/04/2012
268 Wyświetlenia
0 Komentarze
4 minut czytania
no-cover

W czwartek, 19.04.2012 r., o godz. 10.00 spotkaliśmy się na inauguracyjnym spotkaniu Stowarzyszenia Ruch Wolności w Częstochowie.

0


Główne założenia i program Ruchu podsumowało trzech liderów stowarzyszenia: Marek Domagała, Włodzimierz Skalik oraz Stefan Kramarski. Następnie odbyła się konferencja prasowa dla lokalnych mediów.

To początek naszej drogi. Obiecujemy, że zaskoczymy jeszcze nie jednego.

 

 

Kodeks wartości

Wstęp
Tworząc nowy, lokalny byt społeczno-polityczny spisaliśmy Kodeks wspólnie uznawanych wartości. Każda z osób, która włączyła się w prace naszego Stowarzyszenia o nazwie Ruch Wolności w Częstochowie podpisała poniższy Kodeks. Podpis złożony pod deklaracją to gwarancja, że łączą nas konkretne, jasno określone wartości, a cele jakie przed sobą stawiamy są z nimi zgodne. Złamanie podpisanej deklaracji będzie łatwe i jednoznaczne do osądzenia przez uczestników porozumienia i innych obywateli, co znacząco odróżnia nas od innych bytów społecznych czy politycznych.

1. Zbiór wartości uniwersalnych- perspektywa ogólna, krajowa
a. Uznanie wolności obywatelskich za fundament budowania ładu społecznego,
b. Uznanie zasady, że jednostka jest zawsze w stanie lepiej gospodarować swoją własnością od państwa czy samorządu,
c. Zrównoważony budżet jako fundament zdrowych finansów publicznych,
d. Redukcja wydatków administracyjnych do niezbędnego minimum,
e. Prymat prawa i interesu krajowego nad unijnym,
f. Pozostawienie złotego polskiego jako środka płatniczego na terenie RP,
g. Uznanie tradycyjnej rodziny za podstawowe środowisko jakie tworzy najlepsze warunki do wychowania kolejnych pokoleń,
h. Uznanie wartości chrześcijańskich za fundament ładu moralnego,
i. Szacunek dla wartości patriotycznych i narodowych, dla tradycji i dorobku kulturalnego i materialnego Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Cele lokalne, samorządowe.
a. Systematyczna redukcja deficytu w budżecie miasta poprzez:
– redukcję wydatków bieżących przy jednoczesnym utrzymaniu lub podnoszeniu niezbędnych wydatków majątkowych służących ogółowi obywateli miasta,
– racjonalizację zatrudnienia we wszelkich agendach i innych instytucjach zależnych od urzędu miasta,
– redukcję zbędnych komórek organizacyjnych wewnątrz urzędu,
– redukcja ilości komisji i zbędnych funkcji w Radzie Miasta,
b. Uznanie zasady, że wydatki winny służyć ogółowi obywateli a nie mocnym grupom wpływu, korporacjom, związkom itp.,
c. Wycofywanie się miasta ze Spółek i instytucji, które efektywniej mogą prowadzić obywatele,
d. W ramach obowiązującego prawa krajowego dążenie do zrównania w prawach i dotacjach podmiotów prywatnych i publicznych,
e. Stworzenie ściśle przestrzeganych przez kolejne kadencje i lata strategicznych planów rozwoju miasta w tym: – Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, – systemu komunikacji i w innych, najważniejszych dla rozwoju miasta obszarach,
f. Optymalizacja ilości planów zagospodarowania przestrzennego, bez zbędnego przerostu szczegółowych regulacji,
g. Ograniczenie do niezbędnego minimum ilości bieżących uchwał i regulacji,
h. Partnerstwo publiczno- prywatne jako skuteczny sposób realizacji istotnych celów publicznych.

Częstochowa, dnia 01.02.2012 r.


Stowarzyszenie Ruch Wolności w Częstochowie

Materiał nadesłany do Redakcji

 

Inne zapisy autora:

0

Persona non grata

Blog przeznaczony do publikacji materialów dziennikarzy obywatelskich przygotowanych na zlecenie Nowego Ekranu lub artykulów i listów nadeslanych do Redakcji

422 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758