Artykuły redakcyjne
Like

Radary: anuluj sobie mandat!

23/08/2013
19416 Wyświetlenia
412 Komentarze
17 minut czytania
Radary: anuluj sobie mandat!

W opublikowanym 17.08.2013 artykule „Mandat? Podetrzyj się wezwaniem!” przedstawiłem analizę prawną praktyki służb drogowych takich jak Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Straż Miejska i Straż Gminna dotyczącą karania za wykroczenia drogowe ujawnione za pomocą stałych rejestratorów (radarów), za niewłaściwe parkowanie ujawnione przez funkcjonariuszy pod nieobecność kierowcy w samochodzie, oraz za wykroczenie polegające na odmowie wskazania przez właściciela pojazdu sprawcy wykroczenia. Udowodniłem tam bezwzględnie, że wezwania dotyczące tych mandatów i grzywien tak rażąco naruszają prawo, że wypełniają przesłanki przestępstwa usiłowania wyłudzenia pieniędzy od obywatela przez urzędnika państwowego. Natomiast wezwanego zwalniają z obowiązku udzielania jakiejkolwiek odpowiedzi bandyckiemu organowi, a tym bardziej stawiania się na jego wezwania. Po prostu, ze złodziejami, oszustami i bandytami grożącymi bezprawnymi szykanami się nie rozmawia tylko podaje ich do prokuratury. Ku mojemu zaskoczeniu artykuł ten wywołał niesłychane zainteresowanie czytelników. W ciągu pięciu pierwszych dni po publikacji, tylko na Trzecim Obiegu przeczytało go 50 tys. osób (a został wielokrotnie przedrukowany na innych portalach) co skutkowało dyskusją zawierającą ponad 180 komentarzy (merytoryczną i kulturalną – za co wielki ukłon), oraz około dwustoma mailami jakie otrzymałem od osób pokrzywdzonych zadających pytania oraz dostarczających niesamowitych przykładów wraz z dokumentami potwierdzających szalejące bezprawie i skalę łupienia obywateli (z góry przepraszam wszystkich, którym nie odpowiedziałem – to głównie dla was niniejszy tekst). Ale co ważne na skutek artykułu pojawiło się w dyskusji pod nim i dyskusji mailowej wielu prawników, a nawet doktorów prawa i mecenasów, z których ani jeden nie podważył co do zasady mojej wykładni i wszyscy zgodzili się z tezą końcową, choć wielokrotnie doszło do sporów o pewne szczegóły. Poprzedni mój artykuł zdemaskował bezprawie i uświadomił adresatów wezwań, że nie muszą na nie reagować i nie powinni być karani, teraz podpowiem jak postępować w praktyce, by oszust w mundurze nie próbował nas „ukarać” i bezprawnie nękać.

0


Główne wnioski zawarte w https://3obieg.pl/mandat-podetrzyj-sie-wezwaniem są następujące:

 

1. Straż Miejska, Straż Gminna i Generalny Inspektorat Transporu Drogowego wysyłając nam wezwanie, żądanie czy inne pismo informujące o tym, że oto radar stacjonarny albo funkcjonariusz zarejestrował nasz samochód jako prowadzony przez sprawcę wykroczenia drogowego (przekroczenie prędkości, niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, parkowanie w miejscu niedozwolonym) działa na podstawie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (czyli: kpwsow) traktując nas jako osobę podejrzaną (art 54), obwinioną lub świadka, gdy nie ma podanej podstawy prawnej, a dodatkowo w dokumencie zawarte jest wezwanie do wskazania sprawcy oraz wezwanie do osobistego stawiennictwa.

 

 

2. Podobnie w przypadku gdy nie jesteśmy właścicielem samochodu, ale właściciel lub jakaś inna osoba nas wskazała jako sprawcę (wezwanie zazwyczaj jest identyczna jak w pkt. 1)

 

 

3. Jeśli otrzymujemy wezwanie w charakterze podejrzanego (zwanego inaczej: osobą, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie) to zgodnie z art. 54 § 6 kpwsow mamy prawo do odmowy złożenia wyjaśnień o czym należy nas POUCZYĆ!!! Natomiast zgodnie z Art. 16 Kpk stosowanym z upoważnienia art. 8 kpwsow „brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywoływać ujemnych skutków procesowych dla uczestnika postępowania lub innej osoby, której to dotyczy”. 

 

Co oznacza, że jak nie pouczyli to nie mogą już nas ukarać mandatem gdy się przyznamy do dokonania wykroczenia, ani skierować do sądu gdy dokonamy odmowy przyjęcia mandatu, ani ukarać grzywną gdy odmówimy wskazania sprawcy.

 

 

4. Jeśli otrzymujemy wezwanie w charakterze obwinionego (bo cholera wie, jeśli nie ma pdanej podstawy prawnej czy już jest wniosek o ukaranie mandatem czy nie ma) to zgodnie z art 74 § 1 kodeksu postepowania karnego (który stosujemy w związku z art. 20 § 3 kpwsow) „Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść” o czym należy nas POUCZYĆ!!! – Art. 16 Kpk

 

A brak pouczenia – zgodnie z art. 8 kpwsow – wyklucza poniesienie przez nas ujemnych skutków procesowych, czyli ukaranie nas mandatem, grzywną czy skierowanie przeciwko nam sprawy do sądu bez względu na to czy mandat przyjmiemy, czy nie, czy się samooskarżymy czy nie, lub gdy nie wskażemy innej osoby (co byłoby dowodzeniem naszej niewinności).

 


5. Gdy jesteśmy wzywani do stawienia się w charakterze świadka pod rygorem kary porządkowej 250 + 500 zł (Art. 49.§ 1. Kpwsow) i jako świadek mamy wskazać sprawcę wykroczenia pod rygorem kary grzywny musimy być przez organ POUCZENI O PRAWACH ŚWIADKA (Art. 41§  1. kpwsow) do odmowy zeznań w sprawie osoby bliskiej (Art. 182 Kpk) oraz do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie (Art. 183.§ 1. Kpk) jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić go na odpowiedzialność za przestępstwo – co może się zdarzyć jeśli mylnie wskaże sprawcę (odpowiedzialność za fałszywe oskarżenie), bo nie wie lub nie pamięta kto był wtedy kierowcą, zwłaszcza że samo użyczenie samochodu np. synowi nie wyklucza, że prowadziła wtedy jego dziewczyna czy żona.

 

 

W PRZYPADKU BRAKU TAKIEGO POUCZENIA NIE MOŻEMY PONOSIĆ UJEMNYCH SKUTKÓW PROCESOWYCH, A WIĘC NIE MOŻNA NAS UKARAĆ GRZYWNĄ ZA BRAK WSKAZANIA SPRAWCY ANI UKARAĆ KARĄ PORZĄDKOWĄ ZA NIESTAWIENIE SIĘ. 

 

 

A teraz spójrzmy na te dwa typowe dokumenty od Straży jakie otrzymujemy w sprawie mandatów jak wyglada pouczanie nas o prawach podejrzanego, obwinionego i świadka (dokument ogólnopolski od GITD widzieliście w poprzedniej notce). Zauważcie, że raz wzywany jest raczej podejrzanym a raz raczej świadkiem, iw zależności jaki organ to przysyła, choć wszystkie działają na podstawie tych samych przepisów i że obydwa niżej przysłały zdjęcia (na dodatek kompletnie niewyraźne) , choć na swoich stronach GITD stwierdza jednoznacznie, że nie ma do tego żadnej podstawy prawnej

http://www.kontrolapredkosci.gitd.gov.pl/wazne-informacje/najczesciej-zadawane-pytania :

Przykład1

 

 

Przykład2

 

 

Przykład3

 

 

Przykład4

 

 

I drugi dokument (tu dla odmiany jesteśmy głównie świadkiem):

 

 

Przykład5

 

 

Przykład6

 

 

CZY WIDZI KTOŚ POUCZENIA DO KTÓRYCH ORGAN JEST ZOBOWIĄZANY BY MÓC W OGÓLE KOGOKOLWIEK UKARAĆ?!

 

 

Zapewniam czytelników, że 90% dokumentów nie ma żadnych pouczeń o prawach podejrzanego i obwinionego, a 100% o prawach świadka.

 

 

W związku z powyższym wszystkie mandaty, grzywny i kary porządkowe wystawione na ich podstawie, lub na podstawie działania czy zaniechania osób którym zostały te wezwania doręczone są bezprawne i podlegają unieważnieniu z mocy prawa, a pieniądze podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi, oraz zwrotem poniesionych kosztów i zadośćuczynieniem za krzywdy moralne jeśli o nie wystąpimy.

 

 

Jak zatem bronić się w przypadku dostania takiego bezprawnego wezwania? W poprzedniej notce stanąłem na stanowisku, że mamy prawo na nie w ogóle nie reagować i nikt nie może nas za to ukarać w jakikolwiek sposób, bo brak pouczenia wyklucza jakiekolwiek dla nas ujemne skutki procesowe.

 

 

Ale niestety, gdy mamy do czynienia z bandytami próbującymi wyłudzić od nas pieniądze i wrobić nas w wykroczenie oraz w przestepstwo fałszywego oskarżenia musimy też być czujni i się liczyć z tym, że przy naszej uprawnionej bierności cwani funkcjonariusze, w poczuciu swojej bezkarności, z chciwości urzędniczej, niedouczenia lub bezinteresownego skurwysyństwa wlepią nam mandat, grzywnę lub karę porządkową za naszymi plecami po raz kolejny łamiąc prawo i przyczyniając nam problemów.

 

 

Na dodatek przy wsparciu niekompetentnego oraz kolesiowskiego wymiaru sprawieliwości mogą za naszymi plecami i nie mając jakichkolwiek podstaw prawnych skierować sprawę do sądu w którym umęczeni, często kompletnie zaskoczeni i nie obeznani możemy przegrać nawet 5000 zł. grzywny.

 

 

Dlatego po namyśle radzę zaatakować prawnie złodziei urzędowych przesyłając im nastepujące oświadczenia i jednocześnie ostrzeżenia, anulujące jak sądzę lub poważnie ograniczające możliwość obciążenia nas mandatem i innymi dolegliwościami.

 

 

1. Oświadczenie o odmowie zeznań na podstawie art. 54 § 6 kpwsow

 

 

2. Oświadczenie o odmowie zeznań i dostarczania dowodów na podstawie 74 § 1 kodeksu postepowania karnego w związku z art. 20 § 3 kpwsow.

 

 

3. Oświadczenie o odmowie zeznań w charakterze świadka i stawienia się na podstawie art. Art. 182 Kpk w związku z Art. 41§  1. kpwsow oraz o uchyleniu się od odpowiedzi na pytanie o sprawcę wykroczenia na podstawie Art. 183.§ 1. Kpk w związku z Art. 41§  1. kpwsow z obawy przed odpowiedzialnością karną za fałszywe oskarżenie osoby niewinnej.

 

 

4. Przypomnienie, że w związku z brakiem pouczenia na wezwaniu o prawach podejrzanego, obwinionego i świadka, do czego organ był zobowiązany art. 16 Kpk  §§ 1 i 2 w zw. z art. 8 kpwsow wzywany nie może zostać ukarany ani mandatem, ani grzywną ani karą porządkową, oraz skierowaniem sprawy do sądu gdyż nie może ponosić ujemnych skutków procesowych.

 

 

5. Informację, że macie państwo podejrzenie, że permanentny brak pouczeń o prawach przy pełnych pouczeniach o grożacych sankcjach jest wprowadzony z premedytacją, gdyż ma doprowadzać ludzi do stanu samooskarżania się w przypadku gdy nie muszą tego robić, oskarżania rodziny w przypadku gdy nie muszą tego robić oraz do wyboru między narażaniem się na odpowiedzialność karną za fałszywe oskarżenie (gdy nie wiedzą lub nie pamiętają) a grzywnę za niewskazanie sprawcy – czego nie muszą robić, co stanowi przestępstwo przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza i usiłowania wyłudzenia pieniędzy na masową skalę, oraz zrobienie sobie z tego stałego żródła dochodu z którego finansowane jest przecież wynagrodzenie funkcjonariuszy oraz premie. Jeszcze jedna próba wyłudzenia a na funkcjonariusza który się pod nią podpisze i komendanta, który wprowadził bezprawne wzory dokumentów zostanie do prokuratury okręgowej złożone doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestepstwa.

 

 

6. Złożenie zapytania o podstawę prawną nadesłania zdjęcia i żądania ustosunkowania się do niego właściciela pojazdu, co stanowi działanie wbrew rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, gdzie uchylono zapisy § 7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego i wbrew brzmieniu z art. 67 § 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz art. 38 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 156 § 1-4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.

 

 

 

7. Jeśli już zdążyłeś się przyznać albo kogoś wskazać dodaj do tych dokumentów wycofanie oświadczenia woli złożonego w dniu… o takiej a takiej treści z powodu braku znajomości swoich praw, co było wynikiem niedopełnienia obowiązku pouczenia przez …(tu nazwisko funkcjonariusza, stopień i nazwa formacji…) i poucz, że na odstawie podstępem uzyskanego oświadczenia organ nie może cię ukarać w żaden sposób ani skierować sprawy do sądu, gdyż nie możesz ponosić ujemnych skutków procesowych bezprawnego postepowania SM, SG lub GITD.

 

 

Wysyłamy poleconym za potwierdzeniem odbioru zostawiając sobie kopie.

 

 

Aż tyle trzeba zrobić by zabezpieczyć się przed bezprawiem. Gdy organ mimo wszystko coś wykona przeciwko nam zawiadamiamy prokuratora. Proszę dać znać w takich przypadkach.

 

 

Link do wzorów odpowiedzi na wezwanie oraz do dokumentów mogących doprowadzić do kasacji wyroku (dokumenty widoczne tylko dla zarejstrowanych i zalogowanych użytkowników 3obieg.pl)

https://3obieg.pl/wzory-dokumentow-dotyczace-obrony-przed-mandatami

 

 

 

Zarejestruj sie bezpłatnie tutaj https://3obieg.pl/wp-login.php?action=register

 

 

 

Uwaga! Nie korzystajcie z nadsyłanych przez organ wraz z wezwaniem wzorów oświadczeń, są bezprawne i kłamliwe, nie odsyłajcie ich, napiszcie swoje, te co wam podałem. Naprawdę tymi ichnimi wezwaniami można wspomóc toaletę, ale zachowajcei je, może przydadzą się w procesach karnych przeciwko Inspektorom lub Strażnikom.

 

 

To na dzisiaj tyle. Z przyjemnością wszystkich informuję, że wraz z mecenasami z Fundacji Lex Nostra przygotowujemy projekt systemowej obsługi prawnej wszystkich zagrożonych bezprawnymi mandatami, wszystkich pokrzywdzonych w trakcie procesów egzekucyjnych z mandatów, grzywien i kar porządkowych, pomocy prawnej osobom zagrożonym negatywnymi wyrokami sądowymi a także pracujemy nad systemem masowego odzyskiwania wyłudzonych środków finansowych, anulowania mandatów, grzywien, kar oraz dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynienia.

 

Usługa pomocowa na bardzo preferencyjnych warunkach będzie dostępna tylko dla zarejestrowanych czytelników 3obieg.pl, więc jeśli jesteś zainteresowany lub jesteś zainteresowany dostępem do przygotowywanej bazy wzorów dokumentów zarejestruj się teraz, zajmie to Ci tylko minutę: https://3obieg.pl/wp-login.php?action=register

 

 

Tomek Parol (ŁŁ)

 

 

Ps.

Szanowni Czytelnicy,

jeżeli podoba Wam się portal i chcielibyście nam pomóc w jego utrzymaniu, to prosimy o wsparcie na konto Fundacji Trucker:

Bank ING: 97 1050 1025 1000 0090 7045 6703
SWIFT: BIC-INGBPLPW
IBAN: PL 97 1050 1025 1000 0090 7045 6703

z dopiskiem “Darowizna na 3obieg.pl”
(obecnie zbieramy na studio TV i kamery, którymi będziemy rejestrować bezprawne działania sędziów, prokuratorów i funkcjonariuszy na salach sądowych oraz na wsparcie prawników).

Szukamy też chętnych dziennikarzy obywatelskich, którzy nam będą pomagać w całym kraju w oparciu o legitymacje prasowe. Zainteresowanych prosimy o kontakt na redakcja@3obieg.pl 

https://3obieg.pl/legitymacje-prasowe-dla-naszych-autorow

 

Tekst można kopiować  i kolportować do woli ale podawajcie autora i aktywny link do www.3obieg.pl, proszę też o promocję w mediach społecznościowych. Tylko działając masowo i mając powszechną wiedzę zlikwidujemy ten rozbójniczy system antyobywatelski bezkarnych choć łamiacych prawo urzędników. Już mam tematy na kolejne demaskacyjne artykuły, taki jest efekt kontaktów z czytelnikami i dyskusji. ŁŁ

 

 

UWAGA: jeśli skorzystałeś z moich porad lub wzorów dokumentów, Straż lub GITD zareagowały na to i teraz nie wiesz co robić, przeczytaj koniecznie:  https://3obieg.pl/odpowiadamy-na-kolejna-korespondencje-w-sprawie-mandatow

 

 

https://3obieg.pl/mandaty-podajemy-straznikow-miejskich-prokuratury

 

Uwaga z dniem 18.04.2014 ruszył opracowany przeze mnie system „Anuluj Mandat”, w którym znajdziecie zaktualizowane dokumenty na każdy etap postępowania

https://3obieg.pl/mandaty/

 

system_anuluj_mandat

 

0

Tomasz Parol

Tomasz Parol - Redaktor Naczelny Trzeciego Obiegu, bloger Łażący Łazarz, prawnik antykorporacyjny, zawodowy negocjator, miłośnik piwa z przyjaciółmi, członek MENSA od 1992 r. Jeśli mój tekst Ci się podoba, lub jakiś inny z tego portalu to go WYKOP albo polub na facebooku. Jeśli chcesz zostać dziennikarzem obywatelskim z legitymacją prasową napisz do nas: redakcja@3obieg.pl

502 publikacje
2249 komentarze
 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758