WARTOŚCI
1

Przykazania, jakich nie znamy

15/04/2013
1164 Wyświetlenia
6 Komentarze
5 minut czytania
Przykazania, jakich nie znamy

Najczęstszy zarzut, jaki pod adresem katolików wysuwają członkowie innych denominacji, to rzekoma zmiana treści drugiego przykazania. Tymczasem… 1.  Wszyscy dobrze znamy tę historię. Oto w trzy miesiące po opuszczeniu Egiptu lud boży pod wodzą Mojżesza zatrzymał się na pustyni Synaj nieopodal góry. Mojżesz zaraz wstąpił na górę, by widzieć się z Panem. Otrzymuje tam szereg przepisów prawnych, niektóre co najmniej kontrowersyjne, jak słynne nie pozwolisz żyć czarownicy (Ex. 22,17). Schodząc z góry niesie dwie, obustronnie zapisane ręką Boga, tablice kamienne. 2.  Tymczasem w obozie rozkwita odstępstwo. Trwająca ponad miesiąc nieobecność Mojżesza doprowadziła do tego, że Izraelici stopili posiadane złoto i uformowali złotego cielca, który odtąd miał być ich bogiem. Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i zrzucił z rąk swoich tablice […]

0


Najczęstszy zarzut, jaki pod adresem katolików wysuwają członkowie innych denominacji, to rzekoma zmiana treści drugiego przykazania. Tymczasem…

1. 

Wszyscy dobrze znamy tę historię.

Oto w trzy miesiące po opuszczeniu Egiptu lud boży pod wodzą Mojżesza zatrzymał się na pustyni Synaj nieopodal góry.

Mojżesz zaraz wstąpił na górę, by widzieć się z Panem.

Otrzymuje tam szereg przepisów prawnych, niektóre co najmniej kontrowersyjne, jak słynne nie pozwolisz żyć czarownicy (Ex. 22,17).

Schodząc z góry niesie dwie, obustronnie zapisane ręką Boga, tablice kamienne.

2. 

Tymczasem w obozie rozkwita odstępstwo.

Trwająca ponad miesiąc nieobecność Mojżesza doprowadziła do tego, że Izraelici stopili posiadane złoto i uformowali złotego cielca, który odtąd miał być ich bogiem.

Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i zrzucił z rąk swoich tablice i potłukł je u podnóża góry (Ex. 32,19).

3. 

Zapamiętajmy to dobrze – tablice, zapisane po obu stronach, ulegają zniszczeniu.

Mojżesz pała gniewem, który nadaje mu moc nadludzką (A porwawszy cielca, którego uczynili, spalił go w ogniu, starł na proch, rozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom) – złoto w ognisku można jedynie stopić, zetrzeć na proch złoto pochodzące z kolczyków kilkuset tysięcy osób to również zadanie wykraczające poza możliwości osoby dysponującej jedynie kamieniami.

4.

Mojżesz w końcu przebłagał Pana.

Przymierze zostało odnowione.

Ale…

5.

Tekst, jaki za drugim razem Mojżesz zapisał pod dyktando Pana różni się dość mocno od tego, jaki znamy! 

1. Nie będziesz oddawał pokłonu bogu obcemu.

2. Nie uczynisz sobie bogów lanych z metalu.

3. Święto Przaśników czcił będziesz.

4. Sześć dni będziesz pracował, siódmego zaś odpoczniesz.

5. Będziesz obchodził Święto Tygodni, pierwocin, żniwa pszenicy i Święto Zbiorów przy końcu roku.

6. Trzy razy w roku ukażą się wszyscy twoi mężczyźni przed obliczem Pana, Boga Izraela.

7. Krwi moich ofiar nie składaj razem z kwaszonym chlebem.

8. Nic z ofiary paschalnej nie powinno pozostać na drugi dzień.

9. Najlepsze z pierwocin ziemi twojej winieneś przynieść do domu Pana, twego Boga.

10. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.

(Ex. 34, 10-26)

To jeszcze nie koniec naszego odkrycia.

Oto właśnie wobec tych słów po raz pierwszy padają w Biblii słowa – Dziesięć Słów.

Po grecku – déka („dziesięć”) lògous („słowa”), stąd „Dekalog” (Ex 34,28).

Wcześniej takie określenie nie pada!

6. 

Porównując różne polskie przekłady Pisma okazuje się, że tylko w Tysiąclatce za drugim razem Mojżesz ma samodzielnie wypisać na tablicach słowa, znajdujące się na tych potłuczonych.

Zarówno Biblia Warszawska, Warszawsko-Praska, Gdańska czy też Przekład Nowego Świata w sposób nie budzący wątpliwości określają, że i za drugim razem tablice zostały zapisane przez Jahwe.

Lex posterior derogat legi priori.*

7.

Czy lansowanie Dziesięciu Przykazań w wersji, jaką znamy, wynika po prostu z tego, że prawdziwe brzmienie dekalogu jest aż nazbyt judaistyczne?

Jest po prostu zbyt mało uniwersalne?

Są też głosy wskazujące na to, że nakaz obchodzenia poszczególnych świąt dość dokładnie przesuwa czas powstania Tory na okres niewoli babilońskiej.

Wcześniej bowiem święta te nie były znane Izraelitom.

A to przesuwa w czasie powstanie Księgi Wyjścia o blisko 1000 lat, jeśli za punkt wyjścia uznać tradycyjną chronologię biblijną.

15 02.2013

 ______________ 

*  prawo ustanowione później usuwa prawo wcześniejsze

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty

1842 publikacje
76 komentarze
 

 1. Avatar Paweł

  Witam!

  Oto jest Dziesięć Przykazań napisanych przez Boga na dwóch kamiennych tablicach, które wyciosał Mojżesz:

  “Bóg wygłosił wszystkie te słowa i powiedział: Ja jestem twój Bóg, WIEKUISTY, który cię wyprowadził z ziemi Micraim, z domu niewolników. Nie będziesz miał cudzych bogów przed Moim obliczem. Nie uczyń sobie posągu, ani żadnego obrazu tego, co jest wysoko na niebie, co jest nisko na ziemi i co w wodzie, poniżej ziemi. Nie będziesz się przed nimi korzył, ani im służył, gdyż Ja jestem twój Bóg, WIEKUISTY Bóg żarliwy, odpłacający winę ojców wobec synów, wnuków i prawnuków tych, którzy Mnie nienawidzą. A świadczący miłosierdzie tysiącom, z uwagi na tych, co mnie miłują oraz przestrzegają Moich przykazań. Nie wezwij do fałszu Imienia twojego Boga WIEKUISTEGO. Gdyż WIEKUISTY nie przepuści temu, który wzywa do fałszu Jego Imię. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Sześć dni pracuj i wykonuj wszelką twoją robotę; ale dzień siódmy jest szabatem twojego Boga WIEKUISTEGO. Nie czyń żadnej roboty, ani ty, ani syn, ani córka, ani sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani przychodzień, który jest w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach WIEKUISTY stworzył niebiosa i ziemię; morze i wszystko, co w nich jest, a dnia siódmego odpoczął. Dlatego WIEKUISTY pobłogosławił dzień siódmy i go poświęcił. Uszanuj twojego ojca i twoją matkę, aby się przedłużyły twoje dni na ziemi, którą da ci twój Bóg WIEKUISTY. Nie zamorduj Nie scudzołóż Nie ukradnij Nie daj fałszywego świadectwa przeciwko twojemu bliźniemu. Nie pożądaj domu twojego bliźniego; nie pożądaj żony twojego bliźniego, ani jego sługi, ani służebnicy, ani byka, ani jego osła, ani niczego, co należy do twojego bliźniego.” [2 Moj. 20:1-17] Nowa Biblia Gdańska

  I udowodnię na podstawie Biblii, że tak rzeczywiście jest.

  = 1 =
  Tak oto jest napisane w 34 rozdziale II Księgi Mojżeszowej (tj. Księgi Wyjścia) – po tym jak Mojżesz skruszył pierwsze tablice:

  „WIEKUISTY powiedział też do Mojżesza: Wykuj sobie kamienne tablice, podobne do pierwszych, a napiszę na tych tablicach słowa, które były na pierwszych tablicach tych, co skruszyłeś.” [2 Moj. 34:1] Nowa Biblia Gdańska

  „I rzekł Pan do Mojżesza: Wyciesz sobie dwie tablice kamienne, podobne pierwszym, a napiszę na tychże tablicach słowa, które były na tablicach pierwszych, któreś stłukł.” [2 Moj. 34:1] Biblia Gdańska

  „Rzekł Pan do Mojżesza: Wyciosaj sobie dwie tablice kamienne takie jak poprzednie, a Ja wypiszę na tych tablicach słowa, które były na poprzednich tablicach, które potłukłeś.” [2 Moj. 34:1] Biblia Warszawska

  “Potem Jahwe przemówił do Mojżesza: – Wykuj sobie dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych. Ja wypiszę na tych tablicach słowa, jakie były na pierwszych tablicach, które potłukłeś.” [2 Moj. 34:1] Biblia Poznańska

  “I powiedział Jahwe do Mojżesza: Sporządź na nowo dwie kamienne tablice, takie jak te pierwsze, a Ja znów wypiszę na nich słowa, takie same jak te, które były na tablicach rozbitych przez ciebie.” [2 Moj. 34:1] Biblia Warszawsko-Praska

  “Później Jehowa rzekł do Mojżesza: “Wyciosaj sobie dwie tablice kamienne podobne do pierwszych, a ja napiszę na tych tablicach słowa, jakie widniały na pierwszych tablicach, które roztrzaskałeś.” [2 Moj. 34:1] Przekład Nowego Świata

  „Pan rzekł do Mojżesza: Wyciosaj sobie dwie tablice z kamienia podobne do pierwszych, a na tych tablicach wypisz znów słowa, jakie były na pierwszych tablicach, które potłukłeś.” [2 Moj. 34:1] Biblia Tysiąclecia
  (Od razu odrzucam przekład Biblii Tysiąclecia, bo widać na tym przykładzie, że coś jest nie tak, skoro wyraźnie dano w tym tłumaczeniu tego wersetu do zrozumienia, iż to Mojżesz napisał słowa na kamiennych tablicach, a nie Bóg, czemu stanowczo zaprzecza 6 innych przekładów. Dodam jeszcze, że NBG, BG i BW to są polskie przekłady Biblii najbardziej rzetelne wg mnie, ale to moja opinia.)

  Czyli wynika jasno z tego wersetu (tj. z sześciu pierwszych powyższych przekładów tegoż wersetu), iż Bóg napisał TE SAME SŁOWA, które były na pierwszych dwóch kamiennych tablicach. Żadne Prawo/Przykazanie Boże nie zostało zniesione jakimś nowszym, bo to “nowsze” było takie samo jak to starsze (wcześniejsze); na poprzednich tablicach, które to Mojżesz w swoim gniewie skruszył, więc Prawo nie uległo przedawnieniu, ani też nie zostało zreformowane lub usunięte w żaden sposób.

  = 2 =
  „I Mojżesz przebył tam, przy WIEKUISTYM, czterdzieści dni i czterdzieści nocy; nie jadł chleba, nie pił wody, a Bóg napisał na tablicach słowa przymierza dziesięć przykazań.” [2 Moj. 34:28] Nowa Biblia Gdańska

  Ten werset mówi o tym, że Mojżesz, poszcząc przebywał przy Bogu, czterdzieści dni i czterdzieści nocy, a Bóg za ten czas napisał na tablicach Słowa Przymierza (wypisywanie słów przez Boga na tablicach mogło trwać chwilę lub maksymalnie 40 dwudziestoczterogodzinnych dni – tego możemy się jedynie domyślać, ale i tak nie jest to dla nas istotne, bo ważne jest to, że po tych 40 dniach i nocach Mojżesz miał już wypisane po obu stronach Ręką Boga tablice), czyli Dziesięć Przykazań.

  = 3 =
  Po tym Twoim odnalezieniu “innych dziesięciu przykazań” zawierających się wg Ciebie w 34 rozdziale Księgi Wyjścia tj. w (2 Moj. 34:10-26), padają dwa kluczowe wersety oto one:

  “WIEKUISTY powiedział także do Mojżesza: Napisz sobie te słowa; bo według tych słów postanowiłem przymierze z tobą i z Israelem. I Mojżesz przebył tam, przy WIEKUISTYM, czterdzieści dni i czterdzieści nocy; nie jadł chleba, nie pił wody, a Bóg napisał na tablicach słowa przymierza dziesięć przykazań.” [2 Moj. 34:27-28] NBG

  Czyli innymi słowy Bóg rzekł do Mojżesza: “Napisz sobie te słowa” – chodzi tu najpewniej o słowa tzw. “Prawa Mojżeszowego”, które Bóg mu podyktował i nakazał mu spisać (najpewniej na jakichś zwojach, które stały się Starym Testamentem), a tu właśnie (w tym “Prawie Mojżeszowym/Żydowskim”) znajdują się te Twoje “nowo-odkryte” “inne przykazania”, bo powątpiewam w to, iż Mojżesz mógłby wyryć na kamiennych tablicach jakiekolwiek dodatkowe słowa, skoro nam tylko wiadomo, iż to jedynie Bóg pisał na tablicach, przygotowanych przez Mojżesza. Ale Mojżesz ponadto przebywał przy Bogu czterdzieści dni i nocy. A Bóg (gdy Mojżesz tak przebywał przy Nim przez te 40 dni i nocy) napisał na dwóch kamiennych tablicach (wyciosanych wcześniej przez Mojżesza) Swoje Słowa Przymierza – Dziesięć Przykazań – Bóg je napisał. Co potwierdzają także dwa wersety w V Księdze Mojżeszowej, czyli Księdze Powtórzonego Prawa:

  „On wam objawił Swoje Przymierze, które rozkazał wam spełniać dziesięć zdań, i napisał je na dwóch, kamiennych tablicach.” [5 Moj. 4:13] NBG

  „A On napisał na tablicach na podobieństwo poprzedniego pisma owe dziesięć zasad postępowania, które WIEKUISTY wypowiedział do was spośród ognia, na górze, w dzień zgromadzenia, i WIEKUISTY mi je dał.” [5 Moj. 10:4] NBG

  = 4 =
  W dodatku Bóg przez Mojżesza, przypomina nam w ostatniej Księdze kończącej Torę (tzn. Święty Pięcioksiąg) Swoje Dziesięć Przykazań, żeby nikt nie miał złudzeń jak one brzmią, a Słowa te brzmią następująco:

  “Jam jest WIEKUISTY, twój Bóg, który cię wyprowadziłem z ziemi Micraim, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów przed Moim obliczem. Nie uczynisz sobie rzeźby, ani żadnej podobizny tego, co wysoko na niebie i co nisko na ziemi; albo co w wodzie, poniżej ziemi. Nie będziesz się korzył przed nimi, ani im służył, gdyż Ja, WIEKUISTY, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, odpłacający winy ojców razem z synami, do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy Mnie nienawidzą; a świadczący miłosierdzie względem tysięcy tych, co Mnie miłują i przestrzegają Moich przykazań. Nie wzywaj Imienia WIEKUISTEGO, twojego Boga, dla fałszu; gdyż WIEKUISTY nie przepuści temu, co wzywa Jego Imienia dla fałszu. Przestrzegaj dnia szabatu, abyś go święcił, jak ci rozkazał WIEKUISTY, twój Bóg. Sześć dni pracuj i wykonuj wszelką twoją robotę; ale dzień siódmy jest szabatem WIEKUISTEGO, twojego Boga. Nie czyń żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani byk, ani twój osioł, ani żadne twoje bydlę, ani obcy, który jest w twoich bramach; by wypoczął twój sługa i twoja służebnica, jak i ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi Micraim, a WIEKUISTY, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd przemożną ręką oraz wyciągniętym ramieniem, i dlatego WIEKUISTY, twój Bóg, nakazał ci obchodzenie dnia szabatu. Uszanuj twojego ojca i twoją matkę, jak przykazał ci WIEKUISTY, twój Bóg, aby się przedłużyły twoje dni i by ci było dobrze na ziemi, którą WIEKUISTY, twój Bóg, ci oddaje. Nie zamorduj; nie złam małżeńskiej wiary; nie ukradnij; nie daj przeciwko twojemu bliźniemu fałszywego świadectwa. Nie pożądaj żony twojego bliźniego, ani nie pragnij domu twojego bliźniego, jego pola, albo jego sługi, albo jego służebnicy, jego byka albo osła, ani niczego, co należy do twojego bliźniego. Te słowa, spośród ognia na górze, obłoku oraz mgły, wypowiedział WIEKUISTY do całego waszego zgromadzenia; głosem doniosłym, nieprzerwanym; spisał je na dwóch kamiennych tablicach i mi je oddał.” [5 Moj. 5:6-19] NBG

  Zwróć uwagę na ten ostatni werset podsumowujący całość tychże Słów Boga – Jego Przykazań:
  “Te słowa, spośród ognia na górze, obłoku oraz mgły, wypowiedział WIEKUISTY do całego waszego zgromadzenia; głosem doniosłym, nieprzerwanym; spisał je na dwóch kamiennych tablicach i mi je oddał.” [5 Moj. 5:19] NBG

  “(…)[Bóg] spisał je na dwóch kamiennych tablicach i mi [czyli Mojżeszowi, który natchniony Duchem Bożym spisał Torę] je oddał.”

  A Dziesięcioro Przykazań Bożych ponumerowanych jest tak jak tu i tak się przyjęło numerować: http://www.gotquestions.org/Polski/Dziesiec-Przykazan.html

  = 5 =
  Odnośnie KK sprawa jest banalna i wygląda tak:
  Kościół Katolicki usunął po prostu II Przykazanie Boże, a X podzielił na dwa, tak żeby nadal było dziesięć – porażająco infantylna sztuczka, która Bogu na pewno się nie podoba – nieprawdaż?

  Dlatego przez tą “nieprawą sztuczkę” (która najprawdopodobniej była dla marnego zysku, patrz: przemysł dewocjonalny) widać ogrom bałwochwalstwa w KK. A ja (choć sam się wychowywałem w tradycji rzymskiego wyznania wiary chrześcijańskiej) teraz nie mogę się określić jako katolik, ale za to mogę powiedzieć o sobie: chrześcijanin (ewangeliczny/biblijny).

  = 6 =
  Autor artykułu pisze na końcu kontrowersyjne słowa:
  “Są też głosy wskazujące na to, że nakaz obchodzenia poszczególnych świąt dość dokładnie przesuwa czas powstania Tory na okres niewoli babilońskiej.
  Wcześniej bowiem święta te nie były znane Izraelitom.
  A to przesuwa w czasie powstanie Księgi Wyjścia o blisko 1000 lat, jeśli za punkt wyjścia uznać tradycyjną chronologię biblijną.”

  Stąd moje pytania: Czyje są te “głosy wskazujące”?! Skąd wiesz, że wcześniej te święta nie były znane Izraelitom?! Jakim prawem wysuwasz hipotezę o innej dacie powstania Księgi Wyjścia na podstawie dwóch nieudowodnionych przez Ciebie domysłów?! Chcesz negować chronologię powstania całej Biblii?! http://www.biblia.info.pl/template.php?tpl=autorzy
  Kimżeś Ty jest?! Bo miej świadomość tego, iż snucie fałszywych teorii przynosi później bolesne konsekwencje, a mieszanie fałszu z Prawdą, może przynosić jedynie złe owoce, więc jakim drzewem się stałeś? A jeśli chcesz pisać coś o Słowie Bożym, to nie unoś się pychą przed naszym Stwórcą, bo Prawda i Mądrość Pana zmiażdży Twój fałsz i Ciebie.

  A teraz możesz prosić Boga o Ducha Świętego, który napełni Twoje serce zrozumieniem Słowa Bożego, a umysł Twój wypełni mądrością poznania Woli Bożej. Bowiem ludzie upadli już tak nisko, że nie potrafią nawet czytać i zamartwiają innych swoją obłudą, która jest skutkiem ich głupoty. Niestety degeneracja i dekadencja ludzkości pogłębia się z wieku na wiek i z roku na rok. Panie Jezu przyjdź!

  pozdrawiam w wierze

  0
  • Avatar Akacja

   Pięknie napisałeś i dziękuję Ci za ten tekst. Prawda jest jak gwiazda, błyszczy, oświetla, a jak jesteś jej blisko – daje życie jako słońce. Pozdrawiam w Jezusie, ewangeliczna chrześcijanka:)

   0
  • Avatar epegeiro

   Katolicy odrzucili 2 przykazanie a ewangelicy 4.Nie zachowują odpoczynku sobotniego.Tak sobotniego nie niedzielnego.Wszystko pięknie ale albo kto zachowa cały dekalog a uchybi w jednym stanie się winnym wszystkich.Trochę konsekwencji…

   0
 2. Avatar K.J.Wojtas

  Mam jedno pytanie:
  w jakim języku i jakim pismem napisany został omawiany tu dekalog – bez rozróżniania wersji.

  0
 3. PRZYKAZANIA WYPISANE PRZEZ PANA BOGA YHWH!

  Mojżesz na Pierwszych Tablicach, a także i na Drugich, miał wypisane dokładnie TE SAME PRAWA, które określone są również mianem Dziesięciu Słów.

  Zobacz: Księga Wyjścia 34:1- 4

  „(1) Rzekł Pan do Mojżesza: Wyciosaj sobie dwie tablice kamienne takie jak poprzednie, a JA WYPISZĘ NA TYCH TABLICACH SŁOWA, KTÓRE BYŁY NA POPRZEDNICH TABLICACH, KTÓRE POTŁUKŁEŚ. (2) Bądź gotów na rano i wstąp rankiem na górę Synaj, i stań tam przede mną na szczycie góry. (3) Niech nikt z tobą nie wchodzi, niech też nikt nie pokazuje się na całej górze; również owce i bydło niech się nie pasą na stokach tej góry. (4) WYCIOSAŁ WIĘC MOJŻESZ DWIE TABLICE KAMIENNE TAKIE JAK POPRZEDNIE, WSTAŁ WCZEŚNIE RANO I WSTĄPIŁ NA GÓRĘ SYNAJ, JAK MU PAN NAKAZAŁ; DO RĘKI WZIĄŁ DWIE TABLICE KAMIENNE”.

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php BIBLIA WARSZAWSKA

  Zatem jak widzisz, mylisz się twierdząc, że na Drugich Tablicach, były inne Prawa niż na Pierwszych!

  Słowa: „JA WYPISZĘ NA TYCH TABLICACH SŁOWA, KTÓRE BYŁY NA POPRZEDNICH TABLICACH, KTÓRE POTŁUKŁEŚ”, są w tej materii wystarczającym dowodem.

  Ty po prostu mylisz Prawa 10 Przykazań wypisanych na Kamiennych Tablicach, z dziesiątkami innych przepisów, które Mojżesz otrzymał również na Górze Synaj. Nie czas i miejsce, by o tym tutaj pisać, ale oprócz Przepisów moralnych, były tam także Rozkazy dotyczące Namiotu Zgromadzenia, świecznika, ubioru arcykapłana i wiele, wiele innych, a także te, o których nadmieniasz w swoim artykule.

  Jednak my tutaj piszemy o Bożych Słowach Wypisanych na Dwóch Tablicach. A tych Rozkazów, było Dziesięć!

  Księga Wyjścia 34:28

  „(28) I pozostał tam u Pana przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Nie jadł chleba i nie pił wody, i spisał na tablicach słowa przymierza, DZIESIĘCIORO SŁÓW”.
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php Biblia Warszawska

  Jak sam zapewne się domyślasz, owe 10 Słów, oznacza właśnie 10 Przykazań Bożych.

  Inny temat: W Księdze Wyjścia 34:1, zaznaczone jest, że Pan Bóg Wypisał Prawa na Dwóch Tablicach, a w werset 28 sugeruje, że zrobił to Mojżesz.
  Niestety, w tym miejscu jak wiesz przekłady czasami się różnią. W Biblii Gdańskiej czytamy:

  „I był tam z Panem czterdzieści dni i czterdzieści nocy; chleba nie jadł, i wody nie pił; I NAPISAŁ PAN NA TABLICACH słowa przymierza, dziesięć słów”.

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  Proponuję sprawdzić z innym Przekładami Biblijnymi i może zrozumiesz, że jednak Pan Bóg Wyrył Te Prawa, a nie Mojżesz. Zresztą, nie od dziś wielu tłumaczy Biblijnych nie do końca poważnie podchodzi do swej pracy, ale to zupełnie inny temat.

  0
 4. Avatar tym

  Bog dal najwyższe prawo i przykazanie interpretacjiwsyzstkich tekstow w swietle milosci do siebie i bliźniego. wIĘC JEST OCZYWISTE, ŻE PRZYKAZANIAMI bOGA jest 10 przykazań jakimi zajmują się Ewangelie. Inne mogą być uznawwane za slaowa Boga żywego na podstawie prawa talmudycznie rasowego Żyda do uznawania wybranych tekstow ze świętych pism z twkie slowa zaleznie od swych zainteresowań.

  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816