POLSKA
Like

Prorok Jan Paweł II powinien być źródłem prawa w Polsce

26/04/2014
1119 Wyświetlenia
2 Komentarze
34 minut czytania
Prorok Jan Paweł II powinien być źródłem prawa w Polsce

Rzym. Jan Paweł II był prorokiem „…”Na profetyczny charakter pontyfikatu Jana Pawła II wskazali uczestnicy rzymskiej konferencji zorganizowanej z okazji 30. rocznicy objęcia przez kard. Karola Wojtyłę Stolicy Piotrowej. Odbywa się ona od wczoraj na „Seraficum” – Papieskim Wydziale Teologicznym Franciszkanów Konwentualnych. „…(źródło ) Marek Jurek „ Mam wrażenie, że z każdym rokiem po śmierci Jana Pawła II odchodzimy od jego ideałów. 10 lat temu istniał konsensus, że należy traktować nauki papieża jako drogowskaz. Pamiętam w 2004 roku obie wielkie partie pielgrzymowały do Ojca Świętego. (…) Mam wrażenie, że dziś z tamtego nastroju niewiele zostało — tłumaczył. Przypomniał również słowa premiera Donalda Tuska, który przyznał, że w ciągu ostatnich 10 lat wiele się zmieniło. „…”Papież bardzo liczył również, że Polska będzie obrońcą wartości chrześcijańskich w Europie. Dziś to również traktuje się inaczej, jak zbyt […]

0


Rzym. Jan Paweł II był prorokiem „…”Na profetyczny charakter pontyfikatu Jana Pawła II wskazali uczestnicy rzymskiej konferencji zorganizowanej z okazji 30. rocznicy objęcia przez kard. Karola Wojtyłę Stolicy Piotrowej. Odbywa się ona od wczoraj na „Seraficum” – Papieskim Wydziale Teologicznym Franciszkanów Konwentualnych. „…(źródło )

Marek Jurek „ Mam wrażenie, że z każdym rokiem po śmierci Jana Pawła II odchodzimy od jego ideałów. 10 lat temu istniał konsensus, że należy traktować nauki papieża jako drogowskaz. Pamiętam w 2004 roku obie wielkie partie pielgrzymowały do Ojca Świętego. (…) Mam wrażenie, że dziś z tamtego nastroju niewiele zostało — tłumaczył. Przypomniał również słowa premiera Donalda Tuska, który przyznał, że w ciągu ostatnich 10 lat wiele się zmieniło. „…”Papież bardzo liczył również, że Polska będzie obrońcą wartości chrześcijańskich w Europie. Dziś to również traktuje się inaczej, jak zbyt daleko idące oczekiwania „…(źródło )

„ Kolejny krok po legalizacji homomałżeństw „ Trzy amerykańskie lesbijski postanowiły żyć razem i oczekują dziecka jednej z nich. „…”Najpierw legalnie „pobrały się” dwie z nich: Brynn i Kitten. Potem już same „dożeniły” sobie jeszcze trzecią Doll. Brynn była wcześniej „żoną” dwóch innych kobiet.Kitten jest w ciąży. Ojcem jest anonimowy dawca nasienia, użytego do zapłodnienia in vitro. Poród w lipcu. Kobieta zamierza urodzić w sumie troje dzieci – po jednym dla każdej z homopartnerek.Kobiety uważają, że prawo powinno zezwalać na „małżeństwa” o większej liczbie „małżonków” niż dwoje. Powtarzają przy tym argumenty, których od lat używa homolobby: że mają prawo żyć, tak jak im się podoba, a ustawodawstwo powinno im to umożliwić.”….”ak też uważa prawnik z Uniwersytetu Princeton prof. Robert P. George. Jego zdaniem, definicja małżeństwa powinna być nieskończenie elastyczna. „….(źródło )

Jarosław Kaczyński „Nie możemy powiedzieć, że nastąpiło związanie polskiego porządku prawnego z chrześcijaństwem, z katolicyzmem. Ta konstytucja nie zaczyna się, jak powinna się zaczynać: w imię Boga wszechmogącego – podkreślił oklaskiwany prezes PiS. „….”sukces Kościoła podważałby postkomunistyczny porządek społeczny. „….”dawnego systemu broni m.in. „dawny społeczny zasób o tradycjach antyklerykalnych” uzupełniony przez „bardzo daleko idące wsparcie zewnętrzne”. Jak wyjaśnił, chodzi o „zasób europejski”, czyli Unię Europejską, a także organizacje związane z Narodami Zjednoczonymi. „….”w dyskusji nad nową organizacją państwa po 1989 r. elity odrzuciły m.in. koncepcję Jana Pawła II, który w 91 r. sformułował propozycję odwołującą się do dekalogu, ale też uniwersalizującą polski katolicyzm i polską katolicką tożsamość. Elity te, jak mówił Kaczyński, w dużej części ukształtowane były przez komunizm, w innej – wywodziły się z akcji dysydenckich wobec komunizmu, w jeszcze innej były związane z agenturą, a w ostatniej – były związane z „liberalizmem integralnym”, czerpiącym m.in. z permisywizmu obyczajowego. ……(więcej )

„Tornielli jest przekonany o mistycyzmie papieża, przy którym inni stawiają znak zapytania. Nie ma wątpliwości, że to, o czym mówi wizjonerka s. Łucja, o czym wspomniał przy jakiejś okazji sam Jan Paweł II, oznacza, że papież miał objawienia. Naprawdę rozmawiał z Jezusem i Maryją.” ….(więcej )

Przemyślenia Kluski w Naszym Dzienniku „„Żadna z rządzących przez ostatnie 20 lat ekip w Polsce nie była w stanie zahamować procesu tworzenia totalitarnego państwa”…”- Wolny rynek budowaliśmy tylko na początku lat 90., mniej więcej do 1995 roku.Od tamtego czasu w Polsce zaczął się odbudowywać system totalitarny.” ….”. – Jednak istota proponowanych przeze mnie zmian polegała na tym, że obywatel dostawał te same prawa co urzędnik. Z mojego pomysłu politycy i urzędnicy zostawili samą nazwę, która bez spełnienia istoty niewiele daje. Dotyczy to także przepisów o odpowiedzialności urzędników za błędne decyzje „…”Ale firma, która chce działać uczciwie, w warunkach spętanej biurokracją gospodarki nie radzi sobie dobrze. Dlatego przed Optimusem nie było świetlanej przyszłościw coraz bardziej biurokratyzującej się gospodarce. „….”Sukces zaczął stawać się zależny nie od solidnej pracy, ale od relacji z władzą, która udziela zezwoleń, koncesji, itp. Tymczasem, jak wskazał jużOjciec Święty Jan Paweł II, jeśli państwo chce wszystko uregulować, tak jak to robi w ciągu ostatnich 20 lat, wchodząc niemal w rolę Pana Boga, to niedługo pod piękną nazwą „demokracja” powstanie nowy totalitaryzm „…(więcej )

Jan Bodakowski „Jan Paweł II w swoich encyklikach potępiał socjalizm i trzecią drogę. W encyklice „Centisimus annus” z roku 1991 nawoływał kraje postsowieckie do przyjęcia gospodarki wolnorynkowej. Przestrzega przed opieką państwa, która uzależnionych od niej demoralizuje. W encyklice „Sollicitudo rei socialis” z 1987 roku Jan Paweł II pisał że prawo do indywidualnej inicjatywy gospodarczej jest wyrazem twórczej podmiotowości człowieka. Godności wywodzącej się z jego wolności. Papież polak nawoływał do zasady pomocniczości i ograniczenia rządu. Papież głosił że rynek daje wybór będący wyznacznikiem wolności niezbędnej dla zachowania ludzkiej godności. W swoich encyklikach pisał o niezbywalnym prawie do prywatnej inicjatywy gospodarczej, która jest wyrazem podmiotowości i godności człowieka. Dla Jana Pawła II wolność ekonomiczna była aspektem wolności ludzkiej. Wolny rynek był dla Jana Pawła II lepszy nie ze względu na swoja efektywność, ale ze względu na swój fundament moralny. „…(więcej )

Prof. Michael Novak „Od czasów Jana Pawła II mamy jakby nowy impuls w nauczaniu społecznym Kościoła. Kluczowy do niej wkład Jana Pawła II dotyczy wyjaśnienia, jaka jest przyczyna bogactwa nie indywidualnego, ale narodów. Dokładnie to samo pytanie stawiał Adam Smith.”…”Wiedza, umiejętności, kreatywność. Społeczeństwa nie bogacą się poprzez pracę w sensie marksistowskim, czyli przez niewolniczą pracę robotników w przemyśle ciężkim. „…..” „Nawet w Ameryce coraz więcej ludzi szuka dziś bezpieczeństwa, a nie wolności. Jeszcze 20 lat temu było inaczej „….”Koncentracja na bezpieczeństwie jest formą socjalizmu, łagodną, ale jednak socjalizmu. A z socjalizmem jest tak, że działa dopóty, dopóki korzysta z cudzych pieniędzy.”…”Bycie kreatywnym jest ideą chrześcijańską. Nie znajdzie się jej w hinduizmie, buddyzmie, w islamie. W tym sensie Max Weber miał rację, że chrześcijaństwo jest podstawą kreatywności, „….”Katolicyzm dostarcza najlepszej teorii do dynamizmu ekonomicznego. „…..(więcej

uroczyste przemówienie Viktora Orbána
Panie Premierze! Szanowni Panie i Panowie!
Ze wzruszeniem witam premiera Polski! Dla naszego pokolenia uczestnicy polskiej Solidarności i antykomunistycznego oporu są naszymi osobistymi bohaterami. Od nich uczyliśmy się jakimi sposobami walki można obalić komunizm. Pamiętamy, gdy Papież Jan Paweł II. przybył na Węgry i powiedział: Nasze narody, polski i węgierski łączy wspólnota losu, jak mówi przysłowie „jesteśmy braćmi i do szabli i do szklanki” ….(więcej )

Wiktor Orban „„Chrześcijańska Europanie pozwoliłabycałym krajom utonąć w niewolniczych długach”…”Zanim jakiekolwiek odrodzenie gospodarcze będzie możliwe,Europa musi wrócić do chrześcijaństwa”……”powiększający się kryzys w Europiema swoje źródła duchowe, a nie ekonomiczne.„…”aby przezwyciężyć kryzys i ocalić Stary Kontynentod zapaści gospodarczej, moralnej i społecznej, potrzebna jest odnowa kultury i polityki w oparciu o wartości chrześcijańskie„…”wartościami, które zawsze napędzały gospodarkę europejską były spójność, rodzina, praca i zaufanie. „….”Europa zarządzana zgodnie w wartościami chrześcijańskimi odrodzi siꔄ…..”przed ReformacjąKościół był przeciwny lichwie–praktyce, która zdaniem tego protestanckiego polityka w dużej mierze przyczyniła siędo masowych, niemożliwych do spłacenia długów w wymiarze narodowym i indywidualnym. „….(więcej )

Marek Jurek „Atak Parlamentu Europejskiego na Węgry jest uderzeniem w takie wartości, jak suwerenność państw członkowskich UEczy prawa rodziny. Odpowiedzią na to może być tylkobudowanie silnej opinii chrześcijańskiej w Europie,niezbędnej do prowadzenia polityki opartej na chrześcijańskich wartościach. Polityki takiej, jakiej uczył nas bł. Jan Paweł II.„…”Europejska opinia publiczna dostaje jasny sygnał – próby opierania polityki na chrześcijańskich wartościach, jak uczynił to Viktor Orbàn na Węgrzech, są w UE nieakceptowalne. „….”Polski rząd powinien z góry zapowiedzieć, że nie wyrazi zgody na żadne działania wymierzone przeciw Węgrom. „…(więcej )

Waldemar Łysiak „ Czemu tedy ta postpeerelowska wolność wydaje się coraz większemu odłamowi społeczeństwa jej zaprzeczeniem, swoistym totalizmem?Miękkim, bo miękkim (nie rozstrzeliwują, nie torturują, nie zsyłają), lecz jednak ludzie mają prawo czuć pewien niepokój, gdyżkażdy zbrodniczy totalitaryzm zaczynał się od wersji „soft”, stosując łagodneśrodki nadperswazji i quasi–przymusu „….”„Już podczas ­pierwszej­ pielg­rzym­ki do ­wolnej ­Polski­Jan Paweł II wyrażał­ obawę,­ że­ zwycięstwo nad ­to­talitaryzmem ­może okazać ­się ­porażką­(…) ­Podczas ­wystąpienia ­w­ pol­skim­ parlamencie­w­1999­rokuwyrażał ­nie­pokój o ­to ,­ że­ polska demokracja może zamienić́ ­się ­w zakamuflowany totalitaryzm. ­W ­tych ­sło­wach­obecna ­była ­świadomoścí­ nadciągającej przegranej. Słowo ciałem się stało. Ten „zakamuflowany­ to­ta­li­ta­ryzm”(kamuflażem jest oczywiście PR, czyli bla–bla–bla gloryfikujące swobody demokratyczne obecnych czasów) widać dookoła coraz wyraźniej”….”przejawów „soft–totalu”tłamszącego obywateli III RP „….”Cuchnie to tyranią systemów monopartyjnych, które używają demokracji tak, jak sutenerzy używają kobiet.Tę partie hołubią również sądy. Konstytucyjnie gwarantowanawolność wypowiedzi jest brutalnie tłumiona za pomocąprywiślińskich trybunałów, które represjonują pozwanych nawet wtedy, gdy dokumenty lub jawne dla wszystkich faktograficzne dowody przeczą pozwowi całkowicie; takisądowy knebeldla mówiących bez ogródek prawdę staje się nad Wisłą istną masówką, procederem noszącym znamiona ukartowanej strategii Salonu „…..”Rzesza i Sowiecja zyskały miano wzorcowych despotii właśnie za gnojenie niewinnych ofiar systemu. „…(więcej )

Jarosław Kaczyński pod pałacem prezydenckim „Bo przed nami trudne miesiące, w których musimy pamiętaćo tej jedności czynu i myśli.Musimy pamiętać o tym,że ten który przeszedł jako największy do polskiej historii – nie licząc Ojca Świętego – potrafił czyn i myśl ze sobą połączyć. Józef Piłsudski potrafił działać zdecydowanie, niezwykle odważnie, ale jednocześnie z myślą, z planem.Powtarzam, to jest czas, w którym winniśmy o tym pamiętać. Jeśli chcemy zwyciężyć. Jeśli chcemy, by zwyciężyła prawda, jeśli chcemy, by tu stanął pomnik tych, którzy zginęli, jeśli chcemy, by pierwszy prezydent RP, który naprawdę był z wolnej Polski i nie miał nic wspólnego z tamtą, która wolna nie była, został odpowiednio uczczony, by jego myśl, jego praktyka była kontynuowana. „…..”Idziemy do zwycięstwa, ale pamiętajmy, że większość drogi jeszcze przed nami,że to wszystko co nas dzisiaj cieszy, często bardzo cieszy, to jeszcze nie zwycięstwo.Trzeba wygrać. Trzeba umieć wygrać, ale trzeba także później umieć to zwycięstwo zagospodarować.A to być może wysiłek jeszcze większy. Jeszcze większy od tego, który jest potrzebny, by zwyciężyć „….”czyn jest rzeczą piękną, potrzebną, ale bez myśli może szkodzić, a wiemy, nawet z tych naszych tutejszych wydarzeń,żemoże nawet mieć czasem twarz prowokatora.Więc musimy o tym pamiętać. Musimy być przekonani, że zwyciężymy, bo zwyciężymy. Alemusimy zwyciężyć dla nowej wielkiej Polski. Dla Polski, która będzie w stanie wypełnić swoją misję w tej części Europyi która będzie dla Polaków prawdziwą Ojczyzną, prawdziwą Matką. „….”Bo przecież zwycięstwo nie jest celem samym w sobie. Musimy zmienić Polskę, musimy ją przebudować. Musimy dać narodowi polskiemu prawdziwą szansę. (więcej)

Z prof. HANSEM-HERMANNEM HOPPE z Uniwersytetu Newady w Las Vegas rozmawia Tomasz Cukiernik „Jeśli nagradzasz ludzi za nicnierobienie albo za robienie rzeczy nieproduktywnych czy za posiadanie nieślubnych dzieci, to takich sytuacji będzie coraz więcej. Jeśli karałbyś ich za to, to problem byłby mniejszy. Bieda czy problem nieślubnych dzieci nie mogą zostać wyeliminowane poprzez nagradzanie ludzi w ten sposób czyniących. Biedni ludzie, którzy dostają zasiłki, będą robili wszystko, by nadal być biednymi, aby nadal otrzymywać te zasiłki. Wszystkie programy socjalne są anty-produktywne. Właśnie w praktyce widać, że to działa w ten sposób. „…..” Istnieją dwa typy niewolnictwa. Stary typ niewolnictwa to taki, w którym jeden człowiek prywatnie jest właścicielem drugiego człowieka. Właściciel niewolnika może go sprzedać, wynająć i posiada wszystkie dobra wyprodukowane przez niewolnika. Drugi typ niewolnictwa to takie, jakie istniało w krajach dawnego bloku wschodniego. Na przykład nie można było opuszczać kraju, bo można było zostać zastrzelonym. Ponadto władze mogły zmusić ludzi do wykonywania różnego rodzaju prac. Różnica pomiędzy tymi dwoma typami niewolnictwa polega na tym, że w tym drugim typie ludzie nie byli przedmiotem własności prywatnej – nie można było ich kupić, wynająć, a wyniki pracy były własnością publiczną „ ….(więcej )

Profes Michał Wojciechowski, teolog „Za obecny dług zapłacą obywatele. Powiększanie długu publicznego staje się więc zamaskowaną formą kradzieży „….”Oznacza to, że zaciąganie pożyczek przez rządzących narusza przykazanie „nie kradnij!” i właściwie powinno być ścigane przez prawo. „…..”Cytat: „Ilekroć banda złodziei uchwyci w pewnym stopniu władzę, potrafią oni zagrabić całe państwa, nie obawiając się wcale represji prawa, ponieważ czują się silniejsi od prawa. Są to jednostki o skłonnościach oligarchicznych, spragnione tyranii i panowania, a dokonując potwornych kradzieży, osłaniają je dostojną nazwą majestatu legalnej władzy i rządu, które są w istocie dziełem rabunku” „….„Ale zadłużanie państwa ma też wymiar moralny. Może nawet przede wszystkim moralny, gdyż jest nieuczciwe wobec obywateli i przyszłych pokoleń. Spłata nie jest przecież tak naprawdę problemem „ich”, władzy, lecz naszym, jako podatników „…..”Zadłużanie państwa nie jest widziane jako kradzież czy ogólniej przestępstwo …..choć pozostaje nieodpowiedzialne i szkodliwe „….”Oficjalnie są to pożyczki na inwestycje itp. Jednakże, gdyby administracja wszystkich szczebli nie urosła przez 20 lat trzy- czy czterokrotnie, nie byłoby wcale dziury w budżecie i potrzeby pożyczania! „…” Tradycyjna prawna definicja kradzieży brzmi: „Potajemne zabranie rzeczy cudzej z chęci zysku„. W przypadku długu publicznego wszystko się zgadza!Potajemne: rząd zaciąga długi, nie informując ogółu, o co tu chodzi, czym naprawdę jest deficyt budżetowy i pokrycie go przez emisję obligacji itd. Jeśli pojawi się informacja o kwocie zadłużenia, nie towarzyszą jej dane o kosztach oprocentowania. Tym bardziej nie dostaniemy kwitu z informacją, ile spadnie na nas samych i naszych potomków”……”Następnie kradzieżą jest wywoływanie inflacji przez emisję pustego pieniądza i lewych papierów wartościowych, praktyka powszechna. „…”Cechy oszukańczej piramidy finansowej ma system emerytalny, w którym składkami ściągniętymi dziś spłaca się stare zobowiązania, a płacącym obiecuje, że kiedyś przyszły rząd coś im da. Tylko że ten przyszły rząd nie bardzo będzie miał z kogo ściągać. Rodzice chcieliby mieć więcej dzieci, ale przy obecnym systemie podatkowym ich nie stać. A młodzi podatnicy emigrują. ….(więcej )

Homoseksualna dziennikarka zaangażowana w promocję „małżeństw jednopłciowych” w USA, Masha Gessen przyznała, że „tęczowym” aktywistom wcale nie chodzi o uzyskanie dostępu do takiej instytucji. Pederaści i lesbijki chcą po prostu radykalnej redefinicji i ostatecznego zniesienia małżeństwa!”……”jest czymś oczywistym, żehomoseksualiści powinni mieć prawo do zawarcia małżeństwa, ale dla mnie równie oczywiste jest to,że instytucja ta powinna być wyeliminowana.(…) Z walką o małżeństwa homoseksualnezazwyczaj związane jest kłamstwo dotyczące tego, co zamierzamy zrobić z małżeństwem, gdy już uda się nam je wywalczyć.Kłamiemy, że instytucja małżeństwa nie ulegnie zmianie.”…..”Dodała, że „instytucja małżeństwa nie tylko się zmieni, ale powinna w ogóle przestać istnieć”. Gessen jest zwolenniczką stworzenia takiego systemu prawnego, który odzwierciedlał będzie rzeczywistość, w jakiej żyją niektóre osoby. Mówiła, żenie może znieść „fikcji, w jakiej żyje”. Mam trójkę dzieci, które mają teoretycznie pięciu rodziców. Nie rozumiem,dlaczego nie powinny one mieć pięciu rodziców prawnie(…) Poznałam moją nową partnerkę, a ona właśnie urodziła dziecko.Jego biologicznym ojcem jest mój brat. Biologicznym ojcem mojej córki jest człowiek, który mieszka w Rosji. Mój adoptowany syn uważa go również za swojego ojca – tłumaczyła.”. „…( więcej)

Profesor Michał Wojciechowski , teolog „ Wojciechowski tak argumentuje , ilustruje zjawisko pełzającego totalitaryzm III RP … „Albo pójdziemy ku państwu nadzoru biurokratycznego, politycznego i propagandowego, albo ku wolnościowemu. „…”Na pewno jednak państwo nie służy większości – przeciwnie, zabiera obywatelom coraz więcej wolności i pieniędzy, krok po kroku idąc ku kontroli typu totalnego „…”Resztką rzeczywistej demokracji są wybory prezydentów miast i wójtów, „…”Partie polityczne wpisały do konstytucji zasadę proporcjonalności wyborów, która ten stan utrwala, wykluczając wybieranie posłów na zasadzie większościowej, w jednomandatowych okręgach „W tej chwili zmierzamy do tego, że konstytucyjnie niezależne organy państwa staną się przedłużeniem jednej partii, która jak dotąd sukcesami w reformowaniu kraju się nie popisała „….”słaba armia, obce wpływy, przegrywający patrioci, suwerenność w obcych rękach. „…”Co do własności prywatnej, to w Polsce nie nastąpiła reprywatyzacja, duży majątek zrabowany po wojnie przez komunistów pozostaje w rękach urzędników albo został podejrzanie sprywatyzowany. W niezależnym rankingu pod względem ochrony materialnej własności obywateli Polskę sklasyfikowano na 98. miejscu w świecie! Wysokie podatki utrudniają naturalne narastanie własności prywatnej, skazując większość obywateli na czekanie do pierwszego. Jest jednak grupa ludzi, która robiła i robi dobre interesy na kontaktach ze sferą budżetową, która tym samym służy do przelewania pieniędzy szaraków do kieszeni funkcjonariuszy i wybranych biznesmenów. Jest to zamaskowana kradzież, a nie kapitalizm.„…”Otwarcie firmy wymaga serii uciążliwych procedur, a na przedsiębiorcę czyha 40 instytucji kontrolnych. Ich połączenia pod zarządem wojewódzkim da lokalnym sitwom nową broń. „…….”Nie należy też wykluczać wpływu obcych agentów, bo jakoś nie słychać, żeby nasze tajne służby takich chwytały. Czym się te służby zajmują? Wykrycie krajowej korupcji politycznej może prowadzić, jak wiadomo z przykładu szefa CBA, do utraty stanowiska. „…..”Dziennik Ustaw liczy kilkanaście tysięcy stron rocznie. Oznacza to tysiące ograniczeń i komplikacji w życiu codziennym. I to, że każdy w jakimś momencie narusza prawo. „…..”W odróżnieniu od wyroków na kryminalistów rosną grzywny i mandaty nakładane przez urzędników na obywateli. „…..”Biurokratyczne i ideologiczne państwo chciałoby podporządkować sobie rodzinę. „….”Niezależność IPN osłabła na rzecz podporządkowania partii rządzącej. Media z publicznych stają się już nawet nie państwowe, lecz partyjne. Nowa ustawa ogranicza autonomię uczelni wyższych i osłabia ich trzon, profesurę. „…”Póki rządzący są uczciwi, albo chociażby słabi, problemu nie widać. Takie państwo może jednak wpaść w ręce zbrodniarzy, którzy się nim posłużą – jak to było w przypadku Niemiec hitlerowskich i Rosji sowieckiej. …..( więcej )
————-
Mój komentarz

Jan Paweł II jest prorokiem . A co to oznacza? Oznacza to nie mniej i nie więcej że jest osobą wyjątkowa, taką, która pojawia się na Ziemi bardzo rzadko , raz na kilka , kilkanaście stuleci . Osoba taka jest posłańcem Boga , to prze nią Bóg przemawia do swego ludu , to przez niego daje nowe wskazówki . Bycie prorokiem oznacza ze jest się ostatecznym źródłem prawa .

I na tym można by zamknąć cały dotyczący tego dlaczego wielka etyka Jana Pawła II powinna być fundamentalną aksjologią prawa w Polsce .

Dotąd mamy dyskutować z lewicowymi zbrodniarzami , którzy przekonują że można przy stole, przy kawi i wódce definiować ,kto jest człowiekiem , kiedy można go zabić , i czy trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny jest najlepszym środowiskiem dla rozwoju dzieci .

Polacy maja to szczęście ,że to z ich ludu wyszedł prorok . Nie powinni się zastanawiać jakie prawo powinno w Polsce obowiązywać , ale jak prawo za którym stoi prorok ustanowić prawem w Polsce . Należy skończyć dyskusje z fanatykami religijnymi religii politycznej , jaka jest polityczna poprawność . Prawo oparte na etyce chrześcijańskiej , na myśli Jana Pawła II musi stać się prawem w Polsce.

Musimy skończyć z zabijaniem ludzi , z aborcją , eutanazją , Model rodziny katolickiej musi być uznany za wzorcowy i szczególnie chroniony przez prawo .To nie wszystko . Państwo musi skończyć z okradaniem ludzi podatkami , zniszczeniem tym samym rodzin z ich upodleniem.

Jan Paweł Ii uznawał prawo rodziców do wychowania swoich dzieci , nie odmawiał tego praw nikomu , chrześcijanom ,żydom , muzułmanom . I jak to się ma do totalitarnego państwowego systemu edukacji.

Prorok Jan Paweł II był przeciwnikiem lichwy, a cały system państwa opiera się na lichwie. Kolejne rządy tworząc dług publiczny nie tylko robią niewolnikami całe pokolenia Polaków , ale również występują przeciwko Prorokowi .

Wybitny polski teolog profesor Wojciechowski dług publiczny ,druk pustego pieniądza , czyli inflację nazywa zwykła kradzieżą . Czy Prorok Jan Paweł II pochwala przymusowe ubezpieczenia społeczne i socjalistyczny system emerytalny . Profesor Wojciechowski wyjaśnia , dlaczego nie. System emerytalny jest przestępcza piramidą finansową .

Bardzo liczę na to ,że Kaczyński dojdzie do władzy , ale boję się że w jego cieniu czai się kolejna Kluzik Rostkowska , która jak okazało się była i jest gorliwa genderystką dążącą do seksualizacji polskich dzieci, kolejny Michał Kamiński , jak się okazuje człowiek homolobby , kolejny Kaczmarek , który męża który przyszedł po swoją żonę chciał pobić, bo mu przeszkadzał w amorach z nią .

Nie ma takiego państwa , który nie opiera się na jakimś systemie intelektualnym . Na jakiejś ideologii .Po prostu takie państwo nie może istnieć, bo aby państwo istniało gdzieś musi gdzieś być źródło jego prawa. W Totalitarnych państwach takim źródłem prawa był ideologia komunistyczna i Stalin , ideologia socjalistyczna III Rzeszy i Hitler . Teraz lewactwo jak źródło prawa chce nam narzucić obłąkana polityczną poprawność . W Polsce powinno to być chrześcijaństwo i Jan Paweł II

Tym ,który określi aksjologiczne fundamenty prawa w Polsce nie mogą być ludzie Tuska, Palikota , Millera , ani nawet Kaczyński doradcy . Tym kimś jest Prorok Jan Paweł II . Polska musi być państwem chrześcijańskim , a jej Prorokiem Jan Paweł II

Tylko wtedy Polacy będą ludźmi wolnymi , będziemy mieli wolność gospodarcza , dzieci będą szczęśliwe w normalnych rodzinach . Tylko wtedy Polska będzie państwem silnym i potężnym , Polacy bogatym i zasobnym narodem . Tylko wtedy nauka i kultura będzie kwitła .

Jeśli Państwo chwilę się zastanowicie to dojdziecie do wniosku ,że to co piszę jest rzeczą oczywistą. Tak oczywiste ,że jesteśmy zdziwieni, kiedy to dostrzegamy . Zacznijmy od pokornego schylenia przed Prorokiem naszych głów .

Zapraszam do przeczytania fragmentu mojej książki „Klechda Krakowska „ Rozdział pierwszy „ Dobre złego początki „

video Debata „Zabiliśmy proroka”, Klub Jagielloński
video Prof. Zdzisław Krasnodębski – Jan Paweł II jako polityk i myśliciel
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitte

0

Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

2 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758