Komentarze dnia
Like

Po przejęciu władzy Kaczyński podporządkuje Belkę rządowi ?

04/07/2014
1006 Wyświetlenia
2 Komentarze
40 minut czytania
Po przejęciu władzy Kaczyński podporządkuje Belkę rządowi ?

Christopher A. Hartwel „ Banki centralne. Od niezależnych do niekontrolowanych”…”Holenderscy ekonomiści Jeroen Klomp i Jakob de Haan opublikowali w 2010 roku wyniki swojej analizy 59 uprzednio przeprowadzonych badań, z której to wynika, że niezależność nie ma statystycznie istotnego wpływu na inflację. „…”Narastający skandal z udziałem członków rządu i prezesa Narodowego Banku Polskiego zdominował w poprzednim tygodniu nagłówki w polskich mediach. Upublicznione zostało nagranie spotkania szefa NBP Marka Belki z ministrem spraw wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem, „…”Wyniki moich własnych, opublikowanych w 2012 roku badań, w których badałem rolę banków centralnych podczas ostatniego kryzysu finansowego, również pokazują, że istotnym czynnikiem jest nie tyle niezależność, ile rodzaj podejmowanych decyzji.

0


„…”„Pełzające upolitycznienie”Z założenia niezależność banku centralnego dotyczyć miała formułowania i realizacji celów polityki monetarnej. Od momentu wybuchu kryzysu finansowego banki na całym świecie coraz aktywniej zajmują się jednak jej kształtowaniem.„…”Kształtowanie polityki oznacza natomiast, że bank wychodzi poza swoją ograniczoną rolę polegającą na zajmowaniu się polityką monetarną i w celu osiągnięcia swoich szeroko pojętych celów zaczyna ingerować w całokształt polityki gospodarczej (w tym polityki fiskalnej), regulacji i nadzoru finansowego oraz – jak stało się być może w Polsce – w decyzje polityczne i administracyjne. Szef rezerwy federalnej w St. Louis James Bullard dość trafnie określił to mianem „pełzającego upolitycznienia” (creeping politicization). „..”Zwierzchnicy Jamesa Bullarda, Rada Gubernatorów Fed działająca w Waszyngtonie, od lat powoli zmierzają w stronę wywierania większego wpływu na całokształt polityki gospodarczej. Pod kierownictwem najpierw Bena Bernankego, a teraz Janet Yellen Fed zaczął ingerować nie tylko w tradycyjną politykę monetarną i stabilność cen, ale wprost zasugerował obranie celu polityki pieniężnej w odniesieniu do stopy bezrobocia i PKB. „..”Niezależność miała w założeniu ochraniać bank centralny przed naciskami politycznymi. Obecnie wygląda jednak na to, że należałoby znaleźć sposób na uniemożliwienie wywierania nacisków także jemu „….”Niezależność banku centralnego jest korzystna dla polityki gospodarczej, gdyż chroni bank przed naciskami politycznymi – co do tego nie ma wśród ekonomistów, a co za tym idzie – wśród osób decydujących o polityce gospodarczej, żadnych wątpliwości. Co jednak, gdy to sam bank jest podmiotem próbującym wywierać presję polityczną? „..”Poziom poparcia dla niezależności banków centralnych na świecie jest niemal bez precedensu. Jak powiedział trzy lata temu ówczesny członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Jürgen Star: „Niektóre elementy (przedkryzysowej makroekonomicznej – red.) struktury bez wątpienia przetrwają recesję. Jednym z nich jest coraz silniejszy i bardziej powszechny nacisk na niezależność banku centralnego”. „…”Autorzy tacy jak Kenneth Rogoff czy Robert Barro zachwalali niezależność jako sposób na powstrzymanie zapędów polityków do manipulowania polityką gospodarczą w celu osiągnięcia korzyści politycznych.Ich zdaniem niezależny bank centralny oznacza mniejszą pokusę podsycania inflacji (na krótką metę będącej politykom na rękę) poprzez izolowanie bankierów przed politycznymi burzami i zawirowaniami, co miałoby im ułatwić długoterminowe myślenie o polityce ekonomicznej.”…”Naturalnie, nie wszyscy zgadzają się z tym poglądem. Najbardziej powszechna krytyka niezależności banku centralnego dotyczy faktu, że oznacza ona oddzielenie procesu podejmowania decyzji ekonomicznych od struktur demokratycznych – zarządy banków centralnych nie są wybierane w wyborach powszechnych, a jednak mają decydujący głos w wielu sprawach istotnych z punktu widzenia gospodarki. „…Konieczny zdecydowany rozdział od państwa „..” niezależność banku centralnego musi działać w dwie strony: nie tylko bank powinien być niezależny od polityków, także politycy muszą być niezależni od niego.Na poziomie fundamentalnym kwestie mechanizmów instytucjonalnych polityki pieniężnej również muszą zostać zbadane. Jedynym sposobem zagwarantowania, że polityka nie będzie wypierać ekonomicznie pozytywnych zjawisk (np. niskiej inflacji), jest sprawienie, że korzyści płynące z polityki są niewielkie.Aby to osiągnąć, konieczny okazać się może jeszcze bardziej zdecydowany rozdział na linii państwo – polityka gospodarcza, a być może nawet państwo – polityka monetarna.—śródtytuły pochodzą od redakcji.Autor jest prezesem CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych „..(źródło )

Z doniesień tygodnika wynika, że Marek Belka, prezes NBP w zamian za wsparcie dla budżetu miał domagać się od ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza dymisji Jacka Rostowskiego – ustalenia miały mieć miejsce w lipcu 2013 roku, kiedy Rostowski jeszcze pełnił swój urząd. Poza tym prezes banku centralnego oczekuje nowelizacji ustawy o banku centralnym. „..”Szczurek za RostoskiegoKilka miesięcy później rzeczywiście Rostowski przestaje kierować resortem finansów. Po listopadowej rekonstrukcji rządu ministrem zostaje jak Mateusz Szczurek. Tygodnik pisze, że Belka miał się domagać kogoś „technicznego i niepolitycznego”. …”28 maja tego roku do Rady Ministrów wpłynął projekt założeń nowelizacji o NBP. Dotyczy ona wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym 1/3 składu RPP byłaby powoływana co 2 lata w równej liczbie przez Prezydenta, Sejm oraz Senat. Ma to zapewnić płynne zmiany składu RPP i wpłynąć na zachowanie stabilności jej działania „…”MF zaproponowało też, aby bank centralny miał możliwość kupowania obligacji skarbowych poza operacjami otwartego rynku. – Planowane zmiany w ustawie o NBP mają pozwolić bankowi centralnemu być tzw. pożyczkodawcą ostatniej szansy. – Intencją zmienianego przepisu nie jest wprowadzenie możliwości finansowania przez NBP deficytu budżetowego – tłumaczył w specjalnym  oświadczeniu resort.
Zgodnie z „Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej” zakazane jest udzielanie przez EBC lub banki centralne członków UE pożyczek na pokrycie deficytu lub jakichkolwiek innych kredytów rządom. Zakazane jest również nabywanie bezpośrednio od nich przez bank centralny strefy euro lub krajowe banki centralne ich papierów dłużnych. Także polska konstytucja mówi, że ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa.”…”Jednak – jak przekonywał nasz resort finansów – wszystkie nowoczesne banki centralne mają możliwość skupu obligacji skarbowych z rynku. „…(więcej )

Sienkiewicz o rządowym projekcie: „Ch…, dupa i kamieni kupa”
Co jest na taśmach? „Wprost” twierdzi, że na pierwszym nagraniu Sienkiewicz prosi Belkę, by NBP pomógł w finansowaniu deficytu budżetowego. Belka w zamian chce odwołania ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego i nowelizacji ustawy o banku centralnym .Kilka miesięcy po rzekomym spotkaniu Rostowski rzeczywiście stracił tekę ministra, a do Rady Ministrów wpływa projekt nowelizacji ustawy ze zmianami, których miał żądać Belka.
Według „Wprostu” na nagraniach utrwalono szereg kontrowersyjnych opinii Bartłomieja Sienkiewicza. Minister miał powiedzieć o projekcie Polskich Inwestycji Rozwojowych „Ch…, dupa i kamieni kupa” i stwierdzić, że „Polacy mają w dupie orliki i autostrady”. Sienkiewicz miał również stwierdzić: „Państwo polskie istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje, dlatego że działa poszczególnymi swoimi fragmentami, nie rozumiejąc, że państwo jest całością”Z kolei Belka miał mówić, że przed wybuchem afery Amber Gold ostrzegał premiera przed piramidą finansów”….„Wprost”: Taśm jest więcej.Redakcja dodaje, że dotarły do niej wiadomości o kolejnych nagraniach, m.in. ze spotkania wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z szefem CBA Pawłem Wojtunikiem oraz szefa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego z Janem Kulczykiem.”Za nagraniami mogą stać służby specjalne, ludzie wywodzący się z Biura Ochrony Rządu, jakaś grupa biznesowa, a może polityczna konkurencja” – twierdzi „Wprost „..”Szef NIK się tłumaczyRzecznik NIK, w przesłanym PAP oświadczeniu napisał, że w czasie rozmowy z Janem Kulczykiem szef NIK poinformował go, że ze swoimi problemami przedsiębiorca powinien zgłosić się do innych organów państwa „…(więcej )

Jednroszczyk tak pisze o działaniach Orbana „ Węgierski rząd chce uczynić z banku centralnego narzędzie swojej polityki gospodarczej „…..”Kłóci się to z systemem obowiązującym w państwach UE. Jak zapewnia jednak szef rządu węgierskiego, święta zasada niezależności banku centralnego nie zostanie naruszona, gdyż EBC jest zawsze dokładnie informowany o wszelkich działaniach banków narodowych. „….”Orban zarzuca bankowi centralnemu, że hamuje wzrost gospodarczy i prowadzi błędną politykę, podnosząc stopy procentowe. Czyni tak, starając się ograniczyć inflację, co jednak odbija się niekorzystnie na PKB. Węgry znajdują się w stanie stagnacji gospodarczej i nic nie wskazuje na to, by okres ten miał się szybko skończyć. OECD przewiduje spadek węgierskiego PKB o 0,6 proc. „…..”Do czego potrzebna jest Orbanowi kontrola nad bankiem centralnym? – Są dwie przyczyny. Po pierwsze, rząd Orbana postępuje według zasady, że nie pozwoli sobie niczego narzucać w sprawach gospodarczych, a po drugie, chce mieć do dyspozycji wszelkie narzędzia w prowadzeniu niezależnej polityki gospodarczej – tłumaczy Kai-Olaf Lang z niemieckiej fundacji Nauka i Polityka. Jego zdaniem ocena działań gospodarczych rządu Orbana nie może być jednoznacznie negatywna. Przeprowadził udaną reformę rynku pracy, wprowadził liniowy podatek na poziomie16 proc., dokonuje konsolidacji budżetu i stara się naprawić system funduszy emerytalnych. Jednocześnie głosi hasła niezależności gospodarczej Węgier …(więcej )

„Zaskakujące jest to, że waluta Państwa Środka wyprzedziła euro jako drugi na świecie najczęściej używany pieniądz w handlu międzynarodowym – wynika z informacji Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). I chociaż nadal pozostaje dopiero 12. walutą jako globalny środek płatniczy (handel, depozyty, inwestycje), to jednak jego rola nieustannie rośnie.
Kryzys uderzył w euro Od trzech lat Chiny są największym eksporterem na świecie. W październiku 2013 r. 8,66 proc. akredytyw było wystawionych w juanach, zaś 6,64 proc. w euro. Przy tym chińska waluta wykorzystywana jest najczęściej, także w Hongkongu, co nie dziwi, ale również w Singapurze i Australii oraz – co już jest zaskoczeniem – także przez firmy niemieckie. Przy tym – jak informuje Standard Chartered – w styczniu 2012 roku juan miał zaledwie 1,89 proc. udziału w międzynarodowych transakcjach handlowych, zaś udział euro wynosił wówczas 7,87 proc. Bank nie ma przy tym wątpliwości, że w handlu azjatyckim juan wkrótce wyprze dolara i stanie się główną walutą handlową. '…(więcej )

Tomasz Teluk „Jednocześnie uruchomiono program tanich pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Bank narodowy pożycza innym bankom forinty bez oprocentowania, pod warunkiem że udzielą MSP pożyczki najwyżej na 2,5 proc. (choć obowiązująca stopa procentowa wynosi 4,5 proc.). Wygląda więc na to, że rząd uwolnił się z pułapki finansowej.” ….(więcej)

Foreign Affairs . Eric X. Li „ W listopadzie 2012 roku Chińska Komunistyczna Partia odbyła swój 18 ty Kongres Narodowy , budzące emocje przekazanie władzy raz na dziesięć lat w ręce nowej generacji liderów. Zgodnie z przewidywaniami Xi Jinping został sekretarzem generalnym i zostanie prezydentem Republiki Ludowej w marcu . Zmiana władzy była precyzyjna i świetnie zgraną demonstracją pewnego siebie rosnącego supermocarstwa .To nie powstrzymało międzynarodowe media , a nawet chińskich intelektualistów , co zaskakujące przedstawiać to jako moment krytyczny . W wydaniu The Economist , które ukazało się tuz przed kongresem , wylicza nienazwanych naukowców na ostatniej konferencji , jako mówiących że Chiny są niestabilne w swoich dołach , niezadowolone w warstwie średniej i poza kontrola na szczycie . Z pewnością parę miesięcy przed przekazaniem władzy skandal związany z Bo Xilai , byłym szefem partyjnym miasta Chongqing zaszkodziły długo utrzymywanemu wizerunkowi jedności KPP , który podtrzymywał polityczną stabilizację od czasów niepokojów z 1989 roku na Placu Tiananmen .Co gorsze chińska gospodarka , która rozwijała się z dwucyfrową szybkością przez dwie dekady spowolniała przez kolejne siedem kolejnych kwartałów. Chiński model gwałtownej industrializacji oparty na pracochłonnych produkcji , ogromnych inwestycjach rządowych w infrastrukturę i wzrostu eksportu wydaje się że przestaje już funkcjonować . Niektórzy w Chinach i na Zachodzie zaszli za daleko w swoich przewidywaniach zakończenia żywota jednopartyjnego państwa , które prawdopodobnie nie przetrwa jeśli przywódcy polityczni przestaną zapewniać ekonomiczny cud . Ten pesymizm jest nieuzasadniony . Nie ma wątpliwości , że niebezpieczne wyzwania czekają Xi. Ale Ci , którzy sugerują ,że KPCH nie jest wstanie radzić sobie z tym , w sposób fundamentalny nie rozumieją Chin i ich polityki , oraz zdolności do adaptacji zarządzających krajem instytucji . Pekin ma potencjał do sprostania problemów przed jakimi staje kraj z dynamizmem i wytrzymałością. Dzięki zdolności KPCH do adaptacji , systemowi merytokracji , i legitymacji nardu chińskiego . . W ciągu następnej dekady Chiny będą kontynuowały wzrost a nie upadek .Przywódcy kraju będą konsolidowali model jednopartyjny i w tym procesie rzucą wyzwanie Zachodowi w jego stereotypowej mądrości dotyczącej politycznego rozwoju i nieodwracalności marszu w kierunku wyborczej demokracji . W stolicy Królestwa Środka świat może być świadkiem narodzin postdemokratycznej przyszłości . Wierzenie ,że rządy jednopartyjne są wewnętrznie niezdolne do samokorekcji nie jest zgodne z prawda historyczną . W ciągu ostatnich 63 lat u władzy KPCh pokazała niezwykłą zdolność do adaptacji . Od czasu swojego powstania w 1949 roku Republika Ludowa wypróbowała różne polityki ekonomiczne . Pierwszą jaka zainicjowała KPCh była radykalna kolektywizacja we wczesnych latach 50 tych . Następnie polityka Wielkiego Skoku Naprzód w późnych latach 50 tych i Kulturalna Rewolucja we wczesnych latach 60 tych do środkowych 70 tych. W Llatach 60 tych quasi prywatyzacja ziemi we wczesnych 60 tych . . rynkowe reformy Deng Xiaopinga w późnych latach 70 tych i otwarcie przez Jiang Zemina członkostwa w KPCh dla przedsiębiorców w latach 90 tych . . Głównym celem tego wszystkiego była zawsze zdrowa gospodarka , i kiedy to nie działało , dal przykładu niszczący Wieki Skok i Kulturalna Rewolucja , znajdowano zawsze coś co działało, dal przykładu Reformy Denga , które wykatapultowały chińską gospodarkę na pozycję drugiej największej na świcie . „.część I …(więcej )

Tylko mniejszość potrafi zrozumieć zasady działania tego systemu ( kredytowego ) Owa mniejszość to albo ludzie ogromniezainteresowani płynącymi zeń korzyściami finansowymi ,albo ludzie( politycy ) uzależnieni od jałmużny, która system ów zapewnia. Ludzie z tych dwóch grup społecznychnigdy nam się nie przeciwstawią . Natomiast zdecydowana większość ludzi nie jest stanie zrozumieć i pojąć owej władzy i wyższości nad innymi , jaką daje kapitał wytworzony i pomnożony w tym systemie. Ludzie ciznoszą ucisk bez słowa skargi , bez cienia świadomości , bez żadnych podejrzeń wobec systemu , który przynosi szkodę im ich interesom „ ….List Braci Rothschildów do bankierów z Nowego Yorku 1863 rok . „..(więcej)

an Piński podziela  zdanie Haylan o „ umieszczają na najwyższych stanowiskach służących im skorumpowanym interesom kandydatów” i podaje fakty „Amerykański bank inwestycyjny Goldman Sachs stał się głównym graczem w Europie.Pracowali dla niego obecny szef Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi, nowy premier Włoch Mario Monti, a współpracował nowy premier Grecji Lucas Papademos. „….”Po zakończeniu kariery politycznej dla Goldman Sachs rozpoczął pracę były premier Kazimierz Marcinkiewicz. Na przełomie 2008 i 2009 okazało się, że Goldman Sachs uczestniczył w ataku spekulacyjnym na złotówkę (Marcinkiewicz zaprzeczał, aby jego praca była związana z tym działaniami banku) „…(więcej)

Wojna o pieniądz”
Song Hongbing

Kto pragnie uzależniać ludzi od kredytów? Do kogo należy amerykańska Rezerwa Federalna? Po co stworzono Międzynarodowy Fundusz Walutowy? A przede wszystkim: w jaki sposób prowadzona jest globalna wojna o pieniądz?
Song Hongbing, chiński analityk finansowy, stara się odpowiedzieć na te pytania, spoglądając na świat zachodni z zewnątrz i usiłując dociec, w którym momencie ta dynamicznie rozwijająca się cywilizacja popełniła błąd, który doprowadził do dzisiejszego permanentnego kryzysu i rosnącego zadłużenia. Jego opowieść obejmuje ostatnie trzy wieki historii Europy i Ameryki, poczynając od założenia Banku Anglii w 1694 roku, poprzez dzieje rodziny Rothschildów i ich imperium finansowego, powołanie Rezerwy Federalnej, udział kół finansowych w inspirowaniu dwóch wielkich wojen światowych, rezygnację z parytetu złota, aż po kryzys naftowy lat siedemdziesiątych, klęskę „azjatyckich tygrysów” w latach dziewięćdziesiątych i ostatni kryzys finansowy na rynku nieruchomości USA. Przedstawiając dzieje powolnego upadku Zachodu polegającego na dobrowolnym oddawaniu się państw w niewolę banków, autor pragnie ostrzec Chiny i inne dynamicznie rozwijające się kraje Azji przed popełnieniem błędów, które mogą doprowadzić do utraty nie tylko dobrobytu, ale także suwerenności.Jednakże ta książka, pisana dla azjatyckiego czytelnika, może być również pouczająca dla nas. Choć bowiem popełniliśmy już wiele z błędów, o których pisze autor, zawsze jest nadzieja, że nie będziemy popełniać następnych. „…(więcej)

Jan Piński „Podobno Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy walczą z kryzysem. Dwanaście lat temu Joseph Stiglitz,główny ekonomista BŚ oskarżył swoją instytucję o grabież krajów, którym rzekomo miała pomagać.„….”Stiglitz, to osoba, którą trudno dyskredytować. W 2002 r. dostał nagrodę Nobla z ekonomii. Gdy publicznie skrytykował Bank Światowy i MFW został zmuszony do rezygnacji.Dziś Polska i inne kraje mają przekazać fundusze do MFW, za które będzie on „walczyć” z kryzysem.Zobaczmy jak wyglądała ta „walka” pod koniec ubiegłego wieku.Odchodząc Stiglitz zabrał ze sobą dużo dokumentów. Wynika z nich, że MFW uzależniał pomoc dla znajdujących się w kryzysie państw od podpisania tajnego protokołu złożonego ze 111 artykułów, w których znajdowały się zobowiązania do wyprzedaży narodowego majątku (surowce naturalne, infrastruktura, banki itp.). Aby „pomóc” klasie politycznej w podejmowaniu decyzji część z pieniędzy ze sprzedaży dóbr była transferowana na tajne konta z przeznaczeniem na łapówki.”….”Teraz przykład z ostatnich tygodni. Gdy Węgry poprosiły w grudniu ubiegłego roku o pomoc, to MFW i UE nie zgodziły się, bo ich zdaniem rząd dopuścił się zamachu na niezależny bank centralny. Zamach ów miał polegać na zwiększeniu liczby członków rady banku wybieranych przez parlament.Nie chodzi oczywiście o niezależność. W polskim systemie bankowym dziś jest pełna jedność działań rządu i Narodowego Banku Polskiego. Chodzi o to, aby kontroli nad bankiem centralnym nie otrzymały osoby, które mogą zachwiać pseudorynkową polityką takich instytucji jak MFW czy Bank Światowy. Marek Belka został nominowany przez Platformę Obywatelską na funkcję szefa NBP, chociaż w czerwcu 2005 r. Donald Tusk w liście do Aleksandra Kwaśniewskiego zarzucał Belce kłamstwo przed komisją ds. PKN Orlen, gdzie premier zeznał iż nie współpracował z SB. Zdaniem Tuska (z czerwca 2005 r.) to członkowie komisji śledczej ds. PKN Orlen, a nie premier mówili prawdę na temat jego współpracy z tajnymi służbami PRL.W sprawie współpracy Belki z SB. Niedźwiedzią przysługę zrobiła Belce „Gazeta Wyborcza” publikując w internecie całość jego teczki, łącznie z instrukcją wyjazdową, w której zgodził się współpracować z wywiadem na zasadach konspiracji. Co ciekawe teksty te od blisko roku nie są dostępne na stronach gazeta.pl (proszę wpisać w google „Belka nie współpracował z SB” i spróbować otworzyć tekst) Warto uważnie obserwować przekazywanie pieniędzy z Polski do instytucji finansowych, które oskarżane są o przestępczą działalność przez byłych pracowników, laureatów Nagrody Nobla. „…(więcej)

Melvin Sickler „ Jak powiedział to pewnego razuMayer Anselm Rothschild:„Pozwólcie mi tworzyć i kontrolować pieniądze państwa, a ja nie dbam o to, kto ustala jego prawa.” …..”4 czerwca 1963 roku prezydent Kennedy podpisał dokument prezydencki, zwany Dekretem Prezydenta nr 11110 (Executive Order11110), który stanowił poprawkę Dekretu Prezydenta nr10289 z dnia 19 września 1951 r.Dało to Kennedy’emu, jako prezydentowi Stanów Zjednoczonych, prawną możliwość tworzenia własnych pieniędzypotrzebnych do prowadzenia działalności państwa, pieniędzy, które należałyby do społeczeństwa i byłyby wolne od długu i odsetek.Wydrukował więc banknoty Stanów Zjednoczonych, kompletnie ignorując banknoty Rezerwy Federalnej pochodzące z prywatnych banków Rezerwy Federalnej„…..”Nasze obliczenia pokazują ,że Kennedy wyemitował 4 292 893 825 dolarów w gotówce. Było doskonale oczywiste,że Kennedy zdecydował się podważyć System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Zaledwie kilka miesięcy później, w listopadzie 1963 r światem wstrząsnęła szokująca wiadomośćo zamachu na prezydenta Kennedy’ego.”…..” Interesujące jest to, że następnego dnia po zamachu na Kennedy’ego, wszystkie banknoty Stanów Zjednoczonych, które wyemitował Kennedy, zaczęły być wycofywane z obiegu”…(więcej )

Jakub Woziński Gdyby wierzyć zapewnieniom chińskiego autora książki „Wojna o pieniądz” (cześć pierwsza dostępna tutaj; druga tutaj), Hong Song Binga, światem rządzi nieprzerwanie od 200 lat do dziś rodzina Rothschildów. Ile w tym poglądzie prawdy, a ile spiskowej teorii dziejów? „…..”Gdy 27 lipca 1836 roku umierał Nathan Rothschild, jego majątek wynosił ok. 3,5 miliona funtów. Dla porównania: obecny majątek Billa Gatesa wynosi ok. 0,49% amerykańskiego PKB, zaś majątek Rothschilda wynosił 0,62% PKB ówczesnej Wielkiej Brytanii. Aby zrozumieć, jak wielka była to potęga, pamiętajmy, że Nathan miał jeszcze czterech braci-partnerów, którzy dysponowali majątkiem o podobnej skali. James Rothschild, szef oddziału paryskiego, był królem europejskich kolei, zaś o rezydującym w Austrii Salomonie mówiono, że choć wprawdzie Austria ma cesarza Franciszka, to królem jest Salomon. „…..”Sukces Rothschildów polegał przede wszystkim na umiejętnym wykorzystaniu systemu państwowych obligacji dłużnych. Dziedzina ta stanowiła ich główny przedmiot zainteresowań – pożyczki dla sektora prywatnego wynosiły zaledwie 16% wszystkich udzielanych przez nich kredytów. Wszystkie rządy zwracały się właśnie do Rothschildów „….”niezwykle istotnym czynnikiem w akumulacji takiego kapitału była wola seniora rodu, Mayera Amschela, aby majątek nie przechodził na osoby spoza rodziny. Rothschildowie pobierali się między sobą i mieli nawet na tyle szczęścia, że uniknęli chorób genetycznych. Męscy członkowie rodziny nie noszący nazwiska Rothschild byli skrupulatnie odsuwani od rodzinnego biznesu. Bracia żyjący w różnych miastach zachowywali do siebie bezgraniczną ufność i ratowali siebie nawzajem w krytycznych momentach, przesyłając sobie złoto. Rodzinną solidarność cementowała nadto ich narodowość oraz judaizm, który przez długi czas utrudniał im objęcie oficjalnych stanowisk państwowych w chrześcijańskich krajach. „…..” Z kolei James Rothschild pomagał wojskom rosyjskim w tłumieniu powstań: listopadowego i styczniowego. W 1831 roku dostarczał Rosjanom broni i negocjował sporą pożyczkę, lecz ostatecznie wystraszył się, wiedząc, jak wielką sympatią cieszyła się sprawa Polska. Z kolei kampania wojsk rosyjskich z 1863 roku była finansowana z pożyczki udzielonej im w kwietniu 1862 roku „…(więcej)

„Amerykańska agencja Bloomberg nie zostawia suchej nitki na Marku Belce, zamieszanym  w  aferę  podsłuchową. Jeśli sam nie zrezygnuje, władze powinny go zwolnić — pisze Mark  Gilbert  z Bloomberga.Agencja podkreśla, że ujawnione nagranie z rozmów z szefem MSW Bartłomiejem Sienkiewiczem, „uwłacza niezależności jego stanowiska i sprawia, że pozycja Belki jest nie do obrony”.Bloomberg zaznacza, że niedopuszczalnym jest oczernianie przez szefa NBP innych członków rządu – w tym przypadku Jacka Rostowskiego. Nieakceptowalne jest również to, że prezes banku centralnego faworyzuje tę czy inną partię.”…..”Niezależność banku centralnego musi być świętością (…) a zagraniczni odpowiednicy Belki powinni mu uświadomić, że powinien odejść „….Dosyć niespodziewanie w obronie prezesa NBP występuje Tomasz Sadlik, walczący z bankami w sprawie kredytów frankowych:Trzeba za wszelką cenę obronić Belkę; zgadzam się z komentarzem pod artykułem na jednym z portali: „Naprawdę chodzi o to, że Belka naraził się światowej finansjerze, chcąc wzmocnić pozycję jedynego niezależnego od międzynarodowej finansjery – banku polskiego. Ujawnienie taśm sprzed roku, miało wprowadzić zamęt i uniemożliwić przyjęcie ustawy o NBP, dającej prawo ingerencji w sytuaccji finansowego na świecie”. Jak można cytować obce agencje i na tym budować krytykę. M.B. nie zachował się elegancko, ale wydaje się, że miał dobre intencje. Podobnie jak Prokurator Generalny. Nie bronie PO, poznałem kilku panów z tej partii, w tym jednego ministra i wypada się tylko wstydzić, że tacy ludzie nami rządzą. Ale wara od złotówki  i NBP!”” ( źródło )
————-
Krzysztof Rybiński „ Ekonomia banksterów „ Żyjemy w przedziwnych czasach, w których wiele teorii ekonomii można wyrzucić, być może tymczasowo, do kosza. Pewne mechanizmy gospodarcze obserwowane od dekad, przestały działać lub działają odwrotnie. „….” Cele realizowane przez głównych architektów świata gospodarki i finansów uległy dramatycznej zmianie, bez głębszej refleksji, dokąd to może prowadzić. Ponadto jeszcze nigdy w historii rola rynku nie została tak zdominowana przez aktywność rządu„…..” Rynek został zastąpiony przez centralne planowanie, tylko zamiast Komitetu Centralnego mamy Rady lub Zarządy banków centralnych w głównych gospodarkach świata.Ale przynajmniej za komuny chodziło o jakieś idee. Teraz chodzi już wyłącznie o duże pieniądze. A teoria i praktyka ekonomii ma im służyć”…(więcej ) .

Mateusz Machaj, Juliusz Jabłecki ”Teoria i historia Imperium Americanum „…..”Rząd, banki i pieniądze”…..”Wyjaśniliśmy już, że wielki rząd potrzebuje wielkiego biznesu. Nie wspominaliśmy jednak dotąd, jak ważnym elementem ekspansji aparatu państwowego jest kontrola pieniądza. Amshall Rothschild, właściciel banku w osiemnastowiecznym Frankfurcie miał kiedyś powiedzieć: „Pozwólcie mi drukować i kontrolować pieniądz narodowy, a nie będę liczył się z tym, kto ustanawia prawa”. Słowa te doskonale oddają wagę posiadania kontroli nad walutą krajową – przywileju, który złożony w ręce jednej instytucji gwarantuje jej oczywiście nie tylko dostatek, ale pozwala również pośrednio uzależnić od siebie wszystkie podmioty rynkowe na co dzień posługujące się pieniędzmi. Pełna władza nad pieniądzem jest jednak dopiero zwieńczeniem wielowiekowego procesu wywłaszczania, któremu początek dało bezpośrednie opodatkowanie.” …(więcej )

Grzegorz Siemionczy „Bank centralny najludniejszego państwa świata nie jest ostatecznym arbitrem tamtejszej polityki pieniężnej i kursowej. Główne decyzje podejmuje rząd. Wraz z liberalizacją chińskiej rola Ludowego Banku Chin będzie rosłaLudowy Bank Chin (PBOC) jest bez wątpienia jednym z najbardziej osobliwych banków centralnych świata. Nie posiada co najmniej kilku cech, które większość z nich uważa za kamienie węgielne swojej wiarygodności. Przede wszystkim nie może się poszczycić niezależnością od władz, przez co niejasne i zmienne są cele jego działalności. Podczas gdy większość siostrzanych instytucji stoi na straży stabilności cen, w przypadku PBOC sterowanie ich dynamiką wydaje się tylko narzędziem do realizacji innych zadań. „..(więcej )
………………..
Mój komentarz
Jak wykazali ekonomiści to czy bank centralny jest niezależny, czy jeśli chodzi o jego wpływ na gospodarkę nie ma żadnego znaczenia. Za to ma znaczenie ,gdyż pozbawienie ośrodka władzy politycznej kontroli nad bankiem centralnym i tym samym kontroli podaży pieniądza i kierunków jego dystrybucji osłabiły te pierwsze. Jeśli nie rząd, to kto kontroluje banki centralne. Ten , kto na poza kulisami może je obsadzać swoimi ludźmi . Ludzie kontrolujący na przykład. Międzynarodowy Fundusz walutowy, czy Bank Światowy , czy inne potężne banki , czyli dziedziczne rody zachodnich oligarchów lichwiarskich ubezwłasnowolniły w ten sposób ośrodki polityczne. Skutkuje to upadkiem gospodarczym Nawet suwerenne w stosunku do lichwiarstwa państwa jak Japonia po pełnym wprowadzeniu modelu oligarchicznego upadły gospodarczo.

Społeczeństwo , aby zrzucić z siebie jarzmo wyzysku ekonomicznego na rzecz oligarchów i lichwiarstwa musi wykreować ośrodki polityczne które kontrolują banki centralne W inny wypadku Polacy nie odzyskają sterowność nad systemem ekonomicznym . Ludzie działający na rzecz lichwiarstwa na niwie propagandy jak Hartwell po prawidłowym zdiagnozowaniu chaosu gospodarczego jaki powodują banki centralne , proponuje przejęcie przez nie od rządu kontroli nad….polityka gospodarczą .

Czyli chodzi tutaj o ustanowienie banków centralnych w roli faktycznych niewybieralnych i nie kontrolowanych przez nikogo rządów . Premier i rząd po ustanowieniu takich relacji staną się marionetkami .

Pierwsze co Kaczyński musi zrobić po dojściu do władzy to podporządkować sobie bank centralny na wzór chiński . Bo bez tego Polak nigdy nie uzyska pełne suwerenności .

video Kto Rządzi Unią Europejską? [Dokumentalny] (Lektor PL)
video Paweł Kukiz o JOW i aferze podsłuchowej 03.07.2014 Polsat News

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitt

Link do Różne takie

Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
Rozdziały 1„ Dobre złego początki „ 2 Na końcu którego będzie o bogini Kali „ 3 „Nie należy nerwosolu pić na oko 4 „ O rzeźbie Niosącego Światło 5 „Impreza u Starskiego „ 6 „Tych filmów już się oglądać nie da „

Rozpocząłem pisanie VII rozdziału
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska

0

Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

2 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758