Artykuły redakcyjne
Like

Tak odpowiadamy na kolejną korespondencję w sprawie mandatów

18/10/2013
6228 Wyświetlenia
107 Komentarze
15 minut czytania
Tak odpowiadamy na kolejną korespondencję w sprawie mandatów

Posiadam już bogaty materiał dotyczący reakcji straży miejskich, straży gminnych i Inspekcji Transportu Drogowego w przypadku skorzystania z przez wezwanych w sprawie mandatów z fotoradaru z przysługujących im praw. Posiadam też dokumentację dotyczącą korespondencji w sprawie mandatów za złe parkowanie. Sytuacja w jednym i drugim przypadku jest dosyć podobna tak że po krótce omówię standardowe reakcje i podpowiem jak prowadzić dalszą korespondencję. Oczywiście, nie ulega żadnej wątpliwości, że w 99% przypadków organy działają bezprawnie niedopełniając obowiązków, nadużywając władzy, manipulując, zatajając nasze prawa co ma doprowadzić do zastraszenia obywatela sądem i przestępczego wyłudzenia pieniędzy na mandat lub grzywnę za niewskazanie sprawcy lub przynajmniej do ukarania (często też bezprawnego) karą porządkową w wysokości 250 zł a potem dodatkowo 500 zł. za tzw niestawienie się świadka. Co jest przestępstwem i jako takowe powinno zostać zgłoszone do prokuratury. Natomiast w przypadku odpowiedzi wezwanych dokonanych zgodnie z opublikowanymi przeze mnie wzorami dokumentów (link niżej) mamy w zasadzie cztery typy reakcji.

0


Część organów odstępuje od sprawy słusznie węsząc kłopoty przy upieraniu się przy swoim bezprawiu i jest to reakcja najmądrzejsza, bo chroni funkcjonariusza i jego przełozonych przed zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestepstwa umyślnego z art. 231, 234 i 286 par. 1 kodeksu karnego dokonanym przez uświadomionego na temat swoich praw i przekrętu SM, SG lub GITD. Odstępując od karania i przyjmując do wiadomości zasadność argumentów prawnych wzywanego funkcjonariusze zaprzestają w stosunku do tej osoby popełniać przestepstwo i w tym przypadku ograniczają możliwość narażenia się osobiście na odpowiedzialność karną, zadowalając się łojeniem frajerów, którzy ulegają manipulacji gdyż nie mają pojecia jak się bronić.

Większość organów i funkcjonariuszy jednak idzie w zaparte demonstrując w ten sposób albo swą piramidalną głupotę (gdyż nie rozumieją tak na prawdę prawa na które się wezwany powołuje i czym ryzykuje) albo swoją determinację w pozyskaniu namierzonych pieniędzy skąd się da (kto wie, może ten funkcjonariusz ma pensję uzależnioną od wpływów) połączoną z absolutnym poczuciem bezkarności (często fałszywym lub mającym korupcyjno-układowe podstawy w zaprzyjaźnionej prokuraturze i sądzie rejonowym).Wtedy mamy trzy rodzaje reakcji.

 

Każda z nich łączy się z demonstrowanym zdziwieniem czytelników: jak to, przecież Pan napisał, że to my mamy rację nie funkcjonariusze. Wtedy odpowiadam zgodnie z prawdą, że nasza właściwa odpowiedź prawna działa tylko w przypadku, gdy funkcjonariusze liczą się z prawem i chcą działać w granicach prawa, natomiast nie zabezpieczy nas przed przestępcami myślącymi tylko o kasie oraz kretynami, którzy nie mając pojęcia o prawie dalej są skłonni przestepstwa popełniać. System proszę Państwa będzie się bronił i łatwo nie odpuści, gdyż te organy żyją tylko z tych mandatów i dla nich to walka na śmierć i życie, o przetrwanie, bo albo się uda i kasa będzie albo kasy nie będzie i nie będzie pensji dla funkcjonariuszy oraz motywacji dla Miasta czy Gminy do utrzymywania nieskutecznego i kosztownego organu. Dlatego funkcjonariusze, póki pierwszy, drugi, trzeci nie odpowie karnie będą dalej podejmować ryzyko bezprawnych działań i nekać wzywanych kolejnymi pismami, lub starać się im robić wodę z mózgu, żeby odwieść od bronienia się i zawiadamiania prokuratury.

 

Pierwszym rodzajem dokumentu jest notatka służbowa lub ponowne wezwanie połączone z groźbami, nakazami i wezwaniem dla świadka do stawienia się na określony termin (po to by sie przyznał lub wskazał kogoś innego) pod rygorem kary porządkowej lub nawet doprowadzenia. Po prostu, jak gdyby nigdy nic. Zazwyczj organ zapomina przy tym pouczyć świadka o jego prawach (znowu) oraz pouczyć wzywanego, że kara porządkowa musi zostać uchylona gdy w terminie 7 dni po zawiadomieniu świadka o jej nałożeniu, świadek usprawiedliwi swoją nieobecność oraz o tym, że świadek może wystąpić z wnioskiem o przesłuchanie go w miejscu zamieszkania (gdy ma daleko).

 

Drugim rodzajem nadsyłanego dokumentu jest próba polemiki prawnej ze strony funkcjonariusza polegająca zazwyczaj na dwóch rodzajach fałszywej argumentacji: 1. organ nie musi pouczać o prawach świadka na tym etapie postepowania, gdyż żąda tylko oświadczenia od właściciela o wskazaniu kierującego w ramach postepowania wyjasniającego i na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym a nie przesłuchuje świadka. 2. prawa świadka wynikają z Kodeksu Postepowania Karnego a to jest postepowanie w sprawach o wykroczenie, więc takie prawa nie przysługują.

 

Przypominam, że zasady sztywnych powiazań postepowania w sprawach o wykroczenia z zasadami KPK wynikają wprost z ustawy, co w jasny sposób wyjaśniłem tutaj  https://3obieg.pl/mandat-podetrzyj-sie-wezwaniem i tutaj https://3obieg.pl/radary-anuluj-sobie-mandat dlatego na te dwa rodzaje dokumentów proponuję dać funkcjonariuszom taką oto, ostateczną odpowiedź:

 

Delegacja do przepisów KPK dotyczących świadków stosowanych “odpowiednio” jest bezpośrednio w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.  Jeśli wymagacie wskazanie przez właściciela sprawcy to może on to zrobić tylko w charakterze podejrzanego, świadka albo oskarżonego. Innej roli przewidzianej w przepisach nie ma i z inną rolą nie jest związany żaden obowiązek. Jeśli prosicie podejrzanego o wskazanie sprawcy to musicie go pouczyć o prawie do odmowy zeznań oraz o odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie. Jeśli tego nie zrobicie to żadnego oświadczenia woli nie możecie wykorzystać przeciwko tej osobie ani osobie “uwikłanej” tym oświadczeniem w postepowanie, ergo spadka na bambus bo nie możecie nikogo ukarać (nawet gdy się przyzna) co wynika bezpośrednio z przepisów. Jeśli pouczycie to może z pouczenia jako podejrzany skorzystać i odmówić złożenia wyjaśnień, wszelkich wyjaśnień, jako właściciel, współwłaściciel samochodu, kierowca czy np. operator dźwigu i za skorzystanie z tego prawa nie możecie go karać bo to święte prawo do obrony (nie możecie też go karać za niewskazanie sprawcy). Jeśli karzecie to przekraczacie uprawnienia i scigacie go bezprawnie za wykroczenie co wypełnia przesłanki przestępstw z art 231 i 234 kk (obydwa zagrozone karą 3 lat pozbawienia wolności). Podobnie ze świadkiem, jeśli uznajecie że właściciel pojazdu jeszcze nie jest podejrzanym to jest świadkiem a zatem nakładając na niego obowiazek złożenia oświadczenia (wyjaśnień) dot. wskazania sprawcy musicie go pouczyć o prawach świadka czyli prawie do odmowy zeznań gdy chodzi o osobę bliską. oraz prawie do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie o sprawcę, jeśli będzie miał obawy, że nie wiedząc czyli domniemując lub nie będąc pewny może wskazać osobę niewinną, co jest przestepstwem fałszywego oskarżenia (234 kk) bowiem fałszywie można oskarzyć i dostać trzy lata nawet o wykroczenie (vide treść przepisu). Oczywiście musicie też pouczyć o odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie. Jeśli tego wszystkiego nie robicie to popełniacie co najmniej przestepstwo niedopełnienia obowiazków z art. 231 kk a nawet podżegania do przestepstwa z 234kk. Jeśli nie pouczycie świadka o jego prawach to nie możecie wykorzystać jego zeznań przeciwko nikomu i nie możecie żadnej osoby na tej podstawie ukarać. Co wynika wprost z przepisów (wide powyższy artykuł i artykuł “mandat – podetrzyj się wezwaniem”). Jeśli ukarzecie na podstawie tak wyłudzonych zeznań świadka to popełniacie przestepstwa naduzycia władzy (231 kk) i fałszywego oskarżenia (234kk). Jeśli natomiast czy z pouczeniem czy bez świadek powoła się na swoje prawa i odmówi zeznań to jego prawo i nie możecie go karać za niewskazanie bo znowu popełniacie przestepstwa z 231kk i 234kk. Podobnie z obwinionym. Natomiast gdy dla was to ani podejrzany ani świadek, ani obwiniony bo postepowanie wyjasniające to taki “nikt” nie ma obowiazku z wami współpracować oraz reagować na wasze wezwanie. Ponadto, jeśli specjalnie nie informujecie lub z premedytacją wprowadzacie w błąd co do praw, zagrożeń lub że gdy “nie wie kto sprawcą to musi przyjąć mandat” po to by wymusić zapłacenie mandatu, grzywny albo kary porządkowej, to programowo i taśmowo wyłudzacie w ten sposób pieniądze od wielu osób,a to już nie tylko 231 i 234 kk ale też przestepstwo oszustwa na szkodę tych osób penalizowanego art. 286 par. 1 (bo korzyść majątkowa nie musi być oszusta może być instytucji która go zatrudnia) za co przy tej skali funkcjonariusz może zostać ukarany do 8 lat więzienia.
Przypominam, procedura wasza to kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia wraz ze wszystkimi delegacjami ustawowymi do kpk i każde wasze naduzycie tego kodeksu, odstąpienie od zawartych tam obowiązków, nieprzestrzeganie praw uczestników postępowania, działanie poza tą procedurą, działanie wbrew przepisom lub wprowadzanie obowiązków i nakazów bez umocowania w tym kodeksie to przestępstwo (urzędnicze, majątkowe lub przeciwko wymiarowi sprawiedliwości). Organ nie może zawężać praw świadka tylko do zeznania ustnego jeśli wymaga jednocześnie złożenia oświadczenia o wskazaniu innej osoby. Proszę zatem o wyjaśnienie w jakim charakterze zgodnie z procedurą kodeksu w sprawach o wykroczenia mam złożyć oświadczenie: podejrzanego, świadka czy obwinionego. A może osoby słuchanej w ramach postępowania wyjaśniającego? Wtedy jednak nie mam obowiązku w ogóle reagować na takie wezwanie. Z ostrozności procesowej wnoszę o przesłuchanie mnie jako świadka w moim miejscu zamieszkania.

 

Jeśli po niej organ i funkcjonariusz pójdzie dalej w zaparte i będzie nękał nie ma rady składamy zawiadomienie o przestepstwa wymienione tutaj:

https://3obieg.pl/fotoradary-jestesmy-pokrzywdzonymi

 

Natomiast czwartym rodzajem reakcji jest wniosek do sądu o ukaranie nas, pomimo, że powołalismy się na swoje prawa (i nie mogą tego robić) i pomimo, że nie ustalili kto jest sprawcą wykroczenia (kierującym). Nie należy się tego bać, bo ryzyko ukarania jest na poziomie mandatu, tyle że bez punktów karnych (co ważne) a w większości wypadków sąd proceduje nie wymagając naszego stawienia się, tylko oczekując wyjasnień w formie pism procesowych. Jednak wtedy należy się dobrze przygotować korzystając samemu z mojej wykładni lub zwracając się do mnie o pomoc prawną na adres redakcja@3obieg.pl albo wynajmując jakiegoś prawnika. Drugim typem reakcji sądowej innym od wniosku o ukaranie jest wyrok w postepowaniu nakazowym, od którego należy się odwołać w formie zarzutów korzystając z ww. wykłądni prawnej lub pomocy prawników.

 

Co ważne, skierowanie sprawy do sądu z pogwałceniem wcześniejszym naszych praw lub gdy kierujacy nie został ustalony stanowi przestępstwo z art 234 kk o fałszywe oskarżenie i z art 231 – naduzycie władzy.

 

Poniżej przypominam wzory dokumentów jakie należy stosować (z modyfikacją odpowiednia do treści pism organu) w odpowiedzi na pierwsze wezwanie. Widoczne tylko dla zarejestrowanych w portalu (2 minuty roboty) https://3obieg.pl/wzory-dokumentow-dotyczace-obrony-przed-mandatami

 

ŁŁ

 

Ps. Szanowni Państwo jeśli pragniecie otrzymać pomoc ode mnie drogą mailową szybko i sprawnie w konkretnej sprawie to chetnie ją udzielę ale odpowiem w pierwszej kolejności na maile od osób, które wspomogą nasz portal jakimś groszem. Każda złotówka się liczy.

to prosimy o wsparcie na konto Fundacji Trucker:

Bank ING: 97 1050 1025 1000 0090 7045 6703
SWIFT: BIC-INGBPLPW
IBAN: PL 97 1050 1025 1000 0090 7045 6703

z dopiskiem “Darowizna na 3obieg.pl”

Zbieramy na studio TV i kamery, którymi będziemy rejestrować bezprawne działania sędziów, prokuratorów i funkcjonariuszy na salach sądowych.

 

Uwaga z dniem 18.04.2014 ruszył opracowany przeze mnie system “Anuluj Mandat”, w którym znajdziecie zaktualizowane dokumenty na każdy etap postępowania

https://3obieg.pl/mandaty/

 

system_anuluj_mandat

Inne zapisy autora:

0

Tomasz Parol
Tomasz Parol

Tomasz Parol - Redaktor Naczelny Trzeciego Obiegu, bloger Łażący Łazarz, prawnik antykorporacyjny, zawodowy negocjator, miłośnik piwa z przyjaciółmi, członek MENSA od 1992 r. Jeśli mój tekst Ci się podoba, lub jakiś inny z tego portalu to go WYKOP albo polub na facebooku. Jeśli chcesz zostać dziennikarzem obywatelskim z legitymacją prasową napisz do nas: redakcja@3obieg.pl

502 publikacje
2249 komentarze
 

  1. Pingback: TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA I SPOŁECZNA TOKiS - PRESS | Najprostsza odpowiedź na wezwanie Straży Miejskiej (mat. z portalu 3obieg.pl)

  2. Pingback: Wojciech Cejrowski ujawnia sposób na mandat z fotoradaru « Nie czytaj tego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758