Media Watch i recenzje
Like

,,Odpieprzcie się od generała”

01/05/2013
1012 Wyświetlenia
3 Komentarze
13 minut czytania
,,Odpieprzcie się od generała”

Gdy Adam Michnik wypowiadał te słowa wszyscy doznali konsternacji. W dniu 18 stycznia 2013 okazało się, że miał wówczas rację. Sprawdźmy, czy aby na pewno. Normalny człowiek powinien posiadać określony zbiór kryteriów, przy pomocy których dokonuje oceny zdarzeń, ludzi itp. Jeśli ocena dotyczy ludzkiego czynu, to niezależnie kto tego czynu dokonał, powinien być jednakowo potraktowany. Mówimy wówczas o takiej ocenie, że jest równym traktowaniem. Nierówne traktowanie w ocenie zazwyczaj jest spowodowane pewnymi uwarunkowaniami, do których można zaliczyć bliski związek oceniającego z osobą ocenianą, czy też związane jest to z innymi rodzajami sympatii. Jeśli zaś sprawa oceny dotyczy osób absolutnie niezwiązanych żadnymi uwarunkowaniami , to należy spodziewać się nierównego traktowania w związku z zaburzeniami dysocjacyjnymi oceniającego.   Powróćmy jednak do Adama […]

0


Gdy Adam Michnik wypowiadał te słowa wszyscy doznali konsternacji. W dniu 18 stycznia 2013 okazało się, że miał wówczas rację. Sprawdźmy, czy aby na pewno.

Normalny człowiek powinien posiadać określony zbiór kryteriów, przy pomocy których dokonuje oceny zdarzeń, ludzi itp. Jeśli ocena dotyczy ludzkiego czynu, to niezależnie kto tego czynu dokonał, powinien być jednakowo potraktowany. Mówimy wówczas o takiej ocenie, że jest równym traktowaniem.

Nierówne traktowanie w ocenie zazwyczaj jest spowodowane pewnymi uwarunkowaniami, do których można zaliczyć bliski związek oceniającego z osobą ocenianą, czy też związane jest to z innymi rodzajami sympatii. Jeśli zaś sprawa oceny dotyczy osób absolutnie niezwiązanych żadnymi uwarunkowaniami , to należy spodziewać się nierównego traktowania w związku z zaburzeniami dysocjacyjnymi oceniającego.

 

Powróćmy jednak do Adama Michnika, a właściwie do osoby wspomnianej w jego słowach tytułowych, czyli generała Wojciecha Jaruzelskiego. Wszyscy wiemy kim jest generał, co zrobił i o co jest posądzany. Nie zajmiemy się teraz oceną całokształtu jego postaci lecz wybranym elementem dotyczącym wprowadzenia stanu wojennego, mianowicie ocenimy nie stan wojenny lecz fizyczny sposób realizacji zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz porządku publicznego.

 

Generał swój plan zrealizował przy pełnej aprobacie wojska polskiego, milicji, służb specjalnych i co najważniejsze także polskiego sejmu, który uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 roku całkowicie poparł przedstawione stanowisko generała Wojciecha Jaruzelskiego. Jednym słowem bez poparcia tubylczej ludności nie byłby w stanie tego dokonać. Dokonał tego faktu sam bez bratniej pomocy, która to, jak sam twierdzi, była jedną z przyczyn wprowadzenia stanu wojennego i nie dlatego, że do jego wprowadzenia była ta bratnia pomoc mu potrzebna, tylko wręcz przeciwnie, aby jej uniknąć . Tak twierdzi generał. Zatem mamy jasną sytuację. Oto chłop z jajami sam ratuje kraj przed wkroczeniem obcej pomocy. On jej nie tylko nie chciał, ale jej się obawiał – powtarzam, taki argument przytacza sam generał Wojciech Jaruzelski. Z tego też powodu postanowił sam zrobić porządki w swoim kraju w pewnym sensie honorowo gdyż bez zewnętrznej pomocy i biorąc za to pełną odpowiedzialność, wręcz osobiście.

 

Cóż zatem stało się 18 stycznia 2013, co nakazuje nam wrócić myślami do słów Adama Michnika ? Cóż takiego proroczego było w słowach Adama Michnika, który w sposób kulturalny prosił adwersarzy aby ci nie oceniali generała krytycznie lub najlepiej w ogóle ?

 

Powodem jest ten dokument :

 

Mroczna wizja projektu

 

Och, przepraszam. Powyższa wersja to taka ulotna wizja związana ze złymi snami poprzedniego okresu. Oto właściwy dokument :

 

Miłościwa wizja projektu

 

Generał Wojciech Jaruzelski jest człowiekiem zbyt honorowym aby takie dokumenty podpisywać. Pokazał to w roku 1981 wprowadzając sam stan wojenny przy pomocy własnych służb.

Skąd Adam Michnik wiedział, że generał nie był takim ostatnim przywódcą ? Skąd Adam Michnik wiedział, że po nim będą gorsi ? Czyż nie dowiedział się tego przypadkiem w Magdalence ?

 

Tyle tytułem wprowadzenia. Zostawmy w spokoju generała zgodnie z wolą jego obrońcy i przejdźmy do rzeczy właściwej, czyli do oceny projektu ustawy złożonej do laski marszałkowskiej przez rząd Donalda Tuska w sprawie udziału zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Rzućmy okiem na następujące dokumeny :

 

a) Dz.U.UE L210/1 – DECYZJA RADY 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:210:0001:0011:PL:PDF

 

 

b) Dz.U.UE L210/73 – DECYZJA RADY 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:210:0073:0075:PL:PDF

 

c) projekt rządowy ustawy druk numer 1066 z 18 stycznia 2013 w sprawie udziału zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1066

 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WMP19820050020&type=2

 

 

Wnioski wynikające z analizy powyższych dokumentów :

 

a) Szanowni Państwo, proszę nie informować o tym projekcie generała Wojciecha Jaruzelskiego gdyż ten zobaczywszy projekt ustawy zapłacze się na śmierć. To przez tyle lat, w sposób haniebny, generał był poniżany za tajne knowania z sąsiadem w sprawie prośby o bratnią pomoc do rozwiązania problemów z utrzymywaniem porządku. Tyle lat włóczony po sądach, a teraz to, czego on nie zrobił, ktoś chce wprowadzić w formie obowiązującego legalnie aktu prawnego. Litości – generał tego nie wytrzyma, serce mu pęknie od tylu niesprawiedliwych ocen.

 

b) Proponowana ustawa jest niezgodna z konstytucją, w szczególności z art. 146. 4 . 1) , gdyż zapewnienie wykonalności ustaw przez rząd, dotyczących w szczególności utrzymania porządku, nie może zależeć od podmiotów, za których działanie rząd nie odpowiada – czyli np. za udzielenie pomocy lub nie, przez policję niemiecką. Planowanie utrzymania porządku w związku z brakiem odpowiedzialności rządu jest nieodpowiedzialnością.

 

c) Proponowana ustawa jest niezgodna z w/w decyzjami Rady. W proponowanej ustawie nie ma określonego celu w ramach którego byłaby potrzebna ,,pomoc”. Decyzje Rady precyzują te potrzeby na poziomie ogólnym bardzo wyraźnie. Słowa ,,transgranica” , ,,terroryzm” oraz ,,sytuacja kryzysowa” są podstawą przyczynową niemal w każdym artykule w/w decyzji Rady. W propozycji ustawy nie ma takich słów, co może oznaczać absolutną dowolność w stosowaniu takich zaproszeń, w szczególności :

 

– w przypadku odmowy rodzimych służb w rozpędzaniu patriotycznych demonstracji.

– w przypadku uzyskania efektu odwrotnego od zamierzonego, czyli zapraszania celowo służb z tego kraju, którego w sposób pośredni dotyczy dana impreza, tak aby z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością doszło do zamieszek.

 

d) Bezwarunkowa możliwość wzywania ,,bratniej pomocy” jest silnym narzędziem dla lokalnych kacyków, którzy przy pierwszej okazji użyją tego narzędzia do walki politycznej.

 

e) Próba wprowadzenia w Polsce takiej ustawy pokazuje dobitnie, iż rząd Donalda Tuska chwieje się, jest słaby i przewiduje, że bez bratniej pomocy zewnętrznej może nie przeżyć.  Przecież Polska to nie mały kraj, jakby nie patrzeć powinno wszystko być na miejscu, co jest potrzebne. Proszę tylko nie informować generała o tym, bo pomyśli, że nie ma przed jego domem już żadnego wozu policyjnego i ze strachu biedny pomrze.

 

f) Sytuacje spowodowane masowym zapraszaniem bratnich służb mogą być mocno konfliktogenne. Oto przykłady :

 

– grupa niemieckich policjantów dokonując przeszukania w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie w celu odnalezienia ostatniego żywego Żyda i udzielenia mu ochrony, zatrzymuje od tyłu grupkę wiernych widzów filmu ,,Stawka większa niż życie”, wypowiadając do nich jakże elektryzujące słowa ,,HALT , Hände hoch” – nie muszę chyba tłumaczyć, jaka będzie reakcja widzów.

 

– grupa funkcjonariuszy z Izraela ( chwila moment i ustawa ich też obejmie ) próbuje pacyfikować drzwi do mieszkania podejrzewanego o antysemityzm. Zgodnie z prawem zapisanym w Talmudzie ,,wasze ulice, Nasze kamienice” podejrzany zostaje zastrzelony zgodnie z proponowaną ustawą z art. 8.4.a gdyż podejrzany w sposób oczywisty szarpnął się na ograniczenie wolności zagranicznego funkcjonariusza, bo przecież ograniczał to, co z woli Boga nadane jest funkcjonariuszom, czyli ograniczał wolność funkcjonariuszy przetrzymując ich na swoim terenie, czyli ulicy przed domem.

 

I tak dalej.

 

g) Nie podpisujcie ustaw, które będą przeciwko wam ! Aż strach powiedzieć, co by było gdyby przez przypadek i nieuwagę opozycji oraz ludu tubylczego ustawa weszła w życie i rządy objął Jarosław Kaczyński. O matko jedyna, chwilę po objęciu rządów podpisze on porozumienie zالقاعدة‎( Al-Qaeda ) i pierszej nocy będzie rozprawiał się z członkami PO przy pomocy obcych tak, aby Janusz Palikot nie mówił mu nigdy więcej, że ,,ma krew na rękach” – to byłaby robota w białych rękawiczkach. Posłowie PO, nie macie w związku z powyższym wyboru – odrzućcie projekt.

 

h) Konsekwencje użycia bratniej siły mamy na przykładzie ostatniego wyroku sądu w sprawie grudnia 1970 ( tam wystarczyła sama świadomość pomocy bratniej). Biorąc ten fakt pod rozwagę, czyli brak kary za oczywiste zbrodnie oraz z drugiej strony śmierć polityczną PO w przypadku dojścia do władzy przez Jarosława Kaczyńskiego (patrz punkt g) , Donald Tusk wybiera ruch wyprzedzający i próbuje wdrożyć nową ustawę zapewniającą mu przewagę przy pomocy bratniej pomocy gdyż na tubylczy lud ostatni raz mógł liczyć tylko generał.

 

Morał z proponowanego projektu jest więc taki, że albo Wojciech Jaruzelski jest jednak człowiekiem honorowym, albo ludzie mają rozdwojenie jaźni i krótką pamięć, rozpatrując omawiany projekt.

 

Inne zapisy autora:

0

Polaczok
Polaczok

Tu jest Polska

105 publikacje
95 komentarze
 

3 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758