POLSKA
Like

Niemcy szykują pałę na Korwin-Mikkego

15/07/2014
852 Wyświetlenia
8 Komentarze
29 minut czytania
Niemcy szykują pałę na Korwin-Mikkego

Frank-Walter Steinmeie , minister spraw zagranicznych Niemiec. „Europa musi stawić czoła ekstremistom „…”Musimy również stawić czoła populistom i ekstremistom w Parlamencie Europejskim i jasno pokazać granice. Przejawy ksenofobii, rasizmu i antysemityzmu muszą być w Parlamencie Europejskim z całą stanowczością odrzucane, na plenum, w komisjach oraz opinii publicznej. „…”Europa nie jest już tam dla wielu, zwłaszcza młodych ludzi, obietnicą lepszego życia, lecz odbierana jest raczej jako zagrożenie. „….”Strasburg potrzebuje ponownie blokady antypopulistycznej oraz gremium, które zdemaskuje populistów „…”Partie demokratyczne posiadają także w nowym Parlamencie zdecydowaną większość.

0


„…”To, że do nowego Parlamentu udało się wejść tak wielu ultraprawicowym posłom, budzi moje najgłębsze obawy. Prawie dziesięć procent mandatów z ponad dziesięciu państw europejskich przypada na partie, które otwarcie opowiadają się przeciwko swobodzie przepływu osób oraz prawom mniejszości. Partie populistyczne, które odrzucają drogę europejskiej integracji, zdobyły tak dużo mandatów jak nigdy dotąd. W niektórych państwach do Parlamentu Europejskiego udało się wejść ugrupowaniom ekstremistycznym będącymi jednymi z większych czy nawet wiodącymi partiami w kraju. Szok jaki wywołały te wyniki wyborów, odczuwalny jest od 25 maja w całej Europie. „..”Drastyczny wzrost bezrobocia w wielu krajach – przede wszystkim bardzo dotkliwy poziom bezrobocia wśród młodzieży, np. w Hiszpanii czy Grecji, niewątpliwie powoduje, że wiele osób wątpi w istniejącą sytuację polityczną i głosuje na partie sceptycznie nastawione wobec Unii Europejskiej, a nawet reprezentujące ekstremistyczne poglądy. Proces reform niósł ze sobą trudne do przyjęcia cięcia w sferze socjalnej, na które obywatele reagują także przy urnach wyborczych. „…”Uważam, że stworzenie Komisji Parlamentu Europejskiego przeciw Rasizmowi i Antysemityzmowi byłoby dobrą odpowiedzią na ekstremizm lewicowy i prawicowy. Byłoby to odpowiednie gremium do tego, aby nie tylko sporadycznie, lecz regularnie, broniąc naszego europejskiego systemu wartości, podejmować wyzwanie skierowane przeciwko ksenofobii, antysemityzmowi i ekstremizmowi i dać jasną odpowiedź w tej kwestii. „…”Opowiadam się też za wprowadzeniem w całej Europie progu wyborczego do Parlamentu Europejskiego. Nie widzę bowiem, jak wejście do Parlamentu małych partii, które w większości przypadków zajmują się nie więcej niż jednym tematem, miałoby zwiększyć polityczną reprezentatywność danego kraju. W wielu krajach ustanowiona została granica w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ważnym krokiem byłoby, gdyby udało się znaleźć w tej kwestii jednolite unijne uregulowanie.W ten sposób możemy wzmocnić europejską demokrację oraz legitymizm Parlamentu Europejskiego. Walka z ksenofobią i rasizmem są ważnymi zadaniami polityki europejskiej w przyszłych latach. Chodzi o obronę naszych europejskich wartości podstawowych: poszanowanie godności człowieka, wolności, równości, demokracji oraz ochrony mniejszości.”…(źródło )

Jakub Kapiszewski „Analizą trendów podatkowych na przestrzeni ostatniej dekady zajął się Eurostat, czyli urząd statystyczny Unii Europejskiej. Wynika z niej, że państwa członkowskie osiągnęły najniższe wpływy podatkowe mierzone jako procent produktu krajowego brutto w 2010 r., kiedy kontynent dopiero zaczynał powoli wychodzić z kryzysu. Przez następne lata wpływy z podatków rosły, osiągając w 2012 r. poziom wyższy niż na początku dekady. Członkowie Unii Europejskiej wyróżniają się w gronie krajów rozwiniętych, jeśli chodzi o obciążenia podatkowe.
Średnia ważona dla wszystkich krajów unijnych w 2012 r. wyniosła 39,4 proc., czyli o 10 pkt proc. więcej niż w przypadku Japonii i prawie 15 pkt więcej niż dla Stanów Zjednoczonych. Jak wynika z danych Organizacji Rozwoju i Współpracy Gospodarczej, także w Kanadzie, Australii i Korei Południowej wartość ta w 2011 r. utrzymywała się poniżej 30 proc., a w Nowej Zelandii wyniosła 31,8 proc. Zresztą obywatele Unii nie muszą aż za oceanem szukać krajów mniej obciążanych podatkami. Wystarczy, że spojrzą za własną miedzę. W Rosji wskaźnik ten przyjął wartość 31,8 proc., a w Szwajcarii wyniósł w 2011 r. 27,9 proc.”..”Dane z Eurostatu potwierdzają tezę krajów starej unijnej piętnastki, że obciążenia podatkowe nowych państw członkowskich są niższe. Nie sądzę jednak, żeby w najbliższej przyszłości nastąpiła harmonizacja stawek podatkowych, o co zabiegają kraje starej Unii, zwłaszcza w zakresie podatku CIT. Nie ma do tego woli politycznej – podsumowuje dr Cybulski. .(źródło )

Bogdan Dobosz „Dane z Kasy Zasiłków Rodzinnych pokazują, że blisko połowa wszystkich osób mieszkających we Francji (47%) korzysta z jakiejś formy zasiłków (od dopłat za mieszkanie, przez zasiłki dla dzieci, po zasiłki dla trwale bezrobotnych). Jest to 31 milionów ludzi i prawie 67 miliardów euro! „…(źródło )

Eli Barbur „Obserwuję ostatnio z rosnącym obrzydzeniem –rozmydlanie historycznej i moralnej odpowiedzialności, jaką ohydna dla MNIE nacja niemiecka ponosi za hitleryzmi związane z tymludobójstwo oraz potworne zbrodnie wojenneTen niemiecki proceder obserwowany jest też w Polsce – wiadomo, o co chodzi.”….”Niemcy rozpętali dwie straszliwe wojny światowe + Holokaust. Napisałem wczoraj w necie, żenależało ich rozproszyć po świecie i wynarodowić po II wojnie, zaś ich ziemie podzielić między sąsiadami.Gdyby istniała jakaś elementarna sprawiedliwość na świecie – dokładnie tak należało postąpić. „….”Warto uświadomić sobie mało znany fakt, żeza Wilhelma II – pierwszym obozem zagłady na świecie stała się niemiecka „Rekinia Wyspa” wNamibii. Zamordowali tam 80 tysięcy Afrykanów i zaczęli „badania nad wyższością rasy nordyckiej „ .(więcej)

ZW XVII wieku język polski był językiem międzynarodowym… „…”Język polski był bardzo popularny do XVII w. w środkowo-wschodniej  Europie ze względu na szerokie kontakty handlowe z państwami ościennymi i panującą wolność wyznaniową i światopoglądową dla cudzoziemców.
Znaczenie handlowe i polityczne sprawiło że język polski stał się międzynarodową mową we wschodniej części kontynentu. Posługiwało się nim wiele narodów zamieszkujących tereny Rzeczypospolitej, oraz był popularny w krajach ościennych. Języka polskiego często używali  kupcy niemieccy i czescy. Od połowy XVI wieku do początku wieku XVIII polszczyzna była językiem dworskim w Rosji, i tą drogą przeniknął do języka rosyjskiego szereg wyrazów pochodzenia zachodnioeuropejskiego, przyswojonych wcześniej przez język polski, oraz wyrazów rdzennie polskich. Pod koniec XVII w. język polski był popularny i modny także wśród wyższych warstw Moskwy, a jego znajomość była miernikiem wykształcenia i kultury. Posługiwała się  nim również kancelaria Chanatu Krymskiego w celu sporządzania dokumentów.
Język polski wywarł znaczny wpływ na takie języki jak: ukraiński, białoruski, litewski, rosyjski, jidysz, hebrajski, czeski, rumuński, węgierski „..” Wpływ Polski na inne kraje europejskie nie sięgał jedynie języka. Polska wywierała znaczny wpływ tak na modę jak i na sztukę wojenną. Wielką popularnością cieszyły się także traktaty polityczne i teologiczne polskich autorów. Chwalono także polski ustrój demokratyczny, choć zmiany w systemach politycznych państw europejskich, oparte się na ideach Machiavellego, zdążały w przeciwnym kierunku. „...(więcej )

POLITYKA DYDANSTYCZNA JAGIELLONÓW W XV i XVI WIEKU Władysław Jagiellończyk (1434- 1444), w 1440 r.został wybrany przez Węgrów na króla. Związek Polsko- Węgierski (unia personalna) istniał do 1444 r. – król Władysław zginął w bitwie pod Warną. „…”Na przełomie XV i XVI w. władztwo jagiellońskie obejmowało państwa: Koronę (Polskę), Litwę, Czechy, Węgry- rozciągało się na północy od Morza Bałtyckiego, na wschodzie od ziem ruskich, na południu do Morza Czarnego i Adriatycjiego, na zachodzie do rzek Odry, Nysy Łużyckiej i środkowego biegu Dunaju, po granice z Italią. „ ..(więcej )

Niemiecki i urząd pracy zaproponował dziewiętnastolatce pracę w domu publicznym”….” Do zdumiewającego działaniaurzędników państwowychdoszło w niemieckim Augsburgu. Dziewiętnastoletnia dziewczyna otrzymała list z państwowego urzędu pracy,w którym zaproponowano jejprace w domu publicznym„…..”Domy publicznesą legalne w Niemczech od 2002 roku, dlatego urzędów pracy mogą oferować posadyw tak zwanych dzielnicach czerwonych latarni. Oferuje się zresztą nie tylko oferty pracy kelnerek czy barmanek. Bild przypomina, że w 2005 roku doszło do podobnego skandalu, gdybezrobotnej programistce z Berlina zaproponowano jej prace ko prostytutka.Gdy dziewczyna kategorycznie odmówiła zmniejszono jej wysokość zasiłku motywując to odmową podjęcia zatrudnienia. ….(więcej )

Marzena Nykiel „ Hołubiony przez salon, wiceprzewodniczący masońskiej loży B’nai B’rith Polska, prof. Jan Hartman, podzielił się swoją eugeniczną wizją z Grzegorzem Miecugowem w programie „Inny punkt widzenia”. Co ciekawe, Miecugow wpatrzony w salonowy autorytet, słuchał tych wynaturzonych majaczeń jak nic nierozumiejący uczniak, stawiający rozmówcę na mistrzowski piedestał za sam fakt istnienia. Zdaniem Hartmana, powinniśmy się zacząć żegnać z samowolą i „przygotować na takie społeczeństwo, w którym wolność prokreacji będzie ograniczona w stosunku do tej zupełnej swobody, którą mamy dzisiaj”. Jak twierdzi salonowy guru, chińska polityka jednego dziecka „to dopiero zapowiedź czegoś, co będzie prawdopodobnie globalnym standardem”. Nie ma co panikować. Przyzwyczailiśmy się do ograniczenia wolności w przemieszczaniu się, szanując własność prywatną, to i do odgórnej regulacji urodzeń przywykniemy. Wizja Hartmana sięga jednak znacznie dalej. „…”Jeśli człowiek może coś poddać regulacji i swojej władzy racjonalnej, to prędzej czy później tak się stanie. Będzie uważane za coś niemoralnego i niewłaściwego zdawać się na przypadek. W prokreacji prawdopodobnie ustali się etyczny standard, że prokreacja powinna być odpowiedzialna, a więc przebiegać pod kontrolą etyczną. (…) Nie ma żadnej oczywistości moralnej na rzecz przewagi moralnej którejkolwiek strony alternatywy: prokreacji całkowicie dowolnej, zdanej na przypadek i prokreacji ograniczonej i kierowanej. Nie ma tu żadnej oczywistej intuicji moralnej, że jedno jest lepsze od drugiego. Sądzę, że taka eugenika prewencyjna stanie się za jakiś czas standardem, a poza tym, ludzie mogąc wpływać na cechy swojego potomstwa, co najmniej na płeć, a pewnie na różne inne cechy, być może będą się na to decydować, chociaż może się to nam nie podobać– zapowiada i dodaje:To nam się wydaje próżne i paskudne, ale trzeba odróżnić swoje intuicje, czy jakieś odczucia, czy wrażenia od porządku przewidywania. Możemy przewidywać, że to przestanie być w wielu kręgach uważane za niewłaściwe, niestosowne, małoduszne, małostkowe i że ludzie się będą na to decydować, i że będzie przybywać ludzi udoskonalonych genetycznie. Nadal jeszcze ludzi. Może w przyszłości także istot, które będą bardziej zmanipulowane genetycznie, nie będą podpadały pod gatunek człowieka. Z tym też się musimy liczyć, w końcu gatunek ludzki istnieje niedługo „…(więcej )

Aleksander Piński „zakaz uczenia dzieci w domu jako alternatywy dla publicznej edukacji wprowadził w 1937 r. Adolf Hitler „…”Adolf Hitler zaszczepiał niemieckie poczucie wyższości już uczniom szkół podstawowych. W NSDAP najliczniejszą grupą zawodową byli nauczyciele nauczania początkowego „…..”jak silnym narzędziem indoktrynacji jest publiczne szkolnictwo. Było nim od samego początku. Nie jest przypadkiem, że kraj, który pierwszy wprowadził obowiązkową publiczną edukację (zrobiły to w 1794 r. Prusy, część dzisiejszych Niemiec), to kraj, który wywołał dwie wojny światowe i którego władze, przy braku sprzeciwu ze strony narodu, dopuściły się zbrodni na niespotykaną wcześniej skalę. „…..”Bez państwowej oświaty nie byłoby dwóch wojen światowych i Holokaustu „….”Piętnastu policjantów weszło do domu państwa Busekros w Norymberdze i siłą zabrało 15-letnią Melissę spod opieki rodziców. Wykonywali wyrok sądu będący reakcją na to, że Melissy nie uczono w publicznej szkole, ale w domu. Nie zdarzyło się to w trakcie dyktatury nazistów w latach 30. XX w., ale zaledwie pięć lat temu. Wolfgang Drautz, konsul generalny Niemiec w USA, oświadczył wówczas, że niemiecki rząd ma „uzasadniony interes w przeciwdziałaniu powstawaniu grup społecznych opartych na poglądach innych od głównie obowiązujących”. „….” Nie bez powodu w 1806 r., po klęsce Prus w bitwie pod Jeną, przebudowę państwa rozpoczęto od zacieśnienia kontroli nad tym, kto i czego uczy w szkołach publicznych. Wprowadzono państwowe certyfikowanie nauczycieli oraz sankcje odebrania dzieci rodzicom, jeżeli nie dopilnują, by chodziły one do szkoły (sankcja istniejąca do dzisiaj także w Polsce). Niemiecki filozof Johann Gottlieb Fichte (1762–1814), propagator pruskiego systemu edukacji publicznej, twierdził w „Odezwach do narodu niemieckiego” z 1807 r., że „nie wystarczy mówić do uczniów, trzeba kształtować ich charakter w taki sposób, by sami z własnej woli chcieli tego samego co my” „…..”Rolę publicznego, obowiązkowego szkolnictwa w niemieckich agresjach militarnych zauważył także Erich Maria Remarque, autor słynnej (zakazanej i palonej na stosach przez nazistów) powieści z 1929 r. „Na zachodzie bez zmian”. Twierdził, że powodem I wojny światowej była indoktrynacja dzieci w publicznych niemieckich szkołach. Także Dietrich Bonhoeffer, urodzony w 1906 r. luterański duchowny, znany z otwartego oporu wobec Hitlera (za co stracono go 9 kwietnia 1945 r.), uważał II wojnę światową za nieuniknioną konsekwencję niemieckiego szkolnictwa publicznego. „…..”W książce „Approaches to Auschwitz: The Holocaust and Its Legacy” (Podejścia do Auschwitz: Holokaust i jego spuścizna) historycy Richard L. Rubenstein i John King Roth piszą, że nauczyciele, zwłaszcza ze szkół podstawowych, byli największą grupą zawodową w NSDAP. Pochodziło z niej także 30 proc. kierownictwa partii (nauczycielami byli na przykład szef SS Heinrich Himmler i skazany na śmierć przez Trybunał w Norymberdze Julius Streicher, twórca antysemickiego tabloidu „Der Strumer”). Ich praca wśród młodzieży była wyjątkowo skuteczna. Do Narodowo-Socjalistycznej Organizacji Studentów, która m.in. wywołała antysemickie zamieszki w 1931 r. w Austrii i Niemczech, należało ok. 60 proc. wszystkich żaków, co świadczy o blisko dwukrotnie wyższym odsetku poparcia dla nazistów w tej grupie niż w całym społeczeństwie. „…..”skoro widzi się, jak silnym narzędziem indoktrynacji jest publiczna edukacja, powinno się jej konstytucyjnie zakazać „…..”publiczna edukacja prowadzona pod przymusem i przez państwowych nauczycieli równie skutecznie propagowała ideały III Rzeszy i Trzeciej Fali, co dzisiaj III RP „…..”Bez wieloletniego prania mózgu w szkołach politycy nigdy nie mieliby takiej władzy nad społeczeństwem. Nie bez powodu państwo przejęło pełną kontrolę nad szkołami w Prusach w 1794 r., gdy chłopi zbuntowali się przeciw panom feudalnym i trzeba było wybić im z głów nieposłuszeństwo. I dlatego, parafrazując Władysława Gomułkę, raz zdobytych szkół politycy nie oddadzą nigdy. „…..Matematyka nienawiściCzego uczyły państwowe szkoły w Niemczech w latach 30 XX. w. Przykładowe zadania z matematyki:Utrzymywanie chorej psychicznie osoby kosztuje ok. czterech marek dziennie. Obecnie jest 300 tys. chorych psychicznie pod opieką państwa. Ile kosztuje ich utrzymanie? Ile pożyczek dla nowożeńców o wartości 1000 marek każda można by udzielić za te pieniądze? „…(więcej )

Westerwelle„Jeśli gospodarka Chin nadal będzie rosła w siłę w takim tempie, że( tutaj chodzi o skalę przyrostu PKB ) że w 12 tygodni będzie wytwarzać tyle, ile gospodarka Grecji, a w 12 miesięcy tyle, ile gospodarka Hiszpanii, to dla całej Europy powinien być to sygnał wzywający do obrania lepszej strategii.  „…(więcej)

Wikipedia Reichssicherheitshauptamt (RSHA) – Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy. Centrala państwowej policji bezpieczeństwa – Sicherheitspolizei (Sipo) i służby bezpieczeństwa Sicherheitsdienst (SD), jeden z dwunastu urzędów SS. RSHA został utworzony 27 września 1939 na mocy rozkazu Heinricha Himmlera (obowiązującego od 1 października 1939). W skład RSHA wchodziła połączona Tajna policja państwowa Geheime Staatspolizei – „Gestapo”, policja kryminalna – Kriminalpolizei czyli „Kripo” (Kripo i Gestapo łącznie nazywano Policją Bezpieczeństwa – Sipo, Sicherheitspolizei), oraz służba bezpieczeństwa Sicherheitsdienst, SD, której głównym zadaniem było badanie nastrojów społecznych w Rzeszy. RSHA wyróżniał się podwójnym podporządkowaniem, będąc jednocześnie jednym z głównych urzędów Reichsführung SS i departamentami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pierwszym szefem RSHA był Reinhard Heydrich (jako Szef Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa – Chef der Sicherheitspolizei und des SD w skrócie CSSD) od 1939, do swojej śmierci w 1942. Po śmierci Reinharda Heydricha, który zmarł w wyniku ran odniesionych podczas zamachu w Pradze, kierownictwo nad RSHA objął tymczasowo Bruno Streckenbach. Jego miejsce zajął w styczniu 1943 już na stałe Ernst Kaltenbrunner, sprawując owo stanowisko do końca wojny. „…(źródło )

WD 90 „“W 1942 roku odbyła się w Berlinie rzadowo-partyjna konferencja na temat utworzenia pod egidą Niemiec Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Referaty tam wygłoszone zostały następnie wydane w formie broszury pt. Europaische Wirtschaftsgemeinschaft.Celem realizacji planów wynikłych z tej konferencji Adolf Hitler powołał ściśle tajny Komitet Europejski,a jego sekretarzem mianował 5 IV 1943 r. jednego z dyplomatów Heinza Trützschler von Falkenstein.Otóż tej właśnie osobistości ze starej gwardii Ribbentropa Adenauer powiwerzył w 1949r. podobne stanowisko, dzięki czemu Komitet Europejski przetrwał wojnę.”…(więcej )
——–
Frank-Walter Steinmeie ‘Przejawy ksenofobii, rasizmu i antysemityzmu muszą być w Parlamencie Europejskim z całą stanowczością odrzucane, na plenum, w komisjach oraz opinii publicznej.”…” Strasburg potrzebuje ponownie blokady antypopulistycznej oraz gremium, które zdemaskuje populistów”…”Partie populistyczne, które odrzucają drogę europejskiej integracji, „…’ Komisji Parlamentu Europejskiego przeciw Rasizmowi i Antysemityzmowi byłoby dobrą odpowiedzią na ekstremizm lewicowy i prawicowy. Byłoby to odpowiednie gremium do tego, aby nie tylko sporadycznie, lecz regularnie, broniąc naszego europejskiego systemu wartości,
……………
Mój komentarz
IV Rzesza dla niepoznaki nazwana Unia Europejską wali się gruzy. Na szczęście dla Polaków obłąkani spadkobiercy Prusaków najlepiej czują się w ustroju totalitarnym , pod butem , z jarzmem na szyi i batem na plecach. Dwa tysiące lat temu ustrój ten nazywał się gospodarka niewolniczą, teraz nazywamy go socjalizmem , czy też euro socjalizmem . Dlaczego pisze że Polacy powinni się cieszyć z tego . Ano dlatego ,że to właśnie dzięki wprowadzeniu socjalizm jako ustroju gospodarczego Unii Europejskiej rozpadnie się ona . Gdyby Niemcy nie byli takim skundlonym przywykłym do bata i posłuszeństwa społeczeństwem ,a byli takim wielkim kochającym wolność narodem jak Polacy , w czasach, gdy zbudowali chrześcijańskie Imperium Jagiellońskie, to wszyscy mówilibyśmy teraz po niemiecku , a kultura niemiecka zdominowałby cały kontynent .
Co w niemieckiej nowomowie jaką posługuje się minister spraw zagranicznych Niemiec oznacza słowo wartości europejskie . Ano wysyłanie kobiet przez państwowe urzędy do pracy w burdelach, eutanazja , czyli zabijanie osób bezbronnych , starych, schorowanych , niepełnosprawnych, aborcja , zezwierzęcenie ludzi poprzez likwidowanie instytucji rodziny , ustanowienie homolobby jako ideologicznych nadzorców reszty ludności . Generalnie w niemieckiej nowomowie europejskie wartości to religia politycznej poprawności. A w gospodarce i życiu społecznym oznacza utrzymania jako klasy rządzącej niemieckich dziedzicznych rodów oligarchów , posiadających niemieckie koncerny i kontrolujących ośrodki władzy politycznej z jednej strony ,a z drugiej stworzenie nieposiadających ani własności , ani rodziny klasy zezwierzęconych proli , którymi niczym bydłem roboczym opiekuje się , albo gdy niezdolne lub nieprzydatne do roboty zabija państwo .Eutanazja , aborcja, emerytury , zasiłki , państwowy system weterynaryjny dla roboli zwany dla niepoznaki publiczną służbą zdrowia . No i oczywiście totalitarne szkolnictwo państwowe, które zamiast uczyć zostały przez Niemcy przekształcone w ośrodki kultu religijnego politycznej poprawności , gender i para religijnej seksuaalizacji .

A teraz fanatyk niemieckiej politycznej poprawności Frank-Walter Steinmeie , bredzi niczym Stalin, Mao Tse tung , czy Jaruzelski i ślepo wierzy w to że socjalizm w Europie jest najwspanialszym ustrojem i już , już , lada moment zamiast zdechnąć ostatecznie ożyje i zacznie zapewnia wzrost gospodarczy.

A teraz Niemcy chcą wziąć za pysk ludzi typu Korwin Mikke. Le Pen, Orban , Farage . Steinmeie pomylił przyczynę ze skutkiem . Wszyscy oni są politykami antyniemieckimi .
Cała ta komisja , którą chce powołać niemiecki i fanatyk Steinmeie powinna się nazywać nie Komisją Parlamentu Europejskiego przeciw Rasizmowi i Antysemityzmowi . ale tradycyjnie RSHA , czyli Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy

video Niemcy wygrały II wojnę, a UE jest realizacją planów Hitlera?
video Unioposłowie Kongresu Nowej Prawicy dzielą się wrażeniami z pierwszych dni “pracy” w unioparlamencie
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitt

Link do Różne takie

Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
ozdziały 1„ Dobre złego początki „ 2 Na końcu którego będzie o bogini Kali „ 3 „Nie należy nerwosolu pić na oko 4 „ O rzeźbie Niosącego Światło 5 „Impreza u Starskiego „ 6 „Tych filmów już się oglądać nie da „ 7. „ Mutant „

Rozpocząłem pisanie VIII rozdziału
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816