Globalnie i Lokalnie
Like

NIE WOLNO DO TEGO DOPUŚCIĆ!

18/03/2014
312 Wyświetlenia
0 Komentarze
3 minut czytania
NIE WOLNO DO TEGO DOPUŚCIĆ!

PÓKI CZAS!
Na terenie gminy Orneta powstaje inwestycja, która prawem kaduka zlokalizowana jest w miejscu kompletnie nieodpowiednim dla niej!
Mowa o „Budowie instalacji do ekologicznej mineralizacji odpadów przemysłowych, niebezpiecznych, komunalnych i innych o charakterze organicznym (m. in. osady ściekowe) na działkach w obrębie Krzykały gmina Orneta”.

0


Dokumenty, które dotyczą tej inwestycji przedstawiają sytuację, gdzie ekologiczne niebezpieczeństwo pojawia się na terenie pomiędzy
Rezerwatem:
„Doliną Pasłęki” – gdzie specjalną ochroną objęte są lęgowiska ptaków pod ochroną (w odległości~ 3 km ) – Teren NATURA 2000;
„Rzeką Pasłęką” – gdzie specjalną ochrona objęte są siedliska bobrów – ostoja bobrów (w odległości ~1,3 km) – również uznany terenem NATURA 2000,
a miastem z zabytkami architektonicznymi
będącymi również pod ochroną. Te podlegają opiece konserwatora zabytków jako Dziedzictwo Narodowe – to w odległości ~1,5 km.
Zatem na przestrzeni niecałych 3 km, pomiędzy ocenianymi jako jedne z najbardziej wartościowych terenów w Polsce, sytuuje się inwestycję, która w założeniu jest uznana jako niebezpiecznie ingerująca w środowisko.
W dokumentacji, bowiem widzimy stwierdzenia:
„Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisją substancji do powietrza, emisją hałasu, wytwarzaniem ścieków i odpadów” i dalej „W trakcie eksploatacji będą powstawały odpady niebezpieczne… będą gromadzone…”
W dokumentacji, której sformułowania są niespójne w swojej treści – w jednym rozdziale napisano, że lokalizację ustalono akurat w tym miejscu, z uwagi na dowóz odpadów z dwóch równoodległych miast, skąd przewiduje się transport. W innym miejscu jednak, okazuje się, że z całej Polski spodziewany jest dowóz materiałów do utylizacji odpadów niebezpiecznych.
Rodzi się uzasadnione pytanie – jak to się dzieje, że teren pomiędzy rezerwatem (NATURA 2000), a zabytkami Dziedzictwa Narodowego odległymi od siebie o nie całe 3 km, wybiera się właśnie to, tak cenne ekologicznie miejsce z terenu całej Polski jako właściwe dla ewidentnie szkodzącej środowisku inwestycji!
Mieszkańcy Ornety bardzo zdecydowanie pokazywali swój sprzeciw wobec planowanej spalarni. Procedury mimo tego toczyły się dalej.
Teraz, 11 marca 2014 r., Pismo Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego
podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania w sprawie…pozwolenia na budowę.
Tymczasem zaś, po cichu inwestycja rusza.
Dziwnie w woj. warmińsko-mazurskim się gospodarzy:
w Lidzbarku Warmińskim buduje się TERMY, gdzie trzeba będzie wodę podgrzewać, a przy granicy terenów NATURA 2000 lokuje “spalarnię niebezpiecznych odpadów” zwożonych z całej Polski!
Kolejny Sukces ferajny Tuska?
Warto poczytać o tym, co zainteresowani mieszkańcy okolic planowanej inwestycji piszą:
http://www.nasza-orneta.pl/forum/nasze-niusy/9720-spalarnia-smieci-na-lotnisku.html?start=1020

Inne zapisy autora:

0

AnnaZofia
AnnaZofia

Zwykla Polka, architekt,

360 publikacje
40 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816