Globalnie i Lokalnie
15

Naród Wybrany Sieć śmierci Bestii cz.7.1

21/05/2019
2716 Wyświetlenia
1 Komentarze
32 minut czytania
Naród Wybrany Sieć śmierci Bestii cz.7.1

Ariowie-Słowianie w przeszłości zamieszkiwali Eurazję od Loary, Renu i Adriatyku po Ocean Spokojny i od Oceanu Arktycznego po Ocean Indyjski. Aria stanowiła obszar od Mezopotamii po Indie. Na całym tym obszarze istniała Cywilizacja Słowiańska.

0


Naród Wybrany   cz.1

Walka Lechii z Szatanem

Ariowie-Słowianie w przeszłości zamieszkiwali Eurazję od Loary, Renu i Adriatyku  po Ocean Spokojny i od Oceanu Arktycznego po Ocean Indyjski.  Aria stanowiła obszar od Mezopotamii po Indie. Na całym tym obszarze istniała Cywilizacja Słowiańska.

   Cywilizacja Ariów-Słowian powstała na obszarach obecnej Syberii, wywodzi się z wcześniejszej cywilizacji powstałej na kontynencie Hiperborea.  Potop i epoka ochłodzenia które miały miejsce około 112 tys. lat temu wywołał migrację Ariów z Hiperborei na tereny obecnej Syberii i dalej na południe.

Ariowie rozpoczęli migrację (exodus) z Hiperborei ze Świętą Górą Meru pośrodku Asgardu, pod północnym biegunem nieba 111,8 tys. lat temu na tereny dzisiejszej Syberii. Migrację kontynuowano w 15 etapach a zakończyła się ona 110,7 tys. lat temu na terenach płaskowyżu na Uralu. W Wedach, ten exodus nazywa się Paska lub Pashet. Następnie z Uralu migracja kontynuowana była do doliny Indusu i Saraswati, Europy i Kaukazu oraz Sumeru, Egiptu i Etiopii z utworzeniem wszystkich wymienionych cywilizacji.

Rygweda i Mahabharata zawierają wiele tekstów opisujących migrację (exodus) Słowiano-Aryjczyków z Hiperborei, gdzie na jej środku, na biegunie północnym, pod gwiazdą Polarną,  kiedyś istniała święta Góra Meru. Dlatego święta, ponieważ Aryjczycy zbudowali ogromną świątynię Mandala na tej Górze. A symbolem na samym szczycie świątyni, była nasza galaktyka Droga Mleczna przedstawiona w symbolu Swastyki (Swara-Swarga). Współczesna nauka uznaje, że nasza galaktyka posiada tylko dwie odnogi, w rzeczywistości istnieją cztery lewoskrętne odnogi a Ariowie o tym wiedzieli i przedstawiali symbolicznie naszą galaktykę w postaci lewoskrętnej swastyki.

   Stary Testament zawiera w sobie kilka podstawowych i dodatkowych Ksiąg i Pism źródłowych. Podstawową Księgą Świętą ludzkości są słowiano-aryjskie Wedy, dodatkowo są hinduskie Wedy i irańska Awesta Zaratusztry. Jest już najwyższa pora aby ten żydowski plagiat, tą żydowską książkę zbrodni, rasizmu i czystek etnicznych jakim jest Stary Testament, odłożyć głęboko do lamusa. Ojciec Pio powiedział, że ludzkość już dawno powinna zapomnieć o Starym Testamencie.

Czytając Biblię należy zauważyć różnice pomiędzy Bogiem a Szatanem. W Biblii wymieszano dwóch różnych bogów i dwóch różnych Mojżeszów. Prawdziwym Mojżeszem był egipski faraon Echnaton, twórca religii monoteistycznej. Jego Bogiem był niewidzialny Ojciec niebieski, którego atrybutami było Słońce, światło i światłość.

Fałszywym Mojżeszem był przywódca Celtów-Hyksosów-Izraelitów. Jego bogiem był Jahwe-Baal-Marduk-Lucyper, kosmita rasy gadziej. Ponadto w Biblii wymieszano trzy różne narody, Hebrajczyków z Celtami-Hyksosami-Izraelitami i Żydami

Bogiem Ojcem Jezusa i Hebrajczyków był Bóg Ojciec niebieski Mojżesza-Echnatona a nie Jahwe bóg Celtów-Hyksosów-Izraelitóew i Żydów.

   Starożytny Iran zwany Airyan, czyli kraju Ariów, ziemia Ariów – ludzi szlachetnych, był od tysiącleci silnym ośrodkiem Ariów-Słowian. Po ostatnim potopie rolę Centrum Aryjskiego, po Imperium Ramy przejął Elam ze stolicą Suza, leżący na południu Iranu.

W wyniku ekspansji imperium semicko-akadyjskiego na Elam, około 2000 lat pne, król ludu Sarmatów z Elamu Lach/Lech Sarmata wraz ze swoim ludem, z częścią Ariów-Słowian wyemigrował na daleki północnozachodni kraniec dawnego Imperium Ramy, do Ariów-Słowian północno-zachodnich. Osiedlił się na obszarze dzisiejszej Polski i założył nowe Imperium, Słowiańsko-Aryjską Lechię, Kraj Pana, Słowiańskie Królestwo Północy Sis. Centrum Ariów-Słowian z Elamu w Iranie zostało przeniesione nad Wisłę.

Królestwo Lechii składało się z federacji 12 plemion słowiańskich. Była to słowiańska ludność miejscowa oraz przybyła z Arii ludność aryjsko-słowiańska. 

Federacja krajów słowiańskiej Lechii obejmowała obszar Europy środkowo-zachodniej i wschodniej od Renu i Adriatyku po Kaukaz. Była to Unia środkowoeuropejska istniejąca od 2000 lat pne. Na tym terenie od tysięcy lat istniała Cywilizacja Słowiańska.

   W Księdze Estery opisane jest jak to w Suzie w historycznej stolicy Ariów-Słowian zapanowali Żydzi i jak imperium perskie znalazło się pod żydowską dominacją. Po 2,5 tysiącach lat mamy podobną sytuację w Polsce w nowym Słowiańsko-Aryjskim Centrum. W Polsce dominację objęli Żydzi, to oni w większości dominują w administracji rządowo-państwowej.

Żydzi okupują Ariów-Słowian swoimi i cudzymi rękami, już od 2,5  tysięcy lat. Żydzi jako żydo-chazarowie zagrabili i okupowali i tereny słowiańskie, niewolili ludność i prowadzili handel niewolnikami słowiańskimi. Podobnie jak później Tatarzy i Turcy a w międzyczasie wywodzący się z Azji Goci (Germanie).  Później Żydzi poprzez handel i lichwę wyzyskiwali i wyzyskują Słowian i inne narody. Kolaborowali z zaborcami i okupantami ziem słowiańskich.

Na koniec wprowadzali komunizm w Rosji a następnie w krajach Trójmorza, dawnej słowiańskiej Lechii. Wprowadzając komunizm na ziemiach słowiańskich od Łaby i Adriatyku po Pacyfik wymordowali i zakatowali wiele milionów ludności słowiańskiej i innej. W tle za wprowadzenie komunizm w Rosji odpowiedzialni są Iluminaci i Masoneria zdominowani przez Żydów i zachodnią żydowską finansjerę. Podobnie Żydzi uczestniczyli finansowo i bezpośrednio w stworzeniu narodowego socjalizmu w Niemczech a następnie w podbojach i martyrologii wielu narodów przez faszystowskie Niemcy. To Żydzi na Zachodzie wymyślili komunizm a nie Rosjanie. To finansjera żydowska wspierała i finansowała na równi totalitarne systemy faszyzmu w Niemczech i komunizmu w Rosji, to finansjera żydowska na równi finansowała machinę wojenną Hitlera i Stalina.

Najwyżsi funkcjonariusze  NSDAP, faszystowskiej partii Niemiec  mieli w swym pochodzeniu korzenie żydowskie.  Wielu najwyższych i niższych funkcjonariuszy komunistycznej partii Związku Sowieckiego było pochodzenia żydowskiego

Żydzi doprowadzili do Holokaustu wielu narodów świata. Obecnie Żydzi wprowadzają komunizm w Europie Zachodniej, Unii zachodnioeuropejskiej. Aby przyspieszyć wprowadzanie komunizmu w Europie, Żydzi rozpętali rewolucje i wojny na Bliskim Wschodzie i w Afryce, a fale uchodźców i bojowników skierowali na Europę aby nieśli płomień rewolucji.

   Głównym wrogiem Ariów –Słowian, tak wrogiem zewnętrznym jak i wewnętrznym są Żydzi i Niemcy. Naturalnym sojusznikiem krajów Trójmorza, Unii środkowoeuropejskiej, dawnej słowiańskiej Lechii, są kraje aryjsko-słowiańskie: Federacja Rosyjska (Unia wschodnio-słowaińska) oraz Iran, Indie i Syria.

Jahwe-Marduk-Lucyper i jego czarni kapłani realizowali od starożytności swój plan NWO, tworzyli kolejne imperia w Azji i Europie. „Czarnymi” kapłanami byli egipscy czarni kapłani boga Amona-Marduka, których następcami byli Faryzeusze, a obecnie są iluminaci i masoni.

Na drodze stanęła im słowiańsko-aryjska Lechia, która niweczyła ich plany. Najpierw na Bliskim Wschodzie a później w Europie Ariowie-Słowianie przeciwstawiali się imperiom Marduka-Lucypera.

Mocarstwo Persji będące pod wpływem i dominacją Żydów chciało podbić i zniewolić Słowian z Północy, Słowian Wschodnich oraz Europejskich – dawną Lechię.

   Po powstaniu Imperium Perskiego, Lechia nie dopuściła Persów do wejścia do Europy. Cyrus II Wielki (559–529) pne, uderzył na słowiańskich Masagetów (przodków Rosjan) od strony Jeziora Aralskiego. Lechia ruszyła na niego z całą potęgą. W 529 r. pne połączone siły Lechii (Scytii Europejskiej), dowodzonej przez Lechów i Scytii Azjatyckiej, dowodzonej przez królową Masagetów Tomyris stoczyły bitwę z ponad 200-tysięczną armią perską Cyrusa II. W wyniku bitwy armia perska została wybita do nogi, włącznie z królem. Głowa Cyrusa znalazła się w bukłaku gdzie piła perską krew, ponieważ była spragniona słowiańskiej. Następną wyprawę przeciwko Lechii podjął w 513 r. pne Dariusz I Wielki (521–485) pne na czele ogromnej ponad 300-tysięcznej armii perskiej, przeprawiając się przez cieśninę Bosfor. Dariusz ze swoją armią wkroczył na teren Lechii, ale wnet musiał uchodzić z niedobitkami swojej armii do Persji.

Aleksander Macedoński (336323) pne, na początku swoich podbojów i tworzenia Imperium Greckiego wyruszył na Lechię chcąc ją opanować. Udało mu się przez zaskoczenie podejść około 340 r. pne pod stary Kraków, leżący na prawym brzegu ówczesnego biegu Wisły i spalić prawobrzeżną część miasta. Ale dalej już nie ruszył w wyniku zorganizowanego oporu i kontrataków Lechitów pod wodzą króla Lecha II Chytrego, który panował w latach (336323) pne. Macedończyk czym prędzej uchodził do Macedonii jak wcześniej Dariusz perski do Persji.

Trzy wieki później król Lechii, Lech III Ariowit (74–25) pne, w 72 r. pne wkroczył do Galii. Bronił Galii przed najazdem rzymskim pod wodzą Juliusza Cezara (59–44) pne. Po przegranej z nim bitwie nad Renem w 58 r. pne, granica pomiędzy Lechią a Cesarstwem Rzymskim została ustanowiona na Renie. W następnych latach walczył z Juliuszem Cezarem w Ilirii i Panonii gdzie wygrał z nim trzy bitwy. W końcu Lech III Ariowit, zwany przez Rzymian Ariowistus, zawarł umowę z Cezarem w 56 r. pne. Pojął za żonę jego siostrę Julię Cesarius Major, otrzymując także odstąpienie Rzymu od roszczeń do lechickiej ziemi bawarskiej wraz z miastem Lecha, Vindelicum (Augsburgiem), nad rzeką Lech.

Z Imperium Rzymskim Lechia walczyła na Zachodzie Europy oraz razem z aryjsko-słowiańskimi Partami na Bliskim Wschodzie. Rzymianie zdołali jedynie zająć zachodnie i południowe obrzeża Lechii. Na zachodzie Europy walczyła z Rzymem najpierw w Galii. Następnie w latach 9 i 12 ne w słowiańskiej Bawarii na Lechowym Polu pod miastem Lecha dzisiejszym Augsburgiem, gdzie cały legion rzymski przestał istnieć. Na północy w 9 r. ne w słowiańskiej Germanii w Lesie Teutoburskim, gdzie trzy legiony rzymskie przestały istnieć. Kampanią dowodził król Awiłło Leszek IV syn Lecha III Ariowita i królowej Julii siostry Juliusza Cezara, jednym z dowódców słowiańskich był książę Arminiusz.

Król Lechii Awiłło Leszek IV (25–34) pne/ne został specjalnie uhonorowany przez cesarza rzymskiego Tyberiusza Klaudiusza, który panował w latach (14–37) ne, ufundowanym jeszcze za życia grobowcem z płytą nagrobną z osobistą dedykacją cesarską. Powyższa nagrobna płyta marmurowa znajduje się obecnie w ekspozycji włoskiego muzeum.

Lechia wspomagała Partów w walkach z Rzymianami, między innymi w 53 r. pne w Syrii pod Carrhae, gdzie potężna armia rzymska pod wodzą Krassusa została wybita a niedobitki wzięte do niewoli. Ze strony aryjskiej kampania była dowodzona przez króla Lecha III Ariowita oraz wodza partyjskiego Surenasa. Krassus był to największy bogacz i lichwiarz tamtych czasów, był chciwy złota, wcześniej obrabował świątynię w Jerozolimie ze złota, dlatego przed ścięciem głowy musiał wypić roztopione gorące złoto, ponieważ był spragniony złota.

Partowie później wspomagali Lechię w walce z Niemcami, między innymi w bitwie na Psim Polu w 1109 r, która była większą bitwą i nie mniejszym zwycięstwem jak bitwa pod Grunwaldem w 1410 r. Bitwy te były obroną Lechii przed krucjatami krzyżowymi niby chrześcijańskiej Bestii watykańsko-franko-niemieckie, której zbrojnym ramieniem byli Francuzi i Niemcy.

W drugiej połowie IV wieku Lechia walcząc z Cesarstwem Rzymskim sięgnęła po rezerwy słowiańskie w Azji Środkowej i ściągnęła na pomoc aryjsko-słowiańskich Hunów. Wśród Hunów jedną trzecią stanowili ludy aryjsko-słowiańskie a pozostała część była to ludność aryjska wymieszana z azjatycką. Została wywołana wielka wędrówka ludów. Germanie (Goci) zostali wymiecieni z całej Europy środków-południowo-wschodniej i pogonieni na Rzym, odwiecznego wroga Słowian. W latach (405-406) została zorganizowana wielka wojenna wyprawa, ponad 200-tysięczna armia słowiańska wyruszyła do Italii w celu ostatecznego obalenia Cesarstwa zachodniorzymskiego. Dowodził nią król Lechii Radgoszcz, który panował w latach (388 –394) Po kilumiesięcznej wojnie w Italii oraz oblężeniu Florencji ostatecznie wojska słowiańskie nie odniosły zwycięstwa z armią rzymską w wyniku zdrady i przejścia części sojuszników na stronę wroga.

Słowiańscy Wandalowie i Alanowie zostali wysłani drogą poprzez Hiszpanię do zajęcia Kartaginy w północnej Afryce, aby kontrolować szatańskie Imperium Rzymskie od strony Morza Śródziemnego od południa. Natomiast główne siły miały atakować od strony lądu na północy. Ostatecznie cała batalia rozciągnięta w czasie na wiele lat nie odniosła całkowitego zwycięstwa.

Wprawdzie Rzym okresowo upadł, ale szatańskie Cesarstwo Rzymskie franko-niemieckie przetrwało. Smok rzymski przepoczwarzył się w Bestię kościelną i wraz z krajami Cesarstwa  przystąpili do niewolenia Słowian w tym Lechii. Ale słowiańska Lechia i Słowianie wschodni oraz aryjsko-słowiańskie ludy w dawnej Arii od Iranu po Indie trwali nadal. Aby unicestwić Słowian Iluminaci (Faryzeusze) ściągnęli Turków i Mongołów z Azji środkowej. Wprowadzono także dwie ideologie religijne Chrześcijaństwo i Islam, oparte na  żydowskim Starym Testamencie, księdze zbrodni i czystek etnicznych. O najazdach i okupacji przez te ludy aryjsko-słowiańskiej Azji południowo-zachodniej i Europy południowo-wschodniej oficjalna historia już więcej mówi.

  Cesarstwo Rzymskie na początku IV w. ne przyjęło Chrześcijaństwo jako nową religię państwową, mającą korzenie w Starym Testamencie i stanowiącą jego kontynuację. Chrześcijaństwo, gdy stało się rzymską religią państwową, przestało być religią Jezusa, a stało się religią okupanta i najeźdźcy oraz jego ideologii politycznej, która z naukami Jezusa nie miała wiele wspólnego. Cesarstwo Rzymskie i rzymskie chrześcijaństwo, pod płaszczem chrystianizacji rozpoczęło ekspansję na Lechię. Głównym ukrytym celem rzymskiego Smoka była okupacja i wyniszczenie Słowian w całej Eurazji od Renu po Pacyfik. Do tego miała posłużyć „chrześcijańska”  ideologia religijna. Najpierw czynił to Smok a później przekazał władzę Bestii. Wtedy też nastąpiły krucjaty, chrzest narodów ogniem, mieczem i toporem oraz krwawa inkwizycja religijna.

Lechia z zachodu i północy walczyła z Frankami, Niemcami i Austriakami. Ze wschodu Lechia walczyła z Chazarami, Tatarami i Turkami. Następnie przed nasłanymi przez Niemców i Masonów Szwedami. Lechia-Polonia długie lata zmagała się z Tureckim Imperium Osmańskim. Broniła Europę pod Wiedniem przed Tureckim Imperium, które zmierzało do zdobycia Watykanu i islamizacji Europy. W podzięce za to Niemieckie Prusy, Niemiecka Austria i zdominowana przez Niemców i Masonów Rosja dokonały rozbiorów i okupacji Lechii-Polonii na 150 lat. A wszystko to odbyło się z namaszczeniem Bestii kościelnej watykańsko-rzymskiej.

W okresie międzywojennym po odzyskaniu niepodległości Lechia-Polonia znowu broniła Europę przed nawałą bolszewickiej komunistycznej Rosji zdominowanej przez żydobolszewików, żydomasonów i Iluminatów.

W okresie II Wojny Światowej w której Polska została zdradzona, osamotniona i oddana przez teoretycznych sojuszników na zagładę przez dwa totalitarne szatańskie systemy; nazistowski-niemiecki i komunistyczny-sowiecki.  Dowodzone były przez dwa wcielenia Lucypera, przez dwóch opętanych przez szatana despotów, Hitlera i Stalina. Polska jak przystało na Naród Wybrany walczyła na obydwu frontach i na wschodnim słowiańskim i zachodnim celtyckim.

Polska w czasie II wojny nigdy nie poddała się Niemcom i jako jedyne państwo w strefie okupacji niemieckiej nie poszła na współpracę i kolaborację z Niemcami. Zostało utworzone z pełnymi strukturami podziemne państwo Polskie oraz obejmująca całe terytorium kraju podziemna armia, która przez cały okres wojny prowadziła wojnę partyzancką z niemieckim okupantem. Został utworzony rząd Polski na uchodźctwie oraz armie Polskie na zachodzie i na wschodzie. Polskie armie walczyły z Niemcami do końca wojny, aż do zwycięstwa.

To Polska flaga pierwsza zawisła na gruzach odradzającego się nowego, tym razem Niemiecko-Rzymskiego Imperium Szatana. A stolica Niemiec Berlin jak i całe wschodnie Niemcy i Austria leżą na rdzennych słowiańskich lechickich ziemiach znacznie później zagrabionych przez Niemców niż słowiańska zachodnia Germania.

Dzięki polskim kryptologom, niemiecka maszyna szyfrująca Enigma została rozszyfrowana. To skróciło znacznie wojnę, a być może uratowało świat, bo Niemcy nie zdążyli z produkcją swojej tajnej broni opartej na zaawansowanej kosmicznej technologii. Po części takiej jak być może została wykorzystana w Mojżeszowej arce wojny, a przymierza z Szatanem. Po wojnie Polska, jaki i inne kraje Lechii zostały oddane przez teoretycznych „sojuszników” na pół wieku w okowy sowieckiego żydokomunistycznego imperium.

   Obecnie najazdy i krucjaty odbywają się z jednej strony pod fałszywym hasłem obrony demokracji i praw człowieka, a z drugiej strony jak w średniowieczu w imieniu boga i proroka. Obecne czasy są obrazem tamtych czasów.

Nieprawdy, półprawdy i zakłamanie w historii i archeologii oraz naginanie całej wiedzy do nieścisłości, półprawd i zakłamań podanych w Biblii trwają do tej pory. Zatajanie faktu istnienia we wszechświecie innych cywilizacji oraz istnienia na ziemi prehistorycznych technicznych cywilizacji kosmicznych i ziemskich trwa do tej pory.

Nadal ukryta inkwizycja kościoła i chrześcijaństwa istnieje. Poprawność zakłamania tak religijnego, jak i historycznego nadal w całym chrześcijańskim świecie jest nadal narzucana. Znamiennym oszustwem i zmową milczenia jest wymazanie z oficjalnej historii królestwa słowiańskiej Lechii istniejącego od 2000 lat pne.

   Aryjsko-Słowiańskiego Imperium Lechii nie zdołali pokonać Persowie, Grecy i Rzymianie, dopiero wpuszczenie obcej niby „chrześcijańskiej” religii i ideologii, jako wirusa niesionego przez barbarzyńskie ludy doprowadziło do destabilizacji słowiańszczyzny, a za tym całej Europy. Później na początku XX w. Iluminaci i Masoneria razem z Niemcami, finansowani przez zachodnią żydowską finansjerę, wpuścili Słowianom wschodnim ponownie wirusa, tym razem religii ateizmu i ideologii komunizmu, co doprowadziło do dziesiątków lat terroru i prześladowań. Rzymskie chrześcijaństwo oparte na Starym Testamencie było wmuszane Słowianom siłą i prześladowaniem przez kilka set lat.  Kraje takie jak Niemcy, Austria, Turcja oraz Izrael i USA postrzegane są jako kraje Szatana i Antychrysta.

Obecne USA, które jest siódmym mocarstwem Szatana jest również pod całkowitą dominacją Żydów, podobnie jak mocarstwo perskie w VI w. pne. Teraz podobnie USA i Żydzi dążą do podporządkowania sobie Słowian tak Wschodnich jak i  Środkowoeuropejskich, czyli krajów Trójmorza, dawną Lechię, na drodze lichwy, wywłaszczeń majątkowych i zniewolenia ekonomicznego, moralnego i fizycznego. USA powinny wyciągnąć wniosek czym skończyła się dla Persów oraz Cyrusa i Dariusza wojna ze Słowianami i czy opłaciło im się słuchanie Żydów.

 Źródła

Słowiańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek

Chrześcijańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek

Starożytne Królestwo Lehii, kolejne dowody Janusz Bieszek

Rodowód Słowian  Tomasz Kosiński

3 tysiące lat Państwa Polskiego  jakiego nie znamy Tadeusz Miller          

Zakazana wiedza – Grzegorz Skwarek i Artur Lalak 

 

Czarnogłowi – Grzegorz Skwarek i Artur Lalak 

 

Klątwy Watykanu na Polskę – do dziś nieodwołane  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2014/11/06/klatwy-watykanu-na-polske-do-dzis-nieodwolane/

Klątwy Watykanu na Polskę – Paweł Szydłowski.  

Klątwa Gaudentego na Polskę i Bolesława Chrobrego – Paweł Szydłowski

 

Wyprawy Krzyżowe na Polskę Piastów  – Paweł Szydłowski 

Sprowadzenie do Polski Krzyżaków na Polskę i Konrada Mazowieckiego — Paweł Szydłowski 

   

Kontrreformacja-100 letnia wojna religijna Watykanu z Polską. Jezuicka przysięga bandytyzmu. Paweł Szydłowski   

SZAFOT i szubienica dla zdrajców Konstytucji z 3-Maja 1791  

Chazarska dzicz panem świata, Henryk Pająk

Lichwa – Rak ludzkości Henryk Pająk

Od Kaina do Chazarii, Pastor Eli James

Iluminaci i Rotszyldowie, żydzi i masoni we wspólnej budowie NWO  Hanna Kazahari

Handel białymi niewolnikami (dr Jan Przybył)  

Czy plagiat chrześcijaństwa był możliwy  http://www.eioba.pl/a/1ncr/czy-plagiat-chrzescijanstwa-byl-mozliwy  https://www.sadistic.pl/czy-chrzescijanstwo-moze-byc-plagiatem-vt224252.htm

Biblia – żydowska księga zbrodni – wyssana z palca  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/01/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/

Biblia – księga zbrodni  https://opolczykpl.wordpress.com/biblia-ksiega-zbrodni/
Biblia – księga zbrodni (2)  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/29/biblia-ksiega-zbrodni-2/

 Biblijne korzenie globalizmu (NWO)  https://opolczykpl.wordpress.com/biblijne-korzenie-globalizmu-nwo/

Zakon Iluminatów   http://www2.kki.pl/piojar/polemiki/novus/iluminaci/dolar.html

Jerozolima ,Betlejem ,ściana płaczu -czy to święte miejsca Ukryta historia chrześcijaństwa

Biblia -kłamstwo kościoła cz.4-księga wyjścia-„bóg” jaszczur-gad jahwe, dowód na  Ufo  

Jak Mojżesz ograbił Egipt i Ziemia Obiecana.-Historia Żydów, czyli jak ciemni są Żydzi. 

UFO.Atomowe, starożytne wojny, Biblia i indyjska świątynia Salomona. 

Biblia i UFO.Adam i Ewa w Raju, czyli poznaj Pismo Święte. 

Kod Templariuszy. Krucjata Tajemnic   

Żydomasoneria – Imperium zła  

Instrukcje USA dla rządu polskiego w sprawie realizacji ustawy 447 (Stanisław Michalkiewicz) 

Marzenia PiSu o Judeopolonii (prof. Jerzy Robert Nowak)  

S447, czyli Polska pod topór. Tomasz Gryguć (Pan Nikt)  

Polin żyje, tylko nie mów nikomu. Tomasz Gryguć (Pan Nikt)  

Stop żydowskiej obłudzie! | T. Matuszyk  

O zbrodniach żydowskich mówić nie wolno. Ten kanon jest utrzymywany przez wieki (dr Ewa Kurek)  

Masakry chrześcijan  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/masakry-chrzescijan-2017-11

Żydzi wypędzani 47 razy w ciągu 1000 lat. Dlaczego?  http://radioislam.org/eng/Jews-Banished-47-Times-Why.htm

Żydowscy mordercy Polaków  https://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/zydowscy-mordercy-polakow,47154.html  https://3obieg.pl/zydowscy-mordercy-polakow-2/

Żydowscy mordercy Polaków, oto oni  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydowscy-mordercy-polakow-oto-oni-2018-03

Jak Żydzi kolaborowali z Niemcami  http://www.bibula.com/?p=100511

Jak Żydzi pomagali Niemcom mordować Żydów. Niewygodna Prawda  https://jacekmiedlar.pl/2017/02/11/jak-zydzi-pomagali-niemcom-mordowac-zydow-niewygodna-prawda/

 

 

 

 

0

Stan Rzeczy

Opracowanie Stan Rzeczy-Mieczysława Kowalskiego

64 publikacje
12 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758