Po pierwszej audycjiw TV Trwam dot. koncepcji powstania Ligi Konsumenów Gazu i istanych zagadnień bezpieczeństwa energetycznegi Polski , ograniczeńw emisji CO2, braku edykacji obywatelskiej konsumentów energii, Wyliczenie błedów rządu i legislacji oraz wadliwych umów gazowych to ważna i odpowiedzialan sprawa dla ogólu społeczeństwa oraaz licznych pułapek traktatowych. Spomiłąem o roli internautów i blogerów popralu społecznościowego o misji popularyzacji i edukacji  obywatelskiej świadomości konsumentów energii nie tylko gazu,

Zapraszam do wysłuchania  dyskusji w audycji radiowej Radia Maryja o godz,21.40 ze studia w Toruniu, Radio dostępne równień w transmisji internotowej.

 

Kejow