Globalnie i Lokalnie
16

Manipulacja cyber-elektroniczna poprzez sieć śmierci 5G

15/02/2019
11340 Wyświetlenia
8 Komentarze
44 minut czytania
Manipulacja cyber-elektroniczna poprzez  sieć śmierci 5G

Technologia 5G jest to broń technotroniczna, która może nas nie tylko śledzić i inwigilować. Ale może nas zabijać zdalnie, może nami manipulować, przekształcać w posłuszne, bezwolne marionetki. Lada moment będzie za późno! Przy pomocy tej technologii będzie można nie tylko przejmować wszystkie dane, które będą przesyłane.

0


Manipulacja cyber-elektroniczna przy użyciu  sieci śmierci 5G

Mentalną manipulację elektroniczną, czyli kontrolę umysłu poprzez kontrolę myśli, emocji i zachowań było można prowadzić z użyciem przekazów radiowych technologii WI-FI lub  technologii telefonii komórkowej 4G. Stosując manipulację mentalną można objąć kontrolą umysłu każdego człowieka, a w tym polityków którzy rządzą danym krajem.

Podstawowym zagrożeniem 5G oprócz zwiększenia możliwości kontroli umysłu jest to, że daje ono możliwość wykorzystania tej technologii jako broni. Przez wprowadzenie do przestrzeni informacyjnej organizmów ludzi jako elementów sieci, w której będą zawarte  informacje między innymi o stanie biologicznym, umysłowym i osobowym człowieka.

WI-fI – potoczne określenie zestawu standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Szczególnym zastosowaniem wi-fi jest budowanie sieci lokalnych opartych na komunikacji radiowej,

Telefonia komórkowa czwartej generacji (4G) – standard telefonii komórkowej, następca 3G. Polega na przesyłaniu dźwięku i danych za pomocą komutacji pakietów opartej na IP. Posiada uproszczoną architekturę sieci szkieletowej oraz usprawnioną przepływność w sieci radiowej w stosunku do poprzednich standardów.

Telefonia komórkowa piątej generacji (5G) – standard sieci komórkowej, następca 4G.

BTS (base transceiver station) jest to Stacja bazowa inaczej  Stacja przekaźnikowa w systemach łączności bezprzewodowej. Jest to  urządzenie wyposażone w antenę fal elektromagnetycznych, łączące terminal ruchomy (telefon komórkowy, pager) z częścią stałą cyfrowej sieci telekomunikacyjnej. Na dalszych odcinkach (na przykład do centrali) sygnał może być transmitowany w światłowodach, za pomocą radiolinii lub sieci satelitarnej.

Nowe generacje sieci telefonii komórkowych to nowe pasma częstotliwości i szersze pasma widmowe na kanał częstotliwości. Technologia 5G jest rozszerzeniem już istniejących pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej (RF-EMF) 2, 3 i 4G. Różnica polega na tym, że 5G wykorzystuje bardzo krótkie sygnały o wysokiej częstotliwości pomiędzy wieżami a odbiornikami telefonami komórkowymi, co oznaczać będzie miliony nowych przekaźników, które trzeba będzie zbudować w bliskich odległościach (co 10-12 domów w warunkach miejskich). Technologie budowania naziemnej i satelitarnej sieci 5G zostały opublikowane w czerwcu 2018 r i już są wdrażane w niektórych krajach.

Częstotliwość pracy  telefonii komórkowej 4G  wynosiła do 2,6 GHz. Technologia 5G opiera się na wykorzystaniu fal milimetrowych wysokiej częstotliwości rzędu do 26 GHz, czyli 10 razy większej od tej jaką stosowano w systemie 4G. Technologia 5G będzie obsługiwać co najmniej 100 miliardów urządzeń i będzie do 100 razy szybsze niż obecna technologia 4G (4G było już około 10 razy szybsze niż 3G). Przyspiesza pobieranie informacji do 10 Gigabitów na sekundę. W przypadku 5G będziemy bombardowani bardzo wysokimi częstotliwościami przy niskim natężeniu, w krótkim zasięgu, tworząc jeszcze bardziej skomplikowaną zupę elektrosmogu. Izraelskie badania ujawniają, że te same częstotliwości elektromagnetyczne, które używane są w broni kontroli tłumów, stanowią podstawę najnowszej sieci – oznaczonej jako 5G.

Moc promieniowania elektromagnetycznego emitowana z anten przy zastosowaniu technologii 5G, w stosunku do obecnie dopuszczalnej, ma wzrosnąć 100 razy, z 0,1W/m2 na 10W/m2. Poprzednia norma była wprowadzana jako kompromis pomiędzy zagrożeniem dla zdrowia, a rozwojem technologicznym.

Sieć 5G zwodzi na pokuszenie polityków, biznesmenów i zwykłych użytkowników. Obiecuje nowe perspektywy rozwoju gospodarczego, potencjalne zyski i wygodę korzystania z usług technologicznych, jakiej dotąd świat nie widział. Tak łatwo im ulec i oddać się przyjemności, która nieprzyjemnie i szybko może się skończyć. Mniej albo wcale nie mówi się o niebezpiecznej stronie tego luksusu w postaci: ogromnego zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka, dewastacji środowiska naturalnego, smogu elektronicznego,  całkowitego odarcia człowieka z prywatności, a nawet manipulowaniu jego działaniami. Powinniśmy o tym wiedzieć.

Żyjemy obecnie w epoce komputerów, robotów, elektroniki i mikroprocesorów, których postęp  jest tak szybki, ze ludzie z trudem dotrzymują temu kroku. Czy ten tak zwany „postęp” prowadzić będzie do absolutnej kontroli nad każdym człowiekiem na ziemi pod rządem Rządu Światowego, prowadzącego do totalnej utraty suwerenności i tożsamości. Każdy człowiek poprzez sieć szybkiego Internetu i komunikację satelitarną będzie pod pełną kontrolę co do danych finansowych, osobowych, miejsca pobytu  i innych.

Wdrażanie technologii 5G na świecie odbywa się w trybie pilnym. Po jednej stronie są obrzydliwie bogate korporacje wietrzące zyski liczone w wielu miliardach dolarów. Po drugiej stronie grono naukowców stawiające etykę ponad karierę zawodową  i profity – przestrzegające o zagrożeniach czyhających w nowej technologii. Pośrodku zaś, w znakomitej większości, nieświadome społeczeństwo – otwarte na atrakcyjne usługi, lecz nie dostrzegające ich mrocznej strony.

Naukowcy ostrzegają przed potencjalnymi poważnymi skutkami zdrowotnymi  w przypadku wprowadzenia  technologii  5G. 230 naukowców z 41 krajów świata wypowiedziało się negatywnie na temat tej  technologii telekomunikacyjnej:

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Scientist-5G-appeal-2017.pdf

Na wstępie przedstawiono publikację z dnia  22.12.2018:

5G- ludobójstwo zaplanowane na Polakach – Ewa Pawela

http://ewinia-nowyekran-pl.neon24.pl/post/146907

    Technologia 5G powstała w Izraelu. Zastosowanie tej technologii niesie za sobą ogromne ryzyko zdrowotne, epidemiologiczne dla mieszkańców, jak również jest ogromnym zagrożeniem dla cyber bezpieczeństwa dla państwa.

Przy pomocy tej technologii będzie można nie tylko przejmować wszystkie dane, które będą przesyłane. Ale również jest to technologia wojskowa, będzie można bardzo ingerować w myśli ludzkie, w proces kognitywne poszczególnych osób, np. rządzących, czy wynalazców. Jeżeli dopuścimy do tego, że ten system zostanie zainstalowany na terytorium naszego kraju, będzie to proces nieodwracalny! Technologia 5G i WI-FI to jest broń technotroniczna, która może nas nie tylko śledzić i inwigilować, ale może nas zabijać zdalnie, może nami manipulować, przekształcać w posłuszne, bezwolne marionetki. Lada moment będzie za późno!

SPRAWA JEST SZALENIE NIEBEZPIECZNA!

Rząd bardzo perfidnie zaplanował konsultacje społeczne w sprawie tego projektu ustawy, o zmianie ustawy, na czas świąteczny. Te konsultacje maja trwać tylko 14 dni, już 3 dni upłynęły, czas jest wyznaczony do 30 grudnia. Brak stanowiska w wyznaczonym terminie potraktowane zostanie jako przedstawienie opinii pozytywnej. Czyli nasza akceptacja dla projektu nowelizacji. Mamy bardzo niewiele czasu, żeby zareagować.

 W obecnym artykule oparto się między innymi na materiale z publikacji: Technologia 5G jako broń technotroniczna – Ewa Pawela ; Youtube.

     Najnowsze technologie wprowadzane przez różne światowe kompleksy militarno-przemysłowe już wpływają i mają wpłynąć na nasze życie. Ostatecznie  definitywnie i nieodwołalnie mają zmienić oblicze ludzkości.

Ministerstwo Cyfryzacji zamierza znowelizować cały szereg polskich ustaw dotyczących bezpieczeństwa skażenia elektrosmogiem czyli polami elektromagnetycznymi, ale też innych ustaw i innych regulacji odnośnie telekomunikacji w Polsce.

Proponowane zmiany umożliwiają przekroczenie dotychczasowych norm bezpiecznej dopuszczalnej radiacji pól elektromagnetycznych na organizm aż 100 razy. 5G to stukrotne zwiększenie dopuszczalnej mocy emitowanej przez nadajniki (BTS) z 0,1W/m2 na 10W/m2. Poprzednia norma była wprowadzana jako kompromis pomiędzy zagrożeniem dla zdrowia, a rozwojem technologicznym.

Prowadzone konsultacje. społeczne odbyły się pokątnie i skrycie. Nie informowano o tym społeczeństwa przez środki masowego przekazu, takich  jak państwowa TV, nie odbyła się szeroka dyskusja na ten temat. Panowała cisza wokół tematu śmiercionośnej technologii 5G, której wprowadzenie na szeroką skalę do Polski, zbliża się wielkimi krokami.

Technologia 5G ma umożliwić tak zwany Internet rzeczy. Jest to połączenie nie tylko komputerów i smartfonów w jedną sieć teleinformatyczną, ale także wszystkich urządzeń i przedmiotów codziennego użytku w otoczeniu człowieka, które będą wyposażone w nano-chipy. Ma to być jedna wielka się łącząca wszystkich ludzi, ich organizmy i umysły oraz cały sprzęt którym ludzie się posługują na co dzień. Dane o każdym człowieku będą znane, tak dane biologiczno-zdrowotne organizmu człowieka jak również wszelkie dane osobowe na czele z danymi finansowymi, osobistymi oraz światopoglądem. Ale co najważniejsze ma myć prowadzona pełna kontrola umysłu każdego człowieka. Istnieją możliwości pozbawienia każdego człowiek jego wolnej woli.

Technologia 5G wykorzystuje fale milimetrowe, które to fale znajdują się w paśmie częstotliwości na których drgają wszystkie błony komórkowe organizmów żywych i roślin. Natomiast wyższe  pasma częstotliwości  komunikacji  5G odpowiadają częstotliwości biokomunikacji pomiędzy wszystkimi komórkami i narządami organizmów żywych i roślin. To są również częstotliwości pracy mózgu ludzi i zwierząt.

Widać tutaj olbrzymie zagrożenia zdrowotne dla człowieka ale także zagrożenia dla całej fauny i flory na Ziemi. Kolejnym zagrożeniem  jest zagrożenie cyberbezpieczeństwa całego państwa.  Istnieje możliwość użycia tej technologii do różnych wrogich działań przeciwko państwu i narodowi, każdego kraju w którym ta technologia zostanie wprowadzona, w tym także dla Polski.

     Żyjemy w czasach próby, kiedy to naszą rzeczywistością, naszą planetą, próbują zawładnąć ludzie o bardzo złych intencjach.

Istnieją możliwości pozbawienia każdego człowiek jego wolnej woli. Cytat z książki pt. „Wojna o umysł” napisana przez półkownika armii amerykańskiej Michaela Aquino, będącego jednocześnie najwyższym kapłanem kościoła Szatana działającego oficjalnie w USA.

Michael Aquino w swoje książce pisze czym jest technotronika. „Technotronika jest elementem pozwalającym na ingerencje we wszelkie przetwarzanie informacji przez ludzkie procesory danych, pozwalając na otrzymanie pożądanego rezultatu. Modelowe urządzenie technotroniczne pobiera dane z ciała; są to dane świadome, nieświadome lub z procesów autonomicznych. [Należy mieć świadomość, że tylko 5% informacji jakie docierają do organizmu człowieka są świadomie przetwarzana za pomocą pięciu zmysłów. Pozostałe 95% są to informacje absolutnie nieświadome, które mózg przetwarza poza wiedzą i świadomością człowieka. Należą do tego nie tylko wspomniane procesy autonomiczne ale wszystkie wyuczone czynności które wykonywane są automatycznie.]

Urządzenie technotroniczne najpierw pobiera dane z ciała, następnie wysyła je do komputera, modyfikuje i wprowadza ponownie do człowieka. Narzędziem tych modyfikacji jest energia lub informacja wplatana w proces obróbki danych. W szerszym ujęciu logiczną konsekwencją technotroniki jest możliwość wplecenia człowieka w pętlę zadaniową, podobnie jak to ma miejsce z komputerami. Ten proces może odbywać się kompletnie poza świadomością jednostki, która nie jest świadoma tego, że jest nieustannie modyfikowana przez zewnętrzne siły i tego, że została wpleciona w zewnętrzną przestrzeń informacyjną. W konsekwencji człowiek staje się ubezwłasnowolnionym, zdalnie sterowanym obiektem inżynierii społecznej lub wojny informacyjnej, której najnowsze założenia zakładają kontrolę całego elektromagnetycznego spektrum”.

Właśnie technologia 5G jest to taka nieustanna kontrola 24 godziny na dobę, dzień w dzień, każdego człowieka na ziemi i każdego przedmiotu na planecie, który jest wyposażony w mikroprocesorowy nano-chip. Należy wiedzieć, że już od ładnych paru lat, wszystkie przedmioty które kupujemy, wszystkie banknoty którymi się posługujemy, wszystkie dokumenty i karty kredytowe są wyposażone w takie nano-chipy. Przed mikrofalami technologii 5G nie będzie dokąd uciec, nie będzie odwrotu, nie będzie rezerwatów dla tych którzy nie będą mogli z tym oddziaływaniem żyć. Ludzie którzy będą niedostosowani, będą chorować i będą umierać. I nikogo to nie będzie obchodziło.

Gdy zostanie wprowadzone 5G jako infrastruktura na ziemi, czeka nas to,  że nie tylko wszystkie urządzenia będą wplecione w jedną cberinformatyczą sieć.  Ale przede wszystkim nie będzie takiego miejsca na planecie gdzie by nie były rozsypane i rozpylone dosłownie miliardy czujników i sensorów komunikujących się z siecią 5G, poprzez anteny naziemne i satelity z serwerami tej sieci. To już jest wprowadzane, to się dzieje już teraz, a w przeciągu najbliższych paru lat ma nastąpić pełna kontrola całej planety. Planowane jest umieszczenie na orbicie 20 tysięcy satelitów szpiegowskich przewidzianych do współpracy z tą siecią.

Technologia 5G jest to nie tylko zwiększona możliwość kontroli umysłu. Podstawowe zagrożenie 5G jest to, że daje ono możliwość wykorzystania tej technologii jako broni, przez wprowadzenie do przestrzeni informacyjnej organizmów ludzi jako elementów sieci w której będą zawarte informacje między innymi  o stanie biologicznym, umysłowym i osobowym człowieka.

Istnieje możliwość do interakcji z sieci, między innymi do przekodowania za pomocą tych wysokiej częstotliwości fal radiowych kody genetycznego człowieka. Zostało to już udowodnione, zostało to już przeprowadzone w laboratorium cywilnym, to co wojsko robi i testuje już prawdopodobnie o wielu dziesiątków lat w utajnieniu.

Generatory technotroniczne czy generatory psychotroniczne działają w oparciu o tak zwane pola torsyjne. Fale elektromagnetyczne, mikrofale, czy fale akustyczne, które mogą wpłynąć na organizm człowieka mają działanie totalnie niszczycielskie ale działają w oparciu o kilka niebezpiecznych parametrów. Pola torsyjne które są współgenerowane zwłaszcza z wysokimi częstotliwościami są falami znacznie bardziej skomplikowanymi. Za pomocą tych fal, przy bardzo niewielkich modyfikacjach można zniszczyć czy wyrządzić ogromną krzywdę całemu społeczeństwu.

Receptory tożsamościowe, receptory białkowe w naszych błonach komórkowych dają się bardzo łatwo oszukać poprzez informacje zakodowaną w polach torsyjnych. Cała biologia molekularna działa na zasadzie odczytywania sygnałów z pól torsyjnych. To znaczy cząsteczki chemiczne które znajdują się w organizmie wysyłają bardzo słabe sygnały elektryczne na poziomie sygnałów pola torsyjnego i na to reaguje cały organizm. Wystarczy że ktoś skopiuje tą informację, zmodyfikuje i podda działaniu tej informacji dany organizm to organizm reaguje tak, jak po zażyciu narkotyku czy trucizny. To jest droga do tego żeby prowadzić wojnę z całym społeczeństwem.

 Może wybuchnąć w danym mieście czy danym kraju epidemia, nikt nie będzie rozumiał skąd, jak i dlaczego. Nikt nie namierzy sprawcy. W momencie gdy ta dana struktura technologiczna oparta o fale milimetrowe, czyli bardzo wysokie częstotliwości, będzie poprzez swoje anteny na każdym domu, na każdej lampie oświetlenia ulicznego i na każdym znaku drogowym . To zagrożenie jest naprawdę realne i ogromne.

I nie jest wykluczone że nasi rządzący i pomysłodawcy tego projektu nowelizacji telekomunikacji polskiej do końca nie zdawali sobie sprawy z tych zagrożeń. W ramach tych konsultacji społecznych wpłynęły do nich bardzo konkretne informacje od naukowców polskich i zagranicznych

Naukowcy twierdzą, że jeżeli technologia 5G zostanie wprowadzona na całym świecie to w paru pokoleniach, paru generacjach, wyginą wszystkie organizmy żywe. Będzie to dotyczyło nie tylko ludzi, którzy już w drugim lub trzecim pokoleniu nie będą zdolni do odtworzenia gatunku. Przy zastosowaniu tej technologii, w pokoleniu wnuków spodziewane jest, że na ośmioro dzieci tylko jedno urodzi się normalne i zdolne do reprodukcji. Ale jeszcze szybciej ten Holokaust obejmie zwierzęta i owady, bo to się stanie w 5 do 6 pokoleń, ale również wyginą wszystkie drzewa. Cały świat żywy ma wspólny kod genetyczny a fale milimetrowe są w stanie ten kod genetyczny uszkadzać.

Drugą ważną rzeczą jest to, że znane są od lat plany elit  globalistycznych, które to elity chcą się pozbyć około 85% ludzkości na Ziemi. Obecnie jest ludzi około 7 mld, a globaliści chcieliby ograniczyć ludzką populację co najmniej do 1 miliarda a najlepiej do optymalnych 500 tysięcy. Ten proces jest już bardzo zaawansowany a technologia 5G jest narzędziem aby ten zamiar skutecznie wprowadzić w życie.

Jest 17 krajów które będą chronione od tej technologii i wyludnienia oraz procesów wprowadzanych przez globalistów. Nawet jeżeli tam będzie wprowadzne 5G to ono będzie skrupulatnie kontrolowane przez państwo. Takim sposobem kontroli jest zastosowanie 5G ale tylko poprzez światłowód. Tak swoją ochronę planuje na przykład Izrael. 17 krajów planuje bardzo szeroką profilaktykę i obronę, ma być dla nich stworzony jak gdyby parasol ochronny. Strefa ochronna ma liczyć mniej więcej 58% terytorium Ziemi. Natomiast pozostałe 42% jest przeznaczone na zagładę, do depopulacji. Niestety Polska jest po stronie skazanej na zagładę.

Te palny są bardzo stare. Już w 1973 roku odbyła się w Warszawie konferencja  z której tajne dokumenty mówią o planach globalistów. Już wtedy mówiono, że to się stanie za pomocą fal radiowych, a konkretnie za pomocą mikrofal.

      W przypadku zastosowania technologii 5G będziemy bombardowani bardzo wysokimi częstotliwościami przy niskim natężeniu, w krótkim zasięgu, tworząc jeszcze bardziej skomplikowaną zupę elektrosmogu. Izraelskie badania ujawniają, że te same częstotliwości elektromagnetyczne, które używane są w broni kontroli tłumów, stanowią podstawę najnowszej sieci – oznaczonej jako 5G.

Obecne badania częstotliwości bezprzewodowych w zakresie milimetrowym i submilimetrowym potwierdzają, że fale te oddziałują bezpośrednio na ludzką skórę, w szczególności na gruczoły potowe.

W przypadku 5G będziemy bombardowani bardzo wysokimi częstotliwościami przy niskim natężeniu, w krótkim zasięgu, tworząc jeszcze bardziej skomplikowaną zupę elektrosmogu.

Ciało ludzkie ma od dwóch do czterech milionów kanałów potowych. Dr Ben-Ishai z Uniwersytetu Hebrajskiego w Izraelu, wyjaśnia, że ​​nasze kanały potowe działają jak ”szereg anten śrubowych, gdy są narażone na te długości fal”, co oznacza, że ​​stajemy się bardziej przewodzący.

Uważa się, że efekty MMW badane przez dr Yael’a Steina z Uniwersytetu Hebrajskiego powodują również fizyczny ból,  przez fale powodujące  szkodliwe bodźce. Przez to może być wiele chorób skóry i raka, jak również fizycznego ból skóry.

Godząc się na 5G powinniśmy wiedzieć, że całkowicie rezygnujemy z prywatności. Przy rozwoju Internetu rzeczy i stacji bazowych 5G będzie można zlokalizować człowieka, co do kilku centymetrów, a także zidentyfikować go i widzieć jego poczynania.

Ekspansja 5G w powiązaniu z wykorzystaniem tzw. „rozumnego pyłu” (Smart Dust – nanostrukturalne urządzenia metalowo-krzemowe) sprawi, że można będzie na globalną skalę manipulować zachowaniami ludzi. Np. dobrym lub złym samopoczuciem lub nawet sugerowaniem mu myśli. Jeśli ktoś bierze to za fantastykę, to powinien się ocknąć i wyjść z matrixa bowiem  nanourządzenia są opracowywane oficjalnie i wykorzystywane już od dłuższego czasu.

5G może być kajdanami dla społeczeństwa na masową skalę, o tyle wydajnymi i skutecznymi – że niewidzialnymi.

Wiedzmy zatem co nam funduje także obecny rząd. W sprawie tak istotnej jak wprowadzenie 5G powinno być obligatoryjne referendum w całej Unii Europejskiej poprzedzone rzetelną i masową społeczną akcją informacyjną.

Dziś w kraju mamy tylko tzw. konsultacje społeczne. Co o nich wiemy? Czy są choćby intensywnie nagłaśniane  w telewizji publicznej.

Ci co chcą wprowadzać w takiej formie tą technologię mają więcej wiary w 5G niż w Polaków. Wierzą że to ona otworzy Polsce bramy do rozwoju i innowacyjności, choć to co jest za tą bramą może być przerażające. Szkoda, że tak słabo się dostrzega ludzi.

     Broń technotroniczna/psychotroniczna jest potężnym zagrożeniem dla ludzkości. Bronie te znajdują się w arsenałach NATO i wielu innych państw. Mimo tego na całym świecie nie istnieje ustawodawstwo zakazujące rządom użycia tej broni przeciwko własnym obywatelom.

W marcu 2012 roku rosyjski minister obrony Anatolij Serdjukov powiedział: „Rozwój broni opartych na nowych zasadach fizycznych; bezpośredniej energii, broni geofizycznych, broni fal enegretycznych, broni genetycznych, broni psychotronicznych itp., jest częścią programu państwowych zamówień publicznych na broń na lata 2011-2020 „.

Brytyjski Daily Mail, napisał, że badania nad bronią elektromagnetyczną były potajemnie prowadzone w USA i Rosji od 1950 roku, i że „wcześniejsze badania wykazały, że fale o niskiej częstotliwości lub wiązki mogą wpływać na komórki mózgowe, zmieniać stany psychiczne i umożliwiają przekazywanie sugestii i poleceń bezpośrednio do procesów myślowych. Wysokie dawki promieniowania mikrofalowego mogą uszkodzić funkcjonowanie narządów wewnętrznych, naruszyć zachowanie kontroli lub nawet doprowadzić ofiary do samobójstwa”.

Fakt, iż system technologii mikrofal został dopracowany świadczy dokument, który ukazał się na stronie internetowej Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych w 1997 roku, gdzie jego Biuro Badań i Rozwoju przedstawiło projekt Departamentu Obrony: „Komunikowanie poprzez mikrofalowy efekt słuchowy”. We wstępie napisano, iż „opisana innowacyjna i rewolucyjna technologia oferuje komunikację radiową (RF) o niskim prawdopodobieństwie przechwycenia częstotliwości. Wykonalność koncepcji została ustalona przy użyciu zarówno systemu laboratoryjnego o niskiej intensywności i nadajnika o wysokiej mocy. Istnieją liczne zastosowania militarne systemu w zakresie poszukiwania i ratownictwa, bezpieczeństwa i operacji specjalnych.”

W styczniu 2007 r. Washington Post napisał na ten sam temat: „W 2002 roku, Air Force Research Laboratory opatentował taką technologię: aby za pomocą mikrofal, wysłać słowa do czyjejś głowy […]”.

Możemy tylko podkreślić raz jeszcze, że światowe media unikają publikowania pełnej skali postępu badań nad zdalnym sterowaniem systemem nerwowym człowieka. Dr Robert Becker, który był dwukrotnie nominowany do Nagrody Nobla za jego udział w odkryciu działania impulsowych pól na gojenie złamanych kości, napisał w swojej książce pt „Body Electric” o eksperymencie z 1974 roku przeprowadzonym przez JF Schapitza, opublikowanym dzięki Freedom od Information Act. JF Schapitz stwierdził: „W tym badaniu zostanie pokazane, że słowo mówione przez hipnotyzera może być przeniesione przez modulowaną energię elektromagnetyczną, bezpośrednio do podświadomej części ludzkiego mózgu – bez użycia jakichkolwiek urządzeń technicznych dla odbioru lub przekodowania przekazów i bez możliwości świadomego kontrolowania przez osobę przekazywanej informacji.”

Jest raczej oczywiste, że w tych eksperymentach wiadomości zostały wysłane do ludzkiego mózgu w zakresie częstotliwości ultradźwiękowych, które odbiera ludzki mózg, ale których człowiek nie jest świadomy.

Kontrola umysłu i bronie technotroniczne są tematem wydarzeń w USA gdzie Aaron Alexis 16 września rozpoczął strzelaninę w porcie bazy wojskowej w Waszyngtonie. Alexis miał na swojej broni wygrawerowany napis „Moja broń ELF”, pracował w miejscu gdzie opracowywano bronie technotroniczne i był przeświadczony o tym, że ktoś je wobec niego wykorzystuj.:

Transmisja ludzkiej mowy do mózgu za pomocą fal elektromagnetycznych jest zauważalnie jednym z najtrudniejszych zadań dla badaczy. O wiele łatwiej jest kontrolować ludzkie emocje, które motywują ludzkie myślenie, podejmowanie decyzji i działania. Ludzie, którzy twierdzą, że są ofiarami takich eksperymentów narzekają na słyszenie głosów, odczuwanie fałszywych uczuć (w tym orgazmów) oraz na bóle narządów wewnętrznych, których lekarze nie są w stanie zdiagnozować.

W listopadzie 2000 r. Komisja Bezpieczeństwa rosyjskiej Dumy Państwowej stwierdziła, że funkcje umożliwiające zdalną kontrolę ludzkiego systemu nerwowego lub zdalnego wywoływania utraty zdrowia są dostępne dla wielu współczesnych rządów. Jest raczej oczywiste, że technologie te są stosowane, w konflikcie z kodeksem Norymberdzkim, jako eksperymenty na nieświadomych ludziach.

      Od dawna wiadomo, iż promieniowanie elektromagnetyczne wzbudza cząsteczki wody w tkankach, powodując ich ogrzewanie. Obecnie obowiązujące standardy bezpieczeństwa zakładają, że jest to jedyny wpływ na organizm. Zrównują one tym samym żywy organizm człowieka z workiem wypełnionym solą fizjologiczną. Tymczasem nowe, rzadko docierające do opinii publicznej, badania dowodzą, że biologiczne efekty nietermiczne, są nie tylko nie mniej istotne, ale powodują poważne zagrożenia dla zdrowia i życia.

Wykryto między innymi iż EMF (pola elektromagnetyczne, ang. EMF Electro Magnetic Fields) wpływają na stan wiązań wapniowych na powierzchni komórek, syntezę DNA i podział komórek; zmianę rytmu okołodobowego procesów fizjologicznych; wpływają lub nawet zmieniają działanie niektórych enzymów.

Wpływają na działanie gruczołów, jak szyszynka, podwzgórze w mózgu. Na produkcję pewnych neurotransmiterów, jak serotonina i dopamina; Zwiększają przepuszczalność bariery krew-mózg; wytwarzają odpowiedź stresową; Nadmiernie wzbudzają układ odpornościowy, po czym dławią go i zmniejszają produkcję limfocytów T; Powodują wzrost złośliwych guzów nowotworowych, zwłaszcza w okolicach centralnego układu nerwowego, krwi i szkielecie kostnym.

Oczy, mózg i jądra wydają się być najbardziej podatne na efekty związane z ekspozycją na promieniowanie elektromagnetyczne. Oko działa jak wzmacniacz niektórych częstotliwości RF/MW, dlatego prawdopodobnie wykryto wzrost zachorowań na kataraktę u niektórych pracowników pracujących przy mikrofalach. Zaobserwowano również negatywny wpływ mikrofal na zdrowie policjantów pracujących z ręcznymi radarami.

Jak stwierdzono w wielu badaniach sieć 5G za pomocą mikrofal wywołuje raka, pozwala na pokonywanie metalom ciężkim bariery krew-mózg, oraz wywołuje bezpłodność. Już radiacja 3G i 4G powoli zabija żywe organizmy. Od czasu ich wprowadzenia podwoiła się ilość zachorowań na raka mózgu, a naukowcy mówią, że to od telefonów komórkowych. Zaburzenia pojawiają się dokładnie tam gdzie trzyma się telefon. To są mikrofale, które już po 1 minucie podnoszą temperaturę o 1 stopień. 5G jest jeszcze silniejsze.

Gdy w badaniach dodano błękit metylenowy do krwi to zaobserwowano, że nie był on w stanie przekroczyć bariery krew-mózg. Kiedy jednak emitowano na organizm pulsacyjne fale EMF, nawet na niskim poziomie komórkowym, nagle błękit metylenowy dostawał się do mózgu. Co to nam mówi, jaki jest ostateczny cel. To oznacza, że można transportować metale, nanocząstki do mózgu z pomocą radiacji EMF. A tym samym można transportować nano-chipy do mózgu.

Wystarczy w szczepionce lub w płynie dostarczyć nano-chipy do krwioobiegu i poddać organizm radiacji mikrofal aby znalazły się one w mózgu. Dlatego w społeczeństwach promowane są różne  „choroby X” i połączone z tym przymusowe kampanie szczepienne na grypę lub odrę. Głównym celem promowania różnych chorób i szczepień nie są finanse i zyski, głównym celem jest wprowadzanie do krwioobiegu i mózgu nano-chipów.

Więc jak popatrzymy na wszystkie chemikalia a w tym metale jakie dodaje się do żywności, to widzimy że mamy nanocząstki metali w krwioobiegu, a promieniowanie EMF wprowadza je do mózgu.  Organizm jest przyzwyczajony do metali wewnątrz niego. Można teraz w takim organizmie bez komplikacji wprowadzić nano-sensory, w tym do mózgu i kontrolować człowieka za pomocą sieci.

Ale nie tylko to,  wymierają ptaki, owady, drzewa na które wpłynęło promieniowanie EMF.  Nawet jak pójdziemy dalej, mamy fluor w wodzie, który wprowadzano pod koniec II wojny światowe.j Niemieccy  chemicy mieli plan wypracowany przez dowództwo wojskowe by kontrolować populację w jakimkolwiek obszarze przez masowe podawanie medykamentów do wody pitnej. W tym planie fluor (fluorek sodu) był najważniejszy. Wielokrotne dawki spożywanego fluoru, z czasem zredukują wewnętrzną siłę jednostki do przeciwstawiania się dominacji. Powolne zatruwanie i narkotyzowanie pewnych obszarów mózgu doprowadzi do ich posłuszeństwa względem rządzących.

Zarówno Rosjanie jak i Niemcy dodawali fluor do wody pitnej więźniów wojennych, aby ich ogłupić i sprawić by byli ulegli. Dodanie komponentu fluoru do komponentu EMF wpływa na możliwość emisji fal przez szyszynkę i jej zwapnienie, oraz na włączanie i wyłączanie systemu odpornościowego. Szyszynka produkuje melatoninę. Melatonina pomaga z sekwencjami genów, pomaga w regeneracji DNA.

     Jak można się bronić. Po pierwsze winno być wprowadzone stosowne prawo, ale z tym jest trudno ponieważ rządzący wplecieni są w sieć finansowo-masońsko-globalistyczno-żydowskich powiązań i blokują wprowadzenie stosownych ustaw pro społecznych raczej są skłonni wprowadzać i nowelizować ustawy pro globalistyczne.

Abu uchronić się od kontroli biologicznej i psychologicznej nie można pozwolić się zaszczepić na coraz to wymyślane choroby X. Wszyscy ci którzy się zaszczepili winni zażywać jakieś antidotum aby zniwelować szkodliwy wpływ tych szczepionek. Na co dzień spożywać żywność ekologiczną bez żadnych dodatków chemicznych, czy przemysłowych. Społeczeństwo musi się samo organizować. Nie wolno dopuścić do wprowadzenia tej technologii śmierci, a już nie wolno dopuścić do budowy lasu anten sieci śmierci 5G.

Nadzieja jest także w bioenergoterapii. Generatory psychotroniczne działają w paśmie częstotliwości w którym zachodzi przekaz telepatii i jasnowidzenia. Bioenergoterapeuci w pewnym zakresie są w stanie zablokować i odciąć manipulacyjne fale z tego zakresu częstotliwości dochodzące do człowieka. Są w stanie stworzyć energetyczny parasol ochronnych wokół człowieka, który będzie go chronił przed atakami energii manipulacyjnej.

Niektóre linki które mówią o kontroli umysłu oraz o technologii 5G

230 naukowców z 41 krajów świata wypowiedziało się negatywnie na temat technologi 5G  https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Scientist-5G-appeal-2017.pdf

5G- ludobójstwo zaplanowane na Polakach – Ewa Pawela  https://ewinia-nowyekran-pl.neon24.pl/post/146907

Zaprogramowany morderca zabójcą prezydenta Gdańska? – Janusz Zagórski 

Zabójstwo Prezydenta Adamowicza – programowanie zabójców w zakładach karnych – Ewa Pawela 

WAT o tajnych broniach kontroli umysłu; Rozwój kontroli umysłu w Polsce – Ewa Pawela; 

https://

WAT o tajnych broniach kontroli umysłu oraz szokujące przykłady stosowania w Polsce   http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/10/wat-o-tajnych-broniach-kontroli-umyslu-oraz-szokujace-przyklady-stosowania-w-polsce/

MON niejawnie potwierdza stosowanie technologii energii skierowanej na Polakach 

Ewa Pawela: Kontrola Umysłu zaszła dużo dalej niż Orwell przewidywał.

Rozwój kontroli umysłu w Polsce – Ewa Pawela 

Jak zabijają i torturują służby – Ewa Pawela 

Ewa Pawela: Kontrola umysłu w Polsce – dowody 

III Międzynarodowy Dzień Walki z Kontrolą Umysłu III International Day Against Mind Control

——–

Technologia 5G jako broń technotroniczna – Ewa Pawela 

5G- ludobójstwo zaplanowane na Polakach – Ewa Pawela 

Czym jest sieć komórkowa 5G zagrożenia szkodliwość 

========

5G Ponad Prawem – Ewa Pawela i Janusz Zagórski  https://

Kontrola umyslu w tajnych więzieniach CIA w Polsce – Ewa Pawela i Witold Hake – 10.08.2016  https://

Zabójcy zdalnie sterowani – Ole Dammegard – 8.02.2017  https://

dr Robert Duncan – demaskator nr 1 w tematyce kontroli umysłu  https://

Włamali mi się do głowy – Robert – 10.05.2017  https://

Technologie kontroli umysłu -v2k syntetyczna telepatia – Sławek      https://www.funnycat.tv/video/technologie-kontroli-umys%C5%82u-v2k-syntetyczna-telepatia-s%C5%82awek/kvYli0iM4zs 

 

 

0

Stan Rzeczy

Opracowanie Stan Rzeczy-Mieczysława Kowalskiego

64 publikacje
12 komentarze
 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758