Artykuły redakcyjne
Like

Ludzie się gubią, więc pytamy

29/04/2013
1074 Wyświetlenia
3 Komentarze
13 minut czytania
Ludzie się gubią, więc pytamy

Z listu do redakcji…   „Proszę w imieniu całego Narodu Polskiego o zadawanie poniższych pytań, tym wszystkim osobom, które są odpowiedzialne za stan Naszego Państwa, bo skoro ja się strasznie pogubiłem po ostatnich wyrokach sądowych, co jest przestępstwem a co nie, to jestem przekonany, że inni też mają podobny dylemat i należy się Nam wyjaśnienie” napisał w liście do 3obieg.pl Mirosław Moskwa. „Proszę również o przekazywanie tych pytań dalej, bo być może jakaś telewizja, radio lub gazeta zleci swoim dziennikarzom uzyskanie na nie odpowiedzi od osób odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa w kraju oraz za prawidłowe jego funkcjonowanie, nienaruszające pozycji Narodu w tym systemie”.   Pytamy zatem w ślad za panem Mirosławem: Po uniewinnieniu Pani Beaty Sawickiej, nasuwa się bardzo wiele […]

0


Z listu do redakcji…

 

„Proszę w imieniu całego Narodu Polskiego o zadawanie poniższych pytań, tym wszystkim osobom, które są odpowiedzialne za stan Naszego Państwa, bo skoro ja się strasznie pogubiłem po ostatnich wyrokach sądowych, co jest przestępstwem a co nie, to jestem przekonany, że inni też mają podobny dylemat i należy się Nam wyjaśnienie” napisał w liście do 3obieg.pl Mirosław Moskwa. „Proszę również o przekazywanie tych pytań dalej, bo być może jakaś telewizja, radio lub gazeta zleci swoim dziennikarzom uzyskanie na nie odpowiedzi od osób odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa w kraju oraz za prawidłowe jego funkcjonowanie, nienaruszające pozycji Narodu w tym systemie”.

 

Pytamy zatem w ślad za panem Mirosławem:

Po uniewinnieniu Pani Beaty Sawickiej, nasuwa się bardzo wiele pytań, na które każdy Polak powinien otrzymać odpowiedź, między innymi:

1) Dlaczego sąd uznał Panią Sawicką za niewinną, skoro otrzymała łapówkę, a nie zawiadomiła o tym organów ścigania? Takie postępowanie wydawało mi się, do tej pory, że jest ewidentnym przestępstwem?

2) Czyżby, poprzez ten wyrok, sędziowie Sądu Apelacyjnego, próbowali nam pokazać, że łapówki są jak najbardziej legalne a powiadamianie o takiej próbie jest zbyteczne?

3) Czy to znaczy, że po tym wyroku, organy ścigania będą miały obowiązek uniewinnić, każdą osobę, która przyjmie korzyść majątkową za załatwienie jakiejś sprawy, a która jednocześnie, przy próbie zatrzymania oświadczy, że przyjęła ją tylko dlatego, że ktoś ją do tego usilnie namawiał i myślała, że testuje jej uczciwość?

4) Dlaczego, skoro sędzia uznał, że CBA działało bezprawnie, przez co popełniło przestępstwo, to nie zawiadomił o tym prokuratury? Czy takie postępowanie, jest zgodne z prawem ?

5) Czy na podstawie, tych samych materiałów dowodowych, i tych samych przepisów prawa, jest dopuszczalne aby były dwa całkiem odmienne wyroki?

6) Jak dzisiaj obywatel mający sprawę w sądzie może być pewny, że pomimo, iż ma niezbite dowody na popełnione przestępstwo, sam nie zostanie skazany za jego ujawnienie, bo sędzia tak będzie, przez kilka lat, interpretował przepisy prawa, że w końcu przestępca otrzyma odszkodowanie a człowiek chcący przyczynić się do ograniczenia przestępczości, sam zostanie oskarżony?

7) Czy ten wyrok nie spowoduje, że każdy będzie się bał składać zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, z obawy, że sam może zostać ukarany?

8) Czy wyrok ten nie otwiera szeroko bramy tym, którzy żyją z dawania i brania?

9) Czy to czasem, nie jest celowy i świadomy wyrok, ułatwiający urzędnikom i funkcjonariuszom publicznym, branie łapówek bez żadnej odpowiedzialności karnej? Bo przecież tylko oni mają taką możliwość uzyskiwania dodatkowych korzyści z tytułu pełnionych funkcji a nie przeciętny Kowalski.

10) Czy sędziowie, którzy w poprzednich sądach wydawali wyroki skazujące Panią Beatę na bezwzględne 3 lata więzienia, zostaną pozbawieni prawa wykonywania zawodu z powodu nieznajomości prawa i złego jego interpretowania, przez co, przecież „niewinna” osoba mogła być niesłusznie osadzona w więzieniu, gdyby się nie odwołała?

11) Czy Prokurator Generalny i sędziowie, którzy wydawali zgodę na kontrolowane wręczanie łapówek oraz zakładanie podsłuchów w tej i podobnych sprawach zostaną skazani i pozbawieni prawa wykonywania zawodu za działanie niezgodne z prawem? Przecież to jest niedopuszczalne, aby sędzia czy prokurator działający niezgodnie z prawem mógł dalej pełnić swój urząd!!!

12) Czy obecnie odbywający kary pozbawienia więzienia, za podobne przestępstwa zostaną teraz uniewinnieni, powołując się na ten wyrok? Jak dużo jest takich osób? I czy starczy Naszych pieniędzy, odłożonych na przyszłe emerytury, aby zaspokoić ich roszczenia z tytułu odszkodowania za bezprawne skazanie?

13) Dlaczego Naród ma ponosić koszty za niezgodne z prawem działania sędziów i prokuratorów? Przecież skoro popełnili przestępstwo, to chyba jest sprawą oczywistą, że to oni powinni ponieść za to karę, również finansową, a nie całe społeczeństwo!!! Jeśli Naród będzie ponosił wszystkie koszty, takich bezprawnych działań funkcjonariuszy, to jaką mamy gwarancję, że sami celowo nie będą się zamykać, pod byle pretekstem, tylko po to, aby po jakimś czasie otrzymać milionowe odszkodowania od państwa, za bezprawne aresztowanie. Teraz już wiem dlaczego więźniowie mają lepiej niż w niejednym domu starców, szpitalu, domu dziecka itd., bo prawdopodobnie takie działania są już praktykowane.

14) Co z tymi obywatelami, którzy po pierwszym, wyroku sądowym, zostali skazani na kary więzienia lub inne, i nie odwoływali się od niego, z braku sił, zdrowia, nerwów i pieniędzy oraz nie umiejący tak doskonale interpretować, w dwie strony, przepisów prawa jak to czynią sędziowie i prokuratorzy? Może są niewinni ale jeszcze o tym nie wiedzą?

15) Jak prosty chłop, czytając przepisy prawa, a nie będąc na żadnych szkoleniach w tej dziedzinie, choćby nawet podobnych do szkoleń z BHP, może wiedzieć czy coś jest przestępstwem, czy nie, skoro wybitni sędziowie i prokuratorzy, którzy co roku MUSZĄ uczestniczyć w szkoleniach, za pieniądze publiczne, nie są w stanie jednoznacznie określić, nawet po kilku lub kilkunastu latach, badania danej sprawy, co jest przestępstwem a co nie?

16) Czy dla wykluczenia korupcji i łapówkarstwa w instytucjach celu publicznego, nie powinny być obowiązkowe i częste próby testowania uczciwości ludzi, którzy przecież muszą być wzorem do naśladowania oraz nieskazitelnie czyści i nie podatni na wykorzystywanie swoich stanowisk do bogacenia się na boku? Czy są jakieś inne lepsze pomysły na ukrócenie tego procederu?

17) Czy wyroki sądowe nie powinny oprócz wymierzania kary, dążyć do ograniczenia popełnianych przestępstw, a nie do ich ułatwiania i upowszechniania, dając dodatkowo sygnał, że można to czynić bezkarnie?

18) Czy w takim razie są potrzebni nam sędziowie, jeśli przepisy prawa można interpretować na kilka sposobów i nigdy nie wiemy do końca, czy ktoś jest winny, czy nie, skoro każdy kto ma deko wyobraźni i odrobinę uczciwości, może wydać wyrok, który zawsze będzie przynajmniej zgodny z jego sumieniem, a Państwo, w ten sposób, zaoszczędzi kilkanaście miliardów rocznie nie musząc utrzymywać wysoko uprzywilejowanych i uposażonych sędziów i prokuratorów ?

19) Czy nie są, dzisiaj, naruszane art. 2, 4, 8, 10 ust. 1, 30, 31, 32, 37, 40, 45 ust 1, z podkreśleniem „przez właściwy” – co jeśli ktoś uzna, że sąd, który rozpatruje jego sprawę jest niewłaściwy, bo po kilku ostatnich wyrokach, niezaprzeczalnie można odnieść wrażenie, że w Polsce nie ma już sądów właściwych, są raczej sądy stronnicze i działające na zlecenia polityczne oraz art. 60 Konstytucji RP, gdy Naród, jako władza zwierzchnia, nie może wybierać w wyborach powszechnych sędziów, ławników i prokuratorów, tak jak wybiera innych swoich przedstawicieli do władzy ustawodawczej i wykonawczej? Kto tak właściwie posiada w Polsce władzę zwierzchnią? Czy sędziowie, którzy są niewybieralni i nietykalni, czy Naród, który jest przez wszystkie władze „gnojony” i oszukiwany na każdym kroku?

20) Czy Naród jako władza zwierzchnia, nie powinien kontrolować i oceniać pracy swoich przedstawicieli sprawujących władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą?

21) Jak właściciel firmy (porównanie do Narodu), może nie mieć prawa, kontrolować swoich podwładnych, oceniać ich pracę i ustalać im wynagrodzenia? Dzisiaj, taką paranoję mamy w Naszym kochanym kraju i dlatego tak jest, jak każdy, to na pewno, odczuwa na własnej skórze. Jak może być dobrze w firmie (Polsce), skoro podwładni o wszystkim decydują a właściciel tylko daje kasę zamiast ją umiejętnie zarabiać. Bankructwo nieuniknione!!! Czy w ten sposób Polska będzie kiedykolwiek bogatym i sprawiedliwym państwem?

22) Dlaczego, dzisiaj sędzia kara i kontroluje pracę drugiego sędziego, prokurator czyni to samo ze swoim kolegą po fachu oraz to samo jest wśród innych urzędników? Czy tu nie widać rażącego naruszenia prawa, stanowiącego o tym, że każda sprawa powinna być rozstrzygana z wykluczeniem podejrzenia o jakąkolwiek stronniczość? Czy o tym nie wiedzą wybitni prawnicy, sędziowie i prokuratorzy? Jeśli o tym nie wiedzą to jak oni mogą oceniać, karać i pouczać innych skoro sami dopuszczają się naruszania prawa stanowionego szczególnie w art. 45 Konstytucji RP lub go po prostu nie rozumieją!!!

„Mam nadzieję, że ktoś z Naszych, konstytucyjnych władz, udzieli Nam, na powyższe pytania rzetelnych i pełnych odpowiedzi, nie tak jak to bywa dotychczas, że pytamy urzędników, która godzina, a otrzymujemy odpowiedź, że ładna pogoda oraz, że wreszcie zostaną wprowadzone takie zmiany, w których Naród dłużej nie będzie poniżany i dyskryminowany, względem swoich władz niższego szczebla” pisze Mirosław Moskwa.

 

Spróbujemy uzyskać odpowiedzi od ministrów, posłów, senatorów, urzędników… Czy się uda?

3obieg.pl

0

Wiadomosci 3obieg.pl

Napisz do nas jeśli w Twoim otoczeniu dzieje się coś, co wymaga interwencji dziennikarskiej redakcja@3obieg.pl

1314 publikacje
11 komentarze
 

3 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758