BIZNES
1

Liczniki zdalnego odczytu, postęp techniczny, czy może pretekst do zdalnej inwigilacji obywateli – materiały programowe

15/07/2021
687 Wyświetlenia
0 Komentarze
5 minut czytania
Liczniki zdalnego odczytu, postęp techniczny, czy może pretekst do zdalnej inwigilacji obywateli – materiały programowe

W dniu 1 lipca 2021 roku weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, które między innymi regulują kwestię, wymaganych przez Unię Europejską, liczników zdalnego odczytu.
Niestety wprowadzone tą ustawą przepisy dają możliwość inwigilacji obywateli przez koncerny, z których większość jest lub może być kiedyś prywatna, a to jest niedopuszczalne.

0


W dniu 1 lipca 2021 roku weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, które między innymi regulują kwestię, wymaganych przez Unię Europejską, liczników zdalnego odczytu. Nie jestem przeciwnikiem postępu technicznego, ale możliwa skala inwigilacji elektronicznej obywateli, przy okazji ich wprowadzenia, zaczyna być niepokojąca. Może gdyby taką inwigilację prowadziły tylko organy państwa, to można to jakoś uzasadnić. Państwo należy, przynajmniej w teorii, do obywateli i ma za zadanie działać w ich imieniu i na ich rzecz. Inaczej mówiąc państwo jest nasze, czyli obywateli.

Niestety wprowadzone tą ustawą przepisy mogą dać możliwość inwigilacji obywateli przez koncerny, z których większość jest lub może być kiedyś prywatna, a to jest niedopuszczalne. Z tego powodu, w dniu 1 lipca br., zadałem rzecznikowi koncernu Grupa ENEA kilka pytań, szczególnie jak będzie wyglądało pobieranie informacji z liczników zdalnego odczytu, bo analizując przytoczoną ustawę niestety nie potrafię sam odpowiedzieć sobie na kilka kwestii. Padło na rzecznika koncernu Grupa ENEA, ale pytania dotyczą wszystkich dostawców, którzy są zobowiązani do zastosowania liczników zdalnego odczytu: energii elektrycznej, gazu, wody itp. Niestety, do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi na moje pytania, ani odmowy odpowiedzi.

Jeśli liczniki zdalnego odczytu będą montowane wyłącznie przy granicy działki należącej do odbiorcy energii lub jeśli pobieranie danych będzie się odbywało po kablu dostarczającym energię, to część dalszych kwestii będzie nieaktualna.

Jeśli jednak liczniki pozostaną w tych miejscach co obecnie, to chciałbym znać podstawę prawną jednoznacznie zobowiązującą właściciela nieruchomości do udostępnienia miejsca na instalację kabli przesyłających pobieraną z liczników informację, bo nie wszędzie są warunki do transmisji danych przez sieć komórkową. Chciałbym także poznać przepisy zobowiązujące właściciela nieruchomości do udostępnienia koncernom przestrzeni do przesyłania sygnału siecią komórkową.

Jest w prawie taka zasada, gwarantująca trwałość wolności obywatelskiej, która stanowi, że osoby prawne mogą robić tylko to na co pozwala im prawo oraz działać tylko w granicach tego prawa, natomiast obywatelom wolo robić wszystko to czego im prawo wyraźnie nie zabrania. Wracając do tematu, nie znam przepisu, który np. zabraniałby obywatelom ekranowania swoich domów od sieci 5G. Z tego względu, transmisja danych przy pomocy sieci komórkowych z liczników zdalnego odczytu znajdujących się na terenie nieruchomości odbiorcy, bez jego dobrowolnej zgody, wymaga solidnej podstawy prawnej. Mówiąc o dobrowolnej zgodzie, nie mam na myśli zgody wymuszonej groźbą odmowy dostarczania mediów, bo dostarczanie mediów jest ustawowym obowiązkiem dostawców.

Chciałbym też wiedzieć jakie informacje będą pobierane z licznika zdalnego odczytu? Czy to będzie tylko ogólna informacja o zużyciu w okresie rozliczeniowym, czy może także informacja o zużyciu w jednostkach czasu? Ponadto, czy montowane liczniki zdalnego odczytu i ich oprogramowanie będą zdolne do rozpoznawania rodzaju urządzeń, które zużywają energię u odbiorcy? Jeśli będą zdolne do takiej czynności, to czy ta informacja będzie pobierana, gromadzona i przetwarzana przez dostawcę energii? Jeśli tak to konieczne jest określenie w jakim celu i wskazanie jednoznacznej podstawy prawnej.

Wiele z tych pytań może się wydawać, na pozór, bardzo wydumanych, ale wkraczające w nasze życie, dzięki postępowi technicznemu, różnego typu urządzenia, których możliwości nie do końca jesteśmy świadomi, coraz skuteczniej pozbawiają nas prywatności. Musimy być czujni, aby któregoś dnia nie obudzić się orwellowskiej rzeczywistości.

Źródło ryciny: Muzeum energetyki w Łaziskach

0

Pawel Urbanski

https://3obieg.pl/author/kpn-poznan/

93 publikacje
17 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758