NEWS
1

KTO MIECZEM WOJUJE….. He who lives by the sword…

30/06/2014
1481 Wyświetlenia
6 Komentarze
3 minut czytania
KTO MIECZEM WOJUJE….. He who lives by the sword…

Mocodawcy Krzysztofa B., znanego z licznych publikacji i komentarzy oficera WP, ostatecznie zdecydowali się odsunąć go od Służby Kontrwywiadu Wojskowego, którą ten wielokrotnie kompromitował. Kompromitacja przekroczyła masę krytyczną po szokujących wydarzeniach afgańskich, o których pisałam w styczniu 2014 r.:

https://3obieg.pl/postepowanie-wyjasniajace-w-sprawie-pijanego-oficera-skw

0


 

Służba Kontrwywiadu Wojskowego przypomniała sobie o chlubnych tradycjach legendarnej „dwójki”, dzięki czemu Krzysztof B. w dniu 1 lipca 2014 r. opuszcza szeregi wojskowych służb specjalnych.

Wszystkim, którzy te tradycje podtrzymali i zamierzają kultywować, należą się słowa uznania i podziękowania.

http://egazetapolska.pl/?p=11397

Badeja nie wyląduje w pośredniaku; mocodawcy nie zwolnili go dyscyplinarnie, choć tak właśnie powinien skończyć.

Informuję wszystkich urzędników i funkcjonariuszy publicznych, którzy w relacjach z B. wykazali szczególnie niską dumę i poddaństwo, że dalsze z nim związki nie będą dobrze postrzegane. Mam na myśli w szczególności: policjantów z KG Policji i KPP Legionowo, prokuratorów z PR w Legionowie, prokuratorów z WPG w Warszawie oraz z Naczelnej Prokuratury Wojskowej, a także sędziów obsługujących wojskówkę.

Szkoda, że to chirurgiczne cięcie nie nastąpiło dekadę temu. Szkoda też, że Warszawa to nie Londyn – w MI6 nie cackano by się z takim B. ani przez chwilę.

*************************************

He who lives by the sword…

*********************************************************
Principals of Christopher B. – Polish army officer who is known for numerous publications and comments, finally decided to remove him from the Military Counterintelligence Service which he discredited on numerous occasions. The discredit went beyond the bounds of decency after the shocking events of Afghanistan, about which I wrote in January 2014:

https://3obieg.pl/postepowanie-wyjasniajace-w-sprawie-pijanego-oficera-skw (HANDLING explanatory proceedings in the case of a drunk officer of Military Counterintelligence Service )

*********************************************

Military Counterintelligence Service recalled the glorious traditions of the legendary „two” (the best intelligence agency – reminder of the author), so that is why Christopher B. is leaving the ranks of the military special services on 1 July 2014.

All who supported these traditions and intend to cultivate them, the words of approval and thanks are due to all of you.
**********************************************
Badeja will not end up in an employment agency; the principal did not fire him disciplinary, but it seems he should have done it this way. I inform all officials and public officers, who in relations with B. showed particularly low pride and serenity, that further relations with this person will not be well -perceived. In particular, I mean the police officers from Police headquarters and the Police in Legionowo, prosecutors from the district prosecutor’s office in Legionowo, prosecutors from military garrison prosecutor’s office in Warsaw and from the Chief Military Prosecutor’s Office, as well as judges serving the army.
***********************************************************
Too bad this surgical cut was not made a decade ago. Well, it’s a pity that Warsaw is not London – such B. would not be handled delicately by the MI6, even for a moment.

0

NN 533763214

73 publikacje
64 komentarze
 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758