Zdrowie
Like

Konopie

01/08/2014
340 Wyświetlenia
0 Komentarze
12 minut czytania
Konopie

Nasiona konopi (Cannabis sativa), zawierają wszystkie niezbędne aminokwasy oraz niezbędne kwasy tłuszczowe, potrzebne do zachowania zdrowia człowieka. Żadna inna roślina nie posiada, niezbędnych aminokwasów w tak łatwo przyswajalnej formie, ani też nie posiada niezbędnych kwasów tłuszczowych w idealnej proporcji, by zaspokoić potrzeby żywieniowe człowieka. Waga odżywczości nasion konopi na ludzkie zdrowie, nie może być w pełni doceniona, bez pewnego zrozumienia biochemii w życiu. Niestety, każda próba zrozumienia przemijania życia, prowadzi do najbardziej problemowego królestwa trzech nieskończoności – kompleksu nieskończoności. 

0


 

Niektórzy głębocy myśliciele wierzą, że życie jest paradoksem nie do zrozumienia, lecz dogłębnego doświadczenia. Mędrcy powiedzieli: „Poznaj samego siebie”. W każdym bądź razie, paradoksem jest każda próba uproszczenia kompleksu nieskończoności upływającego życia. Jednakże, lepiej jest dla zdrowia, rozwoju myślenia i odczuwania indywidualnego człowieka, poszukiwanie wiedzy niż trwanie w ignorancji.

Jeden na dwóch amerykanów „wygra” śmierć w efekcie rozwoju chorób kardiologicznych. Jeden na czterech umrze na raka. Badacze wierzą, że rozwój raka następuje, kiedy odpowiedź systemu immunologicznego jest osłabiona. Pionierzy z dziedziny biochemii i ludzkiego żywienia wierzą obecnie, iż choroby kardiologiczne i rak, wywoływane są przez tłuszczową degenerację, spowodowaną przez nadmierną konsumpcję nasyconych kwasów tłuszczowych oraz rafinowanych olei roślinnych, które to zamieniają niezbędne kwasy tłuszczowe w kancerogennych zbójców. Jeśli to nie jest jeszcze wystarczająco przerażające, stwierdzono, iż dużo więcej osób umiera w wyniku obniżonej odporności spowodowanej ignorancją żywieniową.

Białka nasion konopi są „cegiełkami” budującymi życie i odporność

Występuje osiem aminokwasów, których ciało ludzkie nie jest w stanie wyprodukować, oraz dwa dodatkowe, których organizm nie jest w stanie wyprodukować w wystarczającej ilości, więc są one niezbędne do życia. Dieta pozbawiona jednego z nich spowoduje w konsekwencji chorobę i śmierć. Te niezbędne aminokwasy, wraz z jedenastoma innymi, które organizm może wyprodukować z tych niezbędnych, są wiązane ze sobą według genetycznych wzorów (na matrycy RNA, a RNA z matrycy DNA) w białka strukturalne, które zapewniają życie organizmowi, oraz enzymy (globularne białka).

 

Prawie trzy czwarte masy ciała stanowią białka. Ciało jest dosłownie skonstruowane i zarządzane przez nieskończenie kompleksowy system białkowy, który budowany jest z jednostek aminokwasów. Każdy aminokwas zawiera wiązania aminowe i karbosylowe do tego samego atomu węgla. Grupa aminowa jest lekko zasadowa, natomiast grupa karboksylowa COOH jest kwasowa. Grupa aminowa jednego aminokwasu wiąże się z grupą karboksylową innego tworząc łańcuch peptydowy. Białka zbudowane są z łańcuchów peptydowych aminokwasów w specyficznych sekwencjach. Liczba możliwych kombinacji aminokwasowych peptydów jest nieskończona.

Łańcuch peptydowy może być zagięty, skręcony i powiązany z innymi łańcuchami peptydowymi poprzez słabe hydrogenowe wiązania pomiędzy atomami azotu i tlenu wzdłuż łańcucha. Aminokwasy mogą również tworzyć boczne wiązania łańcuchów peptydowych. Wszystkie trzy typy wiązań aminokwasowych, odpowiadają za nieskończoną ilość budowy białek i ich potencjału reakcyjnego.

Nasiona konopi nie są unikatowe ze względu na posiadanie wszystkich niezbędnych aminokwasów. Nasiona lnu, ciecierzycy również zawierają wszystkie niezbędne aminokwasy, jak i wiele innych nasion w królestwie roślin. To, co jest unikatowe w nasion konopi to to, iż 65% białka jest w formie globulin (łatwo przyswajalnych edestyn). Jest ona najwyższa w świecie roślinnym.

Globuliny są jedną z siedmiu grup białek prostych. Białka proste zbudowane są z aminokwasów i nie zawierają żadnych niebiałkowych substancji. Globuliny znajdują się w nasionach i krwi zwierząt. Edestyny znajdowane są w nasionach, globuliny w surowicy krwi. Edestyny są, więc roślinnymi globulinami. Globuliny wraz z albuminami sklasyfikowane są, jako białka sferyczne. Wszystkie enzymy, przeciwciała, wiele hormonów, hemoglobina i fibrogen (ciało przekształca fibrogen w nierozpuszczalną fibrynę – czynnik krzepnięcia krwi) są białkami sferycznymi. To one odpowiedzialne są za podstawowe procesy życiowe.

Albuminy, globuliny i fibrogen są trzema głównymi typami białek plazmatycznych. Plazma jest tą częścią składową krwi, która dostarcza głównych składników odżywczych do tkanek. Trzy typy białek: surowicowe albuminy, surowicowe globuliny i fibrogen, tworzą około 80% składu plazmy krwi. Te białka plazmatyczne służą jako rezerwuar szybko dostępnych aminokwasów.

Globuliny są trzecim, co do ilości białkiem występującym w ludzkim ciele. Globuliny odpowiadają za wiele enzymatycznych reakcji w surowicy krwi. Co ważniejsze, są one odpowiedzialne zarówno za naturalną jak i nabytą odporność przeciwko czynnikom chorobotwórczym atakującym organizm. Ciało używa białek globulinowych do wytworzenia przeciwciał, które atakują czynniki infekcyjne (antygeny). Globuliny takie jak gamma globuliny są absolutnie niezbędne do zachowania sprawnego systemu immunologicznego. Neutralizują one obce organizmy i toksyny.

Globuliny dzielą się na trzy klasy: alfa, beta i gamma globuliny. Alfa i beta globuliny spełniają funkcje transporterów, przenosząc białka z jednej części organizmu do drugiej. Przenoszą one materiał potrzebny do budowy nowych i wymienienia zużytych bądź zniszczonych struktur ciała. Gamma globuliny dzielą się na pięć podklas przeciwciał zwanych immunoglobulinami. Wszystkie są stworzone po to by atakować specyficzne komórki inwazyjnych antygenów. Stanowią one pierwszą linię obronną przeciwko chorobom i infekcjom. Immunoglobuliny produkowane są przez limfocyty typu B (białe komórki krwi). Infekcyjne antygeny normalnie muszą przejść przez system limfatyczny zanim dostaną się do krwioobiegu.

Podczas procesu trawienia, białka pokarmowe są rozbijane na aminokwasy. Aminokwasy są wchłaniane do organizmu i przekształcane w białka ludzkie zgodnie z potrzebami i dostępnością niezbędnych aminokwasów.

Organizm potrzebuje odpowiedniego rodzaju aminokwasów w wystarczających ilościach, by wytworzyć białka takie jak globuliny. Wystarczająca ilość aminokwasów odpowiedniego rodzaju może nie być dostępna dla organizmu w wymaganym czasie. Więc nawet, gdy ciało ma odpowiednią ilość aminokwasów dostępnych, by zapobiec wystąpieniu chorób niedoborowych, może nie mieć ich w wystarczających ilościach by wytworzyć ilość immunoglobulin niezbędnych do odparcia infekcji.

Najlepszym sposobem by upewnić się, że organizm ma wystarczającą ilość aminokwasów do produkcji globulin jest spożywanie pokarmu bogatego w białka globulinowe. Białko nasion konopi w 65% składa się z globuli, jak również zawiera odpowiednią ilość albumin. Proteiny te są łatwo przyswajalne, ponieważ występują w formie zbliżonej do tej występującej w plazmie krwi. Spożywanie nasion konopi dostarcza ciału wszystkie niezbędne aminokwasy potrzebne do zachowania zdrowia, oraz dostarcza niezbędny rodzaj i ilość aminokwasów, których organizm potrzebuje by wytworzyć surowicowe albuminy i globuliny. Spożywanie nasion konopi mogłoby pomóc, lub nawet uleczyć, ludzi cierpiących na choroby niewydolności układu immunologicznego. Konkluzja ta poparta jest faktem, iż nasiona konopi były już stosowane do leczenia niedoborów żywieniowych spowodowanych gruźlicą (Czechoslovakia Tubercular Nutritional Study, 1955)

Przeciwciała

Przeciwciała są białkowymi globulinami zaprogramowanymi do niszczenia antygenów (jakkolwiek substancja wywołująca odpowiedź leukocytów: bakterie, wirusy, toksyny, żyjące i martwe komórki, wewnętrzne zanieczyszczenia itd.). Krążąc w plazmie krwi (tak jak miny pływające przy wejściu do portu) przeciwciała oczekują kontaktu z wrogiem, by zainicjować kaskadę destrukcyjnych enzymów, które zrobią „dziurę” na powierzchni antygenu powodując jego rozbicie. Przeciwciała są specyficznie zbudowane do neutralizacji i dezintegracji jednego specyficznego typu antygenu. Białe komórki krwi, zwane limfocytami typu B wyszukują i zakotwiczają się do powierzchniowych białek lub cukrów antygenów. Limfocyty typu B używają tego systemu (wyszukiwanie i zakotwiczanie się) tylko do jednego specyficznego antygenu. Produkują także własne klony, zwane komórkami plazmatycznymi. Większość klonów rozpoczyna produkcję przeciwciał dla tego antygenu. Niektóre z nich przekształcają się w komórki pamięciowe i mogą spędzić lata przemieszczając się w krążącej krwi, wyszukując tego specyficznego antygenu. Jeśli organizm jest ponownie wystawiony na działanie tego samego czynnika chorobotwórczego, komórka pamięciowa zakotwicza się na jego powierzchni i zaczyna produkcję komórek plazmatycznych i zalewa intruza „powodzią” przeciwciał by go zniszczyć. Jeden limfocyt może podzielić się na setki komórek plazmatycznych w ciągu kilku dni. Dojrzała komórka plazmatyczna może wytworzyć około 2000 przeciwciał na sekundę w ciągu swojego krótkiego, kilkudniowego okresu życia. Tak wygląda w skrócie odpowiedź immunologiczna organizmu. Możliwości organizmu do obrony i wyjścia z choroby, zależą od tego jak szybko może on wytworzyć olbrzymią liczbę przeciwciał by zniszczyć początkowy atak. Jeśli początkowa ilość materiału do produkcji białek globulinowych jest niewystarczająca, ilość przeciwciał może być zbyt mała, by zapobiec wystąpieniu objawów chorobowych. Nasiona konopi są najlepszym roślinnym źródłem dostarczenia materiału do budowy globulin. Spożywanie nasion konopi zapewni systemowi immunologicznemu odpowiednie rezerwuar środków do produkcji immunoglobulin by zniszczyć czynniki chorobotwórcze.

 

Literatura:

1. Blood: The River of Life, Jake Page; Dr. Robert A. Good, Dr. Lawrence S. Lessin, Dr. Kenneth C. Robbins, consultants. U.S. News Books 1981.

  1. Fats and Oils: The Complete Guide to Fats and Oils in Health and Nutrition, Udo Erasmus. Alive Books 1986.

3. Life and Energy: An Exploration of the Physical and Chemical Basis of Modern Biology, Isaac Asimov. Avon Books 1962.

4. Organic Chemistry, R. T. Morrison. 1960

5. Textbook of Anatomy and Physiology, Kimber, Gray, Stackpole. 1943

6. Textbook of Medical Physiology, Arthur C. Guyton, MD. W. B. Sunders Company 1971.

7. Textbook of Organic Chemistry, E. Wertheim. The Blakiston Company 1945

 

 

0

Wiadomości Zdrowie za Zdrowie

586 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758