Bez kategorii
Like

Kolejna afera z parabankiem – wzór zawiadomienia o przestępstwie

21/09/2012
600 Wyświetlenia
0 Komentarze
8 minut czytania
no-cover

Olsztyński dziennik „Express Olsztyn” śledzi losy afery wokół Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowego. Wczoraj dziennik informował, że olsztyńscy prokuratorzy zwlekają z podjęciem działań, choć dziesiątki osób z Olsztyna straciło całe swoje oszczędności.

0


 

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie poinformowała, że wobec podejrzanego Roberta O. ze Stargardu, właściciela parabanku, zastosowano poręczenie majątkowe 500.000 zł. Oprócz tego: zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu, dozór policji oraz zakaz prowadzenia działalności polegającej na gromadzeniu pieniędzy innych osób i obciążania uzyskanych w taki sposób finansów ryzykiem.

 

Gazeta podaje również za Małgorzatą Wojciechowicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, że 17 września 2012 r. Zarząd Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji w Szczecinie dokonał zatrzymania Roberta O. w związku z prowadzoną przez niego działalnością tzw. parabankową.

 

W dniu 18 września 2012 r. w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie ww. przedstawiono zarzut o czyn z art. 171 ust. 1 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, polegający na prowadzeniu działalności bankowej bez zezwolenia oraz z art. 587 § 1 kodeksu spółek handlowych, dotyczący przedstawienia w Krajowym Rejestrze Sądowym nieprawdziwych danych dotyczących podmiotu gospodarczego Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe sp. z o.o., w którym pełnił on funkcję prezesa.

Robert O. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składani wyjaśnień.

 

Postanowieniem z dnia 19 września 2012 r. wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 500.000 zł, zakazu opuszczania kraju z jednoczesnym zatrzymaniem paszportu, dozoru policji oraz zakazu prowadzenia działalność polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych i prawnych i obciążania uzyskanych w taki sposób środków finansowych ryzykiem.

 

Śledztwo w tej sprawie od stycznia 2012 r. prowadzone jest w Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie o przestępstwo z art. 171 ust. 1 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy Prawo bankowe polegające na gromadzeniu w ramach działalności podmiotu gospodarczego o nazwie Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielenia kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania tych środków ryzykiem przez osoby prowadzące działalność gospodarczą bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Zawiadomienie o przestępstwie pod koniec 2011 r. skierowała do Prokuratury Rejonowej w Stargardzie Szczecińskim Komisja Nadzoru Finansowego. Śledztwo zostało powierzone do prowadzenia Centralnemu Biuru Śledczemu Wydziałowi do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Szczecinie.

 

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Robert O. prowadził działalność gospodarczą także w ramach innych spółek zajmujących się branżą spożywczą.

 

Dotychczas do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie nie wpłynęły zawiadomienia osób pokrzywdzonych działalnością Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowego sp. z o.o. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 12 października 2011 r.

 

Robert O. został prawomocnie skazany za przestępstwa polegające na wyłudzeniu i usiłowaniu wyłudzenia kredytów na szkodę różnych banków.

 

Express Olsztyn pisze również, że sprawą olsztyńskiej filii CIO zainteresował się po publikacjach prasowych poseł Jerzy Szmit (PiS), który udostępnił poszkodowanym przez tę firmę czytelnikom wzór doniesienia do prokuratury.

 

Autor: Stanisław

Źródło: http://www.express.olsztyn.pl/

 

 

WZÓR PISMA DO PROKURATURY

 

 

 

                                                                                                                                                   …………………………. 2012r.
/Imię i nazwisko, adres
osoby pokrzywdzonej/

 

Prokuratura Rejonowa/Okręgowa
/właściwa ze względu
na miejsce zawarcia umowy/


ZAWIADOMIENIE
o uzasadnionym podejrzeniu popełnieniu przestępstwa

 

Niniejszym na podstawie art. 304 § 1 k.p.k., składam zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa na moją szkodę przez władze spółki Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe Sp. z o.o. – tj. przestępstwa z art. 286 § 1 k.k.

Na podstawie art. 49 § 1 k.p.k. wnoszę o uznanie mnie za pokrzywdzonego w niniejszej sprawie.

Na podstawie art. art. 46 § 1 k.k. składam wniosek o naprawienie w całości wyrządzonej mi powyższym przestępstwem szkody.

UZASADNIENIE

 

Dnia ……………………. roku podpisałem/am ze spółką ……………………… umowę nr ……………….. polegającą na inwestycji moich środków pieniężnych w ………………………. Spółce ………………….. powierzyłem/am kwotę …………….. zł, za którą po upływie …………………… miałem/am otrzymać ………………. zł. Spółka ………………….. zapewniała o całkowitym bezpieczeństwie tej operacji finansowej, także po pojawieniu się informacji w środkach masowego przekazu o nie wywiązywaniu się przez ww. spółkę z umów względem swoich klientów. Władze spółki nie uprzedzając mnie w porę o niemożliwości wywiązania się z zobowiązania wprowadziły mnie w błąd co do swej faktycznej sytuacji finansowej i wyzyskując moją niezdolności do rzetelnej oceny zaistniałego stanu rzeczy, w celu osiągnięcia przez siebie korzyści majątkowej, doprowadziły mnie do niekorzystnego rozporządzenia się moim mieniem.

Mając powyższe na względzie wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania karnego w niniejszej sprawie. Równocześnie na mocy obowiązujących przepisów wnoszę o uznanie mnie za pokrzywdzonego w tejże sprawie i informowanie o wszystkich czynnościach śledztwa do udziału, w których jestem uprawniony. Ponadto wnoszę o naprawianie szkody wyrządzonej mi opisanym czynem.

 

       
…………………………………….

podpis

 

Załącznik:
1. Umowa nr ……..

 

Więcej na ten temat na stronach internetowych dziennika: http://www.express.olsztyn.pl/

 

0

Va Banque

Wiadomości z banków i o bankach, dla klientów i pracowników, entuzjastów i sceptyków. Ubezpieczenia od A do Z. Gospodarka, finanse i giełda.

324 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758