HYDE PARK
Like

Jezus Chrystus nie był Żydem! Informuje „Wpolityce.pl”

17/07/2014
882 Wyświetlenia
0 Komentarze
7 minut czytania
Jezus Chrystus nie był Żydem! Informuje „Wpolityce.pl”

Autorem tej wiadomości jest strongman, zawodnik MMA Dla niezorientowanych – MMA, to „sport”, w którym wszystkie chwyty są dozwolone, można kopać, dusić, uderzać pięścią w głowę, rzucać; przypomina mordobicia na weselach, w regionach, gdzie wesele bez trupa uważane jest za nieudane. Bądźmy szczerzy, od strongmana nie można zbyt wiele wymagać, lecz portal, który chciałby uchodzić za poważny i opiniotwórczy, mógłby staranniej dobierać teksty. We wspomnianym artykule strongman wyraża swoje zdanie na temat narodowości Jezusa i Marii, jego matki, twierdzi, że oboje nie byli Żydami, lecz Galilejczykami. Nie uważa przy tym za konieczne podania źródła tych rewelacji, najwyraźniej nie mieści mu się w głowie, że Żydzi zamieszkiwali Galileę, która była częścią Ziemi Obiecanej, tak samo jak Judea. Strongman pisze: „Jezus zaś […]

0


Autorem tej wiadomości jest strongman, zawodnik MMA
Dla niezorientowanych – MMA, to „sport”, w którym wszystkie chwyty są dozwolone, można kopać, dusić, uderzać pięścią w głowę, rzucać; przypomina mordobicia na weselach, w regionach, gdzie wesele bez trupa uważane jest za nieudane.
Bądźmy szczerzy, od strongmana nie można zbyt wiele wymagać, lecz portal, który chciałby uchodzić za poważny i opiniotwórczy, mógłby staranniej dobierać teksty.
We wspomnianym artykule strongman wyraża swoje zdanie na temat narodowości Jezusa i Marii, jego matki, twierdzi, że oboje nie byli Żydami, lecz Galilejczykami. Nie uważa przy tym za konieczne podania źródła tych rewelacji, najwyraźniej nie mieści mu się w głowie, że Żydzi zamieszkiwali Galileę, która była częścią Ziemi Obiecanej, tak samo jak Judea.

Strongman pisze:
„Jezus zaś nie był Żydem ani pod względem rasowym ani religijnym, gdyż przyjęcie Judaizmu wymaga posłuszeństwa wobec prawa Talmudu Babilońskiego, którego Jezus nie uznawał”

To już szczyt ignorancji, Talmud Babiloński powstał w VI wieku ne, czyli 600 lat po śmierci Jezusa. Natomiast, obowiązującego Żydów w I wieku ne, Prawa Mojżeszowego, Jezus przestrzegał w sposób doskonały.

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.”
(Mt 5:17 BT)

Czy strongman jest w stanie podać, choć jeden powód, dla którego ktoś miałby stawiać jego urojenia ponad Pismo Święte?

Czy strongman jest w stanie podać, choć jeden powód, dla którego ktoś miałby zaakceptować pogląd wyrażony przez polskiego biskupa, Stanisława Hozjusza (1504-1579)?

„Pismo Święte, jeżeli nie jest wykładane zgodnie z nauką Kościoła rzymskiego, to nie wyraźne słowo Boże, lecz diabelskie, słowo szatana, który przemawia przez swoje narzędzia”

W „Rzeczpospolitej” z dnia 14.07.2014, redaktor Terlikowski, ubolewa nad respektowaniem dogmatów przez polskich katolików, przytacza badania TNS OBOP z roku 2013:
zaledwie
40% wierzy w ducha świętego, jako trzecią osobę trójcy,
39% wierzy w nieśmiertelność duszy,
38% wierzy w niepokalane poczęcie
Nie dowiadujemy się, niestety, jaki procent badanych uważa, że Jezus i Maria byli Polakami?

„Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy (2) i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?
(Mt 2:1-2 BT)

„Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz: Król Żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowskim.”
(Jn 19:21 BT)

„Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem.”
(Jn 4:9 BT)

„Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. (22) Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów.”
(Jn 4:21-22 BT)

Komentarz klasyczny.

CHŁOP I Zasię jeden był silny okrutnie
CHŁOP II Opowiedzcie no, kumie
CHŁOP I Ano, zadziwił ci się on raz, aż się za głowę złapał
CHŁOP III To i co, że się złapał za głowę? Nie dziwota.
CHŁOP I Poczekajcie krzynę. Złapał ci się on, a jako ze silny był okrutnie, głowa mu w rękach została.
CHŁOP II Musi w szyi był słaby
CHŁOP I W szyi był słaby, ale za to w rękach silny.
(Sławomir Mrożek, Indyk)

A teraz poważnie,

„ Przyjdzie bowiem czas, kiedy to wielu nie zechce już słuchać zdrowej nauki; pójdą za własnymi pożądaniami, gromadząc zresztą wokół siebie nauczycieli, którzy będą im mówić tylko to, czego sami zechcą słuchać. (4) Przestaną liczyć się z prawdą, odwrócą się od niej i pójdą za nieprawdopodobnymi baśniami.”
(2Tm 4: 3-4 BWP)

Kim jest Lew z pokolenia Judy, czyli Baranek?

„I mówi do mnie jeden ze Starców: Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci. (6) I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego Baranka, jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię. (7) On poszedł, i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę. (8) A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. (9) I taką nową pieśń śpiewają: Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, (10) i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi.”
(Ap 5: 5-10 BT)

Ph.Camerarius,”Relacja o uwięzieniu w Rzymie”
Zdjęcie: roux

0

roux

come nembo che fugge col vento

25 publikacje
43 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758