NEWS
Like

Jak uratować polskie górnictwo węglowe (1)

24/04/2016
1153 Wyświetlenia
0 Komentarze
9 minut czytania
Jak uratować polskie górnictwo węglowe (1)

Zaproponowane poniżej rozwiązania na pewno będą przekonujące dla inwestorów, którzy mają wejść w Polską Grupę Górniczą. Zwłaszcza, że są to inwestorzy państwowi. Ale sukces Polskiej Grupy Górniczej musi zostać osiągnięty działaniami wewnętrznymi – powiedział zawsze poprawny politycznie (szczególnie, gdy program rządowy realizuje cele biznesowe byłego Ministra) Pan Jerzy Markowski.  18.04.2016 r.   Szanowni Czytelnicy, PODPISANIE POROZUMIENIA Z STRONĄ SPOŁECZNĄ BYŁO I JEST JAK NAJBARDZIEJ KONIECZNE W ŚWIETLE OBECNEJ SYTUACJI EKONOMICZNOFINANSOWEJ KW I PROPONOWANEGO WNIESIENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KW W POSTACI 11 KOPALŃ, 4 ZAKŁADÓW ORAZ CENTRALI ZARZĄDU DO POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ. DZIWI JEDYNIE FAKT, ŻE NEGOCJACJE I PRZYGOTOWANIE POROZUMIENIA, DOTYCZĄCEGO WYRAŻENIA ZGODY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DLA KILKU SPRAW TRWAŁO TAK DŁUGO, POWODUJĄC DODATKOWE SETKI MLN STRAT, KTÓRE SKWAPLIWIE FINANSUJĄ WIERZYCIELE. PROCES RESTRUKTURYZACJI KW […]

0


odsloniety-4.-grudnia-2007-pomnik-pamieci-gornictwa-walbrzyskiego.-gornictwo-zyje-poki-sa-biedaszyby...-fotZaproponowane poniżej rozwiązania na pewno będą przekonujące dla inwestorów, którzy mają wejść w Polską Grupę Górniczą. Zwłaszcza, że są to inwestorzy państwowi. Ale sukces Polskiej Grupy Górniczej musi zostać osiągnięty działaniami wewnętrznymi – powiedział zawsze poprawny politycznie (szczególnie, gdy program rządowy realizuje cele biznesowe byłego Ministra) Pan Jerzy Markowski. 

18.04.2016 r.

 

Szanowni Czytelnicy,

PODPISANIE POROZUMIENIA Z STRONĄ SPOŁECZNĄ BYŁO I JEST JAK NAJBARDZIEJ KONIECZNE W ŚWIETLE OBECNEJ SYTUACJI EKONOMICZNOFINANSOWEJ KW I PROPONOWANEGO WNIESIENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KW W POSTACI 11 KOPALŃ, 4 ZAKŁADÓW ORAZ CENTRALI ZARZĄDU DO POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ.

DZIWI JEDYNIE FAKT, ŻE NEGOCJACJE I PRZYGOTOWANIE POROZUMIENIA, DOTYCZĄCEGO WYRAŻENIA ZGODY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DLA KILKU SPRAW TRWAŁO TAK DŁUGO, POWODUJĄC DODATKOWE SETKI MLN STRAT, KTÓRE SKWAPLIWIE FINANSUJĄ WIERZYCIELE.

PROCES RESTRUKTURYZACJI KW TRWA JUŻ OD 17. STYCZNIA 2015 ROKU. WTEDY PODOBNE POROZUMIENIE POMIĘDZY STRONĄ SPOŁECZNĄ A RZĄDEM PODPISAŁA PANI PREMIER EWA KOPACZ. TAK PILNIE WDRAŻANE WTEDY, POROZUMIENIE TO DZISIAJ JEST TYLKO ŚWISTKIEM BEZUŻYTECZNEGO PAPIERU.

W SYTUACJI ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ TAKIE POROZUMIENIE POWINNO BYĆ ZAWARTE W CIAGU 1 TYGODNIA, A NIE PO 5 MIESIĄCACH OD PRZEJĘCIA WŁADZY, WIEDZĄC, ŻE KW DZIENNIE GENERUJE STRATY RZĘDU KILKU MLN ZŁ.

Z POWYŻSZYCH FAKTÓW JASNO WYNIKA, ŻE:

PIS MIAŁ JUŻ PONAD ROK CZASU NA PRZYGOTOWANIE SIĘ DO OPRACOWANIA PLANU NAPRAWCZEGO, BY PRZYSTĄPIĆ Z MARSZU DO KONIECZNEJ RESTRUKTURYZACJI!

OBECNE POROZUMIENIE GENERALNIE DOTYCZY 4 OBSZARÓW (USTĘPSTW PŁACOWYCH, KOPALŃ ZESPOLONYCH, URLOPÓW GÓRNICZYCH I MONITOROWANIA PROCESU RESTRUKTURYZACJI PGG). KOPALNIE ZESPOLONE TO POWRÓT DO ZBANKRUTOWANEJ WCZEŚNIEJSZEJ IDEI BUDOWY MEGA KOPALNI W KHW TJ. KOPALNI STASZIC – MURCKI – WESOŁA – WIECZOREK, CZY TWORZONYCH NAPRĘDCE, A POTEM ZARZUCONYCH KONCEPCJI CENTRÓW WYDOBYWCZYCH.

NIEMNIEJ JEDNAK, DLA KAŻDEJ GRUPY INDYWIDUALNIE TRZEBA DOKŁADNIE PRZEANALIZOWAĆ ZASADNOŚĆ TAKIEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

WYRAŻENIE ZGODY NA DOBROWOLNE ODEJŚCIA NA URLOPY GÓRNICZE PONAD 3 TYSIĄCY PRACOWNIKÓW DOŁOWYCH, W ŚWIETLE WYKAZANYCH PRZEZ AUDYT ZAWYŻONYCH KOSZTÓW USŁUG ZEWNĘTRZNYCH JEST RAŻĄCYM, DALSZYM DZIAŁANIEM NA SZKODĘ PGG.

ZAMIAST ZGADZAĆ SIĘ NA FINANSOWANIE URLOPÓW GÓRNICZYCH,  MOŻNA BY Z TYCH PRACOWNIKÓW DOŁOWYCH UTWORZYĆ PO 3 ODDZIAŁY ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH LUB UDOSTĘPNIAJĄCYCH W KAŻDEJ KOPALNI PGG, BY ODTWORZYLI ONI NIEZBĘDNY FRONT EKSPLOATACYJNY, KTÓREGO ZANIECHANO W OSTATNICH LATACH. TYMI PRACOWNIKAMI MOŻNA BY BYŁO WYKONAĆ OKOŁO 30 TYS. MB/ROK WYROBISK, NIEZBĘDNYCH DO DALSZEGO WYDOBYCIA. TYM BARDZIEJ, ŻE Z BIZNES PLANU, OPRACOWANEGO PRZEZ ZARZĄD KW DLA PGG WYNIKA, JAK WIELE ROBÓT UDOSTĘPNIAJĄCYCH TRZEBA WYKONAĆ, ABY PRZYGOTOWAĆ NOWE POZIOMY I NOWE POLA DO PRZYSZŁEJ EKSPLOATACJ.

ZASILENIE TYMI PRACOWNIKAMI ZAKŁADU GÓRNICZYCH ROBÓT INWESTYCYJNYCH, BYŁBY OPTYMALNYM ROZWIĄZANIEM!

TAKIE PODEJŚCIE TO JEDEN WIELKI SKANDAL, POTWIERDZAJĄCY TYLKO, ŻE POD PŁASZCZYKIEM KOLEJNEJ RESTRUKTURYZACJI, MAJĄCEJ RZEKOMO DOPROWADZIĆ PGG, TAK JAK POPRZEDNIE PROGRAMY NAPRAWCZE, DO URENTOWNIENIA KOPALŃ, POWIELA SIĘ TYLKO TE DZIAŁANIA, KTÓRE ZNOWU NIE ROKUJĄ ŻADNYCH SZANS NA RENTOWNOŚĆ.

ROBI SIĘ DALEJ DOKŁADNIE TO, CO ROBIŁO SIĘ W CAŁYM OKRESIE TRANSFORMACJI, CZYLI POD HASŁAMI URENTOWIENIA GÓRNICTWA ŚWIADOMIE DOPROWADZA SIĘ SPÓŁKI GÓRNICZE DO ICH BANKRUCTWA, CELEM PRZEJĘCIA KONTROLI NAD NIMI PRZEZ KAPITAŁY OBCE – I TO ZA BEZCEN!

POROZUMIENIE TO JEST WAŻNE Z PUNKTU WIDZENIA UTRZYMANIA WYSOKOŚCI PŁAC DLA GÓRNIKÓW NA USTABILIZOWANYM POZIOMIE, ALE O WIELE ISTOTNIEJSZĄ SPRAWĄ JEST KONIECZNOŚĆ UTRZYMANIA KONTROLI W NOWOPOWSTAŁEJ SPÓŁCE POLSKA GRUPA GÓRNICZA – PRZEZ SKARB PAŃSTWA.

WSZYSTKO WSKAZUJE NA TO, ŻE TAK SIĘ JEDNAK NIE STANIE, BO SKORO KAPITAŁY WŁASNE KW SĄ UJEMNE, A ZOBOWIĄZANIA KW NA DZIEŃ DZISIEJSZY SĄ NA POZIOMIE 7 MLD ZŁ I PRAWIE CAŁY MAJĄTEK PRODUKTYWNY JEST ZABEZPIECZONY PRZEZ WIERZYCIELI NA PRZEWŁASZCZENIE, TO OZNACZA, ŻE SKARB PAŃSTWA, JAKO DOTYCHCZASOWY JEDNOOSOBOWY WŁAŚCICIEL NIE MA JUŻ W KW ŻADNEGO MAJĄTKU, KTÓRY MÓGŁBY WNIEŚĆ APORTEM DO NOWEJ SPÓŁKI, CHYBA ŻE SP SPŁACI ZADŁUŻENIE W KW I UWOLNI SWÓJ MAJĄTEK, KTÓREGO PRZED ZACIĄGNIĘCIEM NIESPŁACONYCH KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI BYŁ WŁAŚCICIELEM.

DOKAPITALIZOWANIE PGG POŻYCZKAMI WĘGLOKOKSU (1,5 MLD ZŁ), KAPITAŁAMI Z PGE, ENERGA, PGNiG TERMIKA, W KTÓRYCH SP MA MNIEJ NIŻ 1 MLD KAPITALIZOWANYCH PRZEZ RYNEK ACJI ORAZ DODATKOWO MAJĄTKIEM INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH JAKIMI SĄ BANKI, W KTÓRYCH SP PAŃSTWA MA JESZCZE PAKIETY KONTROLNE, PRAWDOPODOBNIE NIE ZRÓWNOWAŻY MAJĄTKU APORTU, WNOSZONEGO PRZEZ WIERZYCIELI.

ABY SIĘ O TYM PRZEKONAĆ, TRZEBA MIEĆ WGLĄD DO WSZYSTKICH UMÓW, WYNIKAJĄCYCH Z UDZIELONYCHN KREDYTÓW, POŻYCZEK CZY EMISJI OBLIGACJI, Z CZEGO JASNO WYNIKA, KTÓRY MAJĄTEK 11 KOPALŃ, 4 ZAKŁADÓW I CENTRALI KW WNOSZONY DO PGG JEST ZASTAWIONY POD PRZEWŁASZCZENIE I Z JAKĄ DATĄ ZOSTANĄ PRZENIESIONE PRAWA WŁASNOŚCI Z SKARBU PAŃSTWA NA RZECZ WIERZYCIELI W PRZYPADKU ICH NIETERMINOWEGO SPŁACENIA.

TAKIE OPERACJE PRAWNE SĄ NIEODWRACALNE, TEDY PROCES TWORZENIA NOWEJ STRUKTURY KAPITAŁOWEJ W PGG POWINIEN BYĆ POD SZCZEGÓLNYM NADZOREM WŁAŚCICIELA, NIK-U I OPINII PUBLICZNEJ.

W ŚWIETLE CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH I NADCHODZĄCEJ KONIUNKTURY NA WĘGIEL (WZROST CEN WĘGLA) – ŚWIADOME LUB NIE – ODDANIE KONTROLI NAD PGG BYŁOBY RAŻĄCO SPRZECZNE Z POLSKĄ RACJĄ STANU, DO CZEGO POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO DOPUŚCIĆ.

PRZEGLĄDAŁEM BIZNES PLAN DLA PGG – I JEDNOZNACZNIE STWIERDZAM, ŻE TO TYLKO LISTA POBOŻNYCH, OGÓLNYCH ŻYCZEN, BEZ WSKAZANIA KONKRETNYCH PROJEKTÓW NA POSZCZEGÓLNYCH KOPALŃIACH CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY WYELIMINOWAĆ SZEROKO POJĘTĄ NIEGOSPODARNOŚĆ I OPTYMALIZOWAĆ GŁÓWNE PROCESY TECHNOLOGICZNE, ZWIĄZANIE Z PRZYCHODAMI I KOSZTAMI SPÓŁKI.

Nie zgadzam się, z Panem Ministrem, że te zaproponowane rozwiązania na pewno będą przekonujące dla inwestorów, którzy mają wejść w Polską Grupę Górniczą. Zwłaszcza, iż są to inwestorzy państwowi. Ale zgadzam się, że sukces Polskiej Grupy Górniczej musi zostać osiągnięty działaniami wewnętrznymi. Jakimi jednak? – tego Pan Markowski już NIE PODAJE, bo są obszary, które pana Markowskiego najwyraźniej przerastają.

Z sympatii jednak dla Pana Ministra i ważności sprawy – podaję poniżej, jakimi działaniami wewnętrznymi sukces w moim rozumieniu mógłby być osiągnięty, ale tylko w przypadku spełnienia jednego czynnika – intencji woli właściciela. (cdn.)

 

Krzysztof Tytko

 

Fot.: Roman Janiszek – obyśmy nie musieli żegnać górnośląskiego górnictwa,

jak dzięki Mazowieckiemu i Balcerowiczowi

pożegnaliśmy węgiel dolnośląski…

 

 Za: http://www.siemysli.info.ke/

0

Dorota J

Dziennkarz w 3obieg.pl/

209 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758