SPOŁECZEŃSTWO
Like

Niemieckie interesy imperialne

24/03/2014
1134 Wyświetlenia
18 Komentarze
15 minut czytania
Niemieckie interesy imperialne

Docelowo należałoby przywrócić karę śmierci za zdradę główną, myślę, że to by ostudziło wiele głów kombinujacych jak za pieniądze niemieckie działać na szkodę Polski. Polska ma także tradycję prawną związaną z karą banicji i infamii, być może należałoby wrócić także do tych rozwiązań. Jeżeli można wsadzać do psychiatryka osoby które odbyły karę, jeżeli można kastrowac pedofili lub fundować elektroniczne pozbawienie wolności, to dlaczego nie wrócić do sprawdzonych sposobów? Proponuję przyjrzeć się z miejsca stypendystom Fundacji Adenauera czy Schumana. Tak na dzień dobry.

0


Działania lobby niemieckiego najmocniej uderzające w Polskę polegają na kilku aspektach:

 

1. Rewindykacja majątkowa

2. Rewizjonizm historyczny

3. Separatyzm śląski

4. Dominacja polityczna

5. Uzależnienie gospodarcze i finansowe

6. Manipulacja opinią publiczną

7. Pakt z Rosją kosztem Polski

Każde z tych agresywnych działań wymaga osobnego planu przeciwdziałania.

 

 

Państwo Polskie powinno już dawno przeciąć możliwość rewindykacji majątkowych nadając wszystkim uzytkownikom wieczystym na tzw. ziemiach odzyskanych prawa własności. Mógł to zrobić PiS w okresie swoich rządów ale tego nie zrobił. Obecnie powinien przynajmniej korzystać z partyjnej inicjatywy ustawodawczej i lobbować za zmianą prawa w tym kierunku. Pod warunkiem rzecz jasna, że pilnuje polskich interesów.

 

 

Trudniejsza sprawa dotyczy rewizjonizmu historycznego prezentowanego przez Związek Wypędzonych, przy wsparciu samej Kanclerz Angeli Merkel. PiS w Brukseli powinien zainicjować wielki panel dyskusyjny na ten temat i korzystając ze swoich mediów, oraz mediów zagranicznych demistyfikować kłamstwa odnośnie wypędzeń oraz faktycznej roli Polaków na powojenny kształt mapy europy. W tą kwestię wpisuje się także konieczność bardzo zdecydowanego oporu przeciwko szkalowaniu Polaków polegajacym na ubieranie nas w odpowiedzialność za holokaust, prześladowanie i pogromy Żydów. To ciężka materia ale wielka partia opozycyjna powinna w tej sprawie robić sto razy więcej niż robi do tej pory. Ta kwestia wiąże sie także z mediami. Na początek jednak PiS powinien przygotować szczegółowy plan strategiczny polskiej polityki historycznej, który będzie miał okreslone konsekwencje ustawodawcze, dyplomatyczne, oświatowe, opiniotwórcze, badawcze i gospodarcze (np. odmowa udzielania zezwoleń i koncesji dla podmiotów spierających niemiecki rewizjonizm historyczny).

 

 

Separatyzm śląski, którego forpocztą jest RAŚ trzeba przeciać raz na zawsze. Głownym sposobem powinno być ustalenie i znalezienie dowodów na wspieranie Ruchu Autonomii Śląska przez pieniądze niemieckie. Po wykonaniu tej pracy śledczej powinny zostać znalezione podstawy prawne w kierunku delegalizacji działania RAŚ na ziemiach polskich. PiS ma pieniądze, aparat, grupę dziennikarzy śledczych, które powinny sie tym zajmować. PiS ma też media, które przy wsparciu Radia Maryja oraz stacji i gazet lokalnych powinny obnażać intencje i genezę działań RAŚ 24 godziny na dobę. Ważna jest też inicjatywa ustawodawcza ograniczająca destrukcyjne działania grup autonomicznych. Podobne działania powinny zostać podjete np. przeciwko ruchom autonomiczności Kaszub. Na tym polu tusk powinien być dotkliwie kopany i bity politycznie.

 

 

Dominacja polityczna polega na ograniczaniu przez Niemców polskiej suwerenności z wykorzystaniem struktur unijnych oraz agentury wpływu. W pierwszej kolejności powinny zostać przesledzone wszelkie powiazania polityków takich jak Tusk, Bartoszewski czy Sikorski z wpływowymi niemieckimi politykami oraz ruchami na rzecz niemieckiej ekspansji politycznej. Każde działanie zmierzajace do ograniczenia suwerenności Polski powinny kończyc się wnioskami o Trybunał Stanu, powinny byc nagłaśniane oraz przedstawiane na forum europejskim. PiS powinien zawiązać koalicję państw środkowej Europy obawiąjacych się dominacji politycznej Niemiec w UE i przygotować projekt UE BIS, czyli konfederacji państw dbających wzajemnie o swoje interesy kosztem niemieckiego hegemona. Taka konfederacja powinna, zagrozić ruchem separatystycznym w ramach UE, jeśli Niemcy nie ograniczą politycznego i finansowego korumpowania polskich polityków. Niezależnie od tego, grupa śledczych powinna sie pojawić w instytucie Gaucka by zbadać powiązania z niemiecką agenturą dzisiejszych polityków w Polsce (oraz dziennikarzy) i odkryte rzeczy ujawnić. Ten problem powinien też stanac na forum Komisji Sejmowej ds. Służb Specjalnych. Jest też możliwa inicjatywa ustawodawcza, aby ze zbioru zastrzeżonego IPN wykluczyć wszystkich stwierdzonych agentów niemieckich. Każda inicjatywa prawna Niemiec w ramach UE powinna być badana w taki sposób, jak inicjatywy ustawodawcze bada Fundacja Republikańska, czy nie mamy do czynienia z lobbyngiem kosztem Polski i jakie to negatywne skutki poniesie nasze państwo. Niestety, ale PiS raz na zawsze powinien uznać podpisanie Traktatu Lizbońskiego za błąd i w program polityczny wprowadzić wystąpienie z niego.

 

 

Uzależnienie gospodarcze i finansowe wymaga bardzo radykalnych ruchów. Przede wszystkim jest to wprowadzenie ustawowego obowiązku, by podmioty polskie miały większość w strukturze własności banków działających na naszym terenie. To także konieczność zrezygnowania z instytucji bankowego tytułu wykonawczego. Należy też zmusić Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Sprawiedliwości do zbadania wszystkich umów indeminizacyjnych, na podstawie których Państwo Polskie wypłaciło 60 lat temu odszkodowania za majątki pozyskane przez Polskę po II Wojnie Światowej, na rzecz róznego rodzaju obywateli obcych państw. W tym Niemców. Konieczne by było przesłanie wykazu takich majątków do sądów, by nie zasądzały roszczeń które się nie należą. Innym krokiem jest wprowadzenie ustawowego zakazu sprzedaży Niemcom (i innym państwom) polskich korporacji telekomunikacyjnych, transportowych, energetycznych, zbrojeniowych i mediów (to ostatnie wiąże się z ostatnim punktem). A jeśli to już nastąpiło powinien powstac projekt ustawy o nacjonalizacji oddanych bezprawnie przedsiebiorstw (bezprawnie, bo z narażeniem interesu narodowego), może nawet za jakimś odszkodowaniem np. w formie rozliczenia wzajemnego za szkody wyrządzone RP przez Niemców podczas II Wojny Światowej i pracę niewolniczą naszych obywateli. Trzeba to policzyć i egzekwować. Nalezy też upowszechnić opinii publicznej skandaliczne działanie NBP polegajace na inwestowaniu naszych pieniedzy w obligacje zagraniczne (w tym niemieckie) o którym pisał niegdyś w Uważam Rze Tomasz Urbaś i zakazać takich praktyk, jako działań bezprawnych, mających na celu ominiecie prawa a wbrew jego duchowi (jeśli NBP ma zakaz inwestowania w polskie obligacje, to jasne jest, że tym bardziej w obce) co jest działaniem sprzecznym z polskim interesem narodowym. Ustawowo też należy ukrócić bandycka politykę podatkową wielkich sieci handlowych, mających możliwość drenowania pieniądza na rynku polskim i wyprowadzania go do budżetu innych państw. W tym Niemiec. Powinien zostać sporządzony raport penetracji gospodarczej Polski przez Niemców, a politycy polscy za ten stan faktyczny odpowiedzialni powinni trafic przed sąd. Należy też wspomnieć o takim drobnym fakcie, że Niemiecki operator telefoniczny jest w stanie podsłuchiwać każdego abonenta i penetrować wszystkie rozmowy o charakterze politycznym, militarnym czy gospodarczym – na co zwracają uwagę po cichu polscy generałowie i słuzby kontrwywiadowcze. Należy takie raporty upublicznić i im przeciwdziałać.

 

 

Uzależnienie gospodarcze łączy się z paktem z Rosją nad głowami Polaków i kosztem Polski. Energetyczny pakt Niemcy-Rosja (ropa i gaz) nie tylko utrudnia Polsce prowadzenie niezależnej polityki gospodarczej ale również ma znaczenie geopolityczne. Co widzimy na przykładzie dzisiejszej wojny o Krym. Działania niemieckie tak mocno uzależniły UE energetycznie od Rosji, że zostały zniszczone możliwości skutecznego i zdecydowanego reagowania na wypadek agresywnego zachowania Rosji. Obserwujemy obecnie skuteczność Paktu Merkel-Putin. Następuje rozbiór Ukrainy przez Rosję a Europa nie robi nic. Nie ma na to ochoty. Oto próba generalna. I co nie jest zaskakujące najmniej chętna do stosowania sankcji gospodarczych jest właśnie Kanclerz Niemiec. A co się stanie, jeśli działania Rosji zostaną zdecydowanie skierowane przeciwko Polsce? Niekoniecznie militarne ale rujnujące i demontujące kraj (inwencja pobolszewickiej Rosji nie zna granic). NATO nie zareaguje, bo brak agresji wojskowej. Ale też nie zareaguje UE, bo dzięki Niemcom ma tak silną i kluczową dla dobrobytu swoich obywateli pępowinę z Rosją, że nikt skutecznie i zdecydowanie po naszej stronie nie stanie i przeciwko Rosji nie wystąpi. Niemcy nawet nie będą musiały być poplecznikami dobrego układu z Rosją, wszystkie argumenty już zostały powiedziane przy okazji Ukrainy i Krymu, więc wszyscy je znają. Wystarczy, że rozłożą ręce i powiedzą: “co prawda my jakoś byśmy sobie poradzili, no ale nie możemy narażać Hiszpanów, Włochów, Francuzów i Chorwatów, więc nie wiele możemy tu pomóc”.  I na dodatek uzyskają wsparcie w tym tych wymienionych oraz Zjednoczonego Królestwa. Tak jesteśmy załatwieni przez sąsiadów. Zresztą zalecam spojrzeć na mapę gdzie się zaczyna a gdzie kończy większość gazowych i ropnych końcówek. Oto układający i rozdający karty. By coś z tym zrobić powinniśmy doprowadzić do urynkowienia gazu (ceny jego nie są rynkowe, dlatego może on byc elementem politycznej gry) oraz dogadać się znowu z Norwegami. To, że Tusk nie dopuścił do powstania rury z Norwegii z 2 razy tańszym gazem niż z Rosji i możliwością podłączenia pod niego Europy Pd-Zach, jest dla mnie dowodem, że ten człowiek jest posłuszną bierką w tej Rosyjsko-Niemieckiej rozgrywce o wspólną dominację nad Europą i o zniszczenie Polski. Pakt z Norwegami mógłby być zaczątkiem do wprowadzania osi północ-południe od Skandynawii do Turcji, z Polską w centrum i jako spinaczem układu, który stałby się wspaniałą przeciwwagą osi Moskwa-Berlin. Pod względem gospodarczym, energetycznym oraz politycznym (bezpieczeństwo).

 

Co do samej Ukrainy. Nie dziwiło was nigdy, że Ukraińskie Gazociągi zadłużały się od 2011 roku coraz bardziej równocześnie w Rosji jak i Niemczech?

 

transportgas

 

Na koniec powinna zostać przeprowadzona (np. przez Fundację Republikańską) dogłebna i publicznie dostępna analiza z jakiego rodzaju dopłat unijnych Polska powinna korzystać (czy w ogóle) a jakie w sposób ewidentny są nie w naszym interesie gospodarczym ale np. w interesie naszego zachodniego sąsiada. I w tymk kierunku powinien pójsć wniosek do Sejmu o wydanie rządowi ograniczonych plenipotencji do rozmów na ten temat na forum unijnym.

 

 

Powinien powstać szczegółowy raport dotyczący uzależnienia finansowego i personalnego polskich mediów od Niemiec. Tu takze konieczne są działania radykalne polegajace na ustawowym pozbawieniu obcego kapitału i obcych struktur gospodarczych (w tym niemieckich) właścicielskiego i merytorycznego wpływu na media w Polsce. Obecnie istnieje kilka niemieckich korporacji medialnych, które bez przeciwdzialania rządu polskiego przejmują rynek prasowy, rynek internetowy oraz telewizyjny. Można to ukrucić skracajac koncesje i dając określone wymogi własnosciowe, uniemożliwiajace obcemu kapitałowi udziałowi w rynku medialnym większym np. niż 10%. Należy dokonac lustracji dziennikarzy w podobnym kierunku jak polityków.

 

 

Wszelkie stwierdzone przez polski kontrwywiad przypadki agentury Niemieckiej (tak jak Rosji czy innego państwa) powinny byc nagłaśniane, kończyć na sali sądowej i powodować reakcje dyplomatyczne w rodzaju noty, lub wydalenia dyplomatów niemieckich. Polski polityk, dziennikarz czy inna osoba bedąca w słuzbie publicznej powinna miec ustawowy zakaz przyjmowania odznaczeń niemieckich, francuskich czy Rosyjskich.

 

 

Nie można mówić, ze chce się coś robic koncentrując się na sprawach trzeciorzędnych i wymagających zmiany konstytucji, takich jak pozbawienie mniejszości niemieckich automatycznych mandatów poselskich. Jeżeli PiS, Ruch Narodowy, Gowin, Wipler lub ktobądź rzeczywiście chce działać w kierunku ograniczenia niekorzystnych dla Polski wpływów i interesów niemieckich powinien przede wszystkim podjąc działania konkretne, z grupy tych, które wymieniłem lub jakichś innych jeszcze, które byc może nie przyszły mi do głowy, ale mających namacalne znaczenie dla funkcjonowania Polski i jej obywateli.

 

 

Tomek Parol

Inne zapisy autora:

0

Tomasz Parol
Tomasz Parol

Tomasz Parol - Redaktor Naczelny Trzeciego Obiegu, bloger Łażący Łazarz, prawnik antykorporacyjny, zawodowy negocjator, miłośnik piwa z przyjaciółmi, członek MENSA od 1992 r. Jeśli mój tekst Ci się podoba, lub jakiś inny z tego portalu to go WYKOP albo polub na facebooku. Jeśli chcesz zostać dziennikarzem obywatelskim z legitymacją prasową napisz do nas: redakcja@3obieg.pl

502 publikacje
2249 komentarze
 

 1. Avatar Gość

  Jak bym czytał tezy z ” Main Kamf”, nawet szkoda czasu na komentarz.

  0
  • I całe szczęście, po tym “popisie” co właśnie zaprezentowałeś.

   0
  • Avatar Pstry

   Ależ się uśmiałem czytając ten tekst….aż się wierzyć nie chce, że się pan pod tym podpisał panie Tomaszu. Czy to projekt ulotki propagandowej na najbliższe wybory? Taki stek frazesów i komunałów może z siebie wypuścić nastoletni Bojownik-O-Czystość-Rasy-i-Ojczyzny, biegający w glanach i czerwonych szelkach, ale nie dojrzały, niby oczytany i wykształcony człowiek. Tyle pan fajnych tekstów napisał a tu taka kupa wyszła…. oj dawno się tak nie uśmiałem…. 😀 Zgadzam się z poprzednikiem ze to brzmi jak wyciąg z Mein Kampf. I poniżanie komentującego nie podniesie wartości merytorycznej tego tekstu.

   0
 2. Nie sposób nie zgodzić się z autorem.
  Opinia, że wielu naszych przedstawicieli nie reprezentuje naszych interesów jest coraz powszechniejsza. Potwierdza to choćby fakt posiadania przez ministrów Polskiego rządu paszportów obcych i nie zawsze przyjaznych na państw.
  Od czasów zakończenia IIWŚ Niemcy realizują starannie zaplanowana politykę zakłamywania historii i wybielania sprawców tej masakry. Dziś już nikt nie mówi o niemieckich obozach a wszyscy o nazistowskich lub wręcz Polskich. Dzisiaj już coraz mniej osób wie, kto to byli Naziści. Skąd się wzięli i gdzie zniknęli po 1945 roku.
  Ustawienie się w roli ofiar II WŚ pozwala Niemcom na kontynuowanie ekspansji politycznej i ekonomicznej. Jak słusznie zauważono, Niemcy po 70 latach wygrały wojnie. Mamy zjednoczona Europę. Wszystkie małe państwa w obszarze Leibensraum mają albo całkowicie zniszczony przemysł konkurencyjny a jeszcze działający wspiera jedynie gospodarkę Wielkich Niemiec.
  .
  Marzenie p. Hitlera spełniło się – “Ein UE, ein Volk, ein EURuro, ein Führer”.
  .
  Warto też zauważyć, że Niemcy do dziś formalnie nie uznali naszych granic. Jeśli do tego dołożymy najnowsze wydarzenia, gdzie Niemcy zainstalowali w Kijowie całkowicie od siebie zależny, marionetkowy rząd Ukrainy, mamy problem. Z obu stron otaczają nas państwa, które jako jedynie nie uznają naszych granic i wysuwają roszczenia terytorialne! W tym układzie kreowanie się na sztandarowego przeciwnika Rosji to zbrodnia na Polsce.
  .
  Stare hasło – „Kiedy Niemcy uznają się za ofiary II Wojny Światowej, ich sąsiedzi powinni zacząć się bać” – nabiera nieoczekiwanie znaczenia.
  .
  Zacznijmy się bać!

  0
  • wlasnie to nie uznanie naszej zachodniej granicy mnie bardzo niepokoi.
   musze odbiec od tematu postu, aby wyjasnic moje obawy….widzimy wyraznie, ze podzial Ukrainy juz sie dokonuje na naszych oczach. po ostatnich wypowiedziach niemieckiej minister obrony bodajze, o potrzebie zwiekszenia militarnej obecnosci Sojuszu na wschodnich rubiezach wobec zachowan Rosji, zaczalem sie realnie obawiac. czego?
   wejscia na teran Polski sojuszniczych oddzialow NATO w postaci niemieckich czarnych krzyzy. rozkazy Sojuszu mogha byc takie: przesunac polskie brygady na wschod, a luke na zachodzie kraju wypelni II rzut strategiczny w postaci Bundeswery. i…mamy pozamiatane.
   jak wejda juz nie wyjda. jedyna opcja to jankesi z baz w niemczech lub hiszpanie czy grecy.
   scenariusz realny ?

   0
   • Avatar WW

    Nierealny.
    Niemcy nadal nie uznają swojej przegranej w II WŚ. Oni nie dopuszczą, aby ktoś stanął im na przeszkodzie do zagarnięcia tych ziem.
    Zważ, że gdyby dziś odbył się plebiscyt, to Polska miała by bardzo zmieniony kształt.
    Należy zatem zadać sobie pytanie. Dlaczego Polacy nie są dumni z Polski.
    Gdyby byli, żadne referenda czy plebiscyty były by nam nie straszne.

    0
 3. to wszystko sa rozsadne propozycje majace za podstawe Nasza Racje Stanu … ale …
  przeciez wiesz Lazarzu, ze ten Uklad nie pozwoli sobie i innym na realizacje takich planow nawet w 1% . dlatego traktuje Twoj Tekst jako jeden z tych wartosciowszych, ale pozostajacy w sferze political fiction, niestety tak dlugo jak nie nadejdzie dziejowy moment, kedy bedziemy mogli sie oczyscic z agentury swojej jak i innych i rozpoczac budowe RzeczPospolitej.
  ….
  i dodam jeszcze, ze taki moment wlasnie nadszedl. najwyrazniej germanie juz sprzedali ukraine putinowi. wyraznym sygnalem jest ten podly list zerynowskiego czy jak sie tam nazywa.
  mozna by, bez zadreczania sie ‘neobanderowcami’, wystosowac propozycje do ukraincow o federacje z Polska. wprowadzenie 40-50mln ludzi do UE tylnymi drzwiami rozwaliloby cala polityke niemiecko-rosyjska dotyczaca naszego regionu. Kraj zyskalby potezny rynek zbytu dla naszej produkcji, potencjal militarny by sie podwoil, oczywiscie naplynelo by tsunami tzw. taniej sily roboczej i to moglby byc problem, ale nie tak wielki zeby nie mozna by bylo go rozwiazac. no ale nie ma kto tego uczynic, niestety :(. wiem, ze nie jest to Twoja wizja Lazarzu, jak tez i innych. jak dla mnie jednak piekna idea. klasyczny pat w szachach :).
  szkoda….

  0
  • Mam jedynie moc pisania, sprawczej nie mam. Jakbym miał nie byłoby o czym pisać 😉

   0
   • Avatar manekin

    Jest sprawcza! – L.J. w /Nowe Średniowiecze/ 2013r zwraca uwagę na prawdopodobne odciąganie uwagi w kierunku wschodu – gdy się przeczyta o Ukrainie (felieton sąsiadujący z tematem niemieckim, gdzieś ok. str 410 OIP), trudno to zignorować. Piszmy jak najwięcej, jest cisza!

    0
 4. aby powstrzymac Niemcow, powinnismy zaczac od rewolucji wewnetrznej. to politycy III RP odpowiadaja, za takie, a nie inne kierunki strategicznej polityki. jednak, aby dokonac fundamentalnej zmiany stosunkow wewnetrznych, potrzeba twardego miedzynarodowego wsparcia. o tego rodzaju wsparciu mozna zapomniec, ze strony USA i Izraela, gdyz maja wspolne interesy z Niemcami. natomiast Rosja jest nie akceptowalna opcja przez ogol spoleczenstwa. dlatego Niemcy beda wciaz utrzymywac swoj rosnacy wplyw na Polske. tendencje ta dodatkowo zwieksza, coraz lepsza sytuacja ekonomiczna Polakow i wzgledne przekonanie o wystarczajacej sile obronnej ze strony sojuszu Zachodnich panstw. brak alternatywy dla Polakow, zdaje sie najwieksza bolaczka. a moze raczej brak konsolidacji jakiejs realnej inicjatywy wewnetrznej. cisza i pustka, jak na pustyni. https://3obieg.pl/na-220-rocznice-insurekcji-kosciuszkowskiej-wolnosc-calosc-niepodleglosc

  0
 5. Avatar galkoman

  99/100
  Z Norwegami nie trzeba się dogadywać. Mamy wszystko co nam potrzeba u siebie ino niem woli politycznej Panie kochany. Patrz: http://www.youtube.com/watch?v=IbAPuukmZfc

  Ten brak woli politycznej to agentura właśnie i efekt regularnego odmóżdżania m.in. przez Axel Springera i takich tam innych ITN-ów.

  0
  • Widzę, że przypomniałeś mi mój własny materiał 🙂
   Oczywiście wiem o tym, nie sposób poruszyć wszystkie elementy układanki w jednym artykule. Ale technologia gazowa już jest, stosują ją wszyscy i nie trzeba do niej przekonywać innych. Niezależnie od tego powinniśmy rzecz jasna pracować nad własną energią.

   0
 6. Avatar AS

  Niemiecki terytorialny plan minimum to ujście Odry. W 81-szym Enerdowcy ostrzyli sobie na niego zęby. I gdyby była interwencja Ruskich, to by tam weszli i już nigdy z niego nie wyszli. Tak jak Czesi z Kotliny Kłodzkiej. Kotlina Kłodzka też byłaby czeska. Takie były wtedy przymiarki i to z tamtych lat pamiętam.

  0
 7. Avatar Marek1taki

  Nic dodać – nic ująć. Pytanie retoryczne: który rząd mieniący się polskim poruszył jakikolwiek z tych problemów i która partia umieści je w najbliższym czasie w swoim programie. Odpowiedź obnaża stan III RP.

  0
 8. Avatar Wielkopolanin

  DOMAGAM się NATYCHMIASTOWEGO rozliczenia z działalności z wyrachowaniem,
  i ZLIKWIDOWANIA działalności PROPAGANDOWO-OSZUKAŃCZEJ zwalczającej polski interes gospodarczy / FINASOWY w Polsce przez niemiecko-żydowski koncern OŚMIORNICY tzw. “Grupa Polskapresse” która jest częścią Verlagsgruppe Passau, niemieckiej grupy medialnej GRASUJACEJ w Polsce z pełnym CYNICZNYM wyrachowaniem SZKODZACYM polskim obywatelom !

  Ten koncern INDAGUJE oraz jest pośrednikiem w WYMUSZANIU na polskich urzędnikach państwowej administracji publicznej do budowania ZBĘDNYCH, kompletnie NIE potrzebnych obiektów w Polsce, kupywania w Niemczech sprzętu i wyposażenia do tych obiektów przez III RP na KREDYT w niemieckich bankach oraz “centralnych bankach” UE.

  Ponadto ten koncern prasowy CELOWO działa na SZKODĘ w następujący sposób:

  1. Wznieca bardzo poważne KONFLIKTY społeczne,
  2. Wznieca INTRYGI polityczne pomiędzy politykami publikując oszukańcze teksty
  4. Celowo SKŁUCA oraz ZABIJA klina pomiędzy Polakami zamieszkałymi w Kraju, a Polakami wygnanymi z Polski za granice na banicje zarobkową oraz Polonią światową w poczegulanych krajach.
  5. Sieje NIHILUIZM w polskim społeczeństwe INSYNUJAC, że Polacy jako ludzie są NIC NIE warci oraz pariaszami świata,
  6. ZAKŁAMUJE historie Polski orz ja celowo przeinacza,
  7. Szydzi z polskich Królów i Bohaterów Narodowych
  7. Wyśmiewa się z polskiej kultury
  8. Szydzi z polskości jako ciągłości Państwa Polskiego.
  9. Indaguje do rozbicia Państwa Polskiego w celu podporzadkowania tych rozbitych terytorów wobec sąsiadujących państw.
  10. Indaguje do separatyzmu regionalnego w Polsce
  11. Wznieca konflikty pomiędzy mniejszościami narodowymi zamieszkałymi na terytorium Polski.
  12. Indaguje do popełniana przestępstw kryminalnych opisując w szczegółach inne dając instrukcje jak te przestępstwa popełniać.
  13. Zachęca do wyrzekania się polskości
  14. Zachęca do deptania Polskiej Konstytucji oraz deptania Kodeksu Karnego.
  15. Wyśmiewa i szydzi z różnych religii oraz wyznań zarejestrowanych w Polsce.
  16. Zachęca do działania na szkodę polskiej gospodarki oraz polskich finansów
  17. Zachęca do korupcji polskich urzędników państwowych
  18. Zachęca do serwalizmu polskich urzędników wobec obcych państw po przez chwalenie takich sytuacji.
  19. Zachęca polskich obywateli i urzędy państwowe do życia na kredyt
  20. Inspiruje do sodomy igomory moralnej w III RP
  21. Seksualizuje dzieci w Polsce

  Ten ŻYDO-NIEMIECKI koncern kontroluje wielką część rynku codziennych dzienników POLSKO-JĘZYCZNYCH w naszym kraju.
  Wydaje 10 dzienników regionalnych, a w tym też w tym 8 połączonych wspólną marką: “Polska” a są to:

  1 – Dziennik Bałtycki
  2 – Dziennik Łódzki
  3 – Dziennik Zachodni
  4 – Gazeta Krakowska
  5 – Gazeta Wrocławska
  6 – Głos Wielkopolski
  7 – Kurier Lubelski
  8 – Express Ilustrowany

  Za każdym razem, gdy się umieszczam jakąś OBIEKTYWNĄ opinie na wydaniu internetowym obojętnie w którym z tych powyższych dzienników, nie zgadzając się za autorem tekstu, NATYCHMIAST moja opinia jest CENZUROWANA i oczywiście USUWANA !!!

  Wszystkie te powyższe POLSKO-JĘZYCZNE ANTY-polskie dzienniki zawsze przed wyborami do Sejmu lub Senatu indagują do głosowania na polskich obywateli, ale z mniejszości narodowych zamieszkałych w Polsce, którzy są NIECHETNI instytucji Państwa Polskiego oraz ZAJADLE zwalczają etnicznych Polaków !

  Ponadto ta NIE polska propagandowa OŚMORNICA wydają w Polsce jeszcze 90 tygodników lokalnych oraz bezpłatną gazetę miejską “Nasze Miasto”.
  Średnia dzienna sprzedaż wszystkich dzienników to prawie 320 tys. egzemplarzy !

  Ponadto okopali się Polsce ROZCZĄC sobie prawo na MONOPOL wydawania wydawnictw o programach telewizyjnych pod nazwami:

  1. Tele Magazyn
  2. Super Tele
  3. TV Pilot

  Zajmuje się również wydawaniem magazynów:

  1. Moto Express
  2. Autogiełda Wielkopolska
  4. Jarmark
  5. Motojarmark

  Ponadto OŚMIORNICA publikuje bezpłatny dziennik “Echo Miasta” ukazujący się dwa razy w tygodniu w SIEDMIU miastach Polski reklamując szczególnie wyroby NIEMIECKIE i nie produkowane w Polsce.

  Ta NIEMIECKA OŚMORNICA tzw. “Grupa Polskapresse” która jest częścią Verlagsgruppe Passau, niemieckiej grupy grasująca w Polsce ZAWŁASZCZYŁA sobie 100 proc. udziałów w spółce Polski Dom Medialny, wydawcy “Dziennika Polskiego”.

  Ta ANTY-polska OŚMIORNICA NIEMIECKA “Polskapresse” jest współwłaścicielem serwisu ogłoszeniowych:

  1. Gratka.pl
  2. Alegratka.pl,
  3. Motofakty.pl
  4. NaszeMiasto.pl. – miejskiego portalu informacyjnego w 8 miastach wojewódzkich w Polsce.

  Prezesem tej NIEMIECKIEJ OŚMORNICY “Polskapresse” jest Dorota Stanek, z wykształcenia ekonomistka i zawodowy sportowiec (była kapitanem pierwszoligowej drużyny w Niemczech). Pracowała w niemieckiej firmie motoryzacyjnej BMW. Obecnie dowodzi dużą częścią polskiej prasy. W 2013 r. znalazła się na liście “Home&Market” jako jedna z “50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce” która PARALIŻUJE Panstwo Polskie działając na SZKODE polskich obywateli.

  Środki masowego przekazu, zwane skrótowo mediami, stanowią dziś najważniejszy czynnik STEROWANIA społeczeństwem. Służąc przez te media WYBRANEJ władzy, wspomagają jej godne i niegodne działania oraz rozpowszechniają i utrwalają ŚWIATOPOGLAD uznany przez NICH za JEDYNIE słuszny, który działa w INTERESIE NIEMIEC ze strata dla polskich obywateli.

  Rynek prasowy w obecnej III RP jest identyczny jak kiedyś krajach skolonizowanych w Afryce, że wszystkie NAJWAZNIEJSZE tytuły prasowe są własnością państw kolonialnych, który też wychowuje “kolonialne elity” oraz kształtują umysły tubylców aby byli posłusznymi WASALAMI globalistów zagranicznych.

  Praktycznie teraz NIE MA w całej Wielkopolsce, na Śląsku i Pomorzu ANI jednego polskiego dziennika prasowego, działającego w interesie polskim, gdyż wszystkie tytuły są OPANOWANE przez ZAGRANICZNE koncerny, które MANIPULUJA politycznie jak tylko chcą polskim obywatelem, formują umysły etnicznych Polaków jak PLASTELINĘ !

  Inny sposób działania ZAGRANICZNYCH koncernów prasowych w Polsce i zdobywania przez nie nowych rynków jest prosty. Polega na tym, że tworzy się polskojęzyczną MUTACJĘ zachodniego tytułu, nowy tytuł lub KUPUJE STARY, by następnie poprzez olbrzymią kampanię reklamową i dumpingową cenę zdobywać czytelników, a gdy konkurencja, czyli pismo krajowe, padnie, podnosi się cenę i zostaje się MONOPOLISTĄ.

  Kiedy NACZELNY jakiegoś POLSKO-JĘZYCZNEGO dziennika wydawanego w III RP dostaje parę tysięcy Euro pensji od NIEMIECKEGO koncernu grasującego w Polsce, to taki “naczelny” przestaje zwracać uwagę, czy to, co proponuje jego gazeta, jest DOBRE dla kraju tubylców czyli polskich obywateli, zgodne z polską racją stanu.

  Będzie z całą mocą występował za całkowitą niczym nie skrępowaną “wolnością” dla ZAGRANICZNEGO obcego kapitału, wyprowadzania 100% zysków z Polski, NIE płacenia podatków w Polsce.
  Taki naczelny gazety POLSKOJĘZYCZNEJ w III RP zawsze występuje za najszerszym WYKOŻYSTANIEM polskiego zaplecza na rzecz NIEMCÓW i będzie OŚMIESZAŁ , NISZCZYŁ nurty niepodległościowe w gazetach znajdujących się jeszcze w rękach polskich, będzie zwalczał PRO-POLSKIE partie polityczne, będzie WALCZYŁ z tymi, którzy mówią o przerażającej korupcji w polskiej gospodarce lub SERWALIŹMIE elit politycznych w Polsce na rzecz interesów zagranicznych, będzie przeciw lustracji lub PRZECIW zwalczaniu ZŁODZEJSTWA oraz wspierał ZADŁUŻANIE Polski w niemieckich bankach lub UE lub z New Yorku …

  Albo, jak czynią gazety wychodzące na Śląsku lub Pomorzu należące do Passauer Neue Presse lub innych NIEMIECKICH będzie OŚMIESZAĆ prawa Polski do tych ziem wspierając ROZCZENIOWCÓW z Niemiec !!!.

  Polski system informacyjny i medialne ośrodki w obecnej III RP przestały panować nad sytuacją bo zostały ZAWŁASZCZONE przez OŚMORNICE kapitału ZAGRANICZNEGO, usiłującego zmusi aby Polacy PRACOWALI na OBCYCH jak w kraju KOLONIALNYM w XIX wieku w Afryce, a wiadomo, że dobrze skoordynowane działania informacyjne mogą obecnie służyć nowym formom uzależnienia, podboju Polski “bez dobywania miecza”.

  NIESTETY, ale “polska władza” przekupnych SERWALISTÓW w III RP “warszawki” jako POPYCHADŁA zagranicznego kapitału zwłaszcza ta w ostatniej dekadzie doprowadziła do tekiej sytuacji, że główne źródła przepływów informacyjnych w Polsce, które powinny być źródłami procesów wiążących nasz system społeczno-gospodarczy w jeden sprawny mechanizm pracujący na POMYLŚNOŚĆ polskich obywateli, znajdują się obecnie POZA granicami kraju.
  Oznacza to, że i źródła rzeczywistej władzy nad Polską też się TAM znajdują ZA GRANICĄ, co działa z oczywistą SZKODĄ dla polskich obywateli obojętnie gdzie oni mieszkają !!!

  0
 9. Avatar BHK

  Mycha (gość) (89.71.80.***) wczoraj, 23:17 Odpowiedz Zgłoś nadużycie
  Dopiero po sprawie Ukrainy niektórzy się ocknęli, z lekka oprzytomnieli i zamiary i plany oraz zagrożenia niemiecko-ruskie widzieć zaczęli? Powiem tak. Są ludzie, którzy już dawno to przewidzieli. Mało tego. O tym wiedzieli. Dziękuję, że moja ocena została potwierdzona. Od wielu, wielu lat byłam w tej opinii prawie osamotniona. Niech przedmiotowi kompleksiarze, euro-entuzjaści i insi bajarze taki stan rzeczy akceptują i ‘pod publikę’ mu zaprzeczają. Niech się z euro-sceptyków, tych ponoć straszydeł i czarnowidzów, dalej wyśmiewają. A tacy jak ja swoje wiedzą. I co z tego? Nic dobrego. Obserwacja postępującego rozwaliska Państwa z woli narodu przy współudziale wrogów wewnętrznych i zewnętrznych to nic przyjemnego. Poznanie pewnych prawd to coś szczególnie przykrego. Ponoć “niewiedza to błogosławieństwo”. Zwłaszcza dla tych, którzy dali na to wszystko pozwoleństwo.

  Ukryj odpowiedźBHKaczorowski (gość) (79.1.51.***) dzisiaj, 0:05 Zgłoś nadużycie
  Mycha !!! – tak mysli bardzo duzo ludzi . Tylko nie ma jak tego czy moze gdzie tego napisac. Przykładem niech beda NaszeBlogi i działalnosc tam Darskiego vel Targalskiego. Wielokrotnie probowałem przeanalizowac temat cichej wspolpracy pomiedzy Niemcami i Rosja … zawsze sie to konczyło banowaniem mojego konta przez Darskiego vel Targalskiego. Z prywatnej korespondencji od innych blogerow wiem iz Darski nawet poprzez poczte prywatna rozsyłał pogrozki ze zbanuje konto blogera jezeli bedzie pisał o tym tak jak ty widzisz te sprawy.Wszystkich co to dostrzegaja nazywa ruskimi agentami.Darski wiedzial wczesniej co sie wydarzy na Krymie . On sie przygotowywał do takich działan osłonowych by utrzymac oficjalna narracje co do tych wydarzen. To propaganda rozsiewana przez agenture wpływu.Prosze zauwazyc jak jednostronnie pogladowo zrobiły sie NB jezeli chodzi o wydarzenia na Ukrainie. Oni nawet Ks.Isakowiczowi-Zaleskiemu nie darowali jego pogladow tylko przepuscili niezwykle chamski atak na niego. Ksiadz odszedł – moze i dobrze bo to srodowisko G.P. coraz bardziej agentura ocieka.

  0
 10. Avatar Sceptissimus

  Jaka szkoda, że Polska nie ma interesów imperialnych…

  0
 11. M.K. M.K.

  Dla mnie zadziwiającą sprawą jest to, ze na listach wyborczych PiS i Palikota
  (tyle co na pewno wiem) pojawiają się etniczni Niemcy z polskimi paszportami, mieszkający w Niemczech, ktorzy zamiast startować w ich ojczyźnie do Bundestagu, ale maja wsparcie z ojczyzny,
  żeby w Polsce nie startować z listy Mniejszości Niemieckiej i doprowadzić do jak największej ilości
  Niemców do Sejmu. Niemal wszyscy to wiedza, szczególnie dobrze Kaczyński, ale jak się
  okazuje koszula bliższa ciału i etniczni Polacy nie są takim cennym materiałem jak na przykład
  pani Pokita i inni..

  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816