• Rządowe,
  • prawne i regulacyjne,
  • organizacyjne,
  • technologiczne,
  • kadrowe,
  • przemysłowe.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) sformułowała charakterystykę tej infrastruktury, zakładając trzy etapy jej tworzenia:,

Do kompetencji Ministra Gospodarki,  zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 4 września 1997 o działach administracji rządowej,  należą sprawy związane z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju.,

Co będzie korzystne dla Polski , o doświadczenia z EA Żarnowieć i zapleczu ZZUJ POLON jakie będa nowe.wyzwania technologiczne.

Kejow