Bez kategorii
1

III Świątynia Jerozolimska – tron antychrysta

19/02/2012
2471 Wyświetlenia
1 Komentarze
6 minut czytania
no-cover

Wszystkie wojny współczesnego świata skierowane przeciwko krajom arabskim nie mają racjonalnego celu. Jedyny sens tych ataków pojawi się gdy do oszustwa nazywanego demokracją dodamy element całkowicie nieobliczalny – mroczny kult.

0


 

Syjonizm to idea, która wykształciła się w ścisłym związku z koncepcją odtworzenia III Świątyni Jerozolimskiej. Pozornie należy ją utożsamiać z ruchami judaistycznymi , z budową państwa izraelskiego, z kultem Jedynego Boga.  

 

Masoni i Syjon

 

Syjonizm ma dzisiaj drugie mroczne dno  sięgające głębokiego okultyzmu,  który dzięki masonerii rozprzestrzenia się wśród wszystkiego co nazywamy elitą od polityki po menażerię okrzykniętą celebrytami.  

 

Syjon jest nieodłącznie związany z masonerią. Okultyzm masoński dąży do reaktywowania wielu pradawnych rytuałów, które początkowo odnosiły się do tzw. tajemnic staroegipskich, „wzbogaconych” przerobionymi tekstami biblijnymi ze Starego Testamentu. Wiara w zaklęcia oraz ich rzeczywiste wykorzystanie to przesłanki, które skłaniają masonerię do podjęcia próby przejęcia władzy absolutnej   nie tylko ziemskiej ale i duchowej.

Destabilizacja obecnych systemów religijnych , a szczególnie chrześcijaństwa ma doprowadzić do przejęcia kontroli nad światem. Do kształtowania poglądów wystarczają media i rozrywka /filmy, sztuka, literatura/ Kontrolę nad inteligencją i wiedzą narodów przejmują przez degradacje systemu edukacji. Destrukcję religijną prowadzą za pomocą zakładania nowych sekt np. ŚJ, infiltrowania kościołów chrześcijańskich, islamskich i dalekowschodnich. Dzisiejsi „guru” mistycyzmu dalekowschodniego wschodniego pochodzą z Europy i USA często są związani z rozmaitymi odłamami masonerii.

Symbolika odnosząca się do Świątyni Salomona jest kluczowym elementem masońskich rytuałów mistrzowskich i jest ściśle powiązana z legendą o mistrzu Hiramie.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiram_I

 

 Żydzi użyteczni wykonawcy  planów masonerii

 

Próba przejęcia mistycznej kontroli nad mechanizmami , nakazami i prawami biblijnymi wymaga  utworzenia odpowiednich warunków i artefaktów ściśle opisanych w Starym Testamencie. Aby tego dokonać należało stworzyć odpowiednie warunki dla powstania Izraela i kultu świątynnego. W realizację powstania państwa Izraelskiego zaangażowane były od początku główne rody masońskie. Gdy żydzi wykonają swoją robotę będą podlegali uciskowi – już dzisiaj są tylko „ortodoksami”

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7126108,Napiecie_w_Jerozolimie__Ortodoksi_buduja_kopie_Swiatyni.html

 

Syjon Tron antychrysta

  

III Świątynia Salomona ma być miejsce władcy któremu pokłonią się wszystkie, religie i wszystkie kościoły. Część  kościołów już podlega temu planowi, a wejście do rytuałów III świątyni jest w większości zaplanowane i usankcjonowane. Niewykluczone, że pewne elementy ofiarne ( szczególnie te krwawe)  judaizmu oraz islamu mogą znaleźć wspólny mianownik w rytuałach odprawianych w świątyni. Na takie wydarzenie są już przygotowani „cywilizowani” islamiści podlegli wpływowi masonerii. Mistycyzm bliskiego wschodu jest dobrą pożywką dla rozkwitu masonerii islamskiej. Równoległym działaniom podlegają kościoły chrześcijańskie  zwodzone pozorami haseł ekumenizmu.

  

Oddadzą pokłon bestii na Syjonie

Zrealizowane artefakty  III Świątyni Salomona

 

1/Ustanowienie Sanhedrynu

http://www.bartalmay.alleluja.pl/tekst.php?numer=17893

2/Czerwona jałówka ofiarna

http://palestyna.wordpress.com/2010/09/01/trzecia-swiatynia/

http://www.templeinstitute.org/red_heifer/red_heifer_contents.htm

3/ Dzieci przygotowane do roli kapłanów

 http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/576

 4/ Wyposażenie

http://www.templeinstitute.org/

 

W śmiertelnym ucisku tyrana.

 III świątynia jerozolimska to nie tylko wypełnienie proroctwa biblijnego , to odczytywana przez wielu  zapowiedź władzy antychrysta, to początek wydarzeń mających przynieść ucisk tak wielki, że przyćmi wszystko z czym świat do tej pory miał do czynienia, być może i masakry, która z woli Boga zostanie skrócona gdyż nie ocalałby ani jeden człowiek na ziemi.

Więcej na temat masonerii, syjonizmu i III świątyni.

„Projekt Daniel/ Proroctwo Daniela" – Analiza proroctw biblijnych

 

Masoni w cerkwi

http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=4878

http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=4869

 

Masoneria w Kościele Katolickim

http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=9665

 

III Świątynia Jerozolimska

http://prawica.net/video/20434

 

SYJON 2012 LONDYN  nowa jerozolima

http://maciwoda.nowyekran.pl/post/50457,io-w-londynie-czy-nowe-jeruzalem#comment_361429

 

Protokoły mędrców Syjonu w świecie Arabskim / ciekawostka

http://www.racjonalista.pl/pdf.php/s,1812

 

0

jax

Bóg , Honor, Ojczyzna to trzy równorzedne powinnosci kazdego czlowieka. Obowiazek wobec duszy, obowiazek wobec prawdy i obowiazek wobec ojczyzny, harmonijnie tworza fundament na którym powstaje bezpieczny lad spoleczny Polski

33 publikacje
1 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758