Bez kategorii
Like

Idea Polski w Myśli konserwatywnej

19/09/2012
296 Wyświetlenia
0 Komentarze
14 minut czytania
no-cover

Płacisz przymusowo podatki? Czy Kobieta w społeczeństwie to tylko obiekt pożądania oraz pół-darmowa siła robocza? Czy Twoje Dzieci muszą być Tobie odebrane? Czy masz szansę na Pracę? Czy musisz spłacać kredyt hipoteczny? Czy musisz się bać?

0


    Płacisz przymusowo podatki jawne i ukryte, składki ZUS, a może VAT i CIT? Czy Kobieta w społeczeństwie to tylko obiekt pożądania oraz pół-darmowa siła robocza? Czy Twoje Dzieci muszą być Tobie odebrane, gdyż objęte są przymusem szkolnym i indoktrynacją, a Ty nie masz prawa się temu przeciwstawić, ani wybrać miejsca i kierunku Ich kształcenia? Czy masz szansę na Pracę odpowiadającą Twojemu wykształceniu i ambicjom? Czy musisz spłacać kredyt hipoteczny? Czy musisz się bać wypuszczonego na wolność mordercy i gwałciciela Dzieci?: Traktat filozoficzno-polityczny „Idea Polski w Myśli konserwatywnej” przedstawia alternatywę dla dzisiejszej rzeczywistości i pomoże uwolnić się z okowów grabieżczego totalitaryzmu, maskowanego demokratycznym państwem prawa!

    Data 17. września posiada dla mnie – osobiście – podwójne znaczenie, ze względu na przypadające w tym dniu dwie rocznice: pierwszą tragiczną – 19 września 1939 roku Sowiety napadły na – będącą ofiarą agresji III Rzeszy – Rzeczpospolitą Polską; drugą: przynoszącą nadzieję – powstanie Konfederacji Spiskiej, zawiązanej celem powrotu do Normalności, czyli Rzeczypospolitej, jako państwa kierującego się etyką Cywilizacji Łacińskiej.

    Właśnie w tym dniu postanowiłem opublikować, napisany w pierwszych kwartałach tego roku, traktat filozoficzno-polityczny pt. "Idea Polski w Myśli konserwatywnej", który mój wieloletni Przyjaciel, Pan Profesor Romuald Szeremietiew, poproszony o ocenę, określił słowami:

"…opracowanie, które mogę zasadnie nazwać pierwszą, po „Myśli nowoczesnego Polaka” kompleksową analizą położenia Polski, dróg do Jej przemiany i wznowienia zaniechanej przez Polaków misji cywilizacyjnej…”.

    Traktat "Idea Polski w Myśli konserwatywnej" jest także – choć całkiem przypadkowo (?) – odpowiedzią na apel X. Arcybiskupa Józefa Michalika, wygłoszony dnia 3 maja br. na Jasnej Górze, o tworzenie programów ponadpartyjnych:

(kliknięcie na obrazek wyświetli PDF z fragmentem traktatu)

    Myśl konserwatywna, zdefiniowana w traktacie"Idea Polski w Myśli konserwatywnej", jako Konserwatyzm etyczny, uznaje obecny system polityczny za faktycznie istniejący, lecz nielegalny, gdyż utworzony przez Józefa Stalina prawem narzuconym oraz w istocie swej przejściowy; widząc w powrocie do wartości etycznych Cywilizacji Łacińskiej remedium na system przywiślański i jego państwo prawa.

(kliknięcie na obrazek wyświetli PDF z fragmentem traktatu)

Traktat "Idea Polski w Myśli konserwatywnej" obnaża nie tylko rodowód dzisiejszych elit władzy, ale rozwiewa wiele mitów, w tym ten o nowoczesności dzisiejszego państwa:

(kliknięcie na obrazek wyświetli PDF z fragmentem traktatu)

    Podobnie krytycznie Myśl konserwatywna definiuje zasadę demokratyczną, jaką kieruje się post-Stalinowski system przywiślański, używający parawanu państwa prawa do zniewalania zrzeszeń na wzór swoich – totalitarnych – poprzedników; bardziej jednak wyrafinowanymi sposobami:

(kliknięcie na obrazek wyświetli PDF z fragmentem traktatu)

    Konserwatyzm etyczny, jako nurt filozoficzno-polityczny, wywodzi się prosto z etyki Cywilizacji Łacińskiej, mającej swoje źródła w Myśli filozoficznej starożytnej Grecji, prawodawstwie Rzymu oraz Starym i Nowym Testamencie:

(kliknięcie na obrazek wyświetli PDF z fragmentem traktatu)

Za ostatni dokument zasadniczy mający charakter Prawa wyłonionego, a wiec Legalnego z punktu widzenia etyki Cywilizacji Łacińskiej, Konserwatyzm etyczny uznaje Konstytucję 3 Maja, do czasu wyłonienia Sejmu Konstytucyjnego, władnego zmienić Jej – nieco anachroniczne w wieku XXI – postanowienia:

(kliknięcie na obrazek wyświetli PDF z fragmentem traktatu)

    Definiując dalej pojęcie Konserwatyzmu etycznego, jako nurtu umiarkowanego Centrum politycznego, znoszącego obecne podziały polityczne i ideologiczne swary oraz przedstawiając cel odzyskania Rzeczypospolitej, jako państwa Cywilizacji Łacińskiej, rządzonego w interesie jego Obywateli, bez różnicowania Ich pod względem etnicznym, narodowościowym, religijnym, czy światopoglądowym – otwierając tym drogę do likwidacji podziałów narodowościowych, wyznaniowych, światopoglądowych, bądź etnicznych i językowych oraz administracyjnych, które pojałtański system przywiślański wykorzystuje, celem łatwiejszego zarządzania tak podzielonymi zrzeszeniami.

Konserwatyzm etyczny, wywodząc z Konstytucji 3 Maja podwaliny przyszłego ustroju Rzeczypospolitej, tak oto – dla przykładu – widzi organizację i kompetencje Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej:

(kliknięcie na obrazek wyświetli PDF z fragmentem traktatu)

    Ponadto, traktat "Idea Polski w Myśli konserwatywnej" rozpatruje szereg zagadnień organizacji państwa z perspektywy interesów Rodziny, jako podstawowej komórki zrzeszeń kierujących się etykąCywilizacji Łacińskiej:

(kliknięcie na obrazek wyświetli PDF z fragmentem traktatu)

    Konserwatyzm etyczny dąży do nowej organizacji wielu przejawów życia zrzeszeń, w tym struktury Służby Zdrowia: poprzez likwidację przymusu ubezpieczeń społecznych (NFZ i ZUS) oraz sugeruje całkowite odsunięcie państwa od wszelkich dziedzin życia zrzeszeń, w tym Edukacji: znosząc szkolnictwo państwowe i jego przymus szkolny, traktowany przez Myśl konserwatywną jako rabunek dzieci:

(kliknięcie na obrazek wyświetli PDF z fragmentem traktatu)

    Myśl konserwatywna dąży do restauracji Rzeczypospolitej, jako państwa Cywilizacji Łacińskiej, chroniącego Obywateli przed rabunkiem podatkami oraz lichwą, likwidując takie instytucje, jak budżet państwa (z jego stałym elementami, jakimi są: dług publiczny oraz dziura budżetowa), czy też Urzędy Skarbowe; uznając tylko zasadę dobrowolności w finansowaniu Samorządów Terytorialnych, powstałych drogą wyłonienia. Dodatkowo:

"Myśl konserwatywna sugerować będzie rozwiązania prawne, umożliwiające rewizję wszelkich, długoterminowych umów kredytowych, służących zakupom mieszkań dla Rodzin, a w pierwszej kolejności wielodzietnym, najbardziej obciążonym zależnościami finansowymi."

optując za umorzeniem kredytów hipotecznych do kwoty 10% ich wartości, jako zaciągniętych pieniądzem fiduracyjnym, czyli powstałym na podstawie apriorycznego prawa bankowego, pozwalającym na "cudowne", gdyż dziesięciokrotne, rozmnożenie depozytów:

(kliknięcie na obrazek wyświetli PDF z fragmentem traktatu)

    W rozdziałach następnych traktat omawia następujące kwestie, ważne z punktu widzenia państwa kierującego się etyką Cywilizacji Łacińskiej: 1. Organizacje sił porządku 2. Bezpieczeństwo od deprawacji i znieważania 3. Bezpieczeństwo poprzez Karę śmierci 4. Bezpieczeństwo poprzez dostęp do broni 5. Bezpieczeństwo poprzez dostęp do Używek 6. Bezpieczeństwo Zdrowia (poprzez likwidację przymusu ubezpieczeniowego, etc.) 7. Bezpieczeństwo energetyczne 8. Bezpieczeństwo i trwałość granic oraz traktaty międzynarodowe (wystąpienie z NATO i ogłoszenie neutralności) 9. Stosunek do innych nurtów filozoficzno -politycznych, w tym do Narodowej Demokracji, uznającej tę samą podstawę prawną:

„Konstytucja Trzeciego Maja jest wyrazem dwóch zasadniczych dążeń prawdziwie polskiego stronnictwa reformy, które nie z miana tylko było patriotycznym"Roman Dmowski „Podstawy polityki polskiej”

oraz:

"…stronnictwo demokratyczno-narodowe… stojące silnie na gruncie interesu narodowego i starające się wytworzyć w duszy narodu pierwiastki niezbędne do polskiego życia państwowego, uważać należy jako zjawisko nadzwyczaj doniosłe, jako nawrócenie do przerwanej tradycji Trzeciego Maja i samorzutne wejście na właściwą drogę rozwoju myśli politycznej.”Roman Dmowski „Myśli nowoczesnego Polaka”.

"Trudno jest być lekarzem we własnej sprawie" (przysłowie rzymskie), więc zakończę omawianie treści traktatu "Idea Polski w Myśli konserwatywnej" pozostawiając je Osobom bezstronnym i osobiście niezaangażowanym autorsko, przedstawiając – na koniec – jej właściwości fizyczne. Traktat posiada formę plików PDF o dwóch rozmiarach: plik Desktop, do odczytu na ekranach komputerów stacjonarnych i Laptopach, 293 strony w kolorze sRGB

(strona formatu Desktop – kliknięcie na obrazek wyświetli PDF)
oraz plik Mobile, do odczytu na urządzeniach mobilnych, typu Tablet, Smartfon, lub do odczytu na ekranach urządzeń stacjonarnych dla Osób o osłabionej sile wzroku; plik Mobile jest skalowalny aż do formatu A9 (37 na 52 milimetry!), 480 stron w kolorze sRGB.
(strona formatu Mobile – kliknięcie na obrazek wyświetli PDF)

    Obydwa pliki są bogato ilustrowane, także muzycznie oraz skrupulatnie opisane odnośnikami internetowymi, do poważnych źródeł, wyjaśniając opisywane nazwy; przybliżając omawiane Osoby i zachodzące zjawiska: umożliwiając przez to Czytelnikowi uniezależnienie się od stanowiska Autora i wyrobienie własnego zdania.

    Traktat "Idea Polski w Myśli konserwatywnej" nie zamierza indoktrynować, ani narzucać koncepcji ustrojowych, a jedynie przedstawić alternatywę, do rzeczywistości politycznej, którą Czytelnik powinien sam wartościować.

    E-BOOK „Idea Polski w Myśli konserwatywnej” jest dostępny na:

Pliki formatu Desktop na Komputer, lubTablet:  http://www.sklep.nowyekran.pl/product.php?id_product=56

Pliki formatu Mobile na Smartfony:  http://www.sklep.nowyekran.pl/product.php?id_product=59

a Osoby, które dokonały zakupu poprzez Sklep Nowego Ekranu, są uprawnione do otrzymania plików nie podzielonych  i w wyższej rozdzielczości – wystarczy wysłać informację o nazwie pliku (Desktop, lub Mobile) oraz podać kod dostępu na:

Pliki zostaną wysłane eMailem zwrotnym w dni powszednie

Uwaga: z powyższego adresu traktat otrzymają Osoby, które nie są w stanie uiścić kwoty zakupu,

bez konieczności podawania przyczyn.

    Książka drukowana w edycji luksusowej, zawierająca traktat "Idea Polski w Myśli konserwatywnej" wraz z CD-ROM zawierającym wersje elektroniczne o wysokiej rozdzielczości, ukaże się na subskrypcję, w terminie późniejszym.

    Zapraszam do lektury i chętnie odpowiem na uwagi dotyczące treści traktatu.

    UWAGA: Nie dawać do rąk dzieciom, gdyż podpalą system 🙂

    Ceterum censeo Conventum esse delendum.

 

0

Marek Stefan Szmidt https://www.facebook.com/pages/Katedra-Etyki-Cywilizacji-%C5%81aci%C5%84skiej/340363222658099

Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista, dążący do odzyskania Rzeczypospolitej, jako państwa etyki Cywilizacji Łacińskiej, będącego zaprzeczeniem "państwa prawa". Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://darpoint.pl/pages/PPN/PPN.htm http://zbzukowski.bloog.pl/foto,8470979,gal,559028,index.html?ticaid=6f762#next http://ekotrendy.com/nowaonline/Marek_Szmidt.htm http://ekotrendy.com/SW_13.gif

82 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758