KULTURA
15

Walka Lechii z Szatanem Huna w Starym Testamencie 11a

20/05/2018
1926 Wyświetlenia
0 Komentarze
48 minut czytania
Walka Lechii z Szatanem Huna w Starym Testamencie 11a

Walka Ariów-Słowian z Szatanem koordynowana była najpierw z Centrum Ariów zlokalizowanego w Elamie ze stolicą w Suzie na południu Iranu, a następnie z Centrum słowiańskiej Lechii zlokalizowanego nad Wisłą na terenie obecnej Polski.

0


Walka Lechii z Szatanem Huna w Starym Testamencie 11a

Walka Lechii z Szatanem

Walka Ariów-Słowian z Szatanem koordynowana była najpierw z Centrum Ariów zlokalizowanego w Elamie ze stolicą w Suzie na południu Iranu, a następnie z Centrum słowiańskiej Lechii zlokalizowanego nad Wisłą na terenie obecnej Polski. Walka słowiańskich Elamitów, Hetytów, Asyryjczyków oraz koalicji ludów Słowiańskich określanych jako Ludy Morza a następnie słowiańskich Scytów, była to wojna Słowian z satanistycznym Południem. Ludy semickie i żydowskie były pod wpływem Szatana Marduka-Lucyfera i realizowały jego plan podboju świata. Sukcesem walki Słowian z satanistycznym Południem było utrzymanie powstających mocarstw Szatana na Bliskim Wschodzie. Dopiero począwszy od Imperium Perskiego, czwartego mocarstwa Szatana, nastąpiły próby podbicia dalszej części świata. Ale próby szatańskiej ekspansji zostały skutecznie powstrzymane przez słowiańską Lechię i Szatan został na kolejne stulecia zatrzymany na Bliskim Wschodzie.

Marduk realizując w starożytności swój plan tworzył kolejne imperia w Azji i Europie. Na drodze stanęła mu słowiańsko-aryjska Lechia, która niweczyła jego plany.  Najpierw na Bliskim Wschodzie Ariowie-Słowianie przeciwstawiali się imperiom Marduka-Lucyfera a później w Europie.

Po powstaniu Imperium Perskiego, Lechia nie dopuściła Persów do wejścia do Europy.  Cyrus II Wielki (559–529) pne, uderzył na słowiańskich Masagetów od strony Jeziora Aralskiego. Lechia ruszyła na niego z całą potęgą. W 529 r. pne połączone siły Lechii (Scytii Europejskiej), dowodzonej przez Lechów i Scytii Azjatyckiej, dowodzonej przez królową Masagetów Tomyris stoczyły bitwę z ponad 200-tysięczną armią perską Cyrusa II Wielkiego.  W wyniku bitwy armia perska została wybita do nogi, włącznie z królem. Głowa Cyrusa znalazła się w bukłaku gdzie piła perską krew, ponieważ była spragniona słowiańskiej.  Następną wyprawę przeciwko Lechii podjął w 513 r. pne Dariusz I Wielki (521–485) pne na czele ogromnej ponad 300-tysięcznej armii perskiej, przeprawiając się przez cieśninę Bosfor. Dariusz ze swoją armią wkroczył na teren Lechii, ale wnet musiał uchodzić z niedobitkami swojej armii do Persji.

Aleksander Macedoński (336323) pne, na początku swoich podbojów i tworzenia Imperium Greckiego wyruszył na Lechię chcąc ją opanować. Udało mu się przez zaskoczenie podejść około 340 r. pne pod stary Kraków, leżący na prawym brzegu ówczesnego biegu Wisły i spalić prawobrzeżną część miasta. Ale dalej już nie ruszył w wyniku zorganizowanego oporu i kontrataków Lechitów pod wodzą króla Lecha II Chytrego (336323) pne. Macedończyk czym prędzej uchodził do Macedonii jak wcześniej Dariusz perski do Persji.

Trzy wieki później król Lechii, Lech III Ariowit (74–25) pne, w 72 r. pne wkroczył do Galii. Bronił Galii przed najazdem rzymskim pod wodzą Juliusza Cezara (59–44) pne. Po przegranej z nim w 58 r. pne bitwie nad Renem, granica pomiędzy Lechią a Cesarstwem Rzymskim została ustanowiona na Renie. W następnych latach walczył z Juliuszem Cezarem w Ilirii i Panonii i wygrał z nim trzy bitwy. W końcu Lech III Ariowit, zwany przez Rzymian Ariowistus, zawarł umowę z Cezarem w 56 r. pne. Pojął za żonę jego siostrę Julię Cesarius Major, otrzymując także odstąpienie Rzymu od roszczeń do lechickiej ziemi bawarskiej wraz z miastem Lecha, Vindelicum (Augsburgiem), nad rzeką Lech.

Z Imperium Rzymskim Lechia walczyła na Zachodzie Europy i razem z aryjsko-słowiańskimi Partami na Bliskim Wschodzie. Rzymianie zdołali jedynie zająć zachodnie i południowe obrzeża Lechii. Na zachodzie Europy walczyła z Rzymem najpierw w Galii.  Następnie w latach  9 i 12 ne w słowiańskiej Bawarii na Lechowym Polu pod miastem Lecha dzisiejszym Augsburgiem, gdzie cały legion rzymski przestał istnieć. Na północy w 9 r. ne w słowiańskiej Germanii w Lesie Teutoburskim, gdzie trzy legiony rzymskie przestały istnieć. Kampanią dowodził król Awiłło Leszek IV syn Lecha III Ariowita i królowej Julii siostry Juliusza Cezara, jednym z dowódców słowiańskich był książę Arminiusz.

Król Lechii Awiłło Leszek IV (25–34) pne/ne został specjalnie uhonorowany przez cesarza rzymskiego Tyberiusza Klaudiusza, który panował w latach (14 –37) ne, ufundowanym jeszcze za życia grobowcem z płytą nagrobną z osobistą dedykacją cesarską. Powyższa nagrobna płyta marmurowa znajduje się obecnie w ekspozycji włoskiego muzeum.

Lechia wspomagała Partów w walkach z Rzymianami, między innymi w 53 r. pne w Syrii pod Carrhae, gdzie potężna armia rzymska pod wodzą Krassusa została wybita a niedobitki wzięte do niewoli. Ze strony aryjskiej kampania była dowodzona przez króla Lecha III Ariowita oraz wodza partyjskiego Surenasa. Krassus był to największy bogacz i lichwiarz tamtych czasów, był chciwy złota, wcześniej obrabował świątynię w Jerozolimie ze złota, dlatego przed ścięciem głowy musiał wypić roztopione gorące złoto, ponieważ był spragniony złota. Partowie później wspomagali Lechię w walce z Niemcami, między innymi w bitwie na Psim Polu w 1109 r, która była większą bitwą i nie mniejszym zwycięstwem jak bitwa pod Grunwaldem w 1410 r.

Na przełomie starej i nowej ery Iluminaci ściągnęli na Słowian w Europie germańskich Gotów spod Samarkandy, którzy opanowali Lechię od południowego wschodu i północy. Lechia sięgnęła po rezerwy słowiańskie w Azji Środkowej i ściągnęła na pomoc aryjsko-słowiańskich Hunów. Wśród Hunów jedną trzecią stanowili ludy aryjsko-słowiańskie a pozostała część była to ludność aryjska wymieszana z azjatycką. Goci zostali wymiecieni z całej Europy środków-południowo-wschodniej i pogonieni na Rzym, odwiecznego wroga Słowian.  W latach 405-406 została zorganizowana wielka wojenna wyprawa, ponad 200-tysięczna armia słowiańska wyruszyła do Italii w celu ostatecznego obalenia zachodniego Cesarstwa Rzymskiego.  Dowodził nią były król Lechii Radgoszcz, który panował w latach (388 –394). Po kilumiesięcznej wojnie w Italii oraz oblężeniu Florencji finalnie wojska słowiańskie nie odniosły zwycięstwa z armią rzymską i jej sojusznikami.

Słowiańscy Wandalowie i Alanowie zostali wysłani do zajęcia Kartaginy w północnej Afryce, aby kontrolować szatańskie Imperium Rzymskie od strony Morza Śródziemnego na południu. Natomiast główne siły miały atakować od strony lądu na północy. Ostatecznie cała batalia rozciągnięta w czasie na wiele lat nie odniosła całkowitego zwycięstwa, wprawdzie Rzym okresowo upadł, ale szatańskie Imperium Rzymskie przetrwało.

Cesarstwo Rzymskie – obejmowało obszary basenu Morza Śródziemnego, powstało z przekształcenia republiki rzymskiej w system monarchiczny. W 395 roku cesarstwo rozpadło się na część zachodnią i wschodniąCesarstwo zachodnie oficjalnie upadło w 476 roku. Bogatsze i bardziej zurbanizowane Cesarstwo wschodnie, jako Bizancjum ze stolicą w Konstantynopolu przetrwało do 1453 roku.

Cesarstwo Rzymskie zachodnie po okresie upadku odbudowało się, przeobraziło się w tak zwane „Święte” Cesarstwo Rzymsko-Germańskie, najpierw Frankońskie a później Niemieckie.   Cesarstwo Rzymskie opierając się na Niemcach, Austrii i Francji, jako szóste mocarstwo Szatana trwa do tej pory, jego ostatnim przeobrażeniem jest Unia Europejska.

Jedynie Szatan swoją nową główną siedzibę przeniósł do Wielkiej Brytanii, gdy ta stała się mocarstwem, a następnie do USA, nie rezygnując jednocześnie ze swojego udziału i ingerencji w ciągle istniejącym Cesarstwie Rzymskim. Przemieszczenie się Szatana widzimy po tym, jak przemieszczają swoją główną siedzibę wykonawcy planu i słudzy Szatana na ziemi, czyli Iluminaci i Masoneria.

Szatan w okresie upadku Cesarstwa Rzymskiego zachodniego i Rzymu przeniósł się do Cesarstwa Rzymskiego wschodniego i Konstantynopola, w którym i wcześniej jego agendy też istniały. Po odbudowaniu się na nowo tzw. „Świętego” Cesarstwa Rzymskiego, Szatan na nowo wrócił do Rzymu gdzie i tak cały czas jego agendy czuwały, zwłaszcza przy Watykanie i Kościele chrześcijańskim. Natomiast Cesarstwo wschodnie, Szatan skazał na zagładę nasyłając na nie Turków, którzy przywołani przez niego już od połowy nowej ery stali się faktycznymi władcami muzułmańskiego Bliskiego Wschodu.

Cesarstwo Rzymskie na początku IV w. ne przyjęło Chrześcijaństwo jako nową religię państwową, mającą korzenie w Starym Testamencie i stanowiącą jego kontynuację. Chrześcijaństwo, gdy stało się rzymską religią państwową, przestało być religią Jezusa, a stało się religią okupanta i najeźdźcy oraz jego ideologii politycznej, która z naukami Jezusa nie miała wiele wspólnego.

Cesarstwo Rzymskie i rzymskie chrześcijaństwo, zdominowane przez Marduka-lucyfera, pod płaszczem chrystianizacji rozpoczęło ekspansję na Lechię. Lechia walczyła z Frankami, byli to Celo-Goci zromanizowani, oraz Alemanami, byli to i są nadal Celto-Goci niemieccy i austriaccy. Ze wschodu Lechia walczyła z nasłanymi przez Tajne Stowarzyszenia Iluminatów Mongołami-Chazarami-Tatarami. Z Zachodu i Północy Lechia-Polonia broniła swych ziem przed Niemcami i Niemieckimi Krzyżakami. Następnie przed nasłanymi przez Niemców i Masonów Szwedami. Lechia-Polonia długie lata zmagała się z Tureckim Imperium Osmańskim. Broniła Europę pod Wiedniem przed Tureckim Imperium, które zmierzało do zdobycia Watykanu i islamizacji Europy. W podzięce za to Niemieckie Prusy, Niemiecka Austria i zdominowana przez Niemców i Masonów Rosja dokonały rozbiorów i okupacji Lechii-Polonii na ponad 120 lat. W okresie międzywojennym po odzyskaniu niepodległości Lechia-Polonia znowu broniła Europę przed nawałą bolszewickiej komunistycznej Rosji ze Wschodu.

W okresie II Wojny Światowej w której Polska została zdradzona, osamotniona i oddana na zagładę przez dwa totalitarne szatańskie systemy; niemiecki i sowiecki, dowodzone przez dwa wcielenia Lucyfera, przez dwóch opętanych przez szatana despotów, Hitlera i Stalina. To, że było ich dwóch, dlatego zaczęli walczyć między sobą. Polska jak przystało na Naród Wybrany walczyła na obydwu frontach i na słowiańskim i na celtyckim. To Polska flaga pierwsza zawisła na gruzach odradzającego się nowego, tym razem Niemiecko-Rzymskiego Imperium Szatana. A stolica Niemiec Berlin jak i całe wschodnie Niemcy i Austria leżą na rdzennych słowiańskich lechickich ziemiach znacznie później zagrabionych przez Alemanów niż słowiańska zachodnia Germania.

Dzięki polskim kryptologom, niemiecka maszyna szyfrująca Enigma została rozszyfrowana. To skróciło znacznie wojnę, a być może uratowało świat, bo Niemcy nie zdążyli z produkcją swojej tajnej broni opartej na zaawansowanej kosmicznej technologii. Po części takiej jak być może została wykorzystana w Mojżeszowej arce wojny, a przymierza z Szatanem. Po wojnie Polska, jaki i inne kraje Lechii zostały oddane przez „sojuszników” na pół wieku w okowy sowieckiego komunistycznego imperium.

W ostatnim okresie Lechia walczy politycznie i ekonomicznie na dwa fronty ze zdominowanym przez Iluminatów i Msonerię zachodem i wschodem Europy oraz nasłanymi przez nich na Europę islamistami. Europa jak i cały świat toczony jest i rozkładany wewnętrznie przez korupcję i lichwę. Wywoływane są sztucznie konflikty zbrojne na całym świecie i migracje ludów. Wywołany jest sztucznie i utrzymywany terroryzm, aby zastraszyć i kontrolować ludzkość.

Wykonawcą tych planów Szatana od czasów Atlantydy byli i są nadal „czarni” kapłani, a obecnie Iluminaci i Masoneria. To oni są przejawem Bestii na różnych polach oraz stanowią Wielką Nierządnicę, wykonują chętnie i z własną korzyścią wolę i polecenia swojego boga Marduka-Lucyfera. Iluminaci i cała światowa Masoneria, są zdominowane i sterowane przez Żydów.

W Księdze Estery opisane jest jak to w Suzie w historycznej stolicy Ariów-Słowian zapanowali Żydzi i jak Imperium Perskie znalazło się pod żydowską dominacją. Po 2,5 tysiącach lat mamy podobną sytuację w Polsce w nowym Słowiańsko-Aryjskim Centrum. W Polsce dominację objęli Żydzi, to oni w większości dominują w administracji rządowo-państwowej.

Żydzi okupują Słowian już od prawie dwóch tysięcy lat. Najpierw jako żydo-chazarowie zagrabili i okupowali tereny słowiańskie, prowadząc handel niewolnikami słowiańskimi. Później poprzez handel i lichwę wyzyskiwali Słowian. Kolaborowali z zaborcami i okupantami ziem słowiańskich.  Na koniec wprowadzali komunizm w Rosji a następnie w krajach trójmorza, dawnej Lechii. Wprowadzając komunizm na ziemiach słowiańskich od Łaby po Pacyfik wymordowali i zakatowali wiele milionów ludności słowiańskiej i innej.  W tle za wprowadzenie komunizm w Rosji odpowiedzialni są Iluminaci i Masoneria zdominowane przez Żydów i zachodnią żydowską finansjerę. To Żydzi na Zachodzie wymyślili komunizm a nie Rosjanie. To finansjera żydowska wspierała i finansowała na równi totalitarne systemy faszyzmu w Niemczech i komunizmu w Rosji, to finansjera żydowska na równi finansowała machinę wojenną Hitlera i Stalina.

Żydzi i Izrael obecnie atakują Polskę i Naród Polski fałszywymi oskarżeniami, roszczeniami i żądaniami. Żydzi od wieków osiedlają się w Polsce i wtapiają się w naród Polski. A w ostatnich dziesięcioleciach to jest wręcz masowe. Szczególnie za czasów komunistycznych, bo komunizm w Polsce wprowadzali Żydzi, ukryci pod polskimi mundurami i pod polskimi nazwiskami. To Żydzi wywodzący się w z sowieckiego NKWD lub przez nich wyszkoleni,  tworzyli represyjny komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa w Polsce. To Żydzi za czasów komunistycznych katowali i mordowali Polaków.

Żydzi przyjęli polskie nazwiska, polski język, przejmują polską kulturę, wtapiają się w Polaków.  Obsadzają najważniejsze stanowiska na różnych szczeblach hierarchii państwowej i lokalnej, a Polacy spychani są na margines. Żydzi przejmują tożsamość Polaków.

Żydzi czynią to samo w Polsce, co zrobili za czasów Jezusa w Palestynie, przejęli tożsamość Hebrajczyków i Izraela, udawali i udają do tej pory pochodzenie z rodu Jakuba oraz fałszywy naród wybrany. Żydzi dążą do tego, aby Polska przestała być słowiańska, lechicka, polska, a stała się żydowska.

Istnieje przekonanie, że obecne żydowskie państwo Izrael jest przejawem Bestii opisanej w Księdze Objawienia (Ap.17:10-13).  Izrael postrzegany jest, jako ósme mocarstwo Szatana, będące jednocześnie Bestią, czyli przejawem Szatana na ziemi. Takie wnioski można wysnuć, biorąc między innymi pod uwagę zamieszanie i zawieruchę wojenną, jaką czyni Izrael przez ostatnie dziesięciolecia na Bliskim Wschodzie, a obecnie jest tego apogeum. Bestią która była, było to państwo Izrael-Jehud utworzone przez Persów. W czasach rzymskich państwo Izrael przestało istnieć, wtedy go nie było, a od drugiej połowy XX w. powstało na nowo. Dziesięć rogów jest to dziesięć państw, które sprzymierzą się z Izraelem przeciwko pozytywnemu świtu.

Rzymianie, Niemcy, Austriacy, Francuzi, Anglicy, Turcy, Żydo-Chazarzy pochodzący od kainowych plemion Celto-Turko-Gotów i Edomitów przypominają Celtów Hyksosów Izraelitów z Biblii.  Kontynuowali ich podboje, okupację i grabież  innych krajów, począwszy od okupacji i grabieży Egiptu przez Hyksosów Izraelitów. Kolejne Imperia Szatana były tworzone na bazie Celtów Hyksosów Izraelitów, a ich ukoronowaniem była Niemiecko-Austriacka III Rzesza. Jedną z wielu cech wspólnych tych imperiów było dążenie do podboju i eksterminacji Ariów-Słowian, było to prawdopodobnie pierwsze przykazanie ich boga Marduka-Lucyfera i jego „czarnych” kapłanów, a obecnie Iluminatów i Masonerii.

Słowianie wyznawali religię zwaną Wedyjski Arianizm lub Wedyjskie Chrześcijaństwo, a Księgami Świętymi były słowiańsko-aryjskie Wedy spisane alfabetycznym pismem słowiańskim. Religia słowiańska była w harmonii z przyrodą, naturą i kosmosem, dlatego religię tą nazywa się Wiarą Przyrodzoną. Religia słowiańska należy do religii starodawnych, tak jak Wedyzm i Hinduizm, oparta była na Dekalogu i wartościach, które później głosił Jezus. Słowianie mieli swoją religię, swoich Bogów i swoje Święte Księgi i nie potrzebowali żadnych obcych. Słowianom narzucono religię chrześcijańską głoszoną przez kapłanów obcego kultu. Popalono im Święte Księgi, spalono świątynie, eksterminowano kapłanów i kapłanki rodzimej religii słowiańskiej. Następnie podzielono Słowian według religii katolickiej na wschodnich i zachodnich. Słowianom wschodnim odebrano im własne pismo i wprowadzono pismo oparte na grece, ale zachowano im rodzimy język religijny i urzędowy. Słowianom zachodnim odebrano im własne pismo i wprowadzono rzymską łacinę, ale także łaciński język religijny i urzędowy. Pismo i mowa najeźdźcy i okupanta rzymskiego, całej Europy Zachodniej oraz Basenu Morza Śródziemnego, odwiecznego wroga Słowian, poprzez religię chrześcijańską zostały narzucone Słowianom zachodnim na wiele wieków.  Język okupanta rzymskiego wpłynął także na historyczne języki wielu ludów. Jedynie co można stwierdzić to to, że alfabetyczne runiczne pismo słowiańskie dało początek pismu fenickiemu, greckiemu, etruskiemu, łacinie, cyrylicy, oraz aramejskiemu i arabskiemu. Wszystkie te alfabety są to przerobione runy słowiańskie.

Chrześcijaństwo było dla Słowian, tak jak i dla wielu ludów świata, religią najeźdźcy i okupanta, czy to rzymskiego czy germańsko-niemieckiego. Istotne zmiany w Kościele rozpoczęły się dopiero od połowy dwudziestego wieku. Zmiany te zaczęły następować, kiedy w Watykanie pojawił się przyszły słowiański Polski Papież Karol Wojtyła.

Papieże oraz hierarchowie Kościoła rzymskiego, za którymi stało Cesarstwo Rzymskie germańsko-niemieckie, rzucili wiele klątw i interdyktów na władców i naród Lechii-Polonii.  Na władców całej Polonii lub dzielnicy zwierzchniej inaczej senioralnej rzucono 22 klątwy. Ponadto wieloma klątwami obłożono pomniejszych książąt. Klątwy te wywoływały destrukcie dla całego kraju oraz ludu słowiańskiego, a to z kolei pozwalało Niemcom na ingerencję i najazdy na Lechię.  Papiestwo razem z Cesarstwem Rzymskim germańsko-niemieckim zorganizowało wiele zbrodniczych najazdów, wypraw i krucjat krzyżowych na Lechię-Polonię. Ostatnią krucjatą krzyżową na Polskę była Bitwa pod Grunwaldem. Granica Limes Sorabicus wyznaczona przez Karola Wielkiego w roku 805 pomiędzy Rzymo-Germańskim Państwem Frankońskim a słowiańską krainą Lechii, przebiegała od Adriatyku po Lubekę nad Bałtykiem. Po okresie 1000 lat rzymsko-niemieckiej chrystianizacji skończyło się upadkiem i rozbiorami całej Lechii, czyli Polski oraz wszystkich krajów środkowo-południowo-wschodniej Europy i wymazaniem ich z mapy świata. Kościół występował w tym okresie jako piąta kolumna niemiecka w Europie. Można przypuszczać, że w późniejszym okresie także. W 1941 roku ówczesny papież błogosławił niemieckie czołgi ruszające na Rosję sowiecką, nazywając operację Blitzkrieg „nową wyprawą krzyżową”.

Zachodnie tereny Lechii wraz z całą infrastrukturą od Renu po Wisłę zostały zagrabione przez chrześcijańską katolicką i protestancką Rzeszę Niemiecko-Austriacką, a ludność sukcesywnie była niemczona. Wschodnie tereny Lechii wraz z infrastrukturą po Wisłę zostały wcielone do chrześcijańskiego wschodnio-katolickiego Imperium Rosyjskiego, w którym wpływy mieli Niemcy oraz Iluminaci i Masoneria, a ludność sukcesywnie była rusyfikowana. Poróżnienie Polaków i Rosjan wprowadził Kościół katolicki, a szczególnie ekspansja Kościoła rzymsko-katolickiego na Kościół prawosławny. Tereny Azji Mniejszej zamieszkałe przez ludność indoeuropejską w większości chrześcijańską, zostały zagrabione wraz z całą infrastrukturą przez Islamskie Imperium Tureckie, a ludność była sukcesywnie turczona i islamizowana.  Południowo-wschodnią Europę przez wiele wieków okupowało Islamskie Imperium Tureckie, a ludność sukcesywni była turczona i islamizowana. Należy nadmienić, że Niemcy i Niemiecka Austria zawsze sympatyzowały z Turcją.

Aryjsko-Słowiańskiego Imperium Lechii nie zdołali pokonać Persowie, Grecy i Rzymianie, dopiero wpuszczenie obcej religii i ideologii, jako wirusa niesionego przez barbarzyńskie ludy doprowadziło do destabilizacji słowiańszczyzny, a za tym całej Europy. Później na początku XX w. Iluminaci i Masoneria razem z Niemcami, finansowani przez zachodnią żydowską finansjerę, wpuścili Słowianom wschodnim ponownie wirusa, tym razem religii ateizmu i ideologii komunizmu, co doprowadziło do dziesiątków lat terroru i prześladowań. Rzymskie chrześcijaństwo oparte na Biblii było wmuszane Słowianom siłą i prześladowaniem przez kilka set lat. Niemcy i Austria także Turcja oraz Izrael postrzegane są jako kraje Szatana i Antychrysta.

Najpierw Watykan wspólnie z chrześcijańskimi krajami zachodniej Europy pod przywództwem Germanów Franków i Niemców, organizowali krucjaty krzyżowe do Ziemi Świętej oraz na Konstantynopol, stolicę Kościoła Wschodniego. Natomiast Watykan wspólnie z krajami zachodniej Europy nigdy nie zorganizował krucjaty przeciwko Imperium Tureckiemu w celu ratowania Kościoła Wschodniego oraz południowo-wschodniej Europy przed zalewem Islamu. Podobnie chrześcijańska Hiszpania była przez wiele wieków pod okupacją Islamu i Zachód przez tak długi okres nie przyszedł jej z pomocą. Później te same Zachodnie narody za wiedzą i cichą zgodą Watykanu kolonizowały kontynenty świata prowadząc eksterminację podbitych ludów, niszcząc ich historię i ich Święte Pisma a narzucając im Biblię.

Chrześcijaństwo w większości było wprowadzane oraz utrzymywane siłą i przymusem przez kapłanów chrześcijańskiej ideologii, która niosła ze sobą feudalizm i niewolnictwo. Jezus na pewno nie chciał takiego głoszenia dobrej nowiny.

W 325 roku ne Cesarz rzymski Konstantyn zwołał sobór w Nicei.  Podczas tego soboru polityczna doktryna chrześcijańska została zatwierdzona. I tak zaczęła się długa historia Chrześcijaństwa rzymskiego, przesiąknięta krwią i duchowymi kłamstwami. A przez następne 1600 lat Watykan wraz z Germanami Frankami i Niemcami trzymał polityczną władzę nad całą Europą.  Doprowadzając do okresów zwanych „Ciemnymi Wiekami”, podczas których zaistniały Krucjaty czy Inkwizycja. Chrześcijaństwo, razem ze wszystkimi podobnymi systemami, do pewnego stopnia jest oszustwem wieku. Służyło oderwaniu gatunków od naturalnego świata, i od siebie samych. Polega ono głównie na ślepym słuchaniu autorytetów. Chrześcijaństwo wprowadziło zacofanie w wiedzy i nauce na wiele set lat. Nieprawdy, półprawdy i zakłamanie w historii i archeologii oraz naginanie całej wiedzy do nieścisłości, półprawd i zakłamań podanych w Biblii trwają do tej pory.  Zatajanie faktu istnienia we wszechświecie innych cywilizacji oraz istnienia na ziemi prehistorycznych technicznych cywilizacji kosmicznych i ziemskich trwa do tej pory. Nadal ukryta inkwizycja Kościoła i Chrześcijaństwa istnieje. Poprawność zakłamania tak religijnego, jak i historycznego nadal w całym chrześcijańskim świecie jest nadal narzucana.

Jako reakcja na dominację Chrześcijaństwa w Europie powstały ruchy Oświecenia, a krwawą reakcją była Rewolucja Francuska, a później z tego wyewoluowały ideologie komunizmu i faszyzmu. Wcześniej jako reakcja na dominację Chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie było powstanie Islamu. Chrześcijaństwo, Islam, i stojący w cieniu za tymi dwoma religiami, ale działający za kulisami Judaizm wywodzą się ze Starego Testamentu, te trzy religie biblijne zdominowały prawie cały obszar Ziemi, i tak wygląda świat od dwóch tysięcy lat.

Ludzkość winna odłożyć do archiwum Stary Testament. Jest księga Zła oparta na oszustwie i kłamstwie. Księga ta została stworzona po to, aby spętać i obezwładnić ludzi, uczynić Żydów fałszywym narodem wybranym, i dać im dominację nad światem. Chrześcijaństwo i Islam rozpropagowały po świecie Stary Testament i żydowską fałszywą historię wymieszaną z religią. Stary Testament na bazie którego powstały trzy walczące i konkurujące ze sobą religie biblijne jest pośrednio winny całej tragedii ludzkości ostatnich 2 tys. lat.

Stary Testament zawiera w sobie kilka podstawowych i dodatkowych Ksiąg i Pism źródłowych.   Podstawową Księgą Świętą ludzkości są słowiano-aryjskie Wedy, dodatkowo są hinduskie Wedy i irańska Awesta Zaratusztry.  Należy się zastanowić, komu i po co potrzebny jest żydowski Stary Testament.

Przez cały okres Chrześcijaństwa w Europie, Niemcy razem z Niemiecką Austrią wykorzystywały religię i ideologię chrześcijańską z centrum w Watykanie do ekspansji na wschód na ziemie Słowiańskie oraz do dominacji w Europie Zachodniej. Obecnie okres wykorzystywania Chrześcijaństwa do ekspansji i dominacji w Europie się skończył. Powstał na bazie Cesarstwa Rzymskiego nawy twór europejski z nową ideologią, tym razem lewacką o której mówią że wywodzi się od Lewitów, jest to Unia Europejska z centrum w Brukseli. Obecnie Niemcy i stojące w cieniu za nimi Francja i Niemiecka Austria wykorzystują Brukselę, aby poprzez Unię Europejską i jej ideologią prowadzić ekspansję i dominację w Europie. Niemcy cały czas ingerują w krajach Europy środkowo-południowo-wschodniej i dążą aby poróżnić je między sobą.

A w tle nadal ścierają się ze sobą nawzajem i wewnętrznie trzy dominujące na świecie biblijne religie. A prym w tym wszystkim wiodą Iluminaci i Masoneria, czyli Wielka Nierządnica, której patronuje ich bóg Marduk-Lucyfer, którego przejawem jest Bestia. W szeregi Iluminatów i Masonerii wciągnięci są ludzie polityki, ekonomii, nauki i religii, to przez tych ludzi kontrolują świat stojący w cieniu najwyżsi rangą „czarni” kapłani Marduka-Lucyfera, Tajna Rada tajnych stowarzyszeń. Jest to mafia globalna, która całą ziemię oplotła pajęczyną sieci powiązań politycznych, ekonomicznych i religijnych.

Zgodnie z Księgą Objawienia (Ap.17:10-13), obecnie istnieje siódme mocarstwo-imperium Szatana, są to Stany Zjednoczone Ameryki. Zgodnie z proroctwem w Księdze Daniela (Dn.2:28-43), poszczególne mocarstwa Szatana, przedstawione w postaci posągu stają się coraz słabsze, a obecne siódme ma stopy z żelaza zmieszanego z gliną, jest to kolos na glinianych nogach. Militarnie te mocarstwa są coraz silniejsze, ale wpływy Iluminatów i Masonerii na świecie się zmniejszają, ponieważ świadomość ludzkości jest coraz większa. Centrum Tajnej Rady „czarnych” jest obecnie w siódmym mocarstwie. Gdy ta globalna zdegenerowana mafijna organizacja kapłanów Szatana upadnie, to wpływy Szatana na ziemi się zakończą. Monstrum na glinianych nogach rozleci się i przestanie istnieć. Siódme mocarstwo może dać początek pozytywnych zmian na świecie.

Kraje Europy środkowo-południowo-wschodniej powstają z kolan, tworzy się Unia krajów trójmorza, odrodzona się w nowej formie Lechia, walcząca od tysiącleci z Szatanem, jako gwarant pokoju w Europie.

Ludzkość kontrolowana jest poprzez manipulację i wymuszoną poprawność historyczną, religijną i polityczną. Drugim elementem jest różnego rodzaju zastraszanie, między innymi ekonomiczne poprzez wirtualny magiczny pieniądz. Wszystko to jest tylko tworzona iluzja. Tak samo jak iluzją jest świętość świętej skrzyni Mojżesza i jego magii, od których zaczęło się tworzenie tej wielkiej iluzji, największego przekrętu religijnego w dziejach ludzkości.

Pomysł o zbawieniu przez krwawą ofiarę na krzyżu wynika również ze Starego Testamentu. Jest to pomysł wypaczony i pokrętny, że zły bóg Jahwe-Marduk za domniemane grzechy pierwszych ludzi w raju, czy też w ogóle za jakieś grzechy wszystkich ludzi, zamknął bramy niebios. I dopiero dobry Bóg Ojciec wysłał swojego Syna, żeby ten złożył z siebie krwawą ofiarę na krzyżu, aby ten zły bóg otworzył znowu bramy niebios. Takie tłumaczenie zbawienia jest największym przekrętem religijnym Nowego Testamentu, podobnie jak największym przekrętem religijnym Starego Testamentu była święta skrzynia Mojżesza i jego magia.

Kończy się stara era Ryb, era Chrześcijaństwa, a wraz z nią przechodzą do historii wszystkie trzy splecione ze sobą i wzajemnie konkurujące biblijne religie, a przynajmniej w dotychczasowej formie. Zaczyna się nowa era Wodnika, era wiedzy, prawdy, nauki i postępu.

Kraje dawnej Lechii, a obecnej Unii krajów trójmorza winny nawiązać do religii wzorującej się na rodzimej religii wedyjskiej, opartej na słowiano-aryjskich Wedach. Jeżeli ma być potrzebne Centrum religijne to winno znajdować się na terenie nowej Lechii i być niezależne od Rzymu, Konstantynopola, Moskwy, Brukseli, Watykanu, czy Jerozolimy. Centrum religijne nie może znajdować się na terenie obcych mocarstw i od nich zależeć. Ponad tysiąc lat obcych wpływów religijnych pokazało jak poprzez religię można prowadzić ekspansję ideologiczno-polityczną a także militarna, aby niewolić i pętać całe narody.

Wedy mówią, że na Ziemi nastaną mroczne ciężkie czasy, kiedy nasz system słoneczny wraz z Ziemią wejdzie w obszar podległy siłom z Ciemnych Światów Piekła. Istnieją Przekazy Wedyjskie, że słowiano-aryjscy Bogowie; Perun, Tarh i inni, kilka razy odwiedzali Ziemię, ażeby opowiedzieć Tajemną Mądrość, Kaplanom/Strażnikom i Seniorom Rodów, jak przygotować się do ciemnych, ciężkich czasów, kiedy ramię-rękaw naszej swastycznej galaktyki, w którym znajduje się Ziemia będzie przechodzić przez obszar, podległy siłom z Ciemnych Światów Piekła. W tym czasie Jaśni Bogowie przestaną odwiedzać swoje narody, ponieważ oni nie przenikną w ciemne obszary, podległe siłom tych Światów. Z wyjściem ramienia-rękawa naszej Galaktyki z ciemnych obszarów, Światli Bogowie znów zaczną odwiedzać ludzi. Według Wed i kalendarza Majów początek Światłych czasów zaczyna się w Świętym Roku 7521 od SPGŚ tj. w 2012 r. ne.

Ludzkość na ziemi jest jak na wielkim okręcie, którym płynie po wielkim oceanie, ale większość śpi i ktoś inny, obcy kontrolerzy kierują tym okrętem tak, że on nie powinien znajdować się w obecnym miejscu gdzie jest. Różni obcy kontrolerzy dowodzili tym statkiem przez stulecia i tysiąclecia.

Ale prądy się zmieniają.  Coraz więcej z ludzi się budzi, chociaż niektórzy wciąż w połowie uśpieni, zataczają się chwiejnie na nogach na pokładzie, obserwując przed sobą wzburzony sztorm ich zmieniającego się świata.  Kontrolerzy wiedzą, iż wielu z ludzi się budzi  – zbyt wielu dla ich komfortu. Jest konieczne, aby w interesującym momencie być żywym! A zbiorowe przeznaczenie ludzkości jest sumą indywidualnych wyborów, których poszczególne osoby dokonują.

Ziemia jest u progu przygotowań do zupełnej transformacji. Formy tej transformacji mają wiele ekspresji, a ludzkość jako kolektyw, będzie jej wynikiem w większym lub mniejszym stopniu. Niektóre z tych wyników, tych możliwości, spełniają proroctwa zniszczenia oraz zubożenia planety. Inne ekspresje, odsłonią inne pozytywne wyniki. Nagła, nieoczekiwana zmiana ludzkiej świadomości może rzucić kontrolerów, którzy mają bardzo negatywny wpływ na przeznaczenie Ziemi, na kolana. Istnieje wiele możliwych rozwiązań w zależności od poziomu świadomości całej ludzkości. Jest grupa interesu w ludzkiej społeczności, która chce ludzi pozostawić zahipnotyzowanych, chce aby ludzkość pozostawała w złudzeniu, że jest ograniczona do jednej możliwości, do jednego doświadczenia życia, skazana bezwiednie i bezsilnie na swój los jaki im gotują kontrolerzy.

A ludzie mają w swojej naturze zdolność do zmiany każdej sytuacji, aż do ostatniego momentu każdego wydarzenia – czy jest ono osobiste czy grupowe. Istnieje ewolucyjny potencjał pozytywnego rozwoju planety, ale czy ludzkość kolektywnie osiągniecie ten potencjał, czy nie, pozostanie pod znakiem zapytania.

Człowiek posiada  dwa z największych skarbów w swojej własnej naturze – wolną wolę (dla podejmowania decyzji) oraz zdolność do odczuwania.  Te dwa elementy, połączone właściwie, pozwalają człowiekowi zmienić każdą sytuację, jak sobie życzy, jako że ludzie są współtwórcami swojej rzeczywistości, bardziej niż zwykłymi pionkami na szachownicy.

Kiedy świadomość się budzi, zostaje uaktywniona i wzmocniona energia w człowieku, otwiera to drzwi nowym możliwościom, nowemu postrzeganiu, nowym formom inspiracji oraz rozkwitu kreatywności. Ale jeśli świadomość jest zablokowana przez strach, energia ta zostanie zablokowana w niższych centrach, w instynkcie przetrwania, seksu i władzy. Ludzkość powinna obudzić się i powstać z kolan. Uwierzyć w możliwość własnej kreacji przyszłej rzeczywistości. Zbiorowe przeznaczenie ludzkości jest sumą indywidualnych wyborów, których poszczególne osoby dokonują. Jeżeli dostatecznie dużo ludzi będzie kreować swoją pozytywną wizję przyszłości, to jest w stanie przeważyć negatywną wizję kontrolerów i zahipnotyzowanej części ludzkości, która przyjmuje i godzi się z wizją kontrolerów. Każda osoba, która wierzy w obecną rzeczywistość, w czasy zagłady, destrukcji i horroru zostanie dodana do tej rzeczywistości. Wszyscy, którzy utrzymają jako realną nową rzeczywistość, czasy Nowej Ziemi zostaną dodani do tej nowej rzeczywistości.

Źródła

Słowiańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek

Chrześcijańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek

 Czy plagiat chrześcijaństwa był możliwy?  http://www.eioba.pl/a/1ncr/czy-plagiat-chrzescijanstwa-byl-mozliwy

https://www.sadistic.pl/czy-chrzescijanstwo-moze-byc-plagiatem-vt224252.htm

Sztuka przeskakiwania „Linii Czasu”   https://tomkenyon.com/sztuka-przeskakiwania-linii-czasu

Sława Lechiii – Janusz Bieszk        

14 starożytnych królestw słowiańskich i koronacja cesarza Bolesława w Paryżu – Janusz Bieszk  

Klątwy Watykanu na Polskę – Paweł Szydłowski.  

50.Klątwa Gaudentego na Polskę i Bolesława Chrobreg..-NWO.Spiskowa Historia Polski,   

Klątwa Gaudentego na Polskę i Bolesława Chrobrego -NWO Częśc 2. -Paweł Szydłowski.   

61.Wyprawy Krzyżowe na Polskę w roku 1039 i 1047- Krucjaty.NWO-Spiskowa Historia Polski  

69.Dalsze klątwy kościelne i Wyprawy Krzyżowe na Polskę Piastów. Krucjaty.Starożytni Polacy cz.7  

71.Sprowadzenie do Polski Krzyżaków na Konrada Mazowieckiego.Krucjaty cz 2/2. Starożytni Polacy cz.9   

62.Starożytni Polacy cz.1-Hiperborea, Początki Państwa Polskiego. Historia Polski  

63.Starożytni Polacy cz.2-Sarmaci czyli Słowianie a więc Wandalowie,Goci i Hunowie. Historia Polski.  

64.Od Krakusa do Mieszka I. Królowie Polski w Imperium Lechitów.-Starożytni Polacy.Początki Polski.   

 

 

 

0

Stan Rzeczy

Opracowanie Stan Rzeczy-Mieczysława Kowalskiego

64 publikacje
12 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758