POLSKA
Like

ELITA IZRAELA PRZECIWKO POLSCE

18/08/2021
396 Wyświetlenia
0 Komentarze
26 minut czytania
no-cover

 ELITA ŻYDOWSKA PRZECIWKO POLSCE AUTOR PROF. IWO CYPRIAN POGONOWSKI STANY ZJEDNOCZONE Tło historyczne rozbiorów Polski i trudności w odzyskaniu niepodległości wiążą się z działalnością elity żydowskiej, naprzód operującej kapitałem zdobytym na terenach Rzeczypospolite Polskiej, a później manipulującej kolosalnymi fortunami zdobytymi w czasie rewolucji przemysłowej dziewiętnastego wieku oraz przez okres dwóch wojen światowych, z których pierwsza dała Żydom “ojczyznę ” w Palestynie, a druga państwo Izrael i jednoczącą Żydów  niemiecka Zagłada (Shoah)  (cult of the Holocaust), na której to największej w historii świata zbrodni opiera się dzisiejszy żydowski ruch roszczeniowy restytucji mienia żydowskiego i związany z nim „Holocaust Industry” (Przedsiębiorstwo Holokaust). Dzięki opanowaniu mediów propaganda Holokaustu jest skuteczna i dziś zdobywa Żydom nieproporcjonalne korzyści materialne i polityczne pomimo tego, że w […]

0


 ELITA ŻYDOWSKA PRZECIWKO POLSCE

AUTOR PROF. IWO CYPRIAN POGONOWSKI STANY ZJEDNOCZONE

Tło historyczne rozbiorów Polski i trudności w odzyskaniu niepodległości wiążą się z działalnością elity żydowskiej, naprzód operującej kapitałem zdobytym na terenach Rzeczypospolite Polskiej, a później manipulującej kolosalnymi fortunami zdobytymi w czasie rewolucji przemysłowej dziewiętnastego wieku oraz przez okres dwóch wojen światowych, z których pierwsza dała Żydom “ojczyznę ” w Palestynie, a druga państwo Izrael i jednoczącą Żydów  niemiecka Zagłada (Shoah)  (cult of the Holocaust), na której to największej w historii świata zbrodni opiera się dzisiejszy żydowski ruch roszczeniowy restytucji mienia żydowskiego i związany z nim „Holocaust Industry” (Przedsiębiorstwo Holokaust).

Dzięki opanowaniu mediów propaganda Holokaustu jest skuteczna i dziś zdobywa Żydom nieproporcjonalne korzyści materialne i polityczne pomimo tego, że w czasie dwudziestego wieku, Żydzi stanowili tylko około dwóch procent ludzi zamordowanych w XX wieku, zwanym “wiekiem śmierci”.Roszczeniowe państwo Izrael dla zdobycia fortuny roszczeniowej niebagatelnych miliardów dolarów amerykańskich oskarża Polskę, Polaków i polskość o antysemityzm i udział w niemieckim Holokauście, żądając od Polski restytucji mienia żydowskiego w miliardach dolarów amerykańskich.

 W krytycznym dla Polski roku 1918- wszystkie bez wyjątku międzynarodowe organizacje żydowskie wypowiadały się przeciwko odrodzeniu Państwa Polskiego, ponieważ Żydzi znali swoją pasożytniczą przeszłość w Polsce i obawiali się, że Polacy wyciągną z tego konsekwencje.

Tak więc Żydzi woleli współdziałać z Niemcami, Austrią lub Rosją,  niż z Polakami walczącymi o swoją wolność.

Już w X wieku u zarania Państwa Polskiego działała silna żydowska finansjera, której kapitały rosły głównie dzięki handlowi niewolnikami, na których pracy opierała się wówczas gospodarka arabska w Hiszpanii.

Wtedy bankierami w Hiszpanii byli Żydzi, którzy pomogli Arabom zdobyć Hiszpanię, a następnie służyli im jako finansiści i handlarze niewolników. Żydzi handlujący niewolnikami spełniali wtedy również rolę geografów.

Jak wiadomo Islam wymaga codziennych modlitw i pokłonów w kierunku Mekki i Medyny, co stwarzało potrzebę dokładnej wiedzy w jakim kierunku pobożni Arabowie musieli się zwracać w czasie modłów.

Pierwszy opis Państwa Polskiego pochodzi od Ibrahim’a Ben Ya’qub’a z Tortozy w Hiszpanii, geografa i handlarza niewolnikami, który w 966 roku opisał kraj Mieszka I jako “wielkie królestwo północy”.

Wówczas Bralin (późniejszy Berlin) był rynkiem niewolników, głównie Niemców, wziętych do niewoli przez Słowian nadłabskich, których Żydzi wieźli drogą wiodącą przez Pragę Czeska do Wenecji. Tam ludzie ci byli kastrowani a następnie dostarczani na rynek niewolników w Kordobie.

Wtedy Słowianie wzięci do niewoli przez Niemców byli sprzedawani Żydom, a następnie kastrowani w Verdun lub Lyonie i przewożeni przez Marsylię do Kordoby. Słowian wschodnich kupcy żydowscy nabywali od Chazarów, których przywództwo nawrócili na judaizm.

W korespondencji żydowskiej tamtych czasów, Polska jest nazywana “Nowym Kanaanem” (“New Canaan”) jako teren, który nadawał się do eksploatacji i handlu niewolnikami tak, jak Kanaan podbity przez plemiona żydowskie w starożytności.

Rodzina Sławników, do której należał święty Wojciech, rządziła w Pradze i pod jego wpływem zaczęła sprzeciwiać się handlowi niewolników. Wówczas Bolesław II zdobył władzę w Pradze, finansowany przez handlarzy niewolników, wymordował on panującą rodzinę Sławników z wyjątkiem świętego Wojciecha, który schronił się w Polsce.

Jak pamiętamy, w XI i XII wieku Święty Wojciech był patronem Polski. Zginął on śmiercią męczeńską w Prusach, dwa lata po ochrzczeniu ludności Gdańska w 997 roku, gdzie założył biskupstwo. Święty Wojciech potępił handel niewolnikami w tekście “Infelix Aurom” i został uwieczniony na drzwiach katedry gnieźnieńskiej w scenie, jak wykupywał chrześcijańskich niewolników od żydowskiego handlarza niewolnikami, w obecności władcy polskiego.

Życiorys świętego Wojciecha jest początkiem polskiej literatury w języku łacińskim.

Kiedy w Polsce było tylko kilka tysięcy Żydów, uzyskali oni przywileje od Bolesława Pobożnego w 1264 roku w Kaliszu. Przywileje te były w mocy przez następne 500 lat, do obalenia ich przez sejm w 1764 roku, w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego wywozem przez Żydów kapitałów z Polski do Berlina.

Wtedy w Rzeczypospolitej było prawie milion Żydów i dlatego uważa się, że Polska uratowała europejskich Żydów od wymarcia, ponieważ Żydzi byli od XIII wieku niszczeni i wypędzani ze wszystkich krajów zachodniego chrześcijaństwa.

Można zauważyć, że przez wieki wszystkie grupy etniczne w Polsce, jak Niemcy, Tatarzy, czy Ormianie, zasymilowali się. Żydzi natomiast prawie zupełnie nie asymilowali się.

W Polsce Żydzi korzystali z prawa zakazującego szlachcie zajmowania się handlem, rzemiosłem i przemysłem pod groza utraty szlachectwa. Żydzi stworzyli system arendy, to znaczy z góry płatnych jednorocznych dzierżaw, zwłaszcza w okresie rozwoju wielkich latyfundiów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej.

Mieli oni w swoich rękach całą dziedzinę bankowości na terenie Polski (podobnie było również w Turcji).

Autonomia żydowska w Polsce miała wyjątkowe uprawnienia. Na każdym poziomie organizacji państwa polskiego Żydzi mieli swojego przedstawiciela “sztedlan’a,”który pertraktował systemem interwencji osobistych w sprawie wysokości podatków jak i metod ich zbierania i płacenia. Sztedlanow było bardzo wielu i interweniowali oni “zakulisowo” na dworze królewskim, w sejmie, w senacie jak i we wszystkich urzędach terytorialnych.

Żadna inna mniejszość nie miała takiego dostępu do władz polskich jaki mieli Żydzi w Rzeczypospolitej Polskiej. Żydzi odegrali ważną rolę w handlu z Prusami. W 1525 roku w Krakowie miał miejsce pierwszy hołd pruski Albrehta Hohenzollerna, jako wasala Polski z lenna pruskiego. Na kolanach płacił on roczną daninę królowi polskiemu.

Hołdy pruskie powtarzały się przez blisko 130 lat do 1656 roku, kiedy to Frederick Wilhelm Hohenzollern, który był w prostej linii przodkiem późniejszych cesarzy niemieckich, po kilku hołdach w Krakowie, stał się wasalem Szwecji. Było to w czasie katastrofy “potopu” i grabieży Polski przez Szwedów, osiem lat po katastrofalnym powstaniu i rzezi na Ukrainie pod wodza Bohdana Chmielnickiego w 1648 roku.

Chłopi ukraińscy wyzyskiwani i gnębieni przez arendarzy żydowskich wymordowali wtedy około 50,000 Żydów na wschodnich ziemiach Polskiej Rzeczypospolitej Szlacheckiej.

Taki smutny koniec miał okres znany w historii Żydów jako “złota dekada” (od1638 do 1648 roku). W czasie tej dekady żydowska kolonizacja i eksploatacja Ukrainy osiągnęła najwyższy poziom.

Polska była, według żydowskiego historyka, Izraela Szahaka, “jedynym dużym krajem zachodniego chrześcijaństwa, z którego Żydów nigdy nie wypędzono”. Szahak uważa, że wypędzenie Żydów z Polski było nieuniknione i wypędzenie to nie miało miejsca jedynie z powodu upadku państwa polskiego.

Szahak twierdzi, że Żydzi stworzyli kulturę pasożytniczą i żyli w państwach zachodniego chrześcijaństwa z wyzysku dołów społecznych, a opłacali się możnym. Kiedy miały miejsce walki o władzę, wtedy doły społeczne dochodziły chwilowo do głosu, i zawsze masy wyzyskiwanych przez Żydów ludzi, żądały wypędzenia Żydów z kraju, jak to się stało w Anglii, Francji, Hiszpanii i w księstwach niemieckich.

Według Szahaka finansjera żydowska w Polsce tak właśnie rozumowała i z tego powodu zaczęła intensywnie wywozić z Polski kapitały żydowskie, głównie do Berlina. Działo się to kiedy żydowskiej finansjerze łatwiej było manipulować Berlinem, niż Petersburgiem lub Wiedniem.

W 1701 roku żydowskie fundusze z Polski pomogły sfinansować utworzenie Królestwa Prus ze stolicą w Berlinie w Brandenburgii. Wtedy użyto w nowy sposób nazwę “Prusy.”

Był to symbol ciągłości niemieckiej tradycji militarnej przez przypomnienie podboju i ludobójstwa bałtosłowiańskich Prusów, dokonanego przez niemiecki zakon krzyżacki znany po angielsku jako “Teutonic Knights.”

Warto też wspomnieć, że w Anglii wpływy Żydów rosły od czasów Olivera Cromwella (1599-1661), zwłaszcza po napływie uciekinierów żydowskich z Polski po 1648 roku.

Przy pomocy Żydów, Hohenzollernowie berlińscy byli międzynarodowymi pasożytami. Napełniali oni swój skarb zalewając Polskę, za pośrednictwem Żydów, fałszywymi pieniędzmi produkowanymi w Berlinie.

W latach 1656, 1720 i 1733 Hohenzollernowie starali się spowodować korzystne dla nich rozbiory Polski.

Rozbiory miały zlikwidować Państwo Polskie i tym samym usunąć, nieuniknione, według profesora Szahaka, wyrzucenie Żydów z Polski.

Ironią losu jest fakt, że istnienie Królestwa Prus uratowali Polacy. Stało się to w 1760 roku po spaleniu Berlina przez Rosjan. Wówczas Polacy nie zgodzili się na propozycje ministra rosyjskiego, Aleksandra Bestuzewa-Riumina, żeby Polska otrzymała od Rosji Prusy Książęce i Śląsk, w zamian za odstąpienie Rosji Podola i części Białorusi. Sprawa ta upadla ponieważ mieszkańcy tych ziem, świadomi swoich swobód obywatelskich w Polsce, nie chcieli być poddanymi cara.

W ten sposób uratowali oni przed zniszczeniem Królestwo Pruskie. Prusy w oczach przeciwnych im Rosjan, dążyły w kierunku zdominowania i zjednoczenia 350 niezależnych państw i państewek Rzeszy Niemieckiej w podobny sposób jak uczyniła to Moskwa na wschodniej słowiańszczyźnie 400 lat wcześniej.

Kryzys gospodarczy w Polsce był pogłębiany wywozem przez Żydów kapitałów zdobytych w Polsce do Królestwa Pruskiego. Kryzys ten doprowadził do likwidacji autonomii żydowskiej w Polsce aktem sejmowym z 1764 roku (500 lat po nadaniu autonomii i przywilejów żydowskich w Polsce w Statucie Kaliskim z 1264 roku).

W 1772 roku pierwszy rozbiór Polski był zainicjowany przez klienta finansjery żydowskiej, króla Prus, Frederika II (1712-1786). W czasie przejmowania ziem zaboru pruskiego, Niemcy wypędzali na wschód biedotę żydowską.

Działo się to bez jakiegokolwiek protestu ze strony bogatych Żydów, którym było łatwiej piąć się po drabinie społecznej w Królestwie Pruskim, bez problemów powodowanych obecnością mas biedoty żydowskiej.

Po zaborach, ,Żydzi w Prusach porzucali swój język jidysz, i używali języka niemieckiego oraz pomagali Niemcom w prześladowaniu Polaków i germanizowaniu Wielkopolski, Śląska oraz Pomorza.

Bezpośrednio po zaborach Polski w Królestwie Prus więcej ludzi mówiło po polsku niż po niemiecku. Prusacy stosowali drastyczne i odczłowieczające metody, żeby zmusić do służby wojskowej ludność polską w armii pruskiej.

Henryk Sienkiewicz opisywał takie doświadczenia Polaków w “Bartku, zwycięzcy.” Naziści stosowali w jeszcze bardziej sadystycznej formie musztrę pruska w niemieckich obozach koncentracyjnych, takich jak Sachsenchausen, gdzie sam byłem więźniem od 1940 do 1945 roku.

Trzeba pamiętać, że bez zaborów Polski i zniszczenia Państwa Polskiego, Prusy nie były wystarczająco silne żeby zdominować 350 małych niezależnych państewek niemieckich oraz wygrać grabieżczą wojnę z Francja w 1870 roku, jak i stworzyć przy pomocy żydowskich kapitałów cesarstwo niemieckie, ze stolicą w Berlinie.

Stało się to w dużej mierze przy pomocy kapitałów żydowskich wywożonych z Polski w XVII i XVIII wieku.

Żydzi finansowali pruską “Kultur Kampf” Bismarcka przeciwko Kościołowi katolickiemu jak i przeciw Polakom.

Wtedy większość wpływowych Żydów w Niemczech przechodziła z judaizmu na luteranizm.

Próby asymilacji Żydów nie powiodły się i wielu z nich zaczęło nawracać się na syjonizm.

W 1914 roku z początkiem wojny syjoniści zainicjowali w Berlinie plan stworzenia Judeo-Polonii ze stolicą w Lublinie, gdzie wcześniej był sejmik żydowski znany jako Congressus Judaicus (1594-1764), jedyna tego rodzaju instytucja żydowska od Sanhedrynu w starożytności do Knesetu w dzisiejszym Izraelu.

W 19-stym wieku i do wybuchu I Wojny Światowej władze rosyjskie używały osadników żydowskich, t.zw. Litwaków do niszczenia jedności narodowej Polaków na terenie Kongresówki.

Przykładem jest urodzony w Warszawie poeta rosyjski Osip Mandelsztam, który pisał antypolskie wiersze, ale niestety był bardzo pochlebnie opisywany w „Tygodniku Powszechnym”, zwłaszcza przy wzmiankach o jego żonie Nadieżdy.

Walkę polityczną z Litwakami prowadził Roman Dmowski, kiedy starał się on stworzyć polski blok w dumie w Petersburgu.

Na froncie we Francji w 1917 roku wojna stanęła na martwym punkcie. Niemcy wydały równoważnik 10 ton złota na program likwidacji frontu wschodniego za pomocą rewolucji bolszewickiej. W tym celu zwerbowali oni Lenina, wtedy zamieszkałego w Szwajcarii. Stało się to według planu Żyda, kochanka Róży Luksemburg, Aleksandra Helphand’a, który zmarł w 1924 roku jako najbogatszy człowiek w Berlinie.

Jego pałac zbudowany w Wansee, był w styczniu 1942 roku miejscem zbrodniczej konferencji Niemców nazistów, w której została sformułowana decyzja zamordowania wszystkich Żydów pod niemiecką okupacją.

Prezydent Wodroow Wilson wraz z aliantami ogłosił 4-go czerwca, 1917 poparcie dla Polski niepodległej z dostępem do morza.

Bolszewicki zamach stanu dał Leninowi i otaczającym go Żydom władzę w Rosji w październiku 1917 roku.

Związki robotnicze w Niemczech były wówczas kontrolowane i kierowane przez Żydów, zwłaszcza w przemyśle wojennym. Niemcy otrzymywali kredyty na koszty wojny od międzynarodowych banków żydowskich.

Na przykład – pożyczki na niemieckie koszty wojny dawane przez żydowsko-niemiecką firmę nowojorską Kuhn&Lobe i przynosiły tej firmie kolosalne zyski. W sytuacji impasu wojennego rząd brytyjski zaczął ulegać syjonistom w sprawie “ojczyzny Żydów.” Proklamowanie “ojczyzny Żydów w Palestynie” przez Anglików postawiło tak żydowskie banki finansujące wysiłek wojenny Niemiec jak i żydowskich przywódców niemieckich związków zawodowych, wobec konkretnej możliwości realizacji narodowego państwa Żydów na terenie Palestyny.

Syjoniści uzyskali 2-go listopada 1917 r. “deklaracje Balfour”o ojczyźnie Żydów w Palestynie, dzięki solidarności żydowskiej w tak ważnej dla Żydów sprawie.

Tak wiec, z jednej strony Żydzi tacy jak bankierzy firmy KuhnLobe wstrzymali kredyty dla Niemiec, a z drugiej strony zupełnie inne środowiska żydowskie w samych Niemczech wywołały paraliżujące strajki w niemieckim przemyśle wojennym. Solidarna akcja Żydów przeważyła szalę na stronę aliantów.

Anglicy przejęli Jerozolimę od Turków 9 grudnia 1917 r. i w lipcu 1920 r. administracje Palestyny objął lord H. Samuel, który był pierwszym Żydem, administratorem Palestyny od 2000 lat. Wtedy ludność Arabów palestyńskich wynosiła ponad 700,000 osób a ludność żydowska tylko ok. 55,000.

Rząd Lenina, w którym był Leon Trocki (przybyły z amerykańskim paszportem z Nowego Jorku), podpisał kapitulacje Rosji wobec Niemiec 3 marca 1918 r. w Brześciu Litewskim. Niemcy sparaliżowane brakiem kredytów i strajkami w przemyśle wojennym złożyły broń 11 listopada 1918 r.

Tego dnia Polacy ogłosili swoją niepodległość; 30 listopada 1918 r. Polska została przyjęta jako członek układów pokojowych przez Francję i Anglię.

Ciężkie dla Niemiec warunki traktatu wersalskiego powstały w dużej mierze dzięki naciskowi licznych Żydów, którzy brali udział w formowaniu tego traktatu, w celu radykalizacji pokonanych Niemiec i permanentnej likwidacji monarchii w tym kraju. Pomimo tego traktat wersalski pozostawił Niemcom przemysł, który później umożliwił Hitlerowi zbrojenie Niemiec.

Polska ogłosiła pobór do wojska 7 lutego 1919 r., żeby bronić się przed bolszewicka ofensywą tzw. “Cel Wisła.” Tegoż miesiąca Józef Piłsudski rozpoczął rokowania w sprawie obronnej federacji niepodległych państw pod przywództwem Polski.

Federacja Józefa  Piłsudskiego miała obejmować Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Białoruś, Ukrainę, Kozaków Dońskich, Kozaków Kubańskich, Gruzję, Azerbejdżan i Armenię. Francja popierała plan federacji i starała się uzyskać dla Polski konieczną jej broń z arsenałów zdobytych w pokonanych Niemczech.

Rząd Anglii nie chciał żeby Francja miała silnego sojusznika w Polsce i był pod naciskiem antypolskich i pro-bolszewickich Żydów, i z tego powodu sprzeciwił się przekazaniu poniemieckiej broni do Polski.

Ważne role odegrał Żyd z Małopolski Lewis Namier (1888-1960, Bernstein, Namierowicz), który działał w biurze premiera Anglii. Lewis Namier pomógł sfałszować proponowaną 10 lipca 1920 r. w Evian, przez ambasadorów USA, Anglii i Francji granicę polsko-sowiecką z regionem Lwowa po polskiej stronie.

Następnego dnia sfałszowana propozycja ambasadorów została wysłana z Londynu do Rosji jako “Linia Curzona,” ze Lwowem po sowieckiej stronie. W latach 1940-tych “linia Curzona” posłużyła Stalinowi, żeby uzyskać zgodę Aliantów na przyłączenie Lwowa do Związku Sowieckiego.

Lewis Namier był specjalistą od spraw Polski przy rządzie angielskim kiedy po bitwie pod Warszawa w 1920 roku, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej uciekło do Prus Wschodnich. Anglicy wiedzieli, że ci żołnierze, zamiast być rozbrojeni i internowani, dostali pomoc i transport od Niemców, do walki przeciw Polakom w bitwie pod Lidą.

Jest to równocześnie dowodem powiązań Lenina z niemieckimi komunistami i wojskiem. Wymarzona przez Lenina światowa rewolucja komunistyczna miała opierać się na przymierzu rządów Moskwy i Berlina. Dlatego rozkaz generała Tuchaczewskiego z 4 czerwca 1920 r. brzmiał: “Na zachód po trupie białej Polski do rewolucji światowej.”

Partnerem Lenina miał być rząd komunistyczny w Berlinie, który miał wtedy opierać się na sześciu milionach komunistów w Niemczech i miał powstać w zamian za ponowne przyłączenie do Niemiec polskich ziem zaboru pruskiego,  ziemie te byłyby okupowane przez Armię Czerwoną.

Po ustaleniu władzy sowieckiej Lenin odesłał bankowi KuhnLobe 600 milionów dolarów w złocie, jak również rząd sowiecki prowadził z pomocą Żydów ważne transakcje handlowe z USA i innymi państwami zachodnimi.

Przykładem wybitnego agenta sowieckiego w Nowym Jorku był Żyd, syn działacza partii komunistycznej i wpływowy miliarder amerykański, którego imię Armand z nazwiskiem Hammer znaczyło “Ramię i młot” na cześć godła Sowietów.

Elita żydowska wyzyskiwała Polskę i działała przeciw państwu polskiemu, w którym na przestrzeni wieków stworzyła swoje warstwy społeczne i prowadziła gospodarkę pasożytniczą. Elita żydowska nie była lojalna wobec Polski pomimo uratowania Żydów przed wymarciem przez Państwo Polskie.

Dzięki Polsce Żydzi są jedynym narodem, który zachował ciągłość historyczna od starożytności po dzień dzisiejszy. Niestety elita żydowska nadal jest przeciwna Polsce i dziś gnębi ja propagandą z żądaniami żydowskiego ruchu roszczeniowego – restytucji mienia.

Tymczasem ambasada polska w Tel-Awiwie dziennie wydaje około 200 polskich paszportów Żydom, którzy traktują polskie obywatelstwo jako “asekuracje” w obliczu niekończących się walk z Arabami, jak i również jako łatwy dostęp na teren Unii Europejskiej.

Prof. Cyprian Iwo Pogonowski „Głos” Toronto 26.09.2017

Opracował Aleksander Szumański

0

Aleszuma http://aleksanderszumanski.pl

Po prostu zwykly czlowiek

1380 publikacje
7 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758