Bez kategorii
Like

Bałagan przy zwolnieniach w Fiacie przyczyną ludzkich tragedii

25/01/2013
470 Wyświetlenia
0 Komentarze
6 minut czytania
no-cover

W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, z niepokojem zmuszony jestem zwrócić się do członków Rady Nadzorczej Fiat Auto Poland S.A. z prośbą o zwróceniu uwagi na nieprawidłowości przy procedurze zwolnień grupowych w Fiat Auto Poland S.A.

0


 

W ostatnich dniach zmarła z powodu ostrego zawału mięśnia sercowego zwolniona niezgodnie z treścią zawartego w dniu 18 grudnia 2012 r. pomiędzy Fiat Auto Poland S.A. a ośmioma zakładowymi organizacjami związkowymi porozumienia w sprawie zwolnień grupowych w Spółce pracownik Spółki, Pani Barbary Kwaśny, samotnie wychowująca dwoje uczących się dzieci w wieku 16 i 20 lat. Na podstawie przedmiotowego porozumienia dodatkowym kryterium przy ocenie doboru pracowników do zwolnienia powinno być samotne wychowywanie dzieci do lat 25 pozostających na utrzymaniu pracownika, w związku z czym Pani Barbara Kwaśny należała do grona pracowników, którzy nie powinni podlegać zwolnieniu. Pomimo tego Zarząd Spółki zdecydował się na wypowiedzenie Pani Kwaśny umowy o pracę, co stało się natomiast bezpośrednią przyczyną jego zgonu.

 

W związku z powyższym Klub Parlamentarny Solidarna Polska po raz kolejny pochylając się nad losem pracowników Fiata, których prawa pracownicze zostały naruszone, wystąpił do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zaprzestania prowadzenia przez Zarząd Spółki zwolnień grupowych w Fiat Auto Poland S.A. z naruszeniem przepisów polskiego prawa pracy i zawartego z organizacjami związkowymi porozumienia oraz o wyciągnięcie odpowiedzialności wobec osób odpowiedzialnych za wyrządzoną pracownikom krzywdę, a także o wyrównanie krzywd dzieci Pani Barbary Kwaśny zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.


 
 
 
Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku.
 
 
Arkadiusz Mularczyk
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska
 
Szanowni Panowie:
 
 Giorgio Fossati  Stefan Ketter  Diego Pistone  Giorgio Gorelli  Andrea Striglio
   Członkowie Rady Nadzorczej
Fiat Auto Poland S.A.
   ul. Grażyńskiego 141
   43-400 Bielsko Biała
 
 
 
 
Pismo w sprawie 
 
 
nieprawidłowości przy zwolnieniach grupowych w Fiat Auto Poland S.A.
 
niniejszym działając w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, z niepokojem zmuszony jestem zwrócić się do członków Rady Nadzorczej Fiat Auto Poland S.A. z prośbą o zwróceniu uwagi na nieprawidłowości przy procedurze zwolnień grupowych w Fiat Auto Poland S.A. i podjęciu działań zmierzających do zaprzestania naruszenia prawa przy procedurze zwolnień grupowych w Spółce.
 
W dniu 18 grudnia 2012 r. pomiędzy Fiatem Auto Poland S.A. a ośmioma zakładowymi organizacjami związkowymi zawarte zostało porozumienie określające zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników w związku ze zwolnieniami grupowymi, które planowane są w Spółce. Niezależnie od poważnych wątpliwości dotyczących jasności, obiektywizmu i sprawiedliwości kryterium doboru pracowników do zwolnień w zawartym porozumieniu, Zarząd Fiat Auto Poland S.A. nie przestrzega litery podpisanego porozumienia.
 
Pomimo ustalenia w porozumieniu zasad doboru pracowników do zwolnienia Zarząd Spółki wypowiada pracownikom umowy o pracę nie przestrzegając treści zawartego ze związkami zawodowymi porozumienia. W styczniu 2013 r. zwolniono kobietę samotnie wychowującą dziecko oraz dwóch mężczyzn wychowujących dwójkę dzieci oraz utrzymujących niepracujące małżonki.
 
W ostatnich dniach niestety ujawniona została informacja o zgonie z powodu ostrego zawału mięśnia sercowego zwolnionej niezgodnie z treścią zawartego porozumienia pracownika Spółki, Pani Barbary Kwaśny, samotnie wychowującej dwoje uczących się dzieci w wieku 16 i 20 lat. Na podstawie § 6 ust. 2 pkt e przedmiotowego porozumienia dodatkowym kryterium przy ocenie doboru pracowników do zwolnienia powinno być samotne wychowywanie dzieci do lat 25 pozostających na utrzymaniu pracownika, w związku z czym Pani Barbara Kwaśny należała do grona pracowników, którzy nie powinni podlegać zwolnieniu. Pomimo tego Zarząd Spółki zdecydował się na wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, co stało się natomiast bezpośrednią przyczyną jego zgonu. Niestety, niezgodne z prawem działanie Zarządu Spółki doprowadziło do faktycznej tragedii.
 
Mając na uwadze powyższe, proszę o podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki w ramach kompetencji przyznanych przez Kodeks Spółek Handlowych działań zmierzających do zaprzestania prowadzenia przez Zarząd Spółki zwolnień grupowych w Fiat Auto Poland S.A. z naruszeniem przepisów polskiego prawa pracy oraz zawartego z organizacjami związkowymi porozumienia oraz o wyciągnięcie odpowiedzialności wobec osób odpowiedzialnych za wyrządzoną pracownikom krzywdę, a także o wyrównanie krzywd dzieci Pani Kwaśny zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 
 
 
Z wyrazami szacunku,
  /-/ Arkadiusz Mularczyk
  Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska

 źródło

Inne zapisy autora:

0

Mateusz Gruźla
Mateusz Gruźla

"W życiu nie chodzi o to jak mocno możesz uderzyć, ale o to jak mocno możesz dostać i dalej iść do przodu."„I call myself a Peaceful Warrior…because the real battles we fight are on the inside.”„Pan Bóg nie lubi tchórzy!”

130 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758