BIZNES
Like

Antropogeniczne gazy cieplarniane

25/08/2013
3188 Wyświetlenia
7 Komentarze
2 minut czytania
Antropogeniczne gazy cieplarniane

Z każdym rokiem wzrasta poziom stężenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, co jest faktem potwierdzonym badaniami lokalnymi jak również wynikami globalnymi. Dokonywane pomiary zanieczyszczenia powietrza wskazują na ciągły przyrost ilościowy i jakościowy składników pyłowo – gazowych powietrza atmosferycznego. Należy tutaj wyraźnie powiedzieć, że analiza ta dotyczy składników gazowych powietrza atmosferycznego oraz pyłów, które nie występują i nie występowały w przyrodzie. Substancji chemicznych i pyłów zawieszonych w powietrzu, obcych przyrodzie a wytworzonych przez działalność gospodarczą człowieka. Gazów i pyłów nie występujących samoczynnie w przyrodzie, czyli antropogenicznych. Omawiane składniki powietrza atmosferycznego w postaci antropogenicznych gazów i pyłów są nie tylko szkodliwymi gazami cieplarnianymi dla przyrody, ale również groźnymi dla zdrowia ludzkiego. Jeżeli chcemy rzeczywiście chronić przyrodę i jej klimat, musimy opierać swoje działania na pełnej wiedzy o otaczającej nas materii.

0


Gazem cieplarnianym o specyficznych własnościach fizycznych jest rówież para wodna, która absorbuje widmo słoneczne w pasmach ok. 0,78; 0,82; 0,95; 1,12 µm. Błędna jest teza jakoby elektroenergetyka jądrowa jest technologią bezemisyjną. Olbrzymie ilości wody stosowanej do chłodzenia reaktora termojądrowego oraz do przetwarzania w energię kinetyczną, powodują antropogeniczną emisję pary wodnej do atmosfery. Emisja tego gazu cieplarnianego o wyjątkowych własnościach fizycznych, ma istotny wpływ na zmiany pogodowe i być może w dalszej konsekwencji klimatyczne.
Gazy cieplarniane są to gazy wchodzące w skład powietrza atmosferycznego, które absorbują energię promieniowania powodując ogrzewanie atmosfery okołoziemskiej, jednocześnie zmniejszają przepływ energii słonecznej do skorupy ziemskiej. Efekt cieplarniany to zamiana energii promienistej Słońca i energii promieniowania Ziemi na ciepło w atmosferze. To również ograniczenie przepływu przez powietrze atmosferyczne energii promienistej Słońca i energii promieniowania Ziemi. Efekt cieplarniany jest wprost proporcjonalny do stężenia gazów cieplarnianych w powietrzu atmosferycznym. Ze wzrostem ilości gazów cieplarnianych rośnie efekt cieplarniany w atmosferze.
Do gazów cieplarnianych antropogenicznego pochodzenia należą m. in: dwutlenek siarki, dwutlenek (podtlenek) azotu, benzen, ołów, kadm, arsen, nikiel, rtęć, benzo(a)piren jako wyznacznik wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz ozon, ale też na przykład cała grupa toksycznych substancji takich jak: polichlorowane bifenyle dioksyny, furany, pestycydy, perfluorowęglowodory PFCS, sześciofluorek siarki SF6 i wiele innych. Wszystkich substancji gazowych antropogenicznych obecnych w powietrzu atmosferycznym i stanowiących gazy cieplarniane jest obecnie kilkaset (ok. 400), a większość z nich nie jest oznaczana w europejskim systemie oceny jakości powietrza, jedynie rejestrowana częściowo w całej grupie drobnych pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10. Są to między innymi związki chemiczne często o złożonej budowie polimerycznej, jako trwałe zanieczyszczenie powietrza sustancją organiczną (POPs), uwalnianą w procesach spalania odpadów z tworzyw sztucznych. Amerykańskie i europejskie ośrodki badawcze alarmują o tych lotnych związkach chemicznych szkodliwych dla zdrowia.

Inne zapisy autora:

0

Avatar
MarEko

11 publikacje
4 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758