POLSKA
Like

Abonament RTv – czyżby zamach na kasę?

26/03/2014
4248 Wyświetlenia
54 Komentarze
6 minut czytania
Abonament RTv – czyżby zamach na kasę?

Zgodnie z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolita Polska jest państwem prawnym. Tymczasem „odkrycie”  śląskiego radnego podważa to twierdzenie.

0


 

 

 

1.

 

Czesław Starosta, radny Orzesza, twierdzi że wraz z gronem przyjaciół znalazł sposób na skuteczną odmowę w majestacie prawa zapłaty zaległego abonamentu RTV, kar i odsetek z tym związanych, wysyłanych przez Pocztę Polską, pisze “Dziennik Zachodni”.

Starosta zaznacza, że nie nawołuje do odstąpienia od płacenia podatków, mandatów, kar i grzywien, o ile są one zgodne z obowiązującym prawem. – Nie mogę jednak zgadzać się na sytuację, w której poczta nie ustaje w próbach wyłudzeń rzekomo zaległego abonamentu RTV – mówi i dodaje, że mieszkańcy Orzesza są zasypywani wezwaniami do zapłaty zaległego od 2009 r. abonamentu.

Takie upomnienie-wezwanie opiewa na kwotę prawie 1400 zł. z odsetkami. Jedna z mieszkanek Orzesza poprosiła pocztę, zgodnie z art. 73 k.p.a., o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów, na podstawie których wysunięto wobec niej roszczenia. W odpowiedzi otrzymała informację, że po ponownej analizie sprawy upomnienie o zaległościach w opłatach abonamentowych nie ma uzasadnienia – kontynuuje radny.

Jego zdaniem, powodem tak radykalnej zmiany w ocenie zaległości ze strony poczty może być niedopełnienie przez tę instytucję obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Ministra Transportu z 25 września 2007 r. Zgodnie z nim, wszystkie dowody zarejestrowania odbiorników RTV straciły ważność w listopadzie 2008 r., a operator publiczny do tego momentu miał obowiązek nadać posiadaczom odbiorników nowe numery identyfikacyjne i … powiadomić ich o tym. – Dowody wskazują, że poczta nie wywiązała się z powierzonego jej przez ówczesnego ministra zadania – kończy radny.

(jd;mkw)

http://wiadomosci.onet.pl/slask/dziennik-zachodni-zaleglego-abonamentu-rtv-placic-nie-trzeba/r0xqk

2.

Popatrzmy. Powołany przez p. Starostę przepis kpa daje każdemu, kogo dotyczy postępowanie, pewne uprawnienia:

Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Rozporządzenie Ministra Transportu z 25 września 2007 r. jest uchylone kolejnym rozporządzeniem (z 17 grudnia 2013 r.), co jednak nie zmienia faktu, że radny Starosta ma rację!

§ 5. 1. Dotychczasowe dowody zarejestrowania odbiorników w formie imiennej książeczki opłaty abonamentowej za używanie odbiorników stanowią dowód zarejestrowania odbiorników nie dłużej niż przez okres dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Operator publiczny w terminie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia z urzędu nadaje posiadaczom imiennych książeczek, o których mowa w ust. 1, indywidualny numer identyfikacyjny. O nadaniu numeru operator publiczny powiadamia użytkownika, przesyłając zawiadomienie określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Powyższe zgodnie z § 7 weszło w życie dwa miesiące po ogłoszeniu, czyli obowiązuje od 12 grudnia 2007 roku.

Aktualne rozporządzenie w § 18 u. 2 zezwala na stosowanie dotychczasowych zawiadomień o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego nie dłużej, niż do 1 kwietnia 2014 roku!

Czy ktoś z PT czytelników otrzymał po dniu 12 grudnia 2007 roku indywidualny numer identyfikacyjny?

 

3.

 

Moim skromnym zdaniem kierunek wytyczony przez p. Starostę jest jak najbardziej słuszny, aczkolwiek do pełni szczęścia brakuje najważniejszego.

Otóż decyzja „abonencka”, wydana bez nadania po dniu 12 grudnia 2007 roku indywidualnego numeru identyfikacyjnego jest po prostu nieważna! Oczywiście nieważność musimy podnieść w odwołaniu od decyzji.

 

4.

 

Zgodnie bowiem z art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne etc.

Jakie zatem może być uzasadnienie faktyczne decyzji, skoro wyznaczony urząd nie dysponuje żadnymi dowodami, mogącymi świadczyć o istnieniu obowiązku, i to od określonej daty?

Wydaje się więc, że bezdyskusyjnie dochodzi do rażącego naruszenia art. 77 KPA, który to nakazuje organowi przed wydaniem decyzji zebrać wyczerpująco cały materiał dowodowy!

Tymczasem takiego materiału w sprawie nie ma, bowiem zgodnie z powołanym rozporządzeniem z 2007 roku dotychczasowe dowody zarejestrowania odbiorników w formie imiennej książeczki opłaty abonamentowej za używanie odbiorników stanowią dowód zarejestrowania odbiorników nie dłużej niż przez okres dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

A zatem organ (czyli operator wyznaczony – Poczta Polska SA, co też wydaje się być kolejnym istotnym naruszeniem reguł państwa prawnego!) wydaje decyzje wg swojego widzimisie.

Jedynie w przypadku wykazania właścicielowi, że zataił fakt nabycia odbiornika można by wydać decyzję dot. zaległych opłat.

Ale i tak dopiero po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.

PS. Jak ktoś nie pamięta – 9 listopada Donald Tusk odebrał od prezydenta Lecha Kaczyńskiego akt desygnacji na premiera. Oznacza to, że brak nadania indywidualnych numerów identyfikacyjnych w całości obciąża jego rząd.

 

26.03 2014

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

54 komentarz

 1. Cóż, powiem tylko tyle, że to nasz bloger odkrył ten temat i jako pierwszy ujawnił sprawę na łamach 3obieg, a kolejne sprawy są efektem zastosowania tego artykułu
  https://3obieg.pl/wezwanie-do-zaplaty-pomysl-zanim-cie-okradna

  0
  • Avatar zosia

   Jedna jaskółka wiosny nie czyni, a tym bardziej jeżeli dokładnie się przeanalizuje powyższe pismo Pani z Orzesza to sprawa nie jest aż tak bardzo jasna, a teraz wyjaśniam każdy kto kiedys zarejestrował telewizor czy radio ma w bazie PP swoj nr indywidyalny który został przypisany i nadany na podstawie książeczki opłat zgodnie z rozporządzeniem z 2007r. otrzymując upomnienie to właśnie z numerem indywidyalnym 8 liczbowym i na dole swoje osobiste konto do wpłaty. Druga strona medalu możecie pisać to otrzymacie uwierzytelniony oodpis zawaiadomienia z pismem wyjaśniającym, że zgodnie z rozporządzeniem z 2007 r poczta miała obowiązek powiadomić abonenta a nie obowiązek doręczenia,w związku z tym poczta wywiązała się z zawiadomienia użytkownika o nadaniu nr identyfikacyjnego przez przesłanie zawiadomien, Inna sprawa czy takowe zawiadomienie otrzymaliśmu do domu, tego PP już nie idowodnimy bo nie ma sposobu a po nagłośnieniu jak można uniknąć zaległości abonamentowych w dobie komputeryzacji można zrobić wszystko , tak że może ktoś wymyśli lepszy sposób na to żeby uniknąć płacenia ale chyba nie ma, nie udowodnimy PP że nie otrzymaliśmy takiego zawadomienia bo nie ma na to sposobu po prostu zostało to wysłane zwykłym listem i lyle zgoodnie z resztą z rozporządzeniam tam wyrażnie [pisze powiadomić, a nie doręczyć. Jestem w tej samej sytuacji co wszyscy, ale wyczerpałam już wszystkie żródła informacji, i chyba trzeba będzie niestety przesłać żądane dokumenty i wysłać do KRRiT o rozłożeniu na raty.

   0
   • Avatar aleksander

    Tak zgadzam się z wypowiedzią.Teraz w odpowiedzi informują ze oprócz zawiadomienia o nadaniu numeru identyfikacyjnego dołączono jeszcze 5 spersonalizowanych blankietów do wpłat,i co im można zrobić,jak to sprawdzić, czy to jakieś machlojki.A może jakieś CBA by się przydało.W moim przypadku w tytule egzekucyjnym wyliczono od 101.2008 do końca 2013r czyli za 6 lat.

    0
  • Avatar zosia

   Panie Tomaszu Dostałam odpowiedż Naczelnika Wydz. Abonentu RTV na moje pytanie dlaczego upomnienia przychodza od 2007 itd jeżeli wyrok TK jestr od marca 2010 cytyję ” Ustalenie wysokości należnego abonamentu jest tzw. czynnością materialno-techniczną dotyczącą obowiązku wynikającego z przepisu prawa, może być dokonana w trybie pozaprocesowym przez PP SA oraz w drodze samoobliczenia przez abonenta. PPSA nie ma obowiązku ustalenia wysokości należności abonamentowych bo i wysokość ta i obowiązek zapłaty wynika wprost z przepisów ustawy. Zatem PP SA nie ma obowiązku powiadamiania abolentów o zaległościach w opłatach RTV powstałych na ich indywidualnych numerach identyfikacyjnych na skutek samowolnego zaprzestania wnoszenia opłat RTV (bez dopełnienia niezbędnych formalności zgłoszenia zmiany).
   Więc teraz się nie dziwię, że upomnienia przychodzą na lata takie jak sie PPSA podoba, grunt że nie przekraczją 5 lat. Może jakieś rady w tym temacie, jak temu skutecznie zaradzić.

   0
 2. Avatar losot

  i bardzo dobrze, dosyć tego widzimisię urzedasów

  0
  • Avatar zosia

   Kodeks Spółek w sprawie abonamentu nie ma nic do rzeczy PP działa na podstawie wyroku Trybunału konstytycyjnego z marca 2010 r dając pełne prawo PP do sciągania od dłużników zaległości abonamentowych nawet przez komorników US, Ale jak już w temacie, chodzi mi o to że wyrok TK dał prawo tzn uznał że wszystkie poczynania PP i KRRiT sciągania należności łącznie z 5-letnim okresem obciążenia jest zgodne z konstytycją nie zaznaczył, że wyrok ma dzialać wstecz, upomnienia dostajemy za rok 2007 2008 itd.a pełne uprawnienia PP i KRiT otrzymali dopiero od marca 2010 może się mylę nie jestem prawnikiem ale wg mnie upomnienia powinny być wystawione dopiero po ogłoszeniu wyroku TK tj. od kwietnia 2010 r.Jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie, i wyjaśnienie, ale może to być kolejny punkt zaczepienia o zmniejszenie naszych upomnień. Napisałam do PP i KRRiT do dziś nie otrzymałlam odpowiedzi.

   0
 3. Pingback: Burza w sprawie abonamentu – prawnik potwierdza « Politycznie Niepoprawny Biuletyn Nieregularny

 4. Avatar WW

  I to mi się podoba.
  Zwalczanie absurdu urzędasów ich własną bronią.
  To jedyna właściwa metoda.

  0
 5. Avatar Karolina

  Witam
  Drążąc dalej temat abonamentu RTV, skoro umowa zawarta pomiędzy pocztą a Abonentem wygasła z urzędu w r.2008,to czy aby kontynuować korzystanie dalsze z usług tej firmy nie należałoby zawrzeć ponownie umowy na świadczenie usług.
  No bo jeżeli nadanie jakiegokolwiek numeru identyfikacyjnego jest równoznaczne z zawarciem umowy to w takim razie każdy moze mnie poinformować że nadał mi numer i mam płacić dalej, nieważne że umowa na czas określony wygasła .
  Pozdrawiam

  0
 6. Avatar Beata

  Cały problem w tym, że moja Mama otrzymała zawiadomienie o egzekucju długu już z Urzędu Skarbowego.
  Niby to jest bezprawne ale przecież i tak trzeba zapłacić bo inaczej pojawi się komornik. Mama jest starszą osobą i mało zawału nie dostała gdy zobaczyła egzekucję skarbową.
  Jest zresztą na rencie.
  Ja nie mam pieniędzy na adwokata …. tego nie da się przeskoczyć. Łatwo powiedzieć, że trzeba wysłać pismo o udostępnienie uwierzytelnionych akt sprawy. Jeśli jednak nie ma wsparcia w jakimś prawniku jest to nie do rozwiązania.
  Poza tym trudno mi polemizować np. a argumentem, że sprawa przedawnia się po 3 latach skoro KRRiT twierdzi, że po 5-ciu. Oni mają prawników a ja nie.

  0
 7. Avatar Oskubany

  Wysłałem pismo do dyrektora Poczty P. dwa miesiące temu. Poleconym, za potwierdzeniem odbioru.
  Oleli mnie całkowicie. Nie mają zamiaru przysyłać niczego.
  Urząd Skarbowy zabrał nadpłatę podatku. Zabrał pomimo prośby o wstrzymanie egzekucji do chwili wyjaśnienia sprawy z Pocztą. A Poczta ma to w d…… Nie odpowiada.

  0
  • Avatar Tuskobusik

   Zapewne (Oskubany) jestes prowokatorem Poczty Polskiej Spolka Akcyjna,tym sposobem zniechecacie ludzi,zapewne sa tacy idioci ktorzy sie nabiora na takowe czary mary.Pedalem nie jestem,sciskam Cie tkliwie i serdecznie…
   Tuskobusik…

   0
  • Avatar ewa

   Mam Witam mi siedli bez żadnego powiadomienia na wynagrodzenie w kwietniu 2 dni przed wypłatą dostałam pismo z US (ja i zakład pracy) tak więc w kwietniu potrącili mi 390 zł(1130 zł musi zostać na koncie) w maju też mi potrącili, ale w czerwcu zapłaciłam sama końcówke 850 zł(wpłata na pocztę) do sumy 1520 zł.W drugiej połowie czerwca zapłaciłam za cały rok do grudnia 2014 (na poczte) ale teraz będzie najlepsze US pobrał mi w lipcu z wynagrodzenia 520 zl i teraz mam nadpłatę ( wcześniej bo 20. 06 14 wysłałam powiadomienie do US że jest spłacone to oni przysłali mi pismo znowu 1 dzień przed wypłatą że odwołali się do wierzyciela ).Pisałam pisma do US i do Poczty Polskiej zero odpowiedzi teraz nie wiem czy zwrócą mi nadpłatę 520 zł

   0
 8. Avatar Tuskobusik

  Wystarczy ze jedna osoba dala przyklad z Orzesza ze w tym wszystkim jest cos nie tak.
  Ja poszlem jej droga i wyslalem podobne pismo poczta jak i droga elektroniczna:
  W/w UPOMNIENIE nie zgodne jest ze stanem faktycznym w kilku miejscach,dlatego zadam na podstawie art. 73 KPA o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisow dokumentow,na podstawie ktorych wysunieto wobec mojej osoby roszczenia zawarte w w/w upomnieniu.Uwierzytelnione kopie prosze przeslac na moj adres pocztowy jak ponizej.
  W innym przypadku w/w sprawa zostanie przekazana do Prokuratury jako popelnienie przestepstwa z art. 286KK (wprowadzanie w blad w celu osiagniecia kozysci majatkowych).
  I wczoraj dostalem wymijajaca odpowiedz meilowa,ktora zniecheca pewnie i zastrasza co nie ktorych ludzi no ja sie nie dalem nabrac, to jest ich odpowiedz:

  Witam,

  Przekazanie pisemnej informacji o złożeniu wniosku do KRRiT w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w opłatach abonamentu rtv, stanowi podstawę do zawieszenia postępowania egzekucyjnego, do czasu zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
  Odpisalem im natychmiast nastepujaco:
  Jest to odpowiedz calkowicie wymijajaca z Waszej strony,doskonale o tym wiecie.
  Zgodnie z moim pismem wyslanym poczta w dniu 24.04.2014 domagam sie od Was zgodnie z art.73 KPA wydania z akt sprawy UP Z/—/2014 z dnia 22.04.2014 uwierzytelnionych odpisow dokumentow na podstawie ktorych wysunieto wobec mojej osoby roszczenia zawarte w w/w upomnieniu.Mam do tego pelne prawoi w oczekiwaniu na takowe odpisy dokumentow pozostaje.
  I czekamy dalej na kolejny bajer ze strony PP Spolka Akcyjna,do skutku.
  =========================================================
  Witam tym razem Mariola,no ja nie ukrywam swoich danych,nie wazne…
  Co robimy najpierw z samego rana,z pieskiem na spacer,kawa i zabieramy sie do pisania.Nie wazne z jakiej opcji politycznej jestesmy czy moze Ty czy ja jestem komfodentem PP tudzierz innej instytucji to nas nie powinno przerazac…
  Wazne jest to ze obrabiamy wspolnie temat w mysl art.73 KPA…
  Zaczynajac od tego art dana instytucja skarzaca ma obowiazek a nie tylko dobre checi na zadanie osoby pozwanej przedstawic dowody w sprawie,w naszym przypadku uwierzytelnione kopie dokumentuw,zapewne zostaniemy zasypani jakimis bzdetami bez znaczenia w sprawie,nam chodzi o dokument druk pisma w zal nr – 1, potwierdzenie nadania kiedy byl wyslany i przez kogo kiedy odebrany…
  Bardzo wazne w naszym przypadko to trzymac sie terminow ustawowych 7 dni inaczej wszystko idzie w leb…
  No i o co tak naprawde w tym wszystkim chodzi,na poczatku trzeba sie nawzajem wyczuc,wysylamy wiadome pismo listem poleconym za potwierdzeniem zwrotmym i czekamy (potwierdzenie zwrotne wiemy kiedy otrzymali i mamy na to dowod )…
  No ja jeszcze odpowiedzi listem nie otrzymalem,otrzymalem odpowiedz elektroniczna z ktorej jasno wynika ze leca sobie w mola chca mnie przekierowac na swoje tory i tym sposobem zrobic ze mnie winnego w sprawie,gdy bym tak zrobil to wyslane pismo traci moc ja jako (zadam) robie sie teraz jako (prosze) i jest po terminie czyli sprawa padnieta i moga ze mnie zadrzec kase,proste…
  Napisalas czy otrzymalem cos z Urzedu Skarbowego,nie…
  Uwazam ze PP Spolka Akcyjna to nie idioci,choc moge sie mylic…
  Siedza pewnie teraz i analizuja jedno moje zdanie (Jest to calkowicie wymijajaca odpowiedz z Waszej stron,dobrze o tym wiecie)…
  Tu maja cztery opcje:
  1 – Sfalszowanie dokumentu…
  2 – Przekierowanie zgodnie z procedura liczac na to ze padne i odpuszcze,tym samym ostro naruszaja art. 286KK (wprowadzenie w blad w celu osiagniecia kozysci majatkowych) ja sie odwolamy…
  3 – Potraktowanie sprawy jako drobne nieporozumienia,taki sobie pryszczyk i odpuszcza…
  4 – Jest jeszcze czwarta opcja z ich stroni i to zapewne nastapi,przeszukanie mieszkania delikwenta w poszukiwaniu sprzetu RTV,no ja ich wpuszcze na takowe przeszukanie,nie mam nic do ukrycia od 2008 roku posiadam tylko komputer i to wszystko a radio mam w pracy…
  Choc w mysl zasad Konstytucji art.50 moge ich olac…
  Tu mozesz zobaczyc jak wyglada tkaowe przeszukanie:
  1. https://www.youtube.com/watch?v=uLoNtQyw2CQ
  2. https://www.youtube.com/watch?v=zFjKjcEFZcU
  Oczywiscie z naszej strony sprawa na tym sie nie konczy jest jeszcze dalszy watek…
  No zrobilem pewnie kilka bledow ortograficznych,starosc nie radosc…

  0
 9. Avatar zosia

  Dostałam odpowiedż Naczelnika Wydz. Abonentu RTV na moje pytanie dlaczego upomnienia przychodza od 2007 itd jeżeli wyrok TK jestr od marca 2010 cytyję ” Ustalenie wysokości należnego abonamentu jest tzw. czynnością materialno-techniczną dotyczącą obowiązku wynikającego z przepisu prawa, może być dokonana w trybie pozaprocesowym przez PP SA oraz w drodze samoobliczenia przez abonenta. PPSA nie ma obowiązku ustalenia wysokości należności abonamentowych bo i wysokość ta i obowiązek zapłaty wynika wprost z przepisów ustawy. Zatem PP SA nie ma obowiązku powiadamiania abolentów o zaległościach w opłatach RTV powstałych na ich indywidualnych numerach identyfikacyjnych na skutek samowolnego zaprzestania wnoszenia opłat RTV (bez dopełnienia niezbędnych formalności zgłoszenia zmiany).
  Więc teraz się nie dziwię, że upomnienia przychodzą na lata takie jak sie PPSA podoba, grunt że nie przekraczją 5 lat. Może jakieś rady w tym temacie, jak temu skutecznie zaradzić.

  0
 10. Avatar zosia

  Dostałam odpowiedż Naczelnika Wydz. Abonentu RTV na moje pytanie dlaczego upomnienia przychodza od 2007 itd jeżeli wyrok TK jestr od marca 2010 cytyję ” Ustalenie wysokości należnego abonamentu jest tzw. czynnością materialno-techniczną dotyczącą obowiązku wynikającego z przepisu prawa, może być dokonana w trybie pozaprocesowym przez PP SA oraz w drodze samoobliczenia przez abonenta. PPSA nie ma obowiązku ustalenia wysokości należności abonamentowych bo i wysokość ta i obowiązek zapłaty wynika wprost z przepisów ustawy. Zatem PP SA nie ma obowiązku powiadamiania abolentów o zaległościach w opłatach RTV powstałych na ich indywidualnych numerach identyfikacyjnych na skutek samowolnego zaprzestania wnoszenia opłat RTV (bez dopełnienia niezbędnych formalności zgłoszenia zmiany).
  Więc teraz się nie dziwię, że upomnienia przychodzą na lata takie jak sie PPSA podoba, grunt że nie przekraczją 5 lat. Może jakieś rady w tym temacie, jak temu skutecznie zaradzić. Jeżeli wszyscy którzy dostali upomnienia mają swoje nr identyfikacyjne (nie ważne czy je dostali do domu czy nie bo tego PPSA nie udowodnimy)to PPSA może obciążać od 2009 roku do końca 2013 tj 5 lat wstecz.Proszę o komentarze może ja coś mylę.

  0
 11. Avatar Tuskobusik

  Wlasnie Pani Zosiu z lawiny informacji ktora zalewa Pani nieswiadomych ludzi w tych komentarzach,jedno Pani zdanie jest godne uwagi ma znaczenie,oczywiscie doskonale wie Pani o tym ze jest to wypowiedz wymijajaca ze stront PP S.A
  poczta miała obowiązek powiadomić abonenta a nie obowiązek doręczenia,w związku z tym poczta wywiązała się z zawiadomienia użytkownika o nadaniu nr identyfikacyjnego przez przesłanie zawiadomien
  Nie wspomnialem wczesniej,PP Spolka Akcyjna miala pelna swiadomosc prawnego znaczenia tego druku:
  http://images61.fotosik.pl/936/2e687efc5afc4fcf.jpg
  o sankcjach karno administracyjnych jakie on niesie i wlasnie teraz domaga sie takowych sankcji wysylajac tym razem upomnienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioro
  Ijak sie teraz tlumaczy ze miala obowiazek tylko zawiadomic.Pani Zosiu zawiadomic to mozna kogos o festynie itp…

  0
 12. Avatar Zosia

  No Panie Tuskobusik jednak Pan jest tym prowokatorem agentem i konfidentem poczty i KRRiT bo czytam że i oskubany jest prowokatorem PP a jak może bym poczytała dalej to może i inni co swoje wypowiedzi piszą szczerze i nawet popieraja faktami wszyscy są prowokatorami co nie po myśli Pana lub mają inne zdanie nawet potwierdzone faktamiu i nie rób Pan afery bo i tak nie ma Pan racji naet rzarządzenia mministra nie umie Pan przeczytać to po co wogóle Pan zabiera głos

  0
  • Avatar Tuskobusik

   Pani Zosiu niech inni to ocenia Pani i moje wypowiedzi
   Pani komentarz maja za cel zniechecania ludzi do dalszego dzialania,wplywa Pani tym sposobem na podswiadomosc ludzkiego umysly,przyznaje robi to Pani bezbolesnie no ale na moja wiedze w tym temacie jest to nieudolne dzialanie
   Zadna praca nie hanbi,z czasem nabierze Pani doswiadczenia,specjalizujac sie w tym kieronku…

   0
 13. Avatar jerzy

  NIEZAPŁACONE NALEŻNOŚCI podatkowe przedawniają się po pięciu latach, z tym że okres ten liczy się do końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Jeśli np. abonament mieliśmy płacić od stycznia 2009 r., przedawnienie nastąpi dopiero z końcem 2014 r. NIE PRAWDA nie zgadzam się jak od 1 stycznia 2009 DO GRUDNIA 2014 to jeśli dobrze liczę to jest to okres 6 ( SZEŚCIU ) lat, 2009, 2010,2011, 2012,2013, 2014. Mam racje czy się mylę proszę napiszcie. pięć lat minęło 2013r bo liczy się od 1stycznia do 31grudia jako rok lub od 1 stycznia2009-1 stycznia2010, to i tak 2 stycznia 2014 mija PIĘĆ LAT. Co o tym sądzicie napiszcie .
  Załączniki:

  0
 14. Avatar Ola

  A moja mama wyslala odwonianie tak jak wszyscy i otrzymala… kopie listu, ktory niby zostal do niej wyslany. Teraz piszemy odwolanie. Zdaje sie, ze powiadomienine o nadaniu numeru powinno bylo zostac wyslane listem poleconym, wiec moze mozna sprawdzic, ze nigdy do niej nie doszlo…

  0
 15. Avatar Aqq

  Jeżeli poczta nie prowadziła zgodnie z ustawą ewidencji abonentów to na jakiej podstawie gromadziła, przekazywała, … , dane osobowe. Czy jest to zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?

  0
 16. Avatar dmlakers

  Podobnie jak większość tu piszących otrzymałem (jakoś w listopadzie zeszłego roku) wezwanie do zapłaty na kwotę prawie 1500 zł. Olałem to i pewnego pięknego marcowego dnia otrzymałem informację listowną z Urzędu Skarbowego o zablokowaniu mojego konta bankowego… co też się stało kilka dni później.
  W połowie marca wysłałem listem poleconym priorytetowym pismo do PP o wydanie odpisów dokumentów.
  Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem z Poczty Polskiej żadnej odpowiedzi na moje pismo.
  Z tego co wiem każdy urząd ma obowiązek w przeciągu 30 dni na odpowiedź na takie pismo.
  Czy zatem można uznać, że PP przyznaje się do błędu ??

  Rada dla osób z zablokowanym kontem: można robić wypłaty (w oddziale banku) z zablokowanego konta korzystając z kwoty wolnej od zajęcia (trzykrotna wartość średniej krajowej pensji czyli coś około 11500 zł). I dopóki nie przekroczy się tej kwoty wypłatami Urząd Skarbowy nie dostanie nic… W międzyczasie warto podać swojemu pracodawcy nowy numer rachunku bankowego (na przykład syna, męża czy innego członka rodziny bądź znajomego) aby przelewał pensję na ten właśnie rachunek. I od tego momentu cała pensja trafia do nas, a nie do US. Trzeba pamiętać, że US nigdy nie może zablokować konta osobie trzeciej czyli nie widniejącej w aktach sprawy o zadłużeniu. A rachunek zablokowany można utrzymywać do przysłowiowej “usranej śmierci” pamiętając jedynie o opłacaniu wszelkich opłat jakie pobiera bank za utrzymanie.

  0
 17. Avatar Jacek

  Witam
  Równiez ten temat mnie dotknął . Napisałem do PP do Bydgoszczy o wydanie akt sprawy odpisów dokumentów i dostałem odpowiedz zwykłym listem ” Powtórne zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru ident. uzytkownika”
  Poczta Polska zawiadamia .. o nadaniu n/w numeru ident. uzytkownika tu numer oraz nr. konta bankowego do wpłat abonamentowych – i uwaga zgodnie z rozporzadzeniem MAiC z dnia 17 grudnia 2013r w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radio. i tel.Dz.U poz.1676 i wpisali mi z góry ,że jestem osoba fizyczna używajacą odbiorni radiofoniczny lub telewizyjny w gosp. domowym lub w samochodzie stanowiacym jej własność
  Rozporzadzenie weszło w życie 1.01.2014 czy ktoś mi to moze wytłumaczyć o co tu chodzi 6 miesiacy rozporzadzenia a oni naliczaja od 5 lat kary .

  Odpowiedz z KRRiT
  Uprzejmie informuję, że KRRiT nie posiada ewidencji abonentów. Kompetencje polegające na pobieraniu opłat abonamentowych oraz prowadzeniu kontroli wykonywania rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczenia opłaty abonamentowej – zgodnie z wolą ustawodawcy (art. 6 i 7 ustawy o opłatach abonamentowych) leżą wyłącznie w gestii wyznaczonego operatora jakim jest Poczta Polska.

  Dlatego też, powyższą prośbę proszę skierować do Działu Obsługi Abonamentu RTV Poczty Polskiej w Bydgoszczy ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz, tel. (+48) 43 842 06 06, infolinia 801 333444 lub drogą e-mailową: abonament_rtv@bydgoszcz.poczta-polska.pl

  Z poważaniem,

  Maria Świąder – Główny Specjalista, Biuro KRRiT

  + Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

  cid:image002.png@01CC73A8.A30E11D0

  0
 18. Avatar Piotr

  wysłałem pismo w sprawie wydania dowodów, otrzymałem odpowiedź:
  W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że w dniu
  13.04.1992 r. dokonano rejestracji odbiorników rtv na dane ————,
  której został nadany numer książeczki X ——— indywidualny numer
  identyfikacyjny ——–. Natomiast zawiadomienie o nadaniu indywidualnego
  numeru identyfikacyjnego stanowiące dowód zarejestrowania odbiorników rtv
  zastępujące dowód zarejestrowania odbiorników rtv w formie imiennej
  książeczki zostało wygenerowane w dniu –.09.2008 roku.
  W załączeniu przesyłam potwierdzony za zgodność z oryginałem wniosek
  rejestracyjny z dnia –.04.1992 r.

  Pytanie, czy mam się w tym momencie odwołać i wskazać, że nie otrzymałem zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru.

  0
 19. Avatar Czeslaw

  Tak wlasnie trzeba zrobic,tylko ze tym sposobem nic nie wskurasz,przysla Ci kolejny trik ze musisz im idowodnic ze biale to nie czarne,tym odwolaniem zyskasz tylko na czasie.
  Tego typu sprawy z odpowiednim uzasadnieniem powinny konczyc sie pozwem w sadzie z Twojej strony inaczej nic nie wskurasz.
  To jest przestepcza organizacja i uczciwie nic nie wskorasz,musisz obmyslec sposob dzialania tak jak oni to robia,jest taka mozliwosc,jestem w podobnej sytuacji co Ty i jak mi to wypali to na 1000 procent opublikuje to ze szczegolami.
  Jedyna droga,odpowiednia taktyka dzialanie i sprawa sadowa inaczej lezysz

  0
 20. Avatar Marcin

  to podaj ten sposób, wole juz działać niż czekać

  0
  • Avatar Czeslaw

   Nie namawiam do przekretow,jak masz poczucie winy to placisz,kazda sprawa ma swoj odmienny urok.
   Ja napewno im nie zaplace i temat skonczy sie w sadzie.

   0
 21. Avatar Marcin

  nie mam poczucia winy. Jakie koszta poniesiesz w sądzie? sprawa w toku? Pytam bo dużo czasu nie mam a rozstrzygnięcie byłoby dla mnie pomocne

  0
 22. Avatar Tuskobusik

  Koszta nie maja znaczenia,piszesz w pozwie o zwrot kosztow procesu od osoby pozwanej.
  licza sie argumenty,czyli odpowiedni opis sprawy no i dowody,ja je posiadam:

  Tuskobusik
  1 sierpnia 2014 o 16:44
  Witam Pani Basiu.
  Pani cytat
  3. w każdym urzędzie korespondencja wysłana lub odebrana przechodzi przez księgę korespondencji. Mam zamiar zażądać uwierzytelnionej kopii z zapisu w tej księdze wysłania do mnie zawiadomienia.

  I tym sposobem trafila Pani w setno sprawy,ich najwieksza lewa bron,tym sposobem tumania ludzi.
  No ja ich zlapalem na takim przekrecie w korespondencji e-mail gdzie to beszczelnie podaja lewe daty nawet z wyprzedzeniem,wszystkie podkreslone na czerwono to lewe wpisy,dwa sa do udowodnienia,zanosi sie na to ze sprawa sadowa nie bedzie nudna.
  http://images68.fotosik.pl/48/6d98fe0f02626465gen.jpg

  0
 23. Avatar Tuskobusik

  Ciąg dalszy mojej opowieści,jak to PP SPÓŁKA AKCYJNA z Bydgoszczy mataczy i bezspornie kłamie podając kolejne fałszywe daty i tym sposobem tumani ludzi.(JAK lenin WIECZNIE ŻYWY)…
  Tak wiec w dniu 21 Sierpnia otrzymałem mejla z przeprosinami za mylnie podaną datę,zmieniono tylko rok w ramach sprostowania,tak wiec było 07.08.2014 teraz zmieniono na 07.08.2006 i tym sposobem podano kolejne fałszerstwo,teraz w całości daty zawiadomień z ich strony wyglądają następująco zacytuję pierwsze dwie daty,07.08.2006 i kolejne zawiadomienie 08.08.2006,z tego wynika że ta banda złodziei nie zdaje sobie sprawy co robi albo czuje się tak mocno ze robi to świadomie jak wspomniałem (JAK lenin WIECZNIE ŻYWY)…
  http://images67.fotosik.pl/132/c1c6f0084f1d796bgen.jpg

  0
  • Avatar Tuskobusik

   Ciąg dalszy mojej opowieści jak to bezprawnie w moim przypadku ta banda złodziei
   chce ograbić mój skromny portfel na kwotę 1476 złotych no na dzień dzisiejszy licznik bije to będzie gdzieś z 1700 jak by nie patrzec…
   Tak więc ostatnie pismo które wysłałem w dniu 25.07.2014.Treścią pisma było postawienie i udowodnienie im kilku znaczących nie pomyłek z ich strony a jawnych fałszerstw polegających na sfałszowanych wpisach istotnych w sprawie dat jak i dopisanych przez nich wpisów dat jak i ta cała sprawa.
   Wprowadziłem ich w kłopot no bo jak się wytłumaczyć z kilku blefów,z jednego można – powiedzieć o przepraszam pomyłka ale z kilku przekrętów to niemały kłopot tak że ich radcy prawni obmyślili sobie wobec mnie ciekawa podstępną historyjkę polegającą na przekierowaniu tematu na inne tory by ominąć wypowiedzi na postawione im zarzuty.
   Tak więc w/w korespondencja prowadzona była do samego początku pomiędzy COF w Bydgoszczy a mną.
   W dniu 21.10.2014. ku mojemu zdziwieniu otrzymałem pismo ogólnie w w/w sprawie upomnienia do zapłaty j.w. nie z Bydgoszczy a z Opola,nic ciekawego by to publikować,no oczywiści liczyli na to że może nie odpisze w terminie ustawowym 7 dni i huj strzeli bombki będzie po terminie ustawowym,tak więc trzeba było odpisać.
   Kolejne zaskoczenie podobny numerek spotyka mnie 08.12.2014 otrzymuje pismo tym razem w w/w sprawie z COF Gdańsk no to pismo jest trochę ciekawsze dlatego je publikuje ku przestrodze niewinnie pokrzywdzonych ludzi przez tą prywatną firmę.
   tym razem też cisza,żadnej wypowiedzi na temat ich przekrętów,całkowita cisza.
   Tym razem artysta który to pisał zaczyna sprawę od samego początku pomijając wszystko i na swój sposób udowadnia mi że białe to czarne:
   http://aaaaa11111.strefa.pl/zal1.jpg
   http://aaaaa11111.strefa.pl/zal2.jpg
   Tak więc trzeba było użyć ostrzejszego argumentu przy udzieleniu odpowiedzi oczywiście zawsze w terminie ustawowym 7 dni:
   http://aaaaa11111.strefa.pl/ZAL3.jpg
   http://aaaaa11111.strefa.pl/ZAL4.jpg
   no i czekamy dalej,wszystko wskazuje na to że chcą to zrobić na chama i na siłę mnie ograbić,ja się nie dam i sprawa skończy się ostatecznie w Sadzie…
   Tak więc czekamy dalej.Pozdrawiam wszystkich walczących…

   0
 24. Avatar viki

  Udało się Pani coś zdziałać?

  0
 25. Avatar Konrad

  Witam
  Wszyscy wiemy że i TPSA i Poczt Polaka balansują na krawędzi prawa a w niektórych wypadkach ewidentnie to prawo łamią.
  Mnie jedno zastanawia”
  Poczt Polska miała obowiązek “przesłać zawiadomienie” o nadaniu numeru ewi.
  Moim skromnym zdaniem jeżeli ja mam obowiązek kogoś o czymś zawiadomienie to robię to tak aby ta osoba potwierdziła otrzymanie tokowego zawiadomienie.
  Poczta Polska twierdzi, że rozporządzenie które obligowało Pocztę Polska do przesłania zawiadomienia nie posługuje się pojęciem „doręczenie lecz „przesłaniem zawiadomienia”
  Trzeba by zasięgnąć opinii prawnej czy “przesłanie zawiadomienia” jest równoznaczne z zawiadomieniem tej osoby które to zawiadomienie dotyczy i czy Polska Polska przesyłając zawiadomienie bez potwierdzenia doręczenia spełniła wymogi ustawowe.

  Mając jednak na uwadze ogromne potrzeby budżetowe TPSA oraz ogrom płatników których to dotyczą wątpię, iż jakikolwiek są będzie się liczył z literą prawa, choć do tego jest powołany.

  0
 26. Avatar Ces

  Wszyscy wiemy że i TPSA i Poczt Polaka balansują na krawędzi prawa a w niektórych wypadkach ewidentnie to prawo łamią.
  https://www.youtube.com/watch?v=SSd08MbuGk4&feature=share

  0
 27. Avatar Asia

  a co w sytuacji gdy mija wlasnie pol roku odkad wyslalam do poczty pismo z prosba o wydanie odpisow dokumentow o nadaniu numer identyfikacyjnego?W miedzyczasie zglosilam na poczcie inwalidztwo 1 grupy(zwalniajace z placenia), ale to nie dziala wstecz niestety??????????Odpuscili czy oge sie spodziewac jednak odzewu z urzedu skarbowwego????

  0
  • Avatar Zosia

   Nie masz co robic,to sie usmiechnij,piszesz bzdurne glupoty

   0
  • Avatar Andy

   Pod koniec kwietnia wysłałem pismo z wnioskiem o wydanie odpisów dokumentów; mija 6 miesięcy i nic – żadnej odpowiedzi. Czy mam napisać pismo z zażaleniem na opieszałość działań poczty?

   0
   • Avatar Sławek

    Tym działaniem nic nie przyśpieszysz ,ale warto się przypomnieć,znam przypadek ze po takim czasie kolega dostał wezwanie ze skarbówki,bez żadnych wyjaśnień z PP SA,tak postępuje ta banda złodziei,napisz listem poleconym.

    0
    • Avatar Andy

     Właśnie skarbowy zajął moje wynagrodzenie. Czekałem na odpowiedź z Poczty a dostałem zajęcie ze skarbowego.
     1. ostatni rachunek zapłaciłem w połowie 2007r.
     2. Nie otrzymałem z poczty nowego nr rachunku indywidualnego
     3. 28.04.2014. dostałem upomnienie za okres od 2009/01 do 2014/03 na kwotę 1476,15
     4. 30.04.2014 wysłałem wniosek do Poczty z prośbą o wydanie akt i zwieszenie postępowania – wysłane listem poleconym – nie dostałem żadnej odpowiedzi.
     5. Urząd Skarbowy zajął moje wynagrodzenie – w zajęciu (jeszcze go nie widziałem ale dostałem informację z kadr) podobno był okres od 2010r. – czyli 2009 przedawnił się ??? ale nie wiem do którego miesiąca,
     – Planuję wystąpić do skarbowego z wnioskiem o okazanie dokumentacji
     w mojej sprawie
     – Wystosować zażalenie na działania Poczty Polskiej skierować z dopią do Ministra Cyfryzacji, Rzecznika Praw Obywatelskich (jego pismo w tej sprawie V.7220.32.2014.EG z 13.10.2014r.) KRTiTV.
     – Powiadomić Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o przechowywaniu moich danych osobowych przez Pocztę pomimo niepowiadomienia mnie o sposobie przetwarzania moich danych.
     Co jeszcze??

     0
   • Avatar Karol

    Co sie pytasz czy pisać. Pisz a nie pytaj.

    0
 28. Avatar Wilk na kacapy

  Do czasu kiedy Placy nie bada wolnym narodem we wlasny, kraju to beda zmuszani do roznego typu podatkow na rzadzaca bez przewrwy od 1945 roku zydokomune.
  UKLAD ma sie dobrze i musi doic barany zeby zyc.
  Samym meczeniem nic nie wskoramy.

  0
  • Avatar Sławek

   Wiki mam 60 lat,swoje przeżyłem i zgadzam się z Tobą w całości,nic nikomu nie ujmując ale to obecne pokolenie nie ma już tego patriotyzmu w sobie co pokolenie naszych przodków i okoliczności są całkiem inne niż w poprzedniej epoce.
   Tu przydała by się prawdziwa wojna jądrowa,powinni spalić co najmniej 60 procent Europy,
   oczywiście siebie jako ofiary nie wykluczam.
   Wschód czy zachód to dziś te same pedały,przydał by się jakiś mały kamyczek z kosmosu o średnicy 10 km i było by po problemie dla wszystkich jak wspomniałeś dla tego żmijowego plemienia.

   0
 29. Avatar Lucjan

  Witam!Mam pytanie,co mam zrobić gdy nie dostałem pisma z poczty polskiej,a z urzędu skarbowego przyszło pismo o zajęciu świadczenia na kwotę prawie 1400 złotych?

  0
 30. Avatar windig

  To ile trzeba w tym roku płacić za to RTV, bo dotychczas płaciłem za 12 miesięcy cos ok. 240 zł.
  Czy cos sie zmieniło? Miało być podobno po 9 zł miesięcznie?

  0
 31. Avatar Frez

  Witam. Też walczymy z Wydziałem Abonamentu RTV, dostaliśmy upomnienie o zaległości dotyczące starego indywidualnego numeru abonenta ze starego adresu, ale to kilkanaście lat temu było zgłoszone ( na stare książeczki ) wyrejestrowanie odbiorników RTV po sprzedaży mieszkania,.Teraz okazało się że pracownik Działu Obsługi Abonentów wpisał wyrejestrowanie odbiorników RTV w 2017 roku(czego nie miał prawa robić ) ,nie ma wpisu z przed kilkunastu lat o wyrejestrowanie(niby konto cały czas było aktywne ), i zostało wygenerowano zadłużenie. Jesteśmy na etapie wyjaśnienia i pisania skarg, ale wstępnie PP S.A twierdzi że wszystko ok, chociaż nikt poza abonentem nie ma prawa dokonać wyrejestrowania ,czy zmiany danych,a zmiana daty w naszym przypadku prowadzi do naliczenie niesłusznej zaległości.

  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816