Artykuły redakcyjne
Like

Samorząd i administracja – Podjacki Wojciech

16/03/2020
878 Wyświetlenia
0 Komentarze
3 minut czytania
Samorząd i administracja – Podjacki Wojciech

Samorząd terytorialny jest niewydolny, korupcjogenny i zbyt kosztowny, a przez to nie realizuje należycie swoich zadań.

0


Samorządowcy zamiast troszczyć się o dobre funkcjonowanie wspólnoty lokalnej zbyt gorliwie angażują się w konflikty polityczne i wojny ideologiczne oraz często trwonią pieniądze podatników na realizację niedorzecznych pomysłów. Samorządy stały się też łupem partyjnych mafii, kwitnie tam korupcja i nepotyzm, co słusznie bulwersuje uczciwych obywateli. Dlatego powinniśmy zreformować system samorządowy i przywrócić dwustopniowy podział administracyjny. W tym celu należy:

  1. Zlikwidować sejmiki wojewódzkie i urzędy marszałkowskie, a ich kompetencje przekazać urzędom wojewódzkim, które powinny nadzorować organy samorządu terytorialnego. Jeżeli zaistnieje potrzeba zwiększenia liczby województw, to powinny o tym zdecydować racjonalne przesłanki i uzasadniony interes społeczności lokalnych. Trzeba także zlikwidować powiaty, które stały się siedliskiem aparatczyków partyjnych zajmujących wygodne posady w strukturach powiatowych i powierzyć ich zadania gminom.
  2. Wzmocnić uprawnienia samorządu gminnego i zwiększyć środki finansowe na ich realizację oraz przeprowadzić reformę systemu wyborczego poprzez wprowadzenie we wszystkich gminach jednolitej ordynacji większościowej i jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW). Elekcja wójtów i burmistrzów powinna być dokonywana w wyborach bezpośrednich, należy im jednak ograniczyć urzędowanie do 2 kadencji. Trzeba też zmienić nazwę urzędu prezydenta miasta na burmistrza oraz zmniejszyć liczbę radnych i ograniczyć im okres pełnienia funkcji do 2 kadencji, które nie powinny trwać dłużej niż 4 lata. Wskazana jest także redukcja liczby urzędników oraz wzmocnienie roli i podniesienie wynagrodzenia sołtysów, którzy mogą w większym stopniu odciążyć pracę urzędów gminy.
  3. Ujednolicić zasady naboru i wynagradzania w administracji publicznej oraz włączyć wszystkich urzędników państwowych i pracowników samorządowych do Korpusu Służby Cywilnej. Podstawowymi kryteriami przy rekrutacji do KSC powinny być wysokie walory moralne, odpowiednie kwalifikacje zawodowe i apolityczność. Ustanawiając jednolite dla całej administracji warunki naboru, pracy i wynagradzania urzędników zapewnimy wyższy poziom ich kompetencji oraz ograniczymy zjawiska patologiczne: korupcję, nepotyzm i partyjniactwo. Trzeba też uprościć przepisy prawne i procedury administracyjne oraz zwiększyć odpowiedzialność urzędników za podejmowane decyzje, co zapewni większą sprawność i przejrzystość pracy urzędów. Konieczny jest także kompleksowy przegląd struktur administracyjnych oraz likwidacja zbędnych jednostek i agencji, takich jak urzędy pracy.

Wprowadzenie proponowanych zmian zapewni większą sprawność aparatu administracyjnego, a także przyniesie ogromne oszczędności dzięki likwidacji zbędnych szczebli administracji oraz zapewni przejrzystość w wydatkowaniu pieniędzy publicznych. Uporządkowanie istniejącego chaosu kompetencyjnego spowoduje też znaczne ułatwienia w życiu codziennym Polaków oraz zapewni im lepsze warunki do rozwijania własnej inicjatywy. Przyczyni się również do rozbicia lokalnych układów polityczno-biznesowych i ułatwienia obywatelom czynnego udziału w życiu publicznym.

0

Liga Obrony Suwerenności http://www.lospolski.pl

Polska partia polityczna o profilu patriotycznym.

252 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758