Komentarze dnia
Like

List otwarty w sprawie zbliżających się w Polsce „demokratycznych” „wyborów” „powszechnych”

07/05/2014
2303 Wyświetlenia
7 Komentarze
6 minut czytania
List otwarty w sprawie zbliżających się w Polsce „demokratycznych” „wyborów” „powszechnych”

Polki i Polacy! Już niebawem ma rozpocząć się kolejna seria igrzysk dla ludu zwanych wyborami, które do tej pory spełniały w rzeczywistości trzy główne zadania:

0


Eurowybory okupacyjna farsa

.

„NIE ZAMIERZAM UCZESTNICZYĆ w MASKARADZIE zwanej WYBORAMI (korzystać, zarówno z CZYNNEGO, jak i BIERNEGO PRAWA WYBORCZEGO) oraz FIRMOWAĆ jej SWOJĄ OBECNOŚCIĄ i NAZWISKIEM” !!!

*****

.

Piaseczno, dn. 30 kwietnia 2014 r.

Tadeusz CICHOCKI

ul. Radosna 1

05-500 Piaseczno

tel./fax.: (22) 756-16-41

tel.: 728-203-767

E-mail: tcichocki@tcichocki.pl

www.tcichocki.pl

 .

List otwarty w sprawie zbliżających się w Polsce

„demokratycznych” „wyborów” „powszechnych”

 .

Polki i Polacy!

.

Już niebawem ma rozpocząć się kolejna seria igrzysk dla ludu zwanych wyborami, które do tej pory spełniały w rzeczywistości trzy główne zadania:

.

1. Utrwalania iluzji, że Rzeczpospolita Polska funkcjonuje w oparciu o zasady „demokratycznego państwa prawa”.

.

2. Przemycania do najwyższych organów władzy przez naszych okupantów odpowiednio dużej liczby swoich marionetek.

.

3. Zawłaszczania Polski i eksploatowania Polaków, jako taniej siły roboczej przez zakamuflowanych okupantów (często ukrywających się pod polsko brzmiącymi nazwiskami i fałszywymi życiorysami) oraz ich marionetki – oszustów, uzurpatorów, obłudników, aferzystów, złodziei, błaznów,….

 .

Nawet, jeśli dla zachowania pozorów zdarzyło się, że przez to „sito” przeszli polscy patrioci to zawsze w liczbie uniemożliwiającej im realny wpływ na najistotniejsze sprawy Polaków.

.

Żadne z dotychczasowych, oficjalnych wyników wyborów nie były nigdy potwierdzane dowodami na zgodność z wolą wyborców i innymi okolicznościami np. frekwencją!

.

Działo się tak w najistotniejszej dla Polski sprawie – wyboru przedstawicieli do najwyższych organów władzy. W sprawie dużo ważniejszej od problemów budowlanych, księgowych, medycznych, …, gdzie istnieje obowiązek prawny nie tylko posiadania właściwych dokumentów, ale i odpowiednio długiego ich przechowywania.

 .

Niestety nic nie wskazuje na to, aby tym razem było lepiej:

.

1. Organizacją, nadzorowaniem i stwierdzaniem ważności „wyborów” zajmować się będą sędziowie Państwowej Komisji Wyborczej i Sadu Najwyższego mianowani przez przedstawicieli nielegalnej władzy Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nigdy nie okazali mandatu społecznego upoważniającego ich do jej sprawowania (nie przedstawili dowodów zgodności woli wyborców z opublikowanymi wynikami).

.

Czy sędziowie, ale również komendanci policji, urzędnicy różnego szczebla, … mianowani przez nielegalne władze pełnią swoje obowiązki w sposób legalny?

.

Czy suweren ma podstawy do obdarzenia ich zaufaniem?

 .

2. „Wybory” odbywać się będą w sposób określony dotychczas obowiązującym, szkodliwym dla Polaków i ustanowionym przez nielegalne władze prawem (pomimo moich wcześniejszych wezwań do ustanowienia nowego), które:

.

– uniemożliwia suwerenowi efektywną kontrolę całego ich procesu,

.

– uniemożliwia suwerenowi wgląd w wiarygodne dowody,

.

– uniemożliwia suwerenowi dokonanie oceny wiarygodności oficjalnych wyników i na jej podstawie podjecie decyzji o ich ważności przez Naród Polski – zwierzchnika władzy,

.

– uniemożliwia suwerenowi odwołanie tych przedstawicieli, którzy utracą zaufanie wyborców w trakcie kadencji, a ponadto:

.

– umożliwia oszustwa,

.

– umożliwia ingerencję obywateli innych narodowości w żywotne interesy suwerennej rzekomo Rzeczypospolitej Polskiej,

.

– dyskryminuje kandydatów niezależnych i małe partie polityczne,….

.

Czy takie prawo gwarantuje wynik wyborów zgodny z wolą wyborców?

 .

3. Aktualni przedstawiciele najwyższych (i nie tylko) organów władzy sprawują ją w sposób nielegalny w wyniku dokonanego zamachu stanu bazującego na oszustwach. Działają na szkodę Polski i Polaków oraz ignorują wole suwerena.

.

Czy suweren ma podstawy do obdarzenia ich zaufaniem i czy powinien na nim poprzestać?

 .

W ISTNIEJĄCEJ SYTUACJI NIE ZAMIERZAM UCZESTNICZYĆ w MASKARADZIE zwanej WYBORAMI (korzystać, zarówno z CZYNNEGO, jak i BIERNEGO PRAWA WYBORCZEGO) oraz FIRMOWAĆ jej SWOJĄ OBECNOŚCIĄ i NAZWISKIEM.

.

Niestety sam bojkot wyborów nic nie zmieni na korzyść Polaków. Dlatego

 .

PO KAŻDYCH WYBORACH i NIEZALEŻNIE od ICH OFICJALNYCH WYNIKÓW (!) SUWEREN POWINIEN ŻĄDAĆ UPUBLICZNIENIA WIARYGODNYCH DOWODÓW ICH ZGODNOŚCI Z WOLA WYBORCÓW.

.

W PRZYPADKU ICH NIE PRZEDSTAWIENIA, NIE POZOSTANIE NAM NIC INNEGO, JAK PODJECIE WALKI np. W SPOSÓB, jaki OPISAŁEM W MOICH POPRZEDNICH LISTACH, DOSTĘPNYCH w INTERNECIE pod ADRESAMI:

 .

http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

http://www.tcichocki.pl/Zamach_stanu_w_Polsce-List_otwarty.pdf

http://www.tcichocki.pl/List_otwarty_012013.pdf

 .

Tadeusz CICHOCKI

 .

P.S. Wszystkich Polaków, którzy zgadzają się z treścią moich listów proszę o pomoc w ich rozpowszechnianiu różnymi możliwymi sposobami.

 .

Do wiadomości:

.

Osoby prywatne, Organizacje Patriotyczne, Związki Zawodowe, Media, Prokuratura Generalna, Ambasady, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Śledcze, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Sąd Najwyższy, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, inne.

 .

.

http://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2014/05/07/1395/

.

.

0

Konwent Narodowy

116 publikacje
11 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758