Mazowsze
Like

Zbrodnie popełniane na Narodzie Polskim przez NKWD i Berlingowców

12/08/2013
3383 Wyświetlenia
16 Komentarze
9 minut czytania
Zbrodnie popełniane na Narodzie Polskim przez NKWD i Berlingowców

W maju 1943 roku, z inicjatywy komunistycznego zbrodniarza tow. Stalina, w Związku Sowieckim powstaje 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod dowództwem zdrajcy Zygmunta Berlinga — skazanego przez sąd wojenny RP na śmierć za dezercję z Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim.

0


 

b6645de67eb66e1a5de21c8ea8b182d7,13,0

„NKWD i Berlingowcy stosują niesłychany terror na ludności polskiej. Grabieże, mordy, gwałty. Dnia 7 marca spalono wieś Guty, powiat Ostrów Mazowiecka. Ludność wymordowana, kobiety i dzieci, żywcem wrzucane w ogień.”

 

Zdjęcie: płk Władysław Liniarski ps. Mścisław, dowódca Okręgu Białystok ZWZ/AK

 

Zbóje z NKWD w ciągu tych paru miesięcy zniszczyli dziesięć razy tyle  ideowych Polaków co hitlerowcy w ciągu czterech lat. Oto wolność przyniesiona przez Rosję dla Polski.” 

 

 


Zbrodnie popełniane „na Narodzie Polskim przez NKWD i Berlingowców”

 

W maju 1943 roku, z inicjatywy komunistycznego zbrodniarza tow. Stalina, w Związku Sowieckim powstaje 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod dowództwem zdrajcy Zygmunta Berlinga — skazanego przez sąd wojenny RP na śmierć za dezercję z Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim. 

Berling był współautorem deklaracji hołdu i lojalności przesłanej w marcu 1941 roku na ręce komunistycznego zbrodniarza tow. Stalina. Na wieść o formowaniu tej nowej — tym razem zależnej wyłącznie od Stalina pseudo polskiej jednostki, z terenów Związku Sowieckiego przybywają do niej ochotnicy. 

Są to przeważnie Polacy, deportowani z Kresów Wschodnich w latach 1939–1941 i osadzeni w więzieniach oraz łagrach w głębi Związku Sowieckiego. Ta tworząca się pod dowództwem sowieckim armia jest dla nich jedyną praktycznie szansą wyrwania się z sowieckiego piekła i powrotu do ojczyzny. Która stała się jednak jedynie kolejną kolonią sowiecką — stalinowskich zbrodniarzy…

Ta sowiecka dywizja ma polskie mundury oraz zsowietyzowne orzełki bez korony. Jest w niej nawet i polski kapelan – porwany z Polesia przez bandytów z sowieckiej partyzantki i okrężną drogą przywieziony do Sielc – ks. Franciszek Kubsz. 

W tym wojsku służącym wyłącznie interesom sowieckim — niemal cała kadra oficerska składa się z oficerów sowieckich. Kilka stanowisk oficerów politycznych zajmują w tej dywizji zdrajcy ze stalinowskiej, komunistycznej organizacji nazwanej „Związek Patriotów Polskich”. 

W czerwcu 1943 Wódz Naczelny i premier RP gen. Władysław Sikorski stwierdził, że stalinowskie wojsko Berlinga jest polską dywizję komunistyczną o charakterze dywersyjnym. Zaś samego Berlinga gen. Sikorski uznał za zdrajcę, który zdezerterował z Wojska Polskiego. 

W ponoć postsowieckim PRL-bis istnieje stowarzyszenie zdrajców z sowieckiego LWP w PRL — nazwane: Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga. Czyli jest to stowarzyszenie mające kontynuować zdradzieckie tradycje zdrajcy i sowieckiego generała tow. Berlinga…

Oraz innych sowieckich zdrajców, agentów zbrodniczego NKWD oraz mordującej polskich patriotów, krwwej sowieckiej Informacji Wojskowej w tzw. LWP i antypolskich zbrodniarzy — tow. Jaruzelskiego i tow. Kiszczaka…

Bolszewicki zdrajca Berling o „działaczach AK na żołdzie hitlerowców”
„Elementy faszystowskie wszelkiego autoramentu będą zgniecione. (…) Wielkopańscy działacze Armii Krajowej muszą ustąpić. Uważajcie na nich. Ich krecia robota na żołdzie hitlerowców skończyła się. Śmierć faszystom(…)”
Natomiast, jakimś kuriozalnym wyczynem (post)bolszewickich „historyków” w PRL-bis jest to, że zgodnie z decyzją szefa MON sowieccy zbrodniarze z NKWD patronują 1. Pułkowi Specjalnemu Komandosów Wojska Polskiego. [sic!]

Cenne dokumenty znalezione w piecu

  Piątek, 10 sierpnia 2012 (09:03)

Podczas remontu plebanii parafii pw. św. Wojciecha w Porytem niedaleko Łomży odnaleziono kilkadziesiąt meldunków, rozkazów, raportów i innych dokumentów sporządzonych przez dowódców Białostockiego Okręgu AK. Wiele z raportów, podpisanych przez komendanta Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” opisuje bestialstwa NKWD i UB na zajmowanych przez sowietów ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej.  

Ksiądz Jan Domiński, proboszcz parafii w Porytem odnalezione przez robotników podczas remontu plebanii dokumenty przekazał białostockiemu oddziałowi IPN.

– Pracownicy znaleźli te dokumenty podczas rozbiórki starego, kaflowego pieca. Kiedy je przejrzałem, uznałem, że są bardzo ważne, że stanowią prawdziwy skarb narodowy, dlatego przekazałem je dla IPN – powiedział nam ksiądz Jan Domiński.

Wiele z raportów, kierowanych jest do „Naczelnego Wodza w Londynie” i „Rządu Polskiego w Londynie”. Opisują one głównie bestialstwa dokonywane przez „wyzwolicieli” w latach 1944-45 na zajmowanych przez sowietów ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej.

W raporcie sporządzonym 25 marca 1945 roku „Mścisław” melduje Naczelnemu Wodzowi – „NKWD i Berlingowcy stosują niesłychany terror na ludności polskiej. Grabieże, mordy, gwałty. Dnia 7 marca spalono wieś Guty, powiat Ostrów Mazowiecka. Ludność wymordowana, kobiety i dzieci, żywcem wrzucane w ogień”.

„Stałe obławy i aresztowania dowódców, żołnierzy i członków AK. Aresztowanych przetrzymują w piwnicach, głodzą. W czasie badania w bestialski sposób katują. Zbóje z NKWD w ciągu tych paru miesięcy zniszczyli dziesięć razy tyle  ideowych Polaków co hitlerowcy w ciągu czterech lat. Oto wolność przyniesiona przez Rosję dla Polski” – czytamy w meldunku do Naczelnego Wodza komendanta Białostockiego Okręgu ZWZ – AK Władysława Liniarskiego.

„Ludność prosi o skuteczną interwencję u rządu Ameryki i Anglii, o przysłanie komisji do zbadania zbrodni popełnionych na Narodzie Polskim przez NKWD i Berlingowców” – czytamy natomiast w meldunku skierowanym do Rządu Polskiego w Londynie.

Wśród znalezionych dokumentów są również meldunki dotyczące akcji zbrojnych jakie podziemie niepodległościowe przeprowadziło na terenie całego ówczesnego województwa białostockiego. W „raporcie sabotażowo-dywersyjnym za październik 1943 roku” czytamy m.in. „Uszkodzono 21 parowozów, 65 wagonów towarowych” lub „za akcję terrorystyczną w stosunku do ludności polskiej zostało zlikwidowanych, z grasujących band, 17 sowietów”.

Z kolei w rozkazie „Mścisława” z 1 maja 1945 roku czytamy – „Polecam pdk. Rejonowym i obwodowym zarządzić ścisła konspiracje pracy organizacyjnej oraz dopilnować by faktycznie zakonspirowano się w każdej komórce już zorganizowanej i w pracy przygotowawczej (…) Tępić i karać gadulstwo, żołnierzy niepoprawnych izolować(…) Zdrajców i donosicieli likwidować z całą bezwzględnością”.

Tak też czyniono, świadczy o tym raport z czerwca 1945 roku gdzie m.in. zapisano „Dnia 6 czerwca oddział Kedywu Obwodu zlikwidował przez zastrzelenie Kalinowskiego Romana ze wsi Czachy, szpicla NKWD i PUB „.

Adam Białous

Cytat z „Naszego Dziennika”

—————

P.S. Muszę tu oddać sprawiedliwość wikipedyście zajmującym się historią wsi Guty. Otóż po zapoznianiu się z powyższym artykułem w „Naszym Dzienniku”, dopisałem w Wikipedii informację o bestialskich zbrodniach dokonanych w tej wsi przez NKWD i berlingowców. Mój dopisek został zaakceptowany.


Takich komunistyczno-bolszewickich, okrutnych zbrodni na niewinnych Polakach dokonywanych przez masowych zbrodniarzy sowieckich i sowieckich dowódców tzw. LWP było zncznie więcej…

Jest to moja stara notka żeby przypomnieć o tym, jak komunistyczno-sowieccy zbrodniarze „tworzyli” sowiecką kolonię zwaną PRL…


Na jednej ze stron internetowych Muzeum Powstania Warszawskiego znajduje się informacja “29. Berlingowcy”. Jest to informacja o utworzonej na rozkaz komunistycznego zbrodniarza tow. Stalina sowieckiej formacji wojskowej nazwanej 1. Dywizją Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Ta dowodzona przez zbrodniarzy — sowieckich oficerów i komunistycznych politruków ze stalinowskiego ZPP — jednostka miała udawać przed całym światem ludowe “Wojsko Polskie”.

0

Andy-aandy http://blogmedia24.pl/blog/3727

Niezależny wędrownik po necie, czasem komentujący... -- Ekstraktem komunizmu i jego naturą, tak samo jak naturą kaądego komunisty i lewaka są: nienawiść, mord, rabunek, okrucieństwo i donos... Serendipity — the faculty or phenomenon of finding valuable or agreeable things not sought for...

823 publikacje
236 komentarze
 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758