Mazowsze
Like

Zbrodnie popełniane na Narodzie Polskim przez NKWD i Berlingowców

12/08/2013
862 Wyświetlenia
16 Komentarze
9 minute czytania
Zbrodnie popełniane na Narodzie Polskim przez NKWD i Berlingowców

W maju 1943 roku, z inicjatywy komunistycznego zbrodniarza tow. Stalina, w Związku Sowieckim powstaje 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod dowództwem zdrajcy Zygmunta Berlinga — skazanego przez sąd wojenny RP na śmierć za dezercję z Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim. 

b6645de67eb66e1a5de21c8ea8b182d7,13,0

“NKWD i Berlingowcy stosują niesłychany terror na ludności polskiej. Grabieże, mordy, gwałty. Dnia 7 marca spalono wieś Guty, powiat Ostrów Mazowiecka. Ludność wymordowana, kobiety i dzieci, żywcem wrzucane w ogień.”

 

Zdjęcie: płk Władysław Liniarski ps. Mścisław, dowódca Okręgu Białystok ZWZ/AK

 

Zbóje z NKWD w ciągu tych paru miesięcy zniszczyli dziesięć razy tyle  ideowych Polaków co hitlerowcy w ciągu czterech lat. Oto wolność przyniesiona przez Rosję dla Polski.” 

 

 


Zbrodnie popełniane “na Narodzie Polskim przez NKWD i Berlingowców”

 

W maju 1943 roku, z inicjatywy komunistycznego zbrodniarza tow. Stalina, w Związku Sowieckim powstaje 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod dowództwem zdrajcy Zygmunta Berlinga — skazanego przez sąd wojenny RP na śmierć za dezercję z Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim. 

Berling był współautorem deklaracji hołdu i lojalności przesłanej w marcu 1941 roku na ręce komunistycznego zbrodniarza tow. Stalina. Na wieść o formowaniu tej nowej — tym razem zależnej wyłącznie od Stalina pseudo polskiej jednostki, z terenów Związku Sowieckiego przybywają do niej ochotnicy. 

Są to przeważnie Polacy, deportowani z Kresów Wschodnich w latach 1939–1941 i osadzeni w więzieniach oraz łagrach w głębi Związku Sowieckiego. Ta tworząca się pod dowództwem sowieckim armia jest dla nich jedyną praktycznie szansą wyrwania się z sowieckiego piekła i powrotu do ojczyzny. Która stała się jednak jedynie kolejną kolonią sowiecką — stalinowskich zbrodniarzy…

Ta sowiecka dywizja ma polskie mundury oraz zsowietyzowne orzełki bez korony. Jest w niej nawet i polski kapelan – porwany z Polesia przez bandytów z sowieckiej partyzantki i okrężną drogą przywieziony do Sielc – ks. Franciszek Kubsz. 

W tym wojsku służącym wyłącznie interesom sowieckim — niemal cała kadra oficerska składa się z oficerów sowieckich. Kilka stanowisk oficerów politycznych zajmują w tej dywizji zdrajcy ze stalinowskiej, komunistycznej organizacji nazwanej “Związek Patriotów Polskich”. 

W czerwcu 1943 Wódz Naczelny i premier RP gen. Władysław Sikorski stwierdził, że stalinowskie wojsko Berlinga jest polską dywizję komunistyczną o charakterze dywersyjnym. Zaś samego Berlinga gen. Sikorski uznał za zdrajcę, który zdezerterował z Wojska Polskiego. 

W ponoć postsowieckim PRL-bis istnieje stowarzyszenie zdrajców z sowieckiego LWP w PRL — nazwane: Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga. Czyli jest to stowarzyszenie mające kontynuować zdradzieckie tradycje zdrajcy i sowieckiego generała tow. Berlinga…

Oraz innych sowieckich zdrajców, agentów zbrodniczego NKWD oraz mordującej polskich patriotów, krwwej sowieckiej Informacji Wojskowej w tzw. LWP i antypolskich zbrodniarzy — tow. Jaruzelskiego i tow. Kiszczaka…

Bolszewicki zdrajca Berling o “działaczach AK na żołdzie hitlerowców”
“Elementy faszystowskie wszelkiego autoramentu będą zgniecione. (…) Wielkopańscy działacze Armii Krajowej muszą ustąpić. Uważajcie na nich. Ich krecia robota na żołdzie hitlerowców skończyła się. Śmierć faszystom(…)”
Natomiast, jakimś kuriozalnym wyczynem (post)bolszewickich “historyków” w PRL-bis jest to, że zgodnie z decyzją szefa MON sowieccy zbrodniarze z NKWD patronują 1. Pułkowi Specjalnemu Komandosów Wojska Polskiego. [sic!]

Cenne dokumenty znalezione w piecu

  Piątek, 10 sierpnia 2012 (09:03)

Podczas remontu plebanii parafii pw. św. Wojciecha w Porytem niedaleko Łomży odnaleziono kilkadziesiąt meldunków, rozkazów, raportów i innych dokumentów sporządzonych przez dowódców Białostockiego Okręgu AK. Wiele z raportów, podpisanych przez komendanta Władysława Liniarskiego ps. “Mścisław” opisuje bestialstwa NKWD i UB na zajmowanych przez sowietów ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej.  

Ksiądz Jan Domiński, proboszcz parafii w Porytem odnalezione przez robotników podczas remontu plebanii dokumenty przekazał białostockiemu oddziałowi IPN.

– Pracownicy znaleźli te dokumenty podczas rozbiórki starego, kaflowego pieca. Kiedy je przejrzałem, uznałem, że są bardzo ważne, że stanowią prawdziwy skarb narodowy, dlatego przekazałem je dla IPN – powiedział nam ksiądz Jan Domiński.

Wiele z raportów, kierowanych jest do “Naczelnego Wodza w Londynie” i “Rządu Polskiego w Londynie”. Opisują one głównie bestialstwa dokonywane przez “wyzwolicieli” w latach 1944-45 na zajmowanych przez sowietów ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej.

W raporcie sporządzonym 25 marca 1945 roku „Mścisław” melduje Naczelnemu Wodzowi – “NKWD i Berlingowcy stosują niesłychany terror na ludności polskiej. Grabieże, mordy, gwałty. Dnia 7 marca spalono wieś Guty, powiat Ostrów Mazowiecka. Ludność wymordowana, kobiety i dzieci, żywcem wrzucane w ogień”.

“Stałe obławy i aresztowania dowódców, żołnierzy i członków AK. Aresztowanych przetrzymują w piwnicach, głodzą. W czasie badania w bestialski sposób katują. Zbóje z NKWD w ciągu tych paru miesięcy zniszczyli dziesięć razy tyle  ideowych Polaków co hitlerowcy w ciągu czterech lat. Oto wolność przyniesiona przez Rosję dla Polski” – czytamy w meldunku do Naczelnego Wodza komendanta Białostockiego Okręgu ZWZ – AK Władysława Liniarskiego.

“Ludność prosi o skuteczną interwencję u rządu Ameryki i Anglii, o przysłanie komisji do zbadania zbrodni popełnionych na Narodzie Polskim przez NKWD i Berlingowców” – czytamy natomiast w meldunku skierowanym do Rządu Polskiego w Londynie.

Wśród znalezionych dokumentów są również meldunki dotyczące akcji zbrojnych jakie podziemie niepodległościowe przeprowadziło na terenie całego ówczesnego województwa białostockiego. W “raporcie sabotażowo-dywersyjnym za październik 1943 roku” czytamy m.in. “Uszkodzono 21 parowozów, 65 wagonów towarowych” lub “za akcję terrorystyczną w stosunku do ludności polskiej zostało zlikwidowanych, z grasujących band, 17 sowietów”.

Z kolei w rozkazie “Mścisława” z 1 maja 1945 roku czytamy – “Polecam pdk. Rejonowym i obwodowym zarządzić ścisła konspiracje pracy organizacyjnej oraz dopilnować by faktycznie zakonspirowano się w każdej komórce już zorganizowanej i w pracy przygotowawczej (…) Tępić i karać gadulstwo, żołnierzy niepoprawnych izolować(…) Zdrajców i donosicieli likwidować z całą bezwzględnością”.

Tak też czyniono, świadczy o tym raport z czerwca 1945 roku gdzie m.in. zapisano „Dnia 6 czerwca oddział Kedywu Obwodu zlikwidował przez zastrzelenie Kalinowskiego Romana ze wsi Czachy, szpicla NKWD i PUB “.

Adam Białous

Cytat z “Naszego Dziennika”

—————

P.S. Muszę tu oddać sprawiedliwość wikipedyście zajmującym się historią wsi Guty. Otóż po zapoznianiu się z powyższym artykułem w “Naszym Dzienniku”, dopisałem w Wikipedii informację o bestialskich zbrodniach dokonanych w tej wsi przez NKWD i berlingowców. Mój dopisek został zaakceptowany.


Takich komunistyczno-bolszewickich, okrutnych zbrodni na niewinnych Polakach dokonywanych przez masowych zbrodniarzy sowieckich i sowieckich dowódców tzw. LWP było zncznie więcej…

Jest to moja stara notka żeby przypomnieć o tym, jak komunistyczno-sowieccy zbrodniarze “tworzyli” sowiecką kolonię zwaną PRL…


Na jednej ze stron internetowych Muzeum Powstania Warszawskiego znajduje się informacja “29. Berlingowcy”. Jest to informacja o utworzonej na rozkaz komunistycznego zbrodniarza tow. Stalina sowieckiej formacji wojskowej nazwanej 1. Dywizją Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Ta dowodzona przez zbrodniarzy — sowieckich oficerów i komunistycznych politruków ze stalinowskiego ZPP — jednostka miała udawać przed całym światem ludowe “Wojsko Polskie”.

Inne zapisy autora:

Andy-aandy
Andy-aandy http://blogmedia24.pl/blog/3727

Niezależny wędrownik po necie, czasem komentujący... -- Ekstraktem komunizmu i jego naturą, tak samo jak naturą kaądego komunisty i lewaka są: nienawiść, mord, rabunek, okrucieństwo i donos... Serendipity — the faculty or phenomenon of finding valuable or agreeable things not sought for...

823 publikacje
237 komentarze
 

 1. Andy-aandy Andy-aandy

  Jak się fałszuje historię w szkołach…
  *
  “Guty Bujno. Pamięć wojny nadal dzieli mieszkańców mazowieckiej wsi”
  http://uczyc-sie-z-historii.pl/pl/projekty/zobacz/31

  Miejscowość / Region: Ostrów Mazowiecka
  Instytucja: V LO im. J. Poniatowskiego
  Opiekun / Nadzór nad projektem: Romualda Mikołajczak
  Autorzy projektu: Magdalena Mioduszewska
  Grupa wiekowa: licealiści

  Kontakt:
  Romualda Mikołajczak
  V LO im. J. Poniatowskiego
  ul. Nowolipie 8
  00-150 Warszawa
  Telefon: 22 831 48 04
  poniatowka@vlo.edu.pl
  http://www.vlo.edu.pl

  Jest to nieźle napisana notka o mieszkańcach oraz historii tej wsi w czasie okupacji sowieckiej w latach 1939-41, a także zbrodniach niemieckich od 1941 roku.

  Jednak, na w/w stronie o miejscowości Guty Bujno — jest informacja o “wyzwoleniu” przez sowieckich zbrodniarzy:
  “oddziały 96. Homelskiej Dywizji Strzelców pod dowództwem gen. Fatycha Bułatowa wyzwoliły Ostrów Mazowiecką. Sztab dywizji w czasie walk frontowych stacjonował w Gutach.”

  Oraz o spaleniu wielu wsi w tym rejonie wyłącznie przez… Niemców.

  Nie ma natomiast ani słowa o bestialskich zbrodniach NKWD i berlingowców popełnionych na mieszkańcach tej wsi w latach 1944-45… [‘sic!]

  *

 2. Andy-aandy Andy-aandy

  Sławomir Cenckiewicz o WSI, sowieckich i komunistycznych zbrodniarzach w PRL
  *
  Sławomir Cenckiewicz o WSI, sowieckich i komunistycznych zbrodniarzach w PRL oraz o swojej książce “Długie ramię Moskwy”

  Zbrodniarzami przeciwko Narodowi Polskiemu oraz przeciwko ludzkości — jest zsowietyzowana generalicja Ludowego Wojska Polskiego szykująca pod dowództwem tow. Jaruzelskiego — wspólny z sowieckimi masowymi mordercami atomowy atak na Europę Zachodnią.

  Poniżej, kilka cytatów z wypowiedzi dr. Cenckiewicza w czasie tego spotkania:

  “Jest to książka o podboju Polski przez Związek Sowiecki. Jest to książka o tym, jak sowieci założyli Ludowe Wojsko Polskie”…

  “Cała historia Ludowego Wojska Polskiego, którego częścia był wywiad wojskowy jest związana z Katyniem. “Całe LWP jest zbudowane na zbrodni katyńskiej”.

  Całe LWP było w ponad 90% nasycone sowiecką kadrą oficerską. W latach 1943–44 w I i II Armii LWP służyło 6000, a w latach 1944–45 — ponad 19000 sowieckich oficerów.

  Natomiast wywiad wojskowy, czyli jednostki rozpoznania okresu wojennego w 100% były obsadzony prze oficerów GRU. Oni tworzyli służby specjalne LWP. Dotyczy to także jednostek kontrwywiadowczych, które były matrycą Smiersza, czyli sowieckiego kontrwywiadu wojskowego.

  W 1945 roku wprowadzono 2-godzinny lektorat języka polskiego w tym “polskim” wywiadzie wojskowym — po to, by móc się komunikować z oficerami liniowymi LWP…

  Dlaczego ta książka nosi tytuł “Długie ramię Moskwy”. Otóż nie tylko ze względu na to, co powiedziałem. Także funkcje LWP były ściśle związane z celami strategicznymi zbrodniarzy sowieckich.[i]

  Do tego można dodać, że sowieckie zbrojenia oraz utrzymanie sowieckiej armii okupacyjnej w PRL — kosztowały Polaków w sowieckiej kolonii zwanej PRL — biliony dolarów.[ii]

  “Wywiad wojskowy PRL — czyli późniejsze WSI — wypełnił wszystkie warunki do tego, aby nazwać tę sowiecką organizację — organizacją zbrodniczą”…

  Dr hab. Sławomir Cenckiewicz w Klubie Ronina — “Długie ramię Moskwy”.

  http://www.youtube.com/watch?v=R7lX9n_8798

 3. Andy-aandy Andy-aandy

  rmia PRL stała się głównym gwarantem wpływów i kontroli sowieckiej nad Polską”
  ~
  Wojskowa twarz Bronisława Komorowskiego
  – Aleksander Ścios

  Sławomir Cenckiewicz, który przez lata studiował archiwa LWP, nie miał najmniejszych wątpliwości pisząc, że „armia PRL stała się głównym gwarantem wpływów i kontroli sowieckiej nad Polską”.

  Zaś na zakończenie swojej fundamentalnej pracy „Długie ramię Moskwy” doszedł do jednoznacznej konkluzji: „Przez wiele lat byłem skłonny wierzyć tym wszystkim, którzy powtarzali, że wyjąwszy politruków z Głównego Zarządu Politycznego, większość oficerów LWP była polskimi patriotami.

  Badania nad wywiadem wojskowym PRL (…) nakazały negatywnie zweryfikować te zapewnienia.

  Analizując przez lata tysiące dokumentów, materiałów operacyjnych i akt personalnych oficerów, doszedłem do przekonania, że LWP było niemal w pełni zsowietyzowane. Ta książka jest ostatecznym pożegnaniem z mitem o »patriotach w mundurach« z LWP”.

  ——————-
  za: http://www.bibula.com/?p=52453

 4. kanton

  Andy-aandy. Rusticulus to dziwny człowiek . Nie ma wielui wiadomości ale jest zawsze na zawołanie ze swoimi niekopatybilnymi wiadomościami.
  Jakbyś nie napisal , on zawsze jest na stanowisku. Koniecznie chce zaistnieć.
  I niech tak się stanie. :-). Pozdrawiam.

 5. FanDaVinci FanDaVinci

  NKWD – czytaj żydobolszewia, ich potomkowie są do dzisiaj i to w ławach sejmowych i nie tylko, bij żydobolszewika, bij, wymordowali i mordują najwartościowszych Polaków, by zagrabić nam Ojczyznę !

  • Andy-aandy Andy-aandy

   Na kierowniczych stnowiskach w zbrodniczej NKWD w stalinowskiej Rosji to byli głównie Rosjanie.
   Stalin posłużył się żydokomuną — jak to kiedyś napisał Michnik — bo wiedział, że będą oni okrutniejsi w niszczeniu Polski i Polaków niż miejscowa komunistyczna swołocz.

   • FanDaVinci FanDaVinci

    z tego co można wyczytać nie tylko w sieci, Rosję bolszewicką “budowali” głównie żydowscy Rosjanie, to oni byli głównie odpowiedzialni za masowe zbrodnie, nie tylko na narodzie rosyjskim, ale potem i polskim, a także w pozostałych krajach okupowanego bloku. Stalin przejrzał ich zamiary, sam zaczął się pozbywać, wielu wysyłając do Polski, ale za późno się kapnął, sam został zgładzony, a teraz nam zamordowali Prezydenta.
    Trochę to uprościłem, ale tak to wygląda, w Polsce mamy najgorszy miot żydobolszewików, zdolnych do każdej zbrodni, jak tego im nie wytkniemy i nie rozliczymy, nie odzyskamy Polski, po atakach podłego nędznika Grossa i jego popleczników, widać z kim mamy i jak mocni są koszerni zbrodniarze.

 6. Andy-aandy Andy-aandy

  armia PRL stała się głównym gwarantem wpływów i kontroli sowieckiej nad Polską”
  ~
  Wojskowa twarz Bronisława Komorowskiego
  – Aleksander Ścios

  Sławomir Cenckiewicz, który przez lata studiował archiwa LWP, nie miał najmniejszych wątpliwości pisząc, że „armia PRL stała się głównym gwarantem wpływów i kontroli sowieckiej nad Polską”.

  Zaś na zakończenie swojej fundamentalnej pracy „Długie ramię Moskwy” doszedł do jednoznacznej konkluzji: „Przez wiele lat byłem skłonny wierzyć tym wszystkim, którzy powtarzali, że wyjąwszy politruków z Głównego Zarządu Politycznego, większość oficerów LWP była polskimi patriotami.

  Badania nad wywiadem wojskowym PRL (…) nakazały negatywnie zweryfikować te zapewnienia.

  Analizując przez lata tysiące dokumentów, materiałów operacyjnych i akt personalnych oficerów, doszedłem do przekonania, że LWP było niemal w pełni zsowietyzowane. Ta książka jest ostatecznym pożegnaniem z mitem o »patriotach w mundurach« z LWP”.

  ——————-
  za: http://www.bibula.com/?p=52453

 7. Andy-aandy Andy-aandy

  Jaruzelski-“Wolski” wpisał się na tę listę agentury sowieckiej służącej odpolszczeniu armii w PRL
  ^
  Jan Żaryn w rozmowie z netbird.pl powiedział:
  “Przede wszystkim trzeba powtórzyć, że Informacja Wojskowa, utworzona w szeregach tzw. LWP od 1943 r., była w 100 procentach strukturą sowiecką, podobnie jak cały aparat śledczo-prokuratorski i sądowy, opartą na sowieckim prawie i wzorcach zachowań praktycznych.”

  Jan Żaryn mówił też, że:

  “Po 1945 r., gdy skończyła się wojna, gdy zaczęli do LWP wracać oficerowie II RP (oflagowcy z 1939 r., czy też z PSZ na Zachodzie itd.) Informacja Wojskowa — na poziomie centrali i okręgów — miała coraz więcej roboty. Zdobywała wiedzę na temat rzeczywistych i potencjalnych wrogów LWP, jako przedłużenia teorii i praktyki Armii Czerwonej, za pośrednictwem agentury (informator, agent, rezydent).

  I tylko Polacy — oficerowie LWP — mogli stanowić siatkę agenturalną do rozpracowania, wyeliminowania wrogów nowej czyli bolszewickiej armii polskiej.

  “Wolski” wpisał się na tę listę agentury służącej odpolszczeniu armii. Jego awans w latach do 1956 r. do stopnia generała brygady jest piorunujący, biorąc pod uwagę czas pokoju. Jednocześnie świadczył o jego talentach.”
  *

  Tak, talentach do zdrady oraz wydawania Polaków w ręce sowieckich oprawców…

 8. Andy-aandy Andy-aandy

  Byli żołnierze sowieckiego tzw. LWP protestują…
  *
  Byli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego protestują przeciwko ustawieniu popiersia tragicznie zmarłej pary prezydenckiej w krakowskim Parku Jordana w Krakowie. – “Berlingowcy” uwłaczają pamięci byłego prezydenta – mówią przedstawiciele Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.

  Stowarzyszenie [bolszewickich — przyp. Andy] Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. [zdrajcy i sowieckiego — przyp. Andy] gen. Zygmunta Berlinga napisało w tej sprawie specjalny list do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.
  (…)

  Całość:
  http://www.fronda.pl/a/kombatanci-lwp-przeciwko-popiersiu-marii-i-lecha-kaczynskich,20913.html

 9. Andy-aandy Andy-aandy

  Sowiecka „ekspedycja” dowodzoną przez zbrodniarza z NKWD wspierana przez wojsko „ludowe” z 1. Dywizji Piechoty
  *
  Miodusy-Pokrzywne 1945

  W sobotę, 18 sierpnia 1945 roku, żołnierze podziemia niepodległościowego stoczyli pod wsią Miodusy-Pokrzywne na Podlasiu zwycięską bitwę z oddziałem NKWD-UB i wojska „ludowego”.

  Świat cieszył się z zakończenia II wojny światowej, a Polacy dalej krwawili się w walce o niepodległy byt państwa. Obok bitwy pod Kuryłówką (7 maja 1945 r.) i w Lesie Stockim (24 maja 1945 r.) Miodusy-Pokrzywne są najbardziej znaczącym starciem zbrojnym żołnierzy wyklętych z komunistycznym okupantem.

  W 25. rocznicę Cudu nad Wisłą trzy szwadrony odtworzonej 5. Wileńskiej Brygady AK, pod dowództwem por. Zygmunta Błażejewicza „Zygmunta”, i oddział ppor. Władysława Łukasiuka „Młota” przybyły do kościoła w Jabłonnie Lackiej. Po Mszy św. „Zygmunt” przemawiał do mieszkańców, którzy błagali o ratunek przed sowiecką „ekspedycją” dowodzoną przez zbrodniarza z NKWD Wasilija Gribkę, „doradcę” UB w Bielsku Podlaskim, wspieraną przez wojsko „ludowe” z 1. Dywizji Piechoty.
  (…)

  Piotr Szubarczyk
  Nasz Dziennik

  Całość:
  http://www.naszdziennik.pl/mysl/51240,miodusy-pokrzywne-1945.html

 10. Pingback: 27 WOŁYŃSKA DYWIZJA PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ FENOMEN II WOJNY ŚWIATOWEJ | f6862

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

319217