POLSKA
Like

Zbadaj jakość swoich cnót i siłe charakteru!

26/06/2015
955 Wyświetlenia
0 Komentarze
4 minut czytania
Zbadaj jakość swoich cnót i siłe charakteru!

Klasyfikacja cnót i sił charakteru (por. Peterson, Seligman 2004; Seligman, Steen, Park, Peterson 2005) Polecenie: Określ natężenie określonej cechy od 1 do 5. 1 oznacza minimalny poziom cechy, a 5 maksymalny. Staraj się unikać wartości średnich.   Mądrość i wiedza Siły poznawcze, które wiążą się z nabywaniem i wykorzystywaniem wiedzy.   Twórczość (Creativity) Nowatorski i produktywny sposób podejścia do różnych spraw; oryginalność, pomysłowość. Min       1                         2                      3                       4                     5   Max Ciekawość (Couriosity) Zainteresowanie wszystkim, co wokół Min       1                         2                       3                       4                     5   Max Otwartość umysłu (Open-mindedness) Wielostronne spojrzenie na rzeczywistość; gotowość do jej badania. Min       1                         2                       3                       4                     5   Max Zamiłowanie do zdobywania wiedzy (Love of learning) Dążenie do mistrzowskiego opanowywania nowych umiejętności, zagadnień, gałęzi wiedzy. Min       1                         2                       […]

0


Klasyfikacja cnót i sił charakteru (por. Peterson, Seligman 2004; Seligman, Steen, Park, Peterson 2005)

wpływ

Polecenie:

Określ natężenie określonej cechy od 1 do 5. 1 oznacza minimalny poziom cechy, a 5 maksymalny. Staraj się unikać wartości średnich.

 

Mądrość i wiedza Siły poznawcze, które wiążą się z nabywaniem i wykorzystywaniem wiedzy.

 

 1. Twórczość (Creativity) Nowatorski i produktywny sposób podejścia do różnych spraw; oryginalność, pomysłowość.

Min       1                         2                      3                       4                     5   Max

 1. Ciekawość (Couriosity) Zainteresowanie wszystkim, co wokół

Min       1                         2                       3                       4                     5   Max

 1. Otwartość umysłu (Open-mindedness) Wielostronne spojrzenie na rzeczywistość; gotowość do jej badania.

Min       1                         2                       3                       4                     5   Max

 1. Zamiłowanie do zdobywania wiedzy (Love of learning) Dążenie do mistrzowskiego opanowywania nowych umiejętności, zagadnień, gałęzi wiedzy.

Min       1                         2                       3                       4                     5   Max

 1. Perspektywa (Perspective) Zdolność dawania mądrych rad innym.

Min       1                         2                       3                       4                     5   Max

 

 

Odwaga Siły emocjonalne, które obejmują ćwiczenie siły woli w osiąganiu celów.

 

 1. Autentyczność (Authenticity) Mówienie prawdy i otwarte, uczciwe prezentowanie siebie.

Min       1                         2                       3                       4                     5   Max

 

 1. Dzielność (Bravery) Męstwo. Nie uciekanie od tego co budzi lęk, co jest trudne, co stanowi wyzwanie lub co wywołuje ból.

Min       1                         2                       3                       4                     5   Max

 1. Wytrwałość (Persistence) Umiejętność doprowadzania do końca tego, co się rozpoczęło.

Min       1                        2                       3                       4                     5   Max

 1. Entuzjazm (Vitality) Podejście do życia pełne energii i wigoru.

Min       1                         2                       3                       4                    5   Max

 

 

Humanitaryzm (Humanity) Siły interpersonalne, które wiążą się z przyjacielskim nastawieniem i ukierunkowaniem na innych.

 

 1. Dobroć (Kindness) Wyświadczanie przysług i dobrych uczynków innym ludziom.

Min       1                        2                       3                       4                     5   Max

 1. Miłość (Love) Umiejętność traktowania jako ważnych i wartościowych bliskich związków z innymi ludźmi.

Min       1                         2                       3                       4                     5   Max

 1. Inteligencja społeczna (Social intelligence) Świadomość uczuć i motywów, które wpływają na zachowanie własne oraz innych osób.

Min       1                         2                       3                      4                     5   Max

 

Sprawiedliwość Siły „obywatelskie”, które są podstawą życia zdrowej społeczności

 

 1. Bezstronność (Fairness) Traktowanie wszystkich ludzi w sposób podobny zgodnie z zasadą sprawiedliwości i uczciwości

Min      1                         2                       3                       4                     5   Max

 1. Zdolności przywódcze (Leadership) Umiejętność pracy w grupie jako jeden z jej członków społeczności.

Min       1                         2                      3                       4                     5   Max

 1. Zdolność do współpracy (Teamwork) Umiejętność zorganizowania aktywności grupowej i monitorowania jej przebiegu.

Min       1                         2                       3                      4                     5   Max

 

Umiar (Temperance) Siły, które chronią przed przekroczeniem pewnych

Granic

 

 1. Wielkoduszność (Forgiveness) Umiejętność przebaczania tym, którzy zrobili coś złego

Min       1                         2                      3                       4                     5   Max

 1. Skromność (Modesty) Pozwalanie, aby czyny mówiły same za siebie; umiejętność nie zwracania na siebie uwagi.

Min       1                         2                       3                      4                     5   Max

 

 1. Rozwaga (Prudence) Umiejętność roztropnego dokonywania wyborów; umiejętność powstrzymania się od powiedzenia czy zrobienia czegoś, co można by później żałować.

Min       1                         2                      3                       4                     5   Max

 1. Samoregulacja (Self-regulation) Zdolność regulowania własnych odczuć i kontroli

Min       1                         2                       3                       4                     5   Max

 

Transcendencja(Transcendence) Siły, które odnoszą się do rzeczywistości Wyższej.

 

 1. Docenianie piękna i doskonałości (Appreciation of beauty and exellence) Zachwyt, zdumienie. Zauważanie i docenianie piękna, doskonałości i/lub talent, mistrzowskie wykonywanie czynności związanych z różnymi dziedzinami życia.

Min       1                         2                       3                       4                     5   Max

 1. Wdzięczność (Gratitude) Umiejętność wyrażania wdzięczności za dobre

Rzeczy

Min       1                         2                       3                       4                     5   Max

 1. Nadzieja (Hope) Otwarcie na przyszłości, oczekiwanie najlepszego i podejmowanie wysiłku, aby to osiągnąć.

Min       1                        2                       3                       4                     5   Max

 1. Humor (Humor) Śmianie się i żartowanie; wywoływanie uśmiechu na twarzach innych

Min       1                         2                       3                       4                    5   Max

 

 1. Religijność (Religiousness) Posiadanie spójnego systemu przekonań na temat wyższych celów i sensu życia

Min       1                         2                       3                       4                     5   Max

 

0

Wojciech Warecki http://www.warecki.pl

Wojciech Warecki & Marek Warecki www.warecki.pl Dwa słowa o nas. Zajmujemy się: Pisaniem książek i dziennikarstwem Oraz Trenowaniem i szkoleniami Doradztwem Terapią szczególnie w zakresie: Stres, psychosomatyka Mobbing funkcjonowanie człowieka w organizacji Psychologia wpływu i manipulacji Psychologia oddziaływania mass mediów (w tym nowe media) Rozwój osobisty i kreatywność Praca zespołowa i kierowanie Psychologia sportowa Problemy rodzinne. Warsztaty skutecznego uczenia się

72 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758