Przypadki zasłaniania krzyża w obiektach publicznych
Grzegorz Żurawski, rzecznik prasowy minister edukacji, własnoręcznie zasłonił krzyż przed spotkaniem szefowej resortu z przedstawicielami samorządów i dyrektorami szkół regionu w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Wcześniej się tego wypierał. Twierdził nawet, że krzyż zasłonili… organizatorzy. Zidentyfikował go jednak dyrektor szkoły.
Miliony wierzących Polaków poczuły się urażone zachowaniem rzecznika prasowego MEN. – Czy jest to element edukacji, wychowania, w ogóle sprawowania władzy proponowany przez rząd PO – PSL? Obecnie rządzący zapominają o służebnej roli władzy wobec Narodu. To nie służba, tylko władztwo. Do czego ma to prowadzić? – pyta poseł. W jego ocenie, trudno mieć zaufanie do resortu i do rządu, który w taki sposób zamierza wychowywać młodzież i pokazywać wzorce do naśladowania. – Czy tacy ludzie, którzy okłamują społeczeństwo, zasługują na to, by w dalszym ciągu pełnić te eksponowane stanowiska? Rzecznik prasowy jest swego rodzaju ustami resortu i ministra. Jeżeli przez usta takiego rzecznika płyną informacje o działaniach resortu, to tylko pozazdrościć wiarygodności.
 
 
Sejmowe analizy prawne w sprawie krzyża
Na zlecenie Biura Analiz Sejmowych opinie dla marszałek Ewy Kopacz przygotowali: prof. Roman Wieruszewski z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr hab. Dariusz Dudek i ks. dr hab. Piotr Stanisz, ponadto – prof. Lech Morawski, kierownik Katedry Teorii Państwa i Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doc. dr Ryszard Piotrowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Prof. Wieruszewski zwraca uwagę w swojej ekspertyzie, iż prawo międzynarodowe nie narzuca państwom sposobu regulacji obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej, w tym również w salach obrad parlamentu. Wymaga jedynie aby stosowne regulacje nie były dyskryminacyjne oraz aby nie miały charakteru arbitralnego i wynikały z obowiązującego prawa. Ekspert z Instytutu Nauk Prawnych PAN podkreśla, że prawo polskie, zarówno na poziomie konstytucyjnym jak i ustawowym, wymaga przestrzegania zasady bezstronności w kwestiach światopoglądowych i wyznaniowych oraz zakazuje stosowania dyskryminacji na tym tle. Nie ma zarazem prawnej regulacji odnoszącej się do eksponowania symboli religijnych w budynkach publicznych.
Z analizy prof. Wieruszewskiego i jego współpracowników wynika, że „obecność krzyża w sali obrad Sejmu nie narusza powyższych zasad, gdyż: nie wywiera wpływu na kształt decyzji sejmowych, nie wpływa na wizerunek Sejmu jako organu światopoglądowo bezstronnego, nie narusza zasady niedyskryminacji poprzez dopuszczenie możliwości wyeksponowania innych symboli religijnych na życzenie posłów wyznających inne religie”.
 
Klub Poselski „Ruch Palikota” zgłosił w listopadzie 2011 r wniosek do marszałka Sejmu RP o wydanie zarządzenia nakazującego usunięcie krzyża łacińskiego, znajdującego się w sali posiedzeń Sejmu RP.
 
 
Kejow
 
PS. Pomysł z zasłanianiem krzyża w Sali Sejmowej zdalnie sterowany automatycznie czy jest realny i konieczny w państwie demokratycznym świeckim.