Media Watch i recenzje
Like

Stowarzyszenie OBURZENI będą startować do PE

12/02/2014
1090 Wyświetlenia
4 Komentarze
4 minut czytania
Stowarzyszenie OBURZENI będą startować do PE

Nowe na polskiej scenie politycznej ugrupowanie – stowarzyszenie obywatelskie OBURZENI chce wziąć udział w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego mimo swego wyraźnie negatywnego stosunku do Unii Europejskiej.

0


 

Stowarzyszenie OBURZENI powstało w grudniu ub. roku. Jego trzon stanowią uczestnicy słynnego, marcowego spotkania w Stoczni Gdańskiej, w którym wzięło wówczas udział kilkuset przedstawicieli różnych organizacji z całej Polski, które chcą radykalnie zmienić obecny system polityczno-prawny, zainstalowany w naszym kraju w wyniku obrad przy „Okrągłym stole” ( a właściwie w Magdalence).

patrz np.: https://3obieg.pl/oburzeni-nowa-sila-polityczna-na-polskiej-scenie

OBURZENI uważają, iż Polska nie jest obecnie ani państwem demokratycznym, ani sprawiedliwym, ani naprawdę wolnorynkowym. Chcą przede wszystkim zmienić obecną,  „najgłupszą na świecie”  ordynację wyborczą na większościową (z jednomandatowymi okręgami wyborczymi), z fikcyjnej instytucji referendum zrobić prawdziwe, wiążące  referendum oraz wprowadzić takie zmiany w polskim systemie prawnym, by z obecnego wymiaru niesprawiedliwości uczynić faktyczny wymiar sprawiedliwości.

Zdaniem OBURZONYCH Polsce nie opłaca się w tej chwili być członkiem Unii Europejskiej – albo zostaną zmienione zasady członkostwa, albo musimy przygotować się do wiążącego referendum w sprawie wystąpienia z UE. W oświadczeniu OBURZONYCH w sprawie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego czytamy:

„Stowarzyszenie obywatelskie OBURZENI – mimo swego racjonalnego, uzasadnionego danymi statystycznymi, logiką i – przede wszystkim – interesem narodowym naszej Ojczyzny unio- (a nie euro-) sceptycyzmu – weźmie udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, by doprowadzić do przywrócenia pierwotnego charakteru związku państw europejskich jako opartego wyłącznie na wolnym przepływie ludzi, towarów, kapitału i usług, a nie jak obecnie – na zniewalającej biurokracji  i ograniczaniu suwerenności narodowej.

Parlament Europejski nie może pełnić roli niekontrolowanego społecznie, wyjątkowo hojnego dla kilkuset jego członków pracodawcy, zapewniającego im nie tylko wynagrodzenia 20 razy wyższe od naszej średniej krajowej, ale także dożywotnie astronomiczne emerytury.

By dowieść, iż nasi kandydaci do Parlamentu Europejskiego nie traktują udziału w wyborach jako drogi do eurokoryta (jak dotychczas zazwyczaj bywało), każdy z nich złoży wobec wyborców polskich przyrzeczenie publiczne (w myśl art. 919-921 Kc), zobowiązujące go do spełnienia wszystkich, precyzyjnie określonych obietnic przedwyborczych (w tym także do przekazania połowy wynagrodzenia na cele charytatywne) i którego niedotrzymanie grozić będzie poważnymi konsekwencjami natury finansowej.

Apelujemy do wszystkich, którym bliskie jest nasze zasadnicze dążenie do obalenia niedemokratycznego, niesprawiedliwego i nieracjonalnego systemu panującego obecnie w Polsce i w Unii Europejskiej, do zgłaszania uczciwych, inteligentnych i odważnych kandydatów do europarlamentu, a także do zgłaszania się osób, które  zechcą nam pomóc w zbieraniu podpisów koniecznych do zarejestrowania list wyborczych i będą chciały pracować w komisjach wyborczych z ramienia naszego komitetu wyborczego. Więcej informacji na temat OBURZONYCH na stronie: www.oburzeni.org.pl  „ .

Wśród już zaprezentowanych kandydatów OBURZONYCH do Parlamentu Europejskiego jest np. w okręgu nr 10 – województwa małopolskie i świętokrzyskie –  Józefa Panek (na zdjęciu) – dr hab. medycyny, profesor chirurgii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

DSC_0018- 700

0

Marek Ciesielczyk http://www.marekciesielczyk.com

dr politologii Uniwersytetu w Monachium, wykładowca sowietologii w University of Illinois w Chicago, pracownik naukowy w Forschungsinstitut fur sowjetische Gegenwart w Bonn, Dyrektor Centrum Polonii w Brniu (Małopolska), obecnie Redaktor naczelny pisma "Prawdę mówiąc" oraz portalu www.prawdemowiac.pl, więcej patrz: www.marekciesielczyk.com

181 publikacje
8 komentarze
 

4 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758