Bez kategorii
Like

Stowarzyszenie Godność – List o zagrożeniu integralności

13/01/2012
397 Wyświetlenia
0 Komentarze
3 minut czytania
no-cover

List Stowarzyszenia Godność

0


Gdańsk, dnia 12 stycznia 2012 r.

Pan
Stanisław Dąbrowski
I Prezes Sądu Najwyższego

Z niepokojem obserwujemy działalność niewielkiej, ale głośnej grupy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej na Górnym Śląsku i na Śląsku Opolskim. Grupa ta, wykorzystując niespójne prawo, podejmuje działania na rzecz tworzenia na ww. obszarach stowarzyszeń osób „narodowości śląskiej”. Mimo, że Sąd Najwyższy i Trybunał Europejski takiej grupy narodowościowej nie uznają, to jednak Sąd Rejonowy w Opolu zarejestrował Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej.
Działania osób należących do tego Stowarzyszenia mają, naszym zdaniem, cechy działań separatystycznych, osłabiających integralność państwa polskiego. Świadczą o tym wydawane w języku niemieckim broszury i różnego rodzaju gadżety z logo „RAŚ”, tj. legalnie działającego Ruchu Autonomii Śląska, sprzedawane poprzez Internet.
Odnosimy wrażenie, że inspiratorem tych działań jest właśnie Ruch Autonomii Śląska.
My, byli działacze Solidarności i więźniowie z lat 1980-89 zrzeszeni w Stowarzyszeniu Godność, walczyliśmy o Polskę demokratyczną i niepodległą, która zapewni każdemu obywatelowi także prawo do kultywowania tradycji, wiary i mowy ojczystej. Obywatele polscy, przyznający się do narodowości niemieckiej, ukraińskiej, białoruskiej, żydowskiej, litewskiej lub innej, mają prawo zrzeszania się w organizacjach oraz stowarzyszeniach od ponad 20 lat i jak dotąd członkowie tych organizacji są lojalnymi obywatelami Polski. Jednak to, co dzieje się na niewielką jeszcze skalę na Górnym Śląsku i Śląsku Opolskim musi budzić niepokój, a dalsze lekceważenie tego typu działań przez władze państwowe może spowodować rozwój ruchów separatystycznych.
Zwracamy się do Pana Prezesa o spowodowanie, w drodze nadzoru, uchylenia przez sąd wyższej instancji, decyzji Sądu Rejonowego w Opolu.
Organizacje i stowarzyszenia, które mają w statutach zapisy umożliwiające podejmowanie działań szkodzących integralności Polski, nie powinny być rejestrowane przez sądy, a te które taką działalność podjęły, powinny być zdelegalizowane.
Uważamy też, że partie polityczne nie powinny wchodzić w koalicję z organizacjami, których dalekosiężnym celem jest autonomia regionu i które wprowadziły swoich przedstawicieli do samorządów, sejmu lub senatu.
Prosimy o rozważenie potrzeby nowelizacji obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących działalności związków i stowarzyszeń, w aspekcie bezpieczeństwa integralności Polski.

Stanisław Fudakowski  Andrzej Osipów  Czesław Nowak

Do wiadomości:
1. Premier Rządu RP
2. Minister Sprawiedliwości RP
3. Minister Spraw Wewnętrznych RP,
4. Marszałek Sejmu RP
5. Marszałek Senatu RP
6. Środki Społecznego Przekazu w RP.

0

Roko

Gdanszczanin, urodzony w Sopocie

31 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758