BIZNES
Like

Rynek mediów. Dobra zmiana

06/10/2016
1047 Wyświetlenia
2 Komentarze
4 minut czytania
no-cover

Agora SA, wydawca ‘Gazety Wyborczej’, spółka nawet nie ukrywająca swoich sympatii dla Platformy Obywatelskiej po latach prosperity ma kłopoty, które zmuszają ją do zamknięcia bezpłatnego dziennika ‘Metrocafe.pl’ oraz zwolnienia 135 osób z wydawnictwa. Kłopoty finansowe Agory mogą sugerować, że spółka utrzymywała ‘Gazetę Wyborczą’ i ‘Metrocafe.pl’ z ogłoszeń dawanych przez spółki Skarbu Państwa – przynajmniej przez osiem kolejnych lat rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Im nie było wszystko jedno.

0


Dobra-Zmiana

Agora SA informuje w specjalnym komunikacie prasowym dotyczącym zwolnień pracowników, że oprócz dochodów z reklam i ogłoszeń spadła również sprzedaż egzemplarzowa ‘Gazety Wyborczej’.

Zwolnienia w Agorze już się rozpoczęły a mają się zakończyć do 31 grudnia.

Poniżej NIEODPŁATNIE umieszczamy komunikat spółki Agora SA w tej sprawie:

 

——————————————————————————————————

 

Komunikat giełdowy
Zarząd Agory S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 4 października 2016 roku, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, podjął uchwałę o rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych ze związkiem zawodowym działającym przy Spółce. Dodatkowo, w związku z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, konsultacje prowadzone będą również z radą pracowników Spółki. 
Przyczyną planowanych działań restrukturyzacyjnych, w tym ograniczenia zatrudnienia, są utrzymująca się rynkowa recesja w wydatkach na reklamę prasową oraz spadek sprzedaży egzemplarzowej prasy. Biorąc pod uwagę obecną kondycję rynku prasy papierowej, negatywne prognozy dotyczące perspektyw jego dalszego rozwoju oraz postępującą cyfryzację mediów, Zarząd Spółki uznał, iż niezbędne jest podjęcie kolejnych działań przyspieszających proces transformacji działalności prasowej Agory. Ustabilizowanie wyniku finansowego działalności prasowej wymaga głębokiej zmiany w modelu pracy redakcji oraz w wydaniach „Gazety Wyborczej”, co wiąże się z ograniczeniem zatrudnienia w segmencie Prasa oraz reorganizacją pracy zespołów redakcyjnych. W ramach prowadzonego procesu transformacji działalności prasowej Spółka skoncentruje się na rozwoju dziennika „Gazeta Wyborcza”, rezygnując jednocześnie z wydawania bezpłatnego dziennika „Metrocafe.pl” z dniem 14 października 2016 roku. 
Zarząd Spółki dokonał również przeglądu innych obszarów działania w celu dopasowania struktury zatrudnienia do aktualnych potrzeb Spółki. 
Celem strategicznym Zarządu Agory jest ustabilizowanie wyniku działalności prasowej Spółki na rentownym poziomie oraz zapewnienie dziennikarskiej niezależności oraz bezpieczeństwa finansowego „Gazety Wyborczej” obecnie i w przyszłości. Wprowadzane zmiany mają zapewnić dbałość o rozwój jakościowych treści przygotowywanych zarówno do wydania papierowego, jak i cyfrowego oraz intensywniejszy rozwój sprzedaży treści dziennika w formie cyfrowej. 
Zamiarem Zarządu Agory S.A. jest przeprowadzenie zwolnień do 135 pracowników zatrudnionych w Agorze S.A. (6,8% zatrudnionych w Spółce na dzień 3 października 2016 roku), w okresie do 31 grudnia 2016 roku. 
Spółka przeprowadzi te trudne zmiany z dbałością o pracowników, oferując im szereg działań osłonowych i wspierających.
Zarząd Spółki w dniu 4 października 2016 roku zwróci się do związku zawodowego działającego przy Spółce i rady pracowników Spółki o przystąpienie do konsultacji w powyższej sprawie oraz powiadomi właściwy urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Spółce.
Spółka opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji ze związkiem zawodowym działającym przy Spółce oraz z radą pracowników Spółki.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).

0

NULL

40 publikacje
0 komentarze
 

2 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758