BIZNES
Like

Równe wartości eksportu i importu

15/04/2017
1718 Wyświetlenia
0 Komentarze
4 minut czytania
no-cover

Według wstępnych danych GUS, po dwóch miesiącach 2017 r. odnotowano niemalże zrównanie wartości polskiego eksportu towarów (ok. 30 080 mln euro) z wartością importu (ok. 30 050 mln euro). Zadecydowało o tym wyraźne wyprzedzenie importowe (wzrost o 7,8 proc.) względem eksportu (wzrost o 4 proc.). Tym samym notowana przed rokiem nadwyżka na poziomie ok. 1 mld euro została zredukowana do zaledwie 30 mln euro.

0


BL01_SURVEY_EXPORT_3126214g

Inaczej niż w 2016 r., w okresie styczeń-luty 2017 r. zdecydowanie szybciej zwiększyły się obroty z krajami słabiej rozwiniętymi i rozwijającymi się (wzrost eksportu o 15,2 proc., importu o 14 proc.) niż z rynkami rozwiniętymi gospodarczo (zwiększenie wywozu o 2,5 proc., przywozu o 4,8 proc.).

Wolniej niż do całej grupy rynków rozwiniętych wzrósł eksport do Unii Europejskiej – o 1,7 proc. (do prawie 24,1 mld euro), w tym do Niemiec o 1,4 proc., Wielkiej Brytanii o 4,6 proc., Republiki Czeskiej o 0,7 proc., Francji o 0,2 proc., Włoch o 2,6 proc. oraz Niderlandów o 2,9 proc. Spadek eksportu odnotowano w sprzedaży m.in. do Szwecji (o 0,8 proc.) oraz Hiszpanii (o 5 proc.). Import z UE wzrósł natomiast o 3,8 proc., w tym szczególnie dynamicznie z Niderlandów (o ok. 9 proc.), Czech (o prawie 20 proc.) oraz Belgii (o ok. 13,5 proc.).

Eksport na pozaunijne rynki rozwinięte wzrósł o 13 proc., w tym do Stanów Zjednoczonych o ok. 17 proc., Norwegii o 24 proc., Szwajcarii o ok. 13 proc. oraz Kanady o blisko 7 proc. Przełożyło się to na zwiększenie udziału tej grupy rynków w naszej łącznej sprzedaży o 0,5 pkt. proc., do prawie 7 proc. Dynamicznie także wzrósł import z tych krajów, tj. o 13,8 proc. Na uwagę tutaj zasługuje wyraźne ożywienie przywozu z Kanady (wzrost o 90 proc.) oraz Australii (2,7 – krotny wzrost).

Szczególnie korzystnie kształtował się eksport do naszych wschodnich partnerów. W okresie dwóch miesięcy br. sprzedaż do WNP wzrosła o ok. 25 proc., w tym do Rosji o ok. 16 proc., na Ukrainę o 47 proc. oraz na Białoruś o 5,6 proc. Obecnie do WNP trafia 5,6 proc. naszej całkowitej sprzedaży i jakkolwiek jest to zdecydowanie mniej niż np. w latach 2012-2013 (blisko 10 proc.), to jednocześnie więcej niż przed rokiem (4,7 proc. po dwóch miesiącach 2016 r.). Szybciej niż eksport, wzrósł import z WNP, tj. o ok. 34 proc., w tym z Rosji (o 35 proc.), Ukrainy (o niemal 26 proc.) oraz z Kazachstanu (3-krotny wzrost), co należy wiązać ze wzrostem cen ropy naftowej.

Dynamicznie także wzrosła sprzedaż do pozostałych rynków rozwijających się (poza WNP) – o ponad 9 proc. W decydującej mierze wynikało to z szybkiego zwiększenia wywozu do Turcji (o prawie 20 proc.), Chin (o ok. 11,5 proc.), Serbii (o 10 proc.), Indii (o ponad 12 proc.), Arabii Saudyjskiej (o 9 proc.), Meksyku (o ponad 50 proc.) oraz Republiki Korei (o ok. 20 proc.). Zdołało to z nawiązką skompensować spadki wywozu m.in. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o ok. 23 proc.), Egiptu (o blisko 50 proc.) czy Singapuru (o prawie 60 proc.). Z kolei przywóz z tej grupy państw wzrósł o 8,1 proc., w tym z Chin o 9 proc. oraz Turcji o 14 proc.

W przekroju towarowym najszybciej wzrósł eksport produktów mineralnych (o 35 proc.) oraz wyrobów metalurgicznych (o ok. 11,5 proc.). Szybciej niż przeciętnie zwiększyła się także sprzedaż wyrobów chemicznych (o 5,7 proc.). Z kolei relatywnie wolno zwiększył się wywóz dominujących w obrotach, wyrobów elektromaszynowych (o 2,4 proc.). Po stronie importu, za notowany w okresie dwóch miesięcy br. szybki wzrost, w głównej mierze odpowiadało ożywienie przywozu wyrobów mineralnych (wzrost o 56 proc.), metalurgicznych (o 9,5 proc.) oraz rolno-spożywczych (o 7,6 proc.).

0

NULL

40 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758