Bez kategorii
Like

Przygotowuja grunt pod powtorke PONAR?

19/06/2012
603 Wyświetlenia
0 Komentarze
22 minut czytania
no-cover

.Nawołujemy do zachowania spokoju i nieulegania prowokacyjnym wybrykom.Bezczeszczenie grobów na Rossie.Tajny pakt Hitler-Smetona?

0


http://kurierwilenski.lt/2012/06/19/oswiadczenie-biura-prasowego-awpl/

Oświadczenie Biura Prasowego AWPL

 

 

Ostatnie prowokacyjne wypowiedzi szefa Departamentu Bezpieczeństwa Gediminasa Griny i przewodniczącego sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Arvydasa Anušauskasa oskarżające mniejszości narodowe na Litwie o nielojalność oraz bezpodstawnie, bez podania jakichkolwiek dowodów, przedstawiające je jako „piątą kolumnę” w państwie litewskim, wzniecają niepokoje społeczne i próby konfrontowania ludzi. Szukanie wrogów wśród innych narodowości wywołuje prowokacyjne zachowanie elementów skrajnych, co miało przejaw w aktach wandalizmu: zbezczeszczeniu ścian wileńskiego kościoła św. Jana Bosko w Lazdynai i płyty mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie.
W związku z powyższym nawołujemy do zachowania spokoju i nieulegania prowokacyjnym wybrykom, inspirowanym przez określone kręgi polityczne, czego przykładem są wystąpienia ww. polityków. Wszystko wskazuje na to, że jest to strategia wyborcza tej partii, którą reprezentują i ma być odbierana nie inaczej jako kolejna prowokacja, wymierzona przeciwko obywatelom narodowości polskiej i innym w celu wywołania niepotrzebnych reakcji odwetowych i przedstawienia ich w oczach społeczeństwa w negatywnym świetle. Jednoznacznie potępiając te wydarzenia, jako niegodne cywilizowanego zachowania, nie poddajmy się tym prowokacjom i zachowajmy spokój!
Biuro Prasowe AWPL
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
http://kurierwilenski.lt/2012/06/18/wandale-zbezczescili-cmentarz-na-rossie/

Wandale zbezcześcili cmentarz na Rossie

 

Farba z płyty była usunięta już w niedzielę Fot. archiwum
W nocy z 16 na 17 czerwca wandale zbezcześcili znajdujące się na Kwaterze Legionistów Starej Rossy Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego i grób Jego Matki. Na płycie, pod którą spoczywa serce Marszałka, pomarańczową farbą namalowane zostały tzw. „słupy Giedymina”. Akt wandalizmu potępili premier litewskiego rządu Andrius Kubilius, przewodnicząca Sejmu Irena Degutienė oraz minister spraw zagranicznych Audronius Ažubalis.
„To już nie pierwszy raz takie rzeczy tu się dzieją.
Przed rokiem na cmentarnym murze nad samą płytą marszałka napisano obelgi pod jego adresem. Nawet nie chcę powtarzać, co tam było napisane. Ale wówczas to szybko wymyto i obeszło się bez policji” — opowiada jeden z handlarzy pamiątkami pod tą najstarszą wileńska nekropolią.
Tym razem jednak akt wandalizmu na Rossie stał się głośny. Jak powiedział dla „Kuriera” kierownik wydziału konsularnego ambasady polskiej w Wilnie radca-minister Stanisław Kargul, policję równolegle powiadomili ambasada RP oraz przewodnicząca Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Alicja Klimaszewska. Zostali zaalarmowali przez wycieczkę, która, rano w niedzielę, zwiedzała cmentarz. Farba z płyty była usunięta już w niedzielę. Przybyła na miejsce policja zabezpieczyła ślady przestępstwa i wszczęła dochodzenie. Jak powiedział zastępca komisarza policji wileńskiego okręgu Antoni Mikulski, sprawcom aktu wandalizmu grozi kara do jednego roku więzienia. Takie same symbole namalowane czarną farbą pojawiły się tej nocy również na wileńskim kościele pw. św. Jana Bosko w Leszczyniakach (Lazdynai).
Akt wandalizmu na Rossie potępili premier litewskiego rządu Andrius Kubilius, przewodnicząca Sejmu Irena Degutienė oraz minister spraw zagranicznych Audronius Ažubalis. Wyrazili nadzieję, że policja w najbliższym czasie zatrzyma sprawców — „kim oni nie byliby”.
Jak mówią przycmentarni handlarze pamiątkami, „co tu się dziwić, że dochodzi do podobnych czynów. Dziwić się trzeba, że tak zabytkowy cmentarz absolutnie nie jest chroniony. Tu nie ma ani jednego stróża, ani jednej kamery obserwacyjnej. Zazwyczaj wyjeżdżamy stąd o 16 i nie ma tu nikogo — ani jednej żywej duszy. Rób, co chcesz. Cmentarne hieny polujące na metalowe elementy zabytkowych pomników mają idealne warunki. Tym bardziej że mają kilka kroków do skupu złomu metali”.
Niedzielny akt wandalizmu może być odgłosem napiętych stosunków polsko-litewskich na Wileńszczyźnie. W ciągu ostatnich tygodni dochodzi do systematycznych chuligańskich napadów litewskich skinów na polską młodzież kibicującą pierwszoligowemu klubowi „Polonia” Wilno. Jak mówią kibice „Polonii”, napady mają podłoże narodowe.
R. M.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
http://kurierwilenski.lt/2012/06/15/%EF%BB%BFtajny-pakt-hitler-smetona/

Tajny pakt Hitler-Smetona?

 

19 września 1939 roku Armia Czerwona zajęła Wilno. Trzy tygodnie później sowieci przekazali miasto Republice Litewskiej

19 września 1939 roku Armia Czerwona zajęła Wilno. Trzy tygodnie później sowieci przekazali miasto Republice Litewskiej
23 sierpnia 1939 w Moskwie zawarty został układ Ribbentrop-Mołotow. Do oficjalnej umowy dołączono tajny protokół przewidujący rozbiór Polski oraz podział strefy wpływów w Europie Wschodniej. Punkt 1 tajnego protokołu stanowił: „Na wypadek przekształcenia terytorialno-politycznego obszaru należącego do państw bałtyckich (Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa), północna granica Litwy stanowiłaby zarazem granicę między strefą interesów Niemiec i ZSRR, przy czym obie strony uznają pretensje Litwy do terytorium wileńskiego”.
Przy lekturze cytowanego zapisu rodzi się pytanie: Jak to się stało, że w supertajnej umowie dwaj bezwzględni grabieżcy, nieliczący się z nikim i z niczym, postanowili uczynić podarunek terytorialny małemu, niewiele znaczącemu państwu, które nie było stroną kontraktu? Czy istniała jakaś ukryta przyczyna powodująca taki stan rzeczy?
Próbując odpowiedzieć na to pytanie warto byłoby zajrzeć do dokumentów pewnego śledztwa, toczącego się w Polsce w latach 1948-1949. Otóż w lecie 1948 roku, w ramach skoordynowanej akcji policyjnej, aresztowano na terenie całego kraju kilka tysięcy byłych żołnierzy wileńskiej AK. Wśród zatrzymanych znaleźli się trzej byli oficerowie kontrwywiadu Okręgu Wileńskiego AK, działający w utworzonej w roku 1944 specjalnej komórce zajmującej się zwalczaniem wpływów komunistycznych na tym terenie. Komórka miała kryptonim organizacyjny „Cecylia”, pochodzący od pseudonimu jej szefa Mirosława Głębockiego. Jednym z trzech zatrzymanych oficerów „Cecylii” był 32-letni wówczas podporucznik Witold Milwid. Zanim został skierowany do „Cecylii” był
Sergiusz Piasecki

Sergiusz Piasecki
członkiem Kedywu wileńskiej AK, gdzie posługiwał się pseudonimem „T-9”. To on razem z Sergiuszem Kościałkowskim ps. „Czaruś” dokonał w marcu 1943 skutecznego zamachu na redaktora wileńskiej gadzinówki Czesława Ancerewicza w kruchcie kościoła św. Katarzyny. Instruktorem członków Kedywu z ramienia Dowództwa Okręgu był znany pisarz o bujnej przeszłości Sergiusz Piasecki. Po latach na emigracji w Wielkiej Brytanii opisał akcje Kedywu wileńskiej AK w powieści „ Dla honoru organizacji”. Sportretował tam m. in. Milwida pod postacią chemika o pseudonimie „R-7”.
W dniu 1 listopada 1948 w ramach toczącego się śledztwa w sprawie działalności „Cecylii” Witold Milwid złożył do protokołu ciekawe zeznania na temat prawdopodobnego zawarcia w roku 1939 przez rządy Niemiec i Litwy tajnej umowy dotyczącej przyłączenia Wileńszczyzny do Republiki Litewskiej. Według zaprotokołowanej przez funkcjonariusza UB Adama Kujawę wersji Milwida, w roku 1942 lub 1943 dowiedział się on od Sergiusza Piaseckiego, że ówczesny administrator apostolski diecezji wileńskiej biskup Mečislovas Reinys, były minister spraw zagranicznych Litwy, przechowuje w kancelarii biskupiej albo w skarbcu katedry wileńskiej egzemplarz tajnej umowy pomiędzy
Bp Mečislovas Reinys

Bp Mečislovas Reinys
Niemcami a Litwą, zawartej w okresie przejęcia Kłajpedy przez III Rzeszę, na mocy której rząd niemiecki obiecał w możliwie najbliższej przyszłości przyłączenie Wilna do Litwy w zamian za zainstalowanie na jej terytorium niemieckich baz wojskowych. Piasecki miał się dowiedzieć o tym od Józefa Mackiewicza, który w latach 1939-1940 wydawał koncesjonowaną przez władze „Gazetę Wileńską” i z tego względu utrzymywał dobre kontakty z wieloma prominentami litewskimi.
Mackiewicz w rozmowie z Piaseckim twierdził, że o istnieniu tajnej umowy dowiedział się od samego Reinysa. Członkowie wileńskiego Kedywu AK postanowili zdobyć ten dokument. W tym celu wysłali do kancelarii biskupiej zamieszkałą w Wilnie przy ulicy Wielkiej 22/11 łączniczkę AK o imieniu Lucyna, która pod pretekstem zasięgnięcia informacji na temat kościelnego unieważnienia małżeństwa miała rozejrzeć się po pomieszczeniach. Następnie Sergiusz Piasecki miał dokonać profesjonalnego włamania do sejfu z przechowywanym dokumentem.
Plan spalił na panewce, gdyż Lucyna nie potrafiła znaleźć pretekstu, by dostać się również do prywatnego mieszkania biskupa i w tej sytuacji Piasecki nie podjął się przedsięwzięcia dalszych kroków.
Pokazowy proces członków grupy „Cecylia” odbywał się na przełomie sierpnia i września 1949 w Bydgoszczy. Wszyscy trzej podsądni zostali skazani na karę śmierci. Wyroki wykonano. Pomimo że proces był szeroko relacjonowany przez wszystkie gazety ogólnopolskie, żadna z nich nie zamieściła wzmianki na temat zeznań Milwida dotyczących paktu Hitler-Smetona. Ujawnienie ich treści z miejsca nasunęłoby skojarzenia z zapisami punktu 1 tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow. Treść tego protokołu została upubliczniona na Zachodzie w roku 1946, jednakże Związek Sowiecki do roku 1989 konsekwentnie zaprzeczał jego istnieniu. Jedynie „Gazeta Pomorska”, organ KW PZPR w Bydgoszczy, z uwagi na to, że sprawa ta wypłynęła incydentalnie w czasie rozprawy sądowej, zamieściła w dniu 24 sierpnia 1949 pełen niedomówień i zafałszowań odredakcyjny komentarz następującej treści: „Siatka wywiadowcza ustaliła, że w skarbcu katedry wileńskiej biskup katolicki Wilna Reinys przechowuje »cenny« dokument, w którym Niemcy zaciągnęli szereg zobowiązań wobec litewskiego faszystowskiego rządu Smetony. Agenci »Cecylii« próbowali ten dokument wydobyć ze skarbca katedry. Jednak na rozkaz Piaseckiego »akcja« ta została przerwana”.
W dalszej części komentarza pada twierdzenie, że Piasecki jako agent polskiego kontrwywiadu wojskowego uczynił to na rozkaz przełożonych, którzy współpracowali z hitlerowcami i nie chcieli ich kompromitować. Do roku 1946 na temat istnienia tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow wiedziały tylko kręgi przywódcze Niemiec i ZSRR oraz przedstawiciele najwyższych władz kilku innych państw, które pozyskały informacje na drodze wywiadowczej.
Władze polskie pozostawały niestety w zupełnej nieświadomości. W związku z tym nieprawdopodobne jest, aby Milwid i inni konspiratorzy z wileńskiej AK znali w roku 1942 lub 1943 treść punktu 1 tegoż protokołu. Można oczywiście założyć, że Milwid wymyślił wszystko dopiero w roku 1948, gdy już znał te ustalenia. Taki krok z jego strony byłby jednakże wielce ryzykowny. Gdyby bowiem komuniści z jakichś przyczyn zdecydowali się na nagłośnienie tej sprawy, wówczas przebywający na Zachodzie Piasecki i Mackiewicz mogliby fantazje Milwida skutecznie zdezawuować. Sergiusz Piasecki już w trakcie trwania procesu grupy „Cecylii” na łamach emigracyjnego „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” zabrał głos w sprawie innych zeznań Milwida przed bydgoskim sądem, opisywanych przez prasę ogólnopolską. Całkowicie niewiarygodne byłoby założenie, że treść omawianych zeznań podsunęli potwornie skądinąd torturowanemu Milwidowi sami funkcjonariusze UB. Gdyby to uczynili, komunistyczne media nagłośniłyby sprawę we wszystkich mediach.
W sprawie tej warto prześledzić szczegółowo wydarzenia związane z przejęciem Kraju Kłajpedzkiego przez III Rzeszę w marcu 1939. W dniu 22 marca 1939 korespondent Polskiej Agencji Telegraficznej donosił z Kowna, że dzień wcześniej wrócił z Berlina minister spraw zagranicznych Litwy Juozas Urbšys i zdał sprawozdanie z toczonych tam rozmów w sprawie Kłajpedy. Zaraz po powrocie Urbšysa poseł niemiecki w Kownie dr Zechlin wręczył władzom litewskim notę z żądaniem przekazania Kraju Kłajpedzkiego Niemcom drogą legalnej uchwały Sejmu litewskiego. Jeszcze tego samego dnia odbyła się zamknięta narada posłów na Sejm przy udziale członków rządu, a po jej zakończeniu zwołano posiedzenie rady ministrów pod przewodnictwem prezydenta Smetony. Bezpośrednio po zakończeniu tej narady odbyło się zamknięte posiedzenie Sejmu. Według uzyskanych przez dziennikarzy informacji Urbšys referował posłom, że jeśli zwrot Kłajpedy nastąpi w drodze porozumienia, Rzesza uwzględni w szerokim zakresie interesy gospodarcze Litwy. Postanowiono wysłać niezwłocznie do Berlina delegację rządową gwoli zawarcia stosownej umowy. Podpisana została już 22 marca 1939. Ze strony niemieckiej podpis złożył Joachim von Ribbentrop, natomiast w imieniu Litwy uczynili to Juozas Urbšys oraz poseł pełnomocny w Berlinie Kazys Škirpa.
Artykuł 4 umowy stanowił: „Dla wzmocnienia swej decyzji co do zapewnienia przyjaznego rozwoju stosunków między Niemcami a Litwą, obie strony zobowiązują się nie uciekać wzajemnie do stosowania przemocy ani nie popierać użycia przemocy, skierowanej przeciwko jednemu z kontrahentów przez stronę trzecią”. Ostatecznie, w dniu 30 marca 1939 litewski Sejm na specjalnym posiedzeniu poświęconym wyłącznie tej sprawie, jednomyślnie ratyfikował umowę o przekazaniu Niemcom Kłajpedy. Posiedzenie Sejmu trwało, według różnych źródeł, od 5 do 15 minut.
W dniu 28 września 1939 nastąpiła korekta tajnej umowy pomiędzy Hitlerem a Stalinem. W zamian za Lubelszczyznę i wschodnie Mazowsze ZSRR przejął protektorat nad Litwą. 10 października 1939 zawarto w Moskwie oficjalną umowę, na mocy której Litwa miała przejąć władanie nad Wileńszczyzną oraz wyrażała zgodę na utworzenie na jej terytorium baz wojskowych Armii Czerwonej.
Antanas Smetona

Antanas Smetona
W roku 1973 ukazała się w Wilnie książka „Czerwiec 1940” pióra V. Kancevičiusa. Autor opierając się na źródłach sowieckich podawał, że pod koniec roku 1939 prezydent Smetona szukał możliwości zmiany protektora. W tym celu wysłał w poufnej misji do Berlina dyrektora departamentu bezpieczeństwa A. Povilaitisa. Wysłannik Smetony spotkał się z szefem RSHA Heydrichem oraz z szefem Gestapo Müllerem. Przekazał Niemcom informacje na temat tajnych polskich organizacji działających na Wileńszczyźnie oraz na temat działalności komunistów na Litwie, popieranych przez ZSRR. Po powrocie Povilaitisa do Kowna zawarto utajnioną umowę litewsko-niemiecką o współpracy policyjnej. W związku z tymi wydarzeniami nasuwa się pytanie, czy wymierzona w Polaków i w komunistów poufna oferta wymiany usług policyjnych nie była jedynie pretekstem do skierowania przez Litwę prośby o zmianę protektora ? Czy przy tej okazji Smetona nie przypomniał Hitlerowi o jakichś utajnionych zobowiązaniach Niemiec wobec Litwy, podjętych w niedalekiej przeszłości? Późniejsze wydarzenia dowiodły, że starania Smetony stanowiły już tylko przysłowiową musztardę po obiedzie.
 —————–
http://kurierwilenski.lt/2012/06/15/%EF%BB%BFtajny-pakt-hitler-smetona-komentarz-redakcji/

Tajny pakt Hitler-Smetona? – komentarz redakcji

 

Podpisanie układu Ribbentrop-Mołotow

Podpisanie układu Ribbentrop-Mołotow
W ostatnim czasie na Liwie, w Polsce i Rosji wywiązała się ostra dyskusja wywołana artykułem w rosyjskiej gazecie „Moskowskije Nowosti”, w którym sugeruje się, że Litwa razem z hitlerowskimi Niemcami i stalinowskim Związkiem Sowieckim brała udział w rozbiorze Polski w 1939 roku. Litewscy politycy i historycy definitywnie odrzucają te zarzuty. Kontynuując tę dyskusję proponujemy czytelnikom punkt widzenia na tę sprawę współpracującego z „Kurierem Wileńskim” polskiego historyka J. Sidorkiewicza. Artykuł „Tajny pakt Hitler – Smetona?” został oparty na przechowywanych w archiwum IPN aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy sygn. Sr 293/49. Pozostałe informacje zaczerpnięto z kwerendy archiwalnych numerów wileńskich gazet z marca 1939 oraz z innych źródeł wskazanych w artykule (co do tajnej misji Povilaitisa w Berlinie — z emigracyjnej „Kultury” paryskiej).
Redakcja
————————————————————————————-
Zespół Ochrony Praw Człowieka
0

Jacek

Zagladam tu i ówdzie. Czesciej oczywiscie ówdzie. Czasem cos dostane, ciekawsze rzeczy tu dam. ''Jeszcze Polska nie zginela / Isten, áldd meg a magyart'' Na zdjeciu jest Janek, z którym 15 sierpnia bylismy pod Krzyzem.

1481 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758