HYDE PARK
Like

Po co nam Księga Rodzaju ?

01/07/2013
1100 Wyświetlenia
21 Komentarze
10 minut czytania
Po co nam Księga Rodzaju ?

  „Upłynęło wiele czasu i powinniście sami stać się nauczycielami innych, tymczasem was właśnie trzeba jeszcze nauczać i przekazywać wam rzeczy najbardziej elementarne z nauki Bożej. Zamiast odżywiać się już solidnym pokarmem, wy jeszcze ciągle potrzebujecie mleka [niczym niemowlęta (List do Hebrajczyków 5:12-, Biblia Warszawsko-Praska) Powyższą uwagę apostoł Paweł adresuje do chrześcijan pochodzenia żydowskiego w Jerozolimie i w Judei. Skoro nawet oni potrzebowali przypominania rzeczy elementarnych, to o ileż bardziej dziś, po niemal dwóch tysiącach lat zakłamywania boskiego słowa, ludzie chcący się zaliczać do naśladowców Chrystusa, potrzebują tego samego.   Tekst dedykuję wszystkim, którzy wierzą, że biblia jest natchnionym słowem Bożym, spisanym dla dobra człowieka, obowiązkową lekturą dla każdego chrześcijanina.   Zanim zaczniemy rozważać znaczenie symboli, np. kim jest ”kozioł […]

0


 

Upłynęło wiele czasu i powinniście sami stać się nauczycielami innych, tymczasem was właśnie trzeba jeszcze nauczać i przekazywać wam rzeczy najbardziej elementarne z nauki Bożej. Zamiast odżywiać się już solidnym pokarmem, wy jeszcze ciągle potrzebujecie mleka [niczym niemowlęta (List do Hebrajczyków 5:12-, Biblia Warszawsko-Praska)

Powyższą uwagę apostoł Paweł adresuje do chrześcijan pochodzenia żydowskiego w Jerozolimie i w Judei.

Skoro nawet oni potrzebowali przypominania rzeczy elementarnych, to o ileż bardziej dziś, po niemal dwóch tysiącach lat zakłamywania boskiego słowa, ludzie chcący się zaliczać do naśladowców Chrystusa, potrzebują tego samego.

 

Tekst dedykuję wszystkim, którzy wierzą, że biblia jest natchnionym słowem Bożym, spisanym dla dobra człowieka, obowiązkową lekturą dla każdego chrześcijanina.

 

Zanim zaczniemy rozważać znaczenie symboli, np. kim jest ”kozioł zbliżający się od zachodu”, czy „bestia, która wyszła z morza”, albo czy τεταγμένοι  należy tłumaczyć na  appointed czy na disposed, należy przeczytać Pierwszą Księgę Mojżeszową – Księgę Rodzaju.

Postawię tezę, że bez znajomości Księgi Rodzaju, reszta Biblii jest nie do zrozumienia, tam znajdujemy rzeczy elementarne o : stworzeniu świata, duszy, człowieku, zamierzeniu Bożym, wolnej woli.

 

Stworzenie świata,

 

nie  ewolucja, lecz Bóg

 

 Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię” (1:1 BG),

 

Dusza :

 

człowiek lub zwierzę,

 

 Rzekł też Bóg: Niech wyda ziemia duszę żywiącą według rodzaju swego; bydło i płaz, i zwierz ziemski, według rodzaju swego; i stało się tak” ( 1:24, BG)

Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą”. ( 2:7,BG)

Zamierzenie Boże :

 

człowiek ma żyć wiecznie na ziemi, nie w niebie, umrze jeśli okaże nieposłuszeństwo

 

Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje; na wyobrażenie Boże stworzył go; mężczyznę i niewiastę stworzył je. (28) I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię; i czyńcie ją sobie poddaną; i panujcie nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebieskim, i nad wszelkim zwierzem, który się rusza na ziemi” ( 1:27-28, BG)

 

Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego, jeść z niego nie będziesz; albowiem dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią umrzesz” (2 :17 BG )

 

Wolna wola

 

Napisałem, kiedyś notkę o wolnej woli człowieka , dostałem komentarz, że „Bóg wyznacza nie tylko datę urodzenia i śmierci, ale wszystko co nas w życiu spotka”. Nie zgadzam się z tym, a tym, którzy podzielają ten pogląd, chciałbym zwrócić uwagę na Kaina, potop, budowę wieży Babel, zagładę Sodomy i Gomory ( bunt w Edenie to temat na osobną notkę )

 

Kain

 

Wtedy zapytał Jahwe Kaina: Dlaczego jesteś taki smutny i chodzisz ze spuszczoną głową? (7) Gdybyś postępował sprawiedliwie, nie miałbyś powodu chodzić ze spuszczoną głową. [Pamiętaj] jednak: Jeśli nie będziesz postępował uczciwie, to grzech zaraz pojawi się u bramy [twojego domu] i będzie czyhał na ciebie. A to przecież ty masz nad nim panować” (Ks. Rodzaju 4:6-7, Biblia Warszawsko-Praska)

 

Czy Bóg zaplanował zbrodnię Kaina ?

Jeśli by tak było, to powyższa wypowiedź Boga nie miała by sensu.

 

Potop

 

Jahwe jednak widział, jak niegodziwie żyli ludzie na ziemi, jak bardzo przewrotne były ich myśli i pragnienia. (6) [Doszło do tego, iż Jahwe] żałował, że stworzył człowieka. Smucił się bardzo” (Ks. Rodzaju 6:5-6, Biblia Warszawsko-Praska)

 

Czy Bóg zaplanował niegodziwe postępowanie ludzi?

Jeśli by tak było, to czy żałowałby i się smucił ?

 

Potop

 

W księdze Rodzaju czytamy jak po Potopie ludzie zamieszkujący nizinę Szinear, z samolubnych pobudek, zaczęli budować wieżę Babel,  „W ten sposób staniemy się sławni, a imię nasze nigdy nie zaginie na całej ziemi” (Ks. Rodzaju 11:4, Biblia Warszawsko-Praska)

 

Jak na to zareagował Bóg ?

 

Lecz oto Bóg zstąpił na ziemię, żeby zobaczyć miasto i wieżę, budowane przez ludzi” (Ks. Rodzaju 11:5, Biblia Warszawsko-Praska)

Wydaje mi się, że gdyby budowa wieży Babel była częścią bożego planu, to nie zstępowałby On na ziemię , aby zobaczyć co się dzieje ani nie wypowiedział tych słów : „(…)Na przyszłość przeto wszystko, co tylko zamierzą, wyda się im możliwe (Ks. Rodzaju 11:6, Biblia Warszawsko-Praska)

 

Ponieważ działanie mieszkańców Babilonu było sprzeczne z wolą Boga, skończyło się pomieszaniem języków i rozproszeniem ludzi po całej ziemi

 

 

Sodoma i Gomora.

 

Powiedział zatem Jahwe: Skarga na Sodomę i Gomorę rozbrzmiewa głośno, bo ich występki są bardzo ciężkie(21)Pójdę i zobaczę, czy rzeczywiście postępują tak, jak się słyszy. Sam zobaczę” (Ks. Rodzaju 18:20-21, Biblia Warszawsko-Praska)

 

Czy Bóg zaplanował postępowanie mieszkańców Sodomy ?

Czy sprawdzał by wtedy jak postępują ?

 

Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego, otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron, (5) wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali.” (Ks. Rodzaju 19:4-5, Biblia Warszawska)

 

Czy takie zachowanie mogłoby być zaplanowane przez Boga ?

Nonsens ! Powiedział On przecież :

 

Dlatego mężczyzna opuszcza ojca i matkę i łączy się z niewiastą tak ściśle, że odtąd stanowią jedno ciało” (Ks. Rodzaju 2:24, Biblia Warszawsko-Praska)

 

Gdyby styl życia sodomitów oraz zagłada ich miasta była częścią planu Boga, to czy rozmowa Boga z Abrahamem o uratowaniu Sodomy ze względu na dziesięciu sprawiedliwych miałaby sens ?

 

Ale Abraham pytał dalej: O Panie mój, racz się nie gniewać, że jeszcze raz zapytam: A jeśli się okaże, że będzie ich tam tylko dziesięciu? To i ze względu na owych dziesięciu nie dokonam zniszczenia – odpowiedział Jahwe” (Ks. Rodzaju 18:32, Biblia Warszawsko-Praska)

 

Zakończenie

Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza nie pozostawia wątpliwości, że:

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany”(2 List do Tymoteusza 3:16-17, Biblia Warszawska

 

ale oczywiste jest, że Pismo należy czytać od początku, w przeciwnym przypadku można łatwo zbłądzić :

 

Już nie będziemy dziećmi, które się zdają na igraszkę fal i poddają prądom nauki prowadzącej przez oszustwa i przebiegłość ludzką na manowce. (15) Ale żyjąc według zasad miłości, będziemy dorastali pod każdym względem do Niego, czyli Chrystusa, który jest Głową”.(List do Efezjan 4:14-15, Biblia Poznańska)

 

http://www.biblia.info.pl/template.php?tpl=index

Inne zapisy autora:

0

roux
roux

come nembo che fugge col vento

25 publikacje
43 komentarze
 

 1. Bardzo ciekawy tekst Roux.
  I brawo za odwagę przytaczanych wersetów w których występuje imię Boga, Jahwe. Dzis wszyscy, wszystkie tłumaczenia usuwają to imię za swoich tekstów zastępując je okresleniem Pan, Bóg itp.

  0
  • Zachęcam wszystkich do sprawdzenia podawanych przykładów. Z własnego doświadczenia ostrzegam przed szokiem, jakiego można dostać po skonfrontowaniu oryginalnego tekstu Biblii z interpretacją podawaną do wierzenia.
   Pozdrawiam

   0
 2. A do raju trafi 144000 sprawiedliwych, pod warunkiem zapisania swoich nieruchomości sekcie Świadków Jehowy, rzecz jasna. Jest jeszcze parę miejsc wolnych…

  0
  • Witam
   Słowa Chrystusa :
   (16) Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha! (Ew. Marka 7:16, Biblia Tysiąclecia)

   Słowa apostoła Pawła :
   (4) Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. (5) Albowiem każdy własny ciężar poniesie (List do Galatów 6:4-5, Biblia Warszawska)

   Pozdrawiam

   0
 3. List do Hebrajczyków nie napisał Paweł jak sugerujesz. My tego nie wiemy, choć wiele na to wskazuje ale przed listem nie mamy podanego autora więc nie powinieneś pisać, że autorem jest Ap. Paweł.

  Co do 1Ks. Mojż. to pokazuje nam początki stworzenia, upadek ludzi, grzech i jego skutki, ofiarę Bożą za ludzi, wybranie ludu Bożego, poszczególne sądy za nieposłuszeństwo ludzi itd. Ta księga wiele nas uczy i wzbogaca nasze poznanie Boga i Jego zamiarów wobec nas.

  O imieniu Jahwe nie będę polemizował, bo to zawsze prowadzi do sporu o słowa, a nie mamy takich rozmów prowadzić. Nigdy wierzący różnych denominacji nie dojdą do ładu. A świadkowie, którzy nie należą do denominacji nie przyjmują w ogóle żadnych wytłumaczeń dlaczego w Biblii Warszawskiej Jahwe zostało zastąpione przez słowo Pan i Bóg.
  Na tym kończy się moje wypowiadanie na tym wątku.

  0
  • Witam i dziękuję za komentarz,
   Notka jest o Księdze Rodzaju, żeby zwolennicy predestynacji ( i nie tylko ) mogli zacząć od podstaw. ( nicków nie wymieniam ),
   pozdrawiam

   0
 4. Kolega myli fundamentalny dar, jaki dostał człowiek, wolną wolę, z “Bożym Planem” !
  Chyba nie musimy się domyślać, że Bóg wie co człowiek myśli i jaki popełni czyny, każdego dnia stoimy przed takim dylematem, a obecny stan wiedzy człowieka, daje mu świadomość, że wszystko co czynimy, możemy czynić na wiele sposobów i każdym razem będzie inna tego konsekwencja. Podam przykład, Chrystus wiedział, że Judasz Go zdradzi, dał nawet “sygnał” że to nastąpi, podobnie było z Piotrem, gdy przepowiedział Jego wyparcie się Chrystusa, więc jak to jest z Bożym planem? Z Pisma Św. możemy się dowiedzieć też o proroctwach, w tych ta najsłynniejsza – Apokalipsa.
  Podam taki przykład, jak swojego czasu grywałem w szachy z komputerem, ten nim odpowiedział na mój ruch, wyświetlał wiele kombinacji “swojej” i mojej odpowiedzi, by wybrać tą, która może dać mu wygraną, analizując co wyświetla, było wiadome, że jak postąpię wg jego obliczeń, przegram, by mieć szanse wygrania, trzeba było inaczej zaplanować strategię, a to było b.trudne, nie jestem mistrzem szachowym, a program prezentował poziom mistrzowski, jedynie intuicja dawała szansę wygranej, a tą mają tyko mistrzowie.

  wracając do Boga, może sobie tylko wyobrazić, że nie jest ON ograniczony ilością możliwych kombinacji naszego zachowania i nie tylko, całej ludzkości, a jaka będzie konsekwencja, to już nam pozostawił, znając ją wcześniej, że jest możliwa i jak się będzie miała do ludzkości.

  0
 5. To niesamowite, ze w XXI w. mozna wciaz jak-gdyby-nigdy-nic interpretowac starozytne teksty poslugujac sie swiatopogladem sprzed 1000 lat.

  Polecam ksiazki Sitchina: http://prokop.com.pl/cgibin/shop?show=azit

  Zwlaszcza “Dwunasta planeta”, “Wojny bogow i ludzi”, “Genesis jeszcze raz”, “Schody do nieba” itd.

  0
  • @ M.A.R.K-13
   Zecharia Sitchin (ur. 11 lipca 1920 roku w Baku, zm. 9 października 2010) – jeden z twórców paleoastronautyki, dziennikarz.
   Urodził się prawdopodobnie w Baku, stolicy Azerbejdżanu, wówczas republiki radzieckiej, skąd wraz z rodzicami uciekł do Palestyny. Tam rzekomo posiadł gruntowną znajomość hebrajskiego, innych języków semickich i europejskich, Starego Testamentu oraz historii i archeologii Bliskiego Wschodu[potrzebne źródło]. Uczęszczał do London School of Economics, specjalizując się w historii ekonomii. Przez wiele lat był dziennikarzem i redaktorem w Izraelu, do śmierci mieszkał i pracował w Nowym Jorku.
   Jest autorem siedmiotomowego cyklu Kroniki Ziemi, przedstawiającego własną teorię dotyczącą historii i prehistorii naszego globu oraz powstania ludzkości.
   Twierdził, że potrafi czytać i rozumieć język Sumerów – oparł swoje Kroniki Ziemi na informacjach i tekstach rzekomo spisanych na glinianych tabliczkach pozostawionych przez starożytne cywilizacje Bliskiego Wschodu[1]. Krytycy podnoszą jednak, iż Sitchin ma nikłą znajomość dawnych języków i wielu słowom sam nadaje nowe, wymyślone przez siebie znaczenia, tak by odpowiadały jego teoriom[2][3][4]. Dowodzą również, iż w cytowanych źródłach Sitchin pomija niektóre fragmenty lub zmienia ich treść[5]. Historycy wskazują, że Sitchin nie posiada w rzeczywistości elementarnej wiedzy na temat Sumerów, pisze on bowiem, iż znali oni rzekomo 12 planet Układu Słonecznego, podczas gdy żaden sumeryjski tekst nie mówi o więcej niż 5 planetach[6]. Przykładem ignorancji Sitchina w dziedzinie starożytnego Bliskiego Wschodu jest nazwa bóstw Anunnaki, pisana w jego książkach niepoprawnie jako Annunaki.
   Książki Sitchina przetłumaczono na wiele języków oraz wydano w alfabecie Braille’a.
   Jego poglądy są zbliżone do poglądów Ericha von Dänikena i również uznawane za pseudonaukowe.
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Zecharia_Sitchin
   ……………………………………………………………………………..

   Jeżeli ten autor jest dla ciebie autorytetem to życzę ci wiele cierpliwosci i bezkrytycznego spojrzenia na jego pseudonaukowe dzieła i poglądy.

   Dziwię się że przyjmujesz bezkrytycznie i odsyłasz do tych publikacji i ich autora jako żródła wiedzy o swiecie a odrzucasz Boga, największego Autora, dzięki któremu zaistniało wszystko.

   0
   • @ Naftali

    Sporo przeklaman w tym co napisales:

    PO PIERWSZE ja nie odrzucam Boga. Bog OCZYWISCIE istnieje. Tyle, ze Jahwe to nie Bog, a jedynie cwaniak z kosmosu, ktory wobec prymitywnych ludzi podawal sie za Boga.

    Po wtore, aby zostac zwolennikiem teorii paleoastronautyki nie trzeba czytac ani Danikena ani Sitchina. Wystarczy tylko przeczytac Ks. Rodzaju, jesli komus nie chce sie czytac calego Starego Testamentu. Oczywiscie przy czytaniu trzeba tez troche pomyslec. Nawet cytaty w powyzszym artykule swiadcza o tym, ze Jahwe to nie Wszechobecny Wszechwiedzacy i Wszechmogacy Bog Stworzyciel Wszechswiata tylko jakis cwaniaczek w statku kosmicznym, a z wielu fragmentow Starego Testamentu wynika, ze prymitywnym dosc – skoro wytwarzal mase halasu, ognia i dymu. W mojej ocenie kiedy chlopaki przybyli na Ziemie to ich technologia nie roznila sie az tak bardzo od tego co my mamy obecnie OFICJALNIE.

    Poza tym Sitchin nie opiera sie w swoich ksiazkach wylacznie na swoich tlumaczeniach sumeryjskich czy babilonskich tekstow. To tylko mala czesc. Reszta to odniesienia do oficjalnych tlumaczen tekstow z OFICJALNEJ literatury naukowej. Wystarczy zobaczyc bibliografie czy przypisy.

    Sitchin nigdy nie twierdzil, ze Sumerowie pisali o 12 planetach w naszym ukladzie. Pisal jedynie, ze Sumerowie nazywali “planetami” wszystkie znane sobie ciala w naszym ukladzie – wlacznie ze Sloncem i naszym Ksiezycem, a takze Nibiru, ktora astronomowie nazywaja obecnie Planeta X (znaczy 10-ta planeta) i ktorej istnienie przewidzieli teoretycznie – na podstawie obliczen opartych na obserwacji mechaniki naszego ukladu.

    Co do Danikena to mial ksiazki / teorie mocniejsze a takze slabsze. NIektore mnie jedynie smiesza, inne uwazam za logiczne i przekonujace. Cenie zwlaszcza jego teksty oparte na analizie oficjalnych naukowych zrodel, jak np. jego artykul o metodach datowania zamieszczony w magazynie “Legendary Times”. Ciekawostka jest to, ze u Danikena wszystko zaczelo sie od studiowania Starego Testamentu w czasie gdy byl w katolickiej szkole, a on sam do dzis jest gleboko wierzacym (w prawdziwego Boga) czlowiekiem!

    0
    • //”Nawet cytaty w powyzszym artykule swiadcza …”//
     A konkretnie, który cytat ?
     Co do metod datowania, w 1980 wybuch wulkanu Mt. Helen spowodował powstanie warstw osadowych, które to warstwy wyglądają jakby powstawały przez miliony lat.

     0
     • @ roux

      Na poczatek prosze przeczytac sobie Psalm 82 i odpowiedziec mi na proste pytanie: na jakim zgromadzeniu przemawia Pan?

      Imie Jahwe oznacza “Jestem ktory jestem” co mozna tez rozumiec “jestem kim jestem” w sensie “kim jestem to jestem”. Czy nie przypomina Ci to czasem sztuczki Odyseusza kiedy przedstawil sie imieniem Nikt? Chodzi o to, zeby przedstawic sie tak, zeby i tak nie bylo wiadomo o co chodzi.

      A teraz garsc cytatow z powyzszego artykulu:

      – “Doszło do tego, iż Jahwe] żałował, że stworzył człowieka. Smucił się bardzo”

      – “Lecz oto Bóg zstąpił na ziemię, żeby zobaczyć”

      – “Pójdę i zobaczę, czy rzeczywiście postępują tak, jak się słyszy. Sam zobaczę”

      Podobno “Omne trinum perfectum”.

      A w artykule Danikena nie chodzilo o proste bledy metodologiczne w geologii, o ktorych lubi nauczac pastor Hovind, tylko o to, ze kiedy oficjalna nauka napotyka oficjalnie na starozytne zrodla ktore podaja liczby nie pasujace do oficjalnie obowiazujacej wersji historii, to wtedy po prostu ignoruje sie te zrodla i udaje, ze nie istnieja albo przypisuje sie im jakies absurdalne interpretacje typu napisali “lata”, ale tak naprawde chodzilo im o tygodnie.

      0
    • @ M.A.R.K-13
     Piszesz:

     “PO PIERWSZE ja nie odrzucam Boga. Bog OCZYWISCIE istnieje.”

     Kim zatem w/g Ciebie jest Bóg?
     ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
     Poruszasz wiele wątków w swoich postach.
     Jak uważasz czy odpowiadając na jedno pytanie (bez stawiania następnych nie mających z tym jednym związku) może wprowadzić porządek w dyskusji?
     Czy przystałbys na taką, uporządkowaną, formę wymiany poglądów?

     0
 6. //Na poczatek prosze przeczytac sobie Psalm 82 i odpowiedziec mi na proste pytanie: na jakim zgromadzeniu przemawia Pan?//
  przeczytałem,
  a może :
  (2) Na pustyni całe zgromadzenie Izraela szemrało przeciw Mojżeszowi i Aaronowi Ks. Wyjścia 16:2, Biblia Warszawsko-Praska)
  bo przecież :
  1) I rzekł Pan do Mojżesza: Oto ustanawiam cię bogiem dla faraona,Ks. Wyjścia 7:14, (Biblia Warszawska)

  Co do imienia Jahwe, co ono oznacza to temat na osobną notkę. Co do wspomnianych cytatów, to też zasługują na osobną notkę

  0
  • No wlasnie 🙂

   http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=57

   Bog kaze Mojzeszowi udawac siebie. Dlaczego? Podejrzewam, ze obawial sie ewentualnych aktow przemocy ze strony ochroniarzy faraona.

   Faraonowie byli ludzmi. W historii Egiptu mamy 4 okresy: 2 dynastie bogow (dynastia Ptaha – 7 wladcow oraz dynastia Thotha – 12 wladcow), nastepnie okres rzadow polbogow – 30 wladcow, pozniej 300 lat dyktatury wojskowej, a nastepnie kulturalna monarchia Faraonow (krolow ale bedacych zwyklymi ludzmi) ze wszystkimi dynastiami.

   Jesli ktos jest zainteresowany: kiedys czytajac Stary Testament zaczalem sobie wypisywac ciekawe fragmenty ale bylo tego tyle, ze potem juz mi sie nie chcialo. Ponizej wklejam to co sobie zapisalem. Jak widac glownym zrodlem teorii paleoastronautycznej jest sam Stary Testament, a nie Daniken czy Sitchin 😉

   Rdz 3,22 – Oficjalnie “gorzka ironia” ale wyglada na to, ze Bog obawia sie aby czlowiek nie stal sie niesmiertelny.
   Rdz 4,17 – brak info o zonie Kaina
   Rdz 6,2 – hybrydy – giganci
   Rdz 6,3 – 120 lat jako limit zycia czlowieka
   Rdz 10,8 – rodowod Nimroda
   Rdz 11,6 – Bog boi sie? Bog nie chce aby ludzie mogli realizowac smiale zamierzenia
   Rdz 15,18 – “Potomstwu twemu daje ten kraj, od Rzeki Egipskiej az do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat”
   Rdz 19,23 – zaglada Sodomy i Gomory
   Rdz 32,25 – Jakub walczy z Bogiem lub aniolem
   Rdz 34,25 – Synowie Jakuba podstepnie morduja i obrabowuja miasto w zemscie za gwalt na ich siostrze.

   Wj 3,1 – Bog powoluje Mojzesza na gorze Horeb
   Wj 4,24 – Bog/aniol chce zabic Mojzesza?
   Wj 7,1 – Bog sprawia, ze Mojzesz bedzie jak bog faraona.
   Wj 13,21 – oblok, slup ognia
   Wj 16,10 – chwala Pana ukazuje sie w obloku
   Wj 16,31 – opis manny
   Wj 18,11 – Pan wiekszy od innych bogow
   Wj 19,16 – Pan zstepuje na gore
   Wj 20,4 – zakaz uwieczniania wygladu rzeczy na niebie, na ziemi i w wodzie
   Wj 24,10 – widzenie Boga i dziwnego “dziela” pod Jego stopami
   Wj 24,16 – chwala Pana spoczywa na gorze Synaj
   Wj 25,10 – specyfikacja Arki
   Wj 29,38 – ofiara ustawiczna wyglada jak opis posilkow

   1 Sm 3,9 – Bog wola Samuela (przez Arke?), przybywa osobiscie (przez Stargate?) i mowi do Samuela

   Ps 82 – Bog przemawia na zgromadzeniu bogow

   Pytania:

   Dlaczego starotestamenowe slowo “Bog” jest w oryginalnym jezyku rzeczownikiem w liczbie mnogiej, o czym czesto wspominaja lingwisci?

   Dlaczego czlowiek zostaje stworzony na “Nasz obraz i Nasze podobienstwo”?

   Dlaczego “Wszechmogacy Bog” potrzebuje przeprowadzic operacje chirurgiczna z uspieniem pacjenta aby wydobyc z Adama jego zebro? Czy nie mogl stworzyc Ewy dokladnie tak samo jak Adama – z “prochu Ziemi” ? Jak wyjasnia Zecharia Sitchin w “Genesis Revisited”, wg znacznie dokladniejszych zapisow sumeryjskich wyciag ze szpiku kostnego z zebra byl niezbedny dla powodzenia in-vitro oraz rozwoju zarodka, co potwierdza dzisiejsza medycyna i technologia in-vitro.

   Na czym polegal grzech pierworodny? Nawet Kosciol Katolicki wyjasnia, ze opis kuszenia Ewy przez weza oraz zakazanego owocu jest alegoria tzn. jest symboliczny.

   Czy nie jest prawdopodobne, ze Adam i Ewa bedac pierwszymi egzemplarzami ludzi, odizolowanymi od swiata zewnetrznego w “rajskim ogrodzie”, sa niczym male dzieci – tj. nie wiedza nic o seksie i o funkcji swoich narzadow plciowych?

   Dlaczego “waz” kusi Ewe tym, ze jesli “spozyje” “zakazany owoc” to bedzie jak Bog – bedzie miec juz wiedze “dobra i zla”? Czy nie chodzi czasem wlasnie o “utrate niewinnosci”, tj. swiadomosc seksu?

   Dlaczego nagle po popelnieniu “grzechu pierworodnego” odkrywaja, ze sa nadzy? Czy czasem nie dlatego, ze “waz” uwiodl Ewe i przed samym aktem seksualnym rozebral sie, wiec Ewa odkryla, ze on pod ubraniem jest tak samo nagi i ma takie same cialo jak ona i Adam, a wiec brak okrycia ciala jest czyms nienaturalnym, wstydliwym?

   Dlaczego Wszechwiedzacy Bog pyta Adama i Ewe o to gdzie sa i szuka ich kiedy oni zawstydzeni ukrywaja sie w krzewach?

   Dlaczego pozniej Ewa po urodzeniu Kaina oznajmia “Pan dal mi syna” (“Otrzymalam mezczyzne od Pana”) a nie “Pan dal nam syna”? Czy Kain nie byl czasem synem “weza”?

   Dlaczego kiedy Kain zabija brata to “Pan” surowo zabrania wymierzania mu sprawiedliwosci ostrzegajac, ze jesli ktos tknie Kaina to On bedzie go mscil przez 7 pokolen i to w sytuacji, gdzie inni ludzie za drobne (w porownaniu z morderstwem brata) przewinienia karani sa smiercia? Czy nie dlatego czasem, ze “Pan” wie, iz Kain jest jego synem?

   Dlaczego Bog dowiadujac sie o popelnieniu przez Adama i Ewe grzechu pierworodnego wyglasza zastanawiajace slowa do “weza” – iz wprowadza nieprzyjazn miedzy potomstwem jego a potomstwem niewiasty oraz ze ono zmiazdzy ci glowe a ty zmiazdzysz mu piete? Czy nie jest to czasem aluzja do tego, ze ze zwiazku “wezy” i ziemskich kobiet beda rodzic sie dzieci obarczone genetyczna skaza gigantyzmu – wielkoludy / giganci (Rdz 6,2), ktore z latwoscia moga rozdeptac “weza” o wzroscie podobnym do wzrostu normalnego czlowieka?

   Komu przeszkadza prawda o gigantach? Czy paradoksalnie nie jest tak, ze zarowno Kosciolowi jak i jego przeciwnikom? Kosciolowi gdyz giganci sa dowodem na kontakty seksualne “synow Bozych” z ziemskimi kobietami, a przeciwnikom Kosciola – gdyz sa dowodem na prawdziwosc Starego Testamentu i tym samym pokazuja ludziom, ze opisana w nim historia to niebezpieczna dla swiatowych elit i porzadku spolecznego prawda o pochodzeniu czlowieka, a nie “bajka dla naiwnych”?

   Czy waz to czasem nie jest symbol na strojach Anunnaki zajmujacych sie genetyka – konkretnie podwojny “waz” DNA jak do dzis w symbolu medycyny?

   Geocentryzm Starego Testamentu: Skoro we wszechswiecie jest tyle planet, zapewne podobnych do Ziemi sa miliardy, to dlaczego Bog zdecydowal sie zeslac upadle anioly i umiescic ludzi na jednej, tej samej planecie?

   Apokryficzna Ks. Henocha:
   http://marduk70.w.interia.pl/ks_hen.html

   0
  • Prosze szybciej z ta moderacja…

   0
 7. MARK -13

  jak to jest , że ja widzę pański koment, a nie ma go na stronie

  0
  • Ja tez widze – z dopiskiem “Twój komentarz oczekuje na moderację”. Widocznie w okresie “kwarantanny” post jest widoczny dla autora oraz autora postu, na ktory jest odpowiedzia…

   0
 8. Jeszcze mala ciekawostka swiadczaca jakby na korzysc Sitchina. Otoz obecnie panuje moda na badania DNA. Bada sie DNA nie tylko faraonow ale takze innych mumii a nawet roznych nieszczesnikow znajdywanych w lodowcach czy torfowiskach. Jest jednak jeden szczegolny przypadek, gdzie temat badan DNA po prostu nie istnieje. Chodzi mi o szczatki Krolowej Puabi spoczywajace sobie w British Museum. Co to ma wspolnego z Sitchinem? Otoz on wykazal, iz ze zrodel wynika, ze Puabi nie byla taka sobie zwykla krolowa. Byla oficjalnie boginia. I mimo petycji tematu badan DNA Puabi nie ma. Najwyrazniej policmajstrowie nauki w wiadomych fartuszkach powinnosc swej sluzby doskonale rozumieja…

  0
  • Psalm 82, kim są bogowie ?

   (34) Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? (35) Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić( Ew. Jana 10:34-35, Biblia Tysiąclecia)

   0
   • Jak widzisz dzielenie ludzi na “rase panow” oraz reszte, zwana inaczej “bydlem”, ma dosc dluga tradycje.

    Jest tu jednak kilka problemow.

    1. Puabi wg oficjalnej nauki zyla w sumeryjskim miescie Ur okolo 600 lat przed Abrahamem.

    2. Mowa tu jest o prawie zydowskim.

    3. O Zydach / Izraelu mozna od biedy mowic od chwili, kiedy Jahwe nadal Jakubowi ksywe Izrael po tym, jak sam nie mogl dac mu rady w zapasach bez uciekania sie do chamskiego faulu. To zreszta pokazuje, ze takze w oczach Jahwe predyspozycje do sportu (czyli takze pracy fizycznej i machania “mieciem”) byly u ludzikow wazniejsze niz inteligencja, zupelnie jak teraz (porownaj zarobki nauczyciela akademickiego z zarobkami jakiegos debila, ktory potrafi jedynie wlozyc pilke do koszyka i wypowiedziec zdanie nie dluzsze niz 7 wyrazow).

    4. Zydzi sa ludzmi (smiertelnikami) a osoby, do ktorych Pan przemawia na zgromadzeniu opisanym w Psalmie 82, nie sa smiertelnikami.

    Przeczytaj Psalm 82 ze zrozumieniem. Bedzie to latwiejsze, jesli bedziesz pamietac, ze czlowiek moze zyc max. 120 lat, podczas gdy “bogowie” zyli sobie kilkadziesiat lub nawet kilkaset tysiecy lat. Woda sodowa moze w tej sytuacji uderzyc do glowy gdy ma sie do czynienia z nami – ludzikami, prawda?

    “Pan” w Psalmie 82 przypomina chlopakom, zeby w roli bogow / krolow / sedziow wobec ludzi zachowywali sie etycznie, bo ONI W KONCU TEZ POUMIERAJA TAK SAMO JAK SMIERTELNICY i zostana rozliczeni ze swojego zycia (przez PRAWDZIWEGO BOGA ma sie rozumiec).

    Wiesz co mnie osobiscie wydaje sie najbardziej ironiczne w tym wszystkim?

    Powolano nas do istnienia (w roli sluzacych, roboli na roli oraz w kopalniach, a pozniej takze siepaczy w sporach miedzy bogami) w sposob, ktory nasza lacinska cywilizacja uznaje za nieetyczny – eksperymenty genetyczne + in vitro, a Kosciol dorobil do tego cala mase dogmatow i ideologie, ktore powyzszy artykul przytacza na zasadzie przelewania z pustego w prozne. I tak juz od sredniowiecza, calkowicie bezkrytycznie 🙁

    0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816