HYDE PARK
Like

Po co nam Księga Rodzaju ?

01/07/2013
1574 Wyświetlenia
21 Komentarze
10 minut czytania
Po co nam Księga Rodzaju ?

  „Upłynęło wiele czasu i powinniście sami stać się nauczycielami innych, tymczasem was właśnie trzeba jeszcze nauczać i przekazywać wam rzeczy najbardziej elementarne z nauki Bożej. Zamiast odżywiać się już solidnym pokarmem, wy jeszcze ciągle potrzebujecie mleka [niczym niemowlęta (List do Hebrajczyków 5:12-, Biblia Warszawsko-Praska) Powyższą uwagę apostoł Paweł adresuje do chrześcijan pochodzenia żydowskiego w Jerozolimie i w Judei. Skoro nawet oni potrzebowali przypominania rzeczy elementarnych, to o ileż bardziej dziś, po niemal dwóch tysiącach lat zakłamywania boskiego słowa, ludzie chcący się zaliczać do naśladowców Chrystusa, potrzebują tego samego.   Tekst dedykuję wszystkim, którzy wierzą, że biblia jest natchnionym słowem Bożym, spisanym dla dobra człowieka, obowiązkową lekturą dla każdego chrześcijanina.   Zanim zaczniemy rozważać znaczenie symboli, np. kim jest ”kozioł […]

0


 

Upłynęło wiele czasu i powinniście sami stać się nauczycielami innych, tymczasem was właśnie trzeba jeszcze nauczać i przekazywać wam rzeczy najbardziej elementarne z nauki Bożej. Zamiast odżywiać się już solidnym pokarmem, wy jeszcze ciągle potrzebujecie mleka [niczym niemowlęta (List do Hebrajczyków 5:12-, Biblia Warszawsko-Praska)

Powyższą uwagę apostoł Paweł adresuje do chrześcijan pochodzenia żydowskiego w Jerozolimie i w Judei.

Skoro nawet oni potrzebowali przypominania rzeczy elementarnych, to o ileż bardziej dziś, po niemal dwóch tysiącach lat zakłamywania boskiego słowa, ludzie chcący się zaliczać do naśladowców Chrystusa, potrzebują tego samego.

 

Tekst dedykuję wszystkim, którzy wierzą, że biblia jest natchnionym słowem Bożym, spisanym dla dobra człowieka, obowiązkową lekturą dla każdego chrześcijanina.

 

Zanim zaczniemy rozważać znaczenie symboli, np. kim jest ”kozioł zbliżający się od zachodu”, czy „bestia, która wyszła z morza”, albo czy τεταγμένοι  należy tłumaczyć na  appointed czy na disposed, należy przeczytać Pierwszą Księgę Mojżeszową – Księgę Rodzaju.

Postawię tezę, że bez znajomości Księgi Rodzaju, reszta Biblii jest nie do zrozumienia, tam znajdujemy rzeczy elementarne o : stworzeniu świata, duszy, człowieku, zamierzeniu Bożym, wolnej woli.

 

Stworzenie świata,

 

nie  ewolucja, lecz Bóg

 

 Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię” (1:1 BG),

 

Dusza :

 

człowiek lub zwierzę,

 

 Rzekł też Bóg: Niech wyda ziemia duszę żywiącą według rodzaju swego; bydło i płaz, i zwierz ziemski, według rodzaju swego; i stało się tak” ( 1:24, BG)

Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą”. ( 2:7,BG)

Zamierzenie Boże :

 

człowiek ma żyć wiecznie na ziemi, nie w niebie, umrze jeśli okaże nieposłuszeństwo

 

Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje; na wyobrażenie Boże stworzył go; mężczyznę i niewiastę stworzył je. (28) I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię; i czyńcie ją sobie poddaną; i panujcie nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebieskim, i nad wszelkim zwierzem, który się rusza na ziemi” ( 1:27-28, BG)

 

Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego, jeść z niego nie będziesz; albowiem dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią umrzesz” (2 :17 BG )

 

Wolna wola

 

Napisałem, kiedyś notkę o wolnej woli człowieka , dostałem komentarz, że „Bóg wyznacza nie tylko datę urodzenia i śmierci, ale wszystko co nas w życiu spotka”. Nie zgadzam się z tym, a tym, którzy podzielają ten pogląd, chciałbym zwrócić uwagę na Kaina, potop, budowę wieży Babel, zagładę Sodomy i Gomory ( bunt w Edenie to temat na osobną notkę )

 

Kain

 

Wtedy zapytał Jahwe Kaina: Dlaczego jesteś taki smutny i chodzisz ze spuszczoną głową? (7) Gdybyś postępował sprawiedliwie, nie miałbyś powodu chodzić ze spuszczoną głową. [Pamiętaj] jednak: Jeśli nie będziesz postępował uczciwie, to grzech zaraz pojawi się u bramy [twojego domu] i będzie czyhał na ciebie. A to przecież ty masz nad nim panować” (Ks. Rodzaju 4:6-7, Biblia Warszawsko-Praska)

 

Czy Bóg zaplanował zbrodnię Kaina ?

Jeśli by tak było, to powyższa wypowiedź Boga nie miała by sensu.

 

Potop

 

Jahwe jednak widział, jak niegodziwie żyli ludzie na ziemi, jak bardzo przewrotne były ich myśli i pragnienia. (6) [Doszło do tego, iż Jahwe] żałował, że stworzył człowieka. Smucił się bardzo” (Ks. Rodzaju 6:5-6, Biblia Warszawsko-Praska)

 

Czy Bóg zaplanował niegodziwe postępowanie ludzi?

Jeśli by tak było, to czy żałowałby i się smucił ?

 

Potop

 

W księdze Rodzaju czytamy jak po Potopie ludzie zamieszkujący nizinę Szinear, z samolubnych pobudek, zaczęli budować wieżę Babel,  „W ten sposób staniemy się sławni, a imię nasze nigdy nie zaginie na całej ziemi” (Ks. Rodzaju 11:4, Biblia Warszawsko-Praska)

 

Jak na to zareagował Bóg ?

 

Lecz oto Bóg zstąpił na ziemię, żeby zobaczyć miasto i wieżę, budowane przez ludzi” (Ks. Rodzaju 11:5, Biblia Warszawsko-Praska)

Wydaje mi się, że gdyby budowa wieży Babel była częścią bożego planu, to nie zstępowałby On na ziemię , aby zobaczyć co się dzieje ani nie wypowiedział tych słów : „(…)Na przyszłość przeto wszystko, co tylko zamierzą, wyda się im możliwe (Ks. Rodzaju 11:6, Biblia Warszawsko-Praska)

 

Ponieważ działanie mieszkańców Babilonu było sprzeczne z wolą Boga, skończyło się pomieszaniem języków i rozproszeniem ludzi po całej ziemi

 

 

Sodoma i Gomora.

 

Powiedział zatem Jahwe: Skarga na Sodomę i Gomorę rozbrzmiewa głośno, bo ich występki są bardzo ciężkie(21)Pójdę i zobaczę, czy rzeczywiście postępują tak, jak się słyszy. Sam zobaczę” (Ks. Rodzaju 18:20-21, Biblia Warszawsko-Praska)

 

Czy Bóg zaplanował postępowanie mieszkańców Sodomy ?

Czy sprawdzał by wtedy jak postępują ?

 

Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego, otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron, (5) wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali.” (Ks. Rodzaju 19:4-5, Biblia Warszawska)

 

Czy takie zachowanie mogłoby być zaplanowane przez Boga ?

Nonsens ! Powiedział On przecież :

 

Dlatego mężczyzna opuszcza ojca i matkę i łączy się z niewiastą tak ściśle, że odtąd stanowią jedno ciało” (Ks. Rodzaju 2:24, Biblia Warszawsko-Praska)

 

Gdyby styl życia sodomitów oraz zagłada ich miasta była częścią planu Boga, to czy rozmowa Boga z Abrahamem o uratowaniu Sodomy ze względu na dziesięciu sprawiedliwych miałaby sens ?

 

Ale Abraham pytał dalej: O Panie mój, racz się nie gniewać, że jeszcze raz zapytam: A jeśli się okaże, że będzie ich tam tylko dziesięciu? To i ze względu na owych dziesięciu nie dokonam zniszczenia – odpowiedział Jahwe” (Ks. Rodzaju 18:32, Biblia Warszawsko-Praska)

 

Zakończenie

Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza nie pozostawia wątpliwości, że:

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany”(2 List do Tymoteusza 3:16-17, Biblia Warszawska

 

ale oczywiste jest, że Pismo należy czytać od początku, w przeciwnym przypadku można łatwo zbłądzić :

 

Już nie będziemy dziećmi, które się zdają na igraszkę fal i poddają prądom nauki prowadzącej przez oszustwa i przebiegłość ludzką na manowce. (15) Ale żyjąc według zasad miłości, będziemy dorastali pod każdym względem do Niego, czyli Chrystusa, który jest Głową”.(List do Efezjan 4:14-15, Biblia Poznańska)

 

http://www.biblia.info.pl/template.php?tpl=index

0

roux

come nembo che fugge col vento

25 publikacje
43 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758