Komentarze dnia
Like

Państwo niemieckie powinno przeprosić za Jedwabne

19/02/2018
1467 Wyświetlenia
0 Komentarze
9 minut czytania
Państwo niemieckie powinno przeprosić za Jedwabne

10 lipca 2011 roku były na szczęście prezydent III RP wpisał się w lansowaną od lat przez Holocaust Industry tezę.

0


Jedwabne, 10 lipca 2011 roku. Obchody upamiętniające 70-tą rocznicę zbrodni. Przedstawiciel Bronisława Komorowskiego Tadeusz Mazowiecki odczytuje list głowy III RP:

 

Chcemy wraz z dzisiejszymi mieszkańcami Jedwabnego do końca zrozumieć wymowę tego, co się wtedy stało oraz uświadomić sobie to, co musi zostać w nas ocalone jako pamięć, przestroga, zobowiązanie. Wtedy (w 1941 r.) nie było tu Rzeczypospolitej, ale dziś ona jest. Jest i słyszy skargę, niegasnący krzyk swoich żydowskich obywateli. Dziś w jej imieniu oddaję cześć ich cierpieniu i raz jeszcze proszę ich o przebaczenie. (…)

Naród ofiar musiał uznać tę niełatwą prawdę, że bywał także sprawcą.

.

Tymczasem kwestia odpowiedzialności Polski jest dokładnie opisana w prawie międzynarodowym.

 

Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej z dnia 18 października 1907 r. (Dz.U. 1927 Nr 21, poz. 161), popularnie zwana Czwartą Konwencją Haską, kwestie powyższą reguluje jednoznacznie:

.

Art. 42.

Terytorjum uważa się za okupowane, jeżeli faktycznie znajduje się pod władzą armji nieprzyjacielskiej.

Okupacja rozciąga się jedynie na te terytorja, gdzie ta władza jest ustanowiona i gdzie może być wykonywaną.

Art. 43.

Z chwilą faktycznego przejścia władzy z rąk rządu legalnego do rąk okupanta, tenże poweźmie wszystkie będące w jego mocy środki, celem przywrócenia i zapewnienia, o ile to jest możliwem, porządku i życia społecznego, przestrzegając, z wyjątkiem bezwzględnych przeszkód, prawa obowiązujące w tym kraju.

(aneks, integralna część Konwencji)

 

W chwili podpisywania Konwencji tak Polski jak i Izraela nie było na świecie.

 

USA co prawda istniały, ale nie wzięły udziału w Konferencji (dopiero I wojna światowa przyniosła Stanom zajmowane do dzisiaj miejsce).

 

 

Zgodnie z art. 6 państwa mogły do niej przystąpić w terminie późniejszym.

 

Uczyniły to:

 

– USA 26 stycznia 1910 roku;

 

– Polska 26 maja 1922 roku;

 

– Izrael 17 czerwca 1962 roku.

 

 

A zatem wszystkie strony mają pełną świadomość, że za zbrodnie popełnione na terenie okupowanym odpowiada okupant.

 

Zgodnie z prawem istniejącym od 1907 r.

.

Rolą Niemców m.in. w Jedwabnem było więc przywrócenie i zapewnienie porządku i życia społecznego, przestrzegając, z wyjątkiem bezwzględnych przeszkód, prawa obowiązującego w… Związku Sowieckim!

.

Po „referendum” z 22 października 1939 r. podczas którego mieszkańcy „spontanicznie” wyrazili chęć przyłączenia do „Ojczyzny Narodów” miasteczko weszło w skład Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (2 listopada).

.

W Jedwabnem zginęli obywatele sowieccy.

.

Niestety, sami uwiarygodniliśmy IV rozbiór Polski zawierając ze Stalinem porozumienie.

.

Układ Sikorski – Majski z 30 lipca 1941 r.  częściowo przywracał stan sprzed 17 września 1939 r.. Zważyć jednak trzeba, że wówczas praktycznie cała przedwrześniowa Polska była już opanowana przez niemiecką armię.

.

Tymczasem od kilku lat jesteśmy wciągani jako Państwo w nową żydowską narrację historyczną.

.

Prace archeologiczne w Jedwabnem zostały przerwane pod naciskiem międzynarodowych środowisk syjonistycznych oraz naczelnego rabina Polski pod pozorem religijnych zakazów.

 .

W 2001 roku w wywiadzie dla „gazety wyborczej” rabin Michael Schudrich powiedział:

 .

W przypadku mordu w Jedwabnem nie ma żadnych okoliczności, które pozwoliłyby zgodzić się na ekshumację?

.

– Szacunek dla kości naszych ofiar jest dla nas ważniejszy niż wiedza, kto zginął i jak, kto zabił i jak. Na ekshumację moglibyśmy się zgodzić tylko wówczas, gdyby np. w ten sposób udało się dotrzeć do takich informacji, dzięki którym mogłoby się uniemożliwić następne morderstwo. W ten sposób bowiem uniknęlibyśmy kolejnego mordu i kolejnych ofiar. W Jedwabnem nie mamy do czynienia z takim przypadkiem.

Powodem do ekshumacji nie może być też chęć przekonania tych, którzy twierdzą, że w Jedwabnem nie zginęły kobiety i dzieci, tylko mężczyźni. Dlaczego mielibyśmy naruszać kości zmarłych, dla tych, którzy i tak nie zmienią swego zdania na temat tego mordu?
.
Nie będzie więc zgody na ekshumację?

.

– To bardzo ciężka decyzja. Trzeba wybierać między respektem dla zmarłych a potrzebą prawdy. Dla nas zwycięża to pierwsze. Moim, rabina zdaniem, ekshumacja jest niemożliwa z punktu widzenia naszej religii. Bo sądzę, że ekshumacja nie da wiele, a wiele zaszkodzi.
Są przecież świadkowie, są inne dowody, ekshumacja nie jest więc potrzebna.

.

Rozmawiała Agnieszka Kublik

.

http://www.geocities.ws/jedwabne/respekt_dla_zmarlych_albo_prawda.htm

 .

Myliłby się jednak ktoś, kto uważa, że brak wiedzy, kto zginął i jak, kto zabił i jak oraz zdanie trzeba wybierać między respektem dla zmarłych a potrzebą prawdy oznaczają, że zbrodnia w Jedwabnem jest ciągle niewyjaśniona.

.

Po 5 latach od przerwania ekshumacji Jedwabne stało się pewnym punktem na mapie Holocaustu.

.

Ten sam Schudrich w 2016 roku wątpliwości nie ma już żadnych:

.

… nikt poważny nie ma wątpliwości co do tego, kto zabił Żydów w Jedwabnem. Pytanie dotyczące wpływu Niemców na Polaków w tamtym tragicznym dniu to jest już inne zagadnienie. Natomiast co do tożsamości sprawców zbrodni sprawa jest jasna.

.

http://wiadomosci.dziennik.pl/historia/aktualnosci/artykuly/530056,naczelny-rabin-polski-michael-schudrich-negowanie-jedwabnego-jest-dla-nas-jak-negowanie-katynia-dla-was-rozmowa.html

 .

Co takiego miało miejsce w ciągu tych 5 lat, należałoby zapytać?

.

Jakie dowody zostały ujawnione?

.

Pytania retoryczne.

.

Schudrich jest przekonany, że do ponownych ekshumacji już nie dojdzie.

.

Bo w świadomości ogółu społeczeństw Jedwabne na trwale związane jest z polskim antysemityzmem likwidacyjnym.

.

Próba wznowienia prac i dociekanie prawdy będą oprotestowane jako negacjonizm.

 .

Tymczasem wypowiedź przewodniczącego Światowego Kongresu Żydów Ronalda Laudera dość jednoznacznie wskazuje, jakie są plany Przedsiębiorstwa Holocaust:

.

Nadszedł czas, by wszystkie europejskie rządy, w tym rząd Polski, przyznały się do roli, jaką odegrały ich społeczeństwa w pomaganiu nazistom i przyczynieniu się do prawie całkowitego zniszczenia narodu żydowskiego.

.

Społeczeństwa.

Całe.

.

Wszyscy Polacy, wszyscy Węgrzy, Wszyscy Czesi, wszyscy Słowacy itp.

Odpowiedzialne są zatem państwa, bo jakiż sens byłoby pozywać każdego Polaka czy np. Słowaka z osobna?

.

Zadośćuczynienie za taką pomoc ma zdaniem Laudera konkretny wymiar finansowy:

.

65 mld $ od Polski, 20 mld $ od Słowacji, 25 mld $ od Węgier… Jeszcze Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Rumunia, Serbia, Czarnogóra, Grecja, Bułgaria, Albania … .

.

Plus odsetki.

.

Razem pewnie jakiś bilion dolarów.

.

Tymczasem prawo międzynarodowe mówi wyraźnie, że za wszelkie incydenty na terytorium okupowanym odpowiedzialność spoczywa na okupancie.

.

A przecież wówczas Europa kontynentalna była we władaniu Niemiec.

 .

Laudera to nie interesuje.

.

 pralnia pieniędzy

.

18.02 2018

0

Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758