KULTURA
Like

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA… (2)

21/04/2016
1305 Wyświetlenia
0 Komentarze
7 minut czytania
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA… (2)

O izbie i jej eksponatach ukazały się setki artykułów w prasie krajowej i zagranicznej, ostatnio również w „Jastrzębskim Węglu” nr 5/118/2015. Był to fotoreportaż pt. „Izba, którą warto zwiedzić” (ss. 8-9) oraz w nr 7/120/2015 w fotoreportażu „W górnictwie wszystko już było” (ss. 8-9). Cieszy, że interesują się naszą działalnością media, które nie są na co dzień związane z górnictwem. Wiele artykułów ukazało się na łamach „Śląskiego Kuriera Wnet”. Wiemy, że również portale, takie jak „SieMysli.info.ke”, „3obieg.pl” czy knurowski portal informacyjny „IKnurów”, na swoich stronach zamieszczają dużo materiału o naszej izbie. Nie wolno też  zapominać o naszym gospodarzu medialnym, jakim jest „Przegląd Lokalny”. Redaktorzy tego tygodnika są z nami od początku i związali się z izbą na dobre i na złe.

0


DSC_0679

Nasze plany na przyszłość 

W ramach programu i tematyki, związanej z historią, planowany jest cykl spotkań pt. Poczet gwarków śląskich”. Z tej okazji publikować będziemy materiały, związane z owym cyklem. W tym roku przypadają trzy ważne rocznice – informuje pan Bogusław – są to między innymi: setna rocznica powołania samodzielnej parafii na węglu wyrosłej… Przy tej okazji należy wspomnieć, iż nieprzerwanie od 1916 – 1926 roku niedzielne nabożeństwa odbywały się w cechowni kopalni, przed wizerunkiem św. Barbary.

DSC_0730

Kolejną ważną dla nas datą jest 25 lat powrotu do świętowania patronów kopalni – Piotra i Pawła. Należy dodać – informuje kustosz Szyguła – że od imion tych świętych pochodzą nazwy szybów naszej kopalni, (szyb III nosi nazwę św. Jana). I na koniec pozostaje nasze wewnętrzne święto – 20 lat powołania Izby Tradycji – co chcemy upamiętnić wydawnictwem Bractwa.

Odbiorcami i adresatami ekspozycji, pokazów multimedialnych oraz wykładów, ma być przede wszystkim młodzież, załoga kopalń a przede wszystkim – dodaje kustosz – kadra i nowo przyjmowani, a także samorządowcy, związkowcy i lokalna społeczność.

DSC_0725

Chcemy również ten program – dodaje pan Bogusław Szyguła – przedstawić szerokiemu ogółowi, szczególnie decydentom, by przyczynili się oni do zmiany postrzegania roli górnictwa w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Nadszedł czas – podkreśla pan Bogusław – by całe społeczeństwo zaczęło doceniać górnictwo, by odwrócić medialny trend, że to górnicy są przyczyną wszelkiego zła.

Chcemy pokazać, że potrafimy nie tylko demonstrować, ale też pracować, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo energetyczne Polski – to jest w tej chwili naszym nadrzędnym celem…

 

Mamy swojego Wielkiego Kamrata 

W rzeczy samej, mamy szczerego i wiernego przyjaciela, który wspiera naszą działalność od lat. Jest nim wspomniane „Stowarzyszenie Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego”, a także, co należy podkreślić – Główna Komisja Muzealnictwa i Tradycji Górniczej (ZG SITG). Wspólnymi siłami planujemy rozszerzyć działalność i utworzyć w przyszłości „Izbę Tradycji i Perspektyw”. Pomysł ten miałby służyć budowaniu pozytywnego wizerunku górnictwa węglowego… Tym samym Izba Tradycji stałaby się swoistym działem promocji i marketingu.

DSC_0636

Swoje prace lubi wystawiać w Izbie Tradycji Górniczej knurowska malarka, pani Sybilla Golec

Przygotowanie nowych cyklicznych ekspozycji tematycznych, wykonanie wystawy objazdowej o historii i przyszłości węgla, (na rollupach), wykonanie prezentacji multimedialnych o innowacjach i perspektywach górnictwa, wzbogacanie zbiorów, opieka nad dotychczasowymi zasobami archiwalnymi, pomoc dla piszących prace dyplomowe na tematy górnictwa, praca z młodzieżą, oprowadzanie wycieczek krajowych i zagranicznych, promocja spółki poprzez wydawnictwa informacyjno-reklamowe, prace marketingowe, zlecone przez JSW SA.

Tego rodzaju działalność prowadzimy od lat, a właściwie od początku istnienia naszej izby, nie jest to dla nas żadnym novum. Uważam, że należałoby z naszej strony jedynie nieco wzbogacić nasz dotychczasowy program i dostosować do wymogów czasu….

W nowym projekcie mają się pojawić dodatkowo takie pozycje jak:

 1. Bezpieczeństwo energetyczne kraju zapewnia węgiel.
 2. Obrona i promocja polskiego węgla.
 3.  Wzmocnienie pozycji węgla jako surowca energetycznego (w miejsce importowanego gazu i ropy)
 1. Prawda o wpływie na ocieplenie klimatu.
 2. Węgiel kiedyś był zielony.
 3. Rozwiązania techniczne oraz efektywniejsze sposoby pozyskiwania energii z węgla.
 4. Koncepcje produkcji energii bezpośrednio w złożu.
 5. Poprawa bezpieczeństwa pracy. Zagospodarowanie metanu.
 6. Odmetanowanie, pozwalające wykorzystać metan do produkcji energii elektrycznej i ciepła na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.
 7. Ukazanie projektów, realizowanych we współpracy ze środowiskami naukowymi.
 8. Prezentacja nowoczesnych kotłów do ogrzewania domów jednorodzinnych, spełniających surowe wymogi ekologiczne. Zachęcenie mieszkańców do korzystania węgla jako opału, a samorządowców do promowania i dofinansowania zakupu ekologicznych kotłów, opalanych węglem.
 9.  Nawiązanie kontaktów z producentami nowoczesnych kotłów oraz producentami i sprzedawcami EKO groszków, w tym koksu.

Z pewnością – mówi Bogusław Szyguła – plan jest ambitny. I nie ukrywam, jest to spore dla nas wyzwanie. Wierzę, że przy współpracy wielu fachowców branży górniczej, którzy już teraz oferują współpracę, damy radę zrealizować ten program, wszak gra się toczy o wysoką stawkę. Chodzi tu o zachowanie bezpieczeństwa energetycznego, zachowanie miejsc pracy w górnictwie, polepszenie warunków pracy, pogłębianie wiedzy wśród młodego pokolenia ludzi i przekonanie, iż górnictwo nie stoi na straconej pozycji.

DSC_0751DSC_0754DSC_0753

Posiadamy potencjał naukowy, pozwalający sprostać wszelkim wymogom unijnych przepisów. Przed nami długa i trudna droga… Nasze małe muzeum powinno stać się także miejscem, z którego widać rosnące, nie malejące, światło w tunelu. Jestem przekonany, że z tymi ludźmi, z jakimi współpracuję teraz i z którymi już niebawem rozpocznę współpracę – Poradzymy!

Czy to, czego dokonaliśmy przez te 20 lat, można nazwać życiowym sukcesem? Uważam – i podkreślam to słowo – dodaje pan Bogusław Szyguła, że był to raczej mój obowiązek. Prawdą jednakże jest to, że bez pomocy wielu życzliwych mi instytucji a także osób prywatnych, nie doszłoby do świętowania 20-lecia istnienia naszej Izby Tradycji. Z pewnością jest to robota dobrze wykonana przez wielu, ja jestem tylko jednym z nich…

Tekst i zdjęcia:

Tadeusz Puchałka

Za: http://www.siemysli.info.ke/

 

0

Dorota J

Dziennkarz w 3obieg.pl/

209 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758