Bez kategorii
Like

NBP wieszczy dalsze odchudzanie portfeli Polaków

24/08/2012
495 Wyświetlenia
0 Komentarze
9 minut czytania
no-cover

Nasze gospodarstwa domowe są w coraz gorszej sytuacji, głównie przez zmiany w podatkach – wynika z opublikowanego 23 sierpnia cokwartalnej analizy sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych, tym razem z danymi za I kw. 2012 r.

0


 

 

Słabszy wzrost dochodów i mniejsza konsumpcja powodują, że sytuacja ekonomiczna polskich gospodarstw domowych jest coraz gorsza – wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego. Z kwartału na kwartał mniej środków przeznaczamy na domowe oszczędności. Zdaniem ekonomistów, kolejne miesiące mogą być dla gospodarstw domowych jeszcze trudniejsze.

W tym okresie realne dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych spadły o 1,9 proc. r/r, wobec wzrostu o 2,4 proc. w poprzednim kwartale– czytamy w wydanym 23 sierpnia komunikacie NBP dotyczącym raportu. – Jednak po uwzględnieniu wahań sezonowych, dynamika dochodów do dyspozycji brutto ukształtowała się nieznacznie powyżej zera (0,3 proc. r/r). Spożycie prywatne w I kw. 2012 r. wzrosło realnie o 1,8 proc. r/r, najwolniej od II kwartału 2010 r. Od II kw. 2011 r. dynamika spożycia prywatnego słabnie. Poprawa tempa wzrostu spożycia prywatnego w najbliższym kwartale wydaje się analitykom NBP mało prawdopodobna ze względu na wysoką niepewność konsumentów oraz słabnącą dynamikę sprzedaży detalicznej. Stopa oszczędzania w I kw. 2012 r. po korekcie sezonowej wyniosła -0,1 proc. Ujemny trend stopy oszczędzania widoczny jest od początku 2010 r. Wpływ na to mają zarówno znaczne wahania wartości udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych, jak i wyraźny spadek dobrowolnych oszczędności gospodarstw domowych. Utrzymywanie się niskiej stopy oszczędzania w połączeniu z wyższym poziomem stopy inwestowania (wzrost w I kw. o 7,2 proc., po korekcie sezonowej) pogłębiało zadłużenie netto sektora gospodarstw domowych wobec innych sektorów gospodarki. Gospodarstwa domowe w I kw. 2012 r. zwiększyły swoje aktywa finansowe o 28,7 mld zł. Wartość zaangażowania w akcje, udziały kapitałowe i fundusze inwestycyjne zwiększyła się o 12,5 mld zł, a depozytów bankowych o 11,3 mld zł. Zobowiązania finansowe gospodarstw domowych zwiększyły w I kw. 2012 r. o 8,4 mld zł, nieco mniej niż w kwartale poprzedzającym. Analitycy NBP przewidują, że w II kw. br. należy liczyć się z jeszcze niższym przyrostem depozytów bankowych i aktywów lokowanych poza bankami. Przewidywany jest umiarkowany przyrost zadłużenia, aczkolwiek poniżej obserwowanego w 2011 r.

 – Sytuacja gospodarstw domowych generalnie się pogorszyła w pierwszym kwartale – ocenia wyniki Piotr Popławski, analityk Banku Gospodarki Żywnościowej. Jego zdaniem złożyło się na to kilka istotnych czynników. – Jednym z kluczowych są zmiany w podatkach. Mieliśmy zmianę wysokości składek, po drugie zmieniło się też opodatkowanie oszczędności, m.in. wycofane zostały jednodniowe depozyty. 

Niewielkie tempo wzrostu naszych realnych dochodów obserwuje się już od początku 2011 roku. W ocenie Piotra Popławskiego, nie ma co się spodziewać nagłej poprawy sytuacji.

 – Prawdopodobnie dynamika płac będzie jedynie zbliżona do dynamiki inflacji – twierdzi. – Nie ma mowy o tym, że będzie wyższa.

W II drugim kwartale ubiegłego roku zaczął kształtować się trend spadkowy również w dynamice spożycia prywatnego, czyli zużycia określonych dóbr dla zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych. W pierwszych trzech miesiącach tego roku wzrosło o 1,8 procent w ujęciu rocznym. Według analityka, ten relatywnie dobry wynik nie oddaje w pełni rzeczywistej sytuacji.

 – Dane, które obserwujemy w tym momencie są zafałszowane przez to, że zeszły rok był relatywnie słaby. To wynik zmian w podatku VAT na początku 2011 roku. Podwyżka podatku spowodowała, że ludzie zrobili zakupy jeszcze na IV kwartał 2010 roku – mówi Piotr Popławski. – W kolejnych kwartałach trzeba spodziewać się dalszego osłabienia dynamiki spożycia indywidualnego.

Choćby dlatego, że rośnie niepewność konsumentów, co do dalszej sytuacji ekonomicznej. Możliwy też jest dalszy wzrost bezrobocia. 

 – Spodziewam się, że zatrudnienie niedługo zacznie spadać w ujęciu rocznym – prognozuje analityk BGŻ. – A bezrobocie na koniec roku będzie powyżej 13 proc.

Pogarszająca się sytuacja finansowa polskich rodzin wpływa na ich skłonność do oszczędzania. Gospodarstwa domowe nie generują tak wysokich dochodów, które pozwoliłyby im na odkładanie pieniędzy. Z raportu NBP wynika, że stopa oszczędzania w pierwszym kwartale tego roku była ujemna i wyniosła -0,1 procent.

 – Im bardziej będzie się obniżać dynamika wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń, tym mniej gospodarstwa domowe będą gotowe przeznaczyć na oszczędności – tłumaczy Piotr Popławski.

Ujemna stopa oszczędzania w połączeniu z wciąż wysoką 7,2-procentową stopą inwestowania oznacza, że rośnie zadłużenie gospodarstw domowych, które często finansują swoje wydatki z kredytów.

Ekonomiści Narodowego Banku Polskiego oceniają jednak, że w kolejnych miesiącach przyrost zadłużenia nie będzie zbyt duży, zwłaszcza w obszarze kredytów mieszkaniowych. Natomiast, podobnie jak w I kwartale, będzie spadać dynamika wzrostu udzielanych kredytów konsumpcyjnych.

 – Prawdopodobnie jest to związane ze zmianą polityki banków na bardziej restrykcyjną – ocenia Piotr Popławski. –Pewną poprawę zaobserwujemy w przyszłym roku. Będzie się to wiązało ze zmianą rekomendacji, co zostało zapowiedziane jakiś czas temu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Według analityka Banku Gospodarki Żywnościowej, kolejne miesiące będą trudne dla polskiej gospodarki, a tym samym dla gospodarstw domowych.

 – Spodziewamy się, że dołek koniunktury w Polsce nastąpi około drugiego kwartału 2013 roku – przewiduje Piotr Popławski. – Jest to związane m.in. z wygasaniem inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, co wiąże się z problemami takich branż, jak budownictwo.

Poprawy sytuacji ekonomicznej, zdaniem analityka, możemy spodziewać się najwcześniej w 2014 roku. 

 

Źródło: newseria.pl, NBP, NE

0

Va Banque

Wiadomości z banków i o bankach, dla klientów i pracowników, entuzjastów i sceptyków. Ubezpieczenia od A do Z. Gospodarka, finanse i giełda.

324 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758