Globalnie i Lokalnie
21

Naród Wybrany Sieć śmierci Bestii cz.7.4

27/07/2019
2333 Wyświetlenia
1 Komentarze
87 minut czytania
Naród Wybrany  Sieć śmierci Bestii cz.7.4

Chrześcijaństwo rzymskie stworzone jest na podbudowie Starego Testamentu, żydowskiej księdze zła, zbrodni, czystek etnicznych i ekspansji na inne narody. Stalin po wojnie przysłał do Polski tysiące żydowskich agentów, aby w miejsce wyniszczonych polskich elit stanowili trzon nowej „polskiej” inteligencji.

0


Naród Wybrany  cz.4

Antypolskość rzymsko-żydowska   

Antypolskość rzymska

   Król Popiel II, Zbrodniczy – panował w latach (830-840). Na wiecu słowiańskim w Gnieźnie Popiel został wybrany królem Lechii w 830 roku. Popiel II za swoim ojcem królem Popielem I, wykazywał skłonności do ucztowania i rozpusty.  Szczególnie upodobał sobie jedną ze swoich żon, chrześcijańską księżniczkę Ryksę z dworu saskiego. Nie przeszkadzało jej niby chrześcijance, że była żoną króla niby poganina. Wszystko wskazuje na to, że została ona specjalnie przygotowana i wysłana przez swojego saskiego ojca, aby rozpocząć realizację geopolitycznej agendy niby chrześcijańskiego dworu Saksonii i władz kościelnych, mającej na celu rozbicie i zniszczenie od wewnątrz słowiańskiego Imperium Lechitów. Imperium, które do tej pory było solą w oku Europy, a także od 2000 lat niezwyciężone i nieujarzmione, zarówno przez Persów, Rzymian, Bizancjum, jak i Franków- Sasanidów. Przez kilka lat księżniczka Ryksa urabiała króla Popiela II i sączyła nienawiść do jego stryjów. Zdominowała cały dwór oraz rozpustnego i słabego władcę Lechii. W końcu dopięła swego i wymusiła na nim zgodę na otrucie winem, podczas uczty, jego dwudziestu stryjów – książąt wszystkich dzielnic Imperium Lechitów. Było to niewyobrażalne okrucieństwo i przebiegłość chrześcijańskich władców Saksonii w walce o zdobycie w niedalekiej przyszłości nowych terytoriów z gotową infrastrukturą gospodarczą (grody, miasta, porty, wsie) oraz zasobów ludzkich i materialnych w celu dalszej ekspansji feudalizmu i niewolnictwa chrześcijańskiego. Chodziło także o zniemczenie i chrystianizację Ariów-Słowian oraz zapewnienie interesów i dochodów Kościoła watykańsko-rzymskiego.

Z drugiej strony, ta zbrodnia i katastrofa jednocześnie była możliwa z powodu rozprężenia, arogancji, braku czujności i odpowiedzialności ze strony książąt Lechii. Ale zapewne także łatwowierność, bierność i naiwność. Zwłaszcza, że dokonali tego tak zwani chrześcijanie rzymscy, którzy co innego głosili a co innego robili. Kroniki podają zgodnie, że doszło do tej tragedii „przez niedbałość przodków naszych”, którzy nie patrzyli uważnie władzy na ręce i nie kontrolowali króla i jego dworu.

Po ujawnieniu zbrodni wśród możnowładców i rycerstwa najpierw nastąpił szok. Potem wybuchł ogromny bunt ludności i król Popiel II, Zbrodniczy, wraz z żoną morderczynią Ryksą oraz dwoma synami i córką uciekli do Kruszwicy, gdzie zostali zabici przez rozwścieczony lud. Trójka starszych synów zdołała uciec. Książę Saksonii Brama (Bruno) czekał z wojskiem w gotowości na sygnał od córki Ryksy. Natychmiast po otrzymaniu informacji o śmierci lechickich książąt przekroczył granicę Lechii i zaczął łupić jej prowincje. W Lechii zapanowała żałoba. Wypuszczone i zmanipulowane przez Sasów ościenne narody, Niemcy z nad Renu i Wezery, Litwini, Łotysze, Jadźwingowie, Roksolanie, podnieśli oręż i razem z Sasami zaczęli pustoszyć oraz grabić nadgraniczne prowincje Lechii. Nieudolne rządy Popielów i intrygi Sasów doprowadziły wcześniej do uniezależnienia się Moraw, Słowacji, Bohemii i Prawęgier od Lechii i utworzenie w 833 roku państwa Wielkie Morawy, które przetrwało 71 lat, do 904 roku.

Imperium Lechitów zaczęło się powili rozpadać, bowiem dzielnice za Odrą oraz pomorskie manipulowane przez Sasów zaczęły nawiązywać kontakt i współpracować z księstwami niemieckimi. Dopiero na wielkim wiecu latem 842 roku wybrano na króla szlachcica, rycerza Lechitę. Był nim urzędnik i zarządca dworu królewskiego, nazywanego piastunem. Stąd przez jego potocznie określaną funkcję, wykonywaną na dworze nazwano go Piastem. Jego prawdziwe nazwisko po ojcu brzmiało Koszyczko herbu Kroy. I tak rozpoczęła rządy w Lechii nowa dynastia Lechitów zwanych Piastami. Jak wiemy z historii ani lechicka dynastia Piastów, ani rządząca później w Lechii litewska dynastia Jagiellonów nie była w stanie odbudować dawnej świetności i niezależności Imperium Lechitów. Nie odzyskano też utraconych na rzecz Niemiec i Austrii słowiańskich terenów za Odrą i Nysą do Limes Sorabicus, granicy z państwem frankońskim Karola Wielkiego.

Od czasów przygotowanej przez chrześcijańskich Sasów zbrodni popełnionej przez króla Popiela II i jego niemieckiej żony Roksany oraz intryg i manipulacji w celu rozbicia jedności Lechitów nastąpił na Lechię zmasowany napór barbarzyńskiego chrześcijańskiego imperium rzymsko-franko-niemieckiego. Przez wieki chrześcijańskie imperium rzymskie wraz z Niemcami i ich sojusznikami niszczyli wszelkimi sposobami słowiańską Lechię i ludność słowiańską aż do jej rozbiorów pod koniec XVIII wieku.

    Istnieje fałszywa narracja historyczna jakoby polski Kościół katolicki był zawsze z narodem. To jest absolutna nieprawda. Kościół był zawsze przeciw Polsce i Narodowi Polskiemu, począwszy od niechlubnego i zdradzieckiego „chrztu” w obrządku rzymsko-łacińskim.  Chrześcijański Kościół rzymski był zawsze przeciwko Słowianom, jednym z jego głównych celów była okupacja i zniewolenie Słowian.

To jakim wrogiem był wolnego państwa Polskiego w 1918 roku pokazuje jak przyjęto Romana Dmowskiego w Watykanie, gdy pojechał do papieża Benedykta XV prosić o błogosławieństwo dla niepodległościowych aspiracji Polski. Papież odpowiedział mu, wysyłając do niego jednego z kardynałów. Macie słuchać austriackiego katolickiego cesarza, a nie myśleć o niepodległości.

   Pius XII, papież w latach (1939-1958) był otoczony w Watykanie niemieckimi jezuitami, a księża niemieccy zajmowali tam różne kluczowe stanowiska. „Ojciec święty” akceptował działania faszystowsko-hitlerowskich Niemiec w czasie drugiej wojny światowej, a przyświecał mu wyższy cel: Zniszczenie Rosji Sowieckiej oraz nadzieje, że podbite tereny tego ogromnego państwa staną się częścią katolickiego Imperium, które wchłonie prawosławie. Niemcy otrzymały błogosławieństwo Watykanu do krucjaty na Wschód. Hitlerowcy nawiązywali do starych tradycji Krzyżaków, ich znaku krzyża na sztandarach i do nawracania ogniem i mieczem.  Oprócz tego że papież święcił Niemcom armaty przed atakiem na Rosję to jednym z stałych rytuałów ścisłej współpracy było coroczne święcenie w Watykanie klamry od pasów żołnierskich Wermachtu. Na klamrach był napis „Bóg z nami”.

Pius XII, 29 września 1939 roku, miesiąc po napaści Niemiec na Polskę pozwolił biskupom niemieckim aby wysłali niemieckich księży do polskich diecezji, w celu „organizowania pomocy duszpasterskiej”, chociaż Kościół polski o taką pomoc nie zwracał się do Watykanu. Ten fakt był bezprecedensowym naruszeniem konkordatu, był akceptacją Watykanu na okupację Polski przez Niemców i skazaniem Polaków na eksterminację i wynarodowienie. Protest Kościoła polskiego do Watykanu pozostał bez odpowiedzi.

Kościół po drugiej wojnie światowej masowo załatwiał paszporty dla niemieckich faszystów i wysyłał ich do Ameryki południowej. Watykan przeszmuglował do różnych krajów prawdopodobnie więcej zbrodniarzy hitlerowskich, zaopatrując ich w fałszywe dokumenty, niż uratował niewinnych ludzi z ich rąk.

   W czasie żydowsko-komunistycznej okupacji sowieckiej polskich Kresów wschodnich począwszy od 1918 zamordowanych zostało przez ludobójców żydo-komunistycznych tysiące polskich księży i sióstr zakonnych. Podobnie w czasie okupacji niemieckiej Polski, zamordowanych zostało przez nzistowsko-faszystowskich niemieckich oprawców tysiące polskich księży i sióstr zakonnych. Była to planowa żydowsko-sowiecko-niemiecka eksterminacja i ludobójstwo katolickiej inteligencji polskiej. Czy milionowe ofiary Polaków w tym duchowieństwa polskiego po części za przynależność do wrogiego Polsce imperium watykańskiego, w czasie drugiej wojny oraz wcześniej i później były potrzebne. A praprzyczyną jest okupacja chrześcijaństwa rzymsko-franko-niemieckiego słowiańskiej Lechii i krajów Trójmorza oraz rozbicie religijne i kulturowe Słowian. Drugą przyczyną tych polskich ofiar była ciągła ekspansja watykańskiego kościoła na wschód, na prawosławną Ukrainę i Rosję, a w dużej mierze odbywało się to rękami Polaków i polskiego kościoła rzymsko-katolickiego. A Prawosławie należy do Kościoła greko-katolickiego, to jest taka sama religia tylko niepodporządkowana Watykanowi i jego stronnikom rzymsko-franko-niemieckim.

Co watykańsko-franko-niemiecki Kościół chrześcijański zrobił dobrego dla Polski i krajów Trójmorza przez 1000 lat okupacji. Przykładowo kościoły: serbski, rumuński, bułgarski są niezależnymi kościołami narodowymi w obrządku narodowym słowiańsko-greckim, opartymi na greckiej Septuagincie a nie spreparowanym rzymsko-żydowskim Starym Testamencie. Aby zachować wiarę chrześcijańską i niezależność kulturową i religijną nie potrzeba jest przynależeć do Watykanu i kultywowanie jego ideologii religijnej.

Watykan zawsze był z Francją, Niemcami i Austrią. To Watykan i chrześcijaństwo rzymskie przyczyniło się do utraty przez Polskę Połabia, przyczyniło się do rozbicia dzielnicowego, do ulokowania Krzyżaków na północy Polski i ich ekspansji na Polskę, do potopu Szwedzkiego, do rozbiorów Polski. Kościół rzymski swoją polityką ucisku, ekspansji i inkwizycji przyczynił się pośrednio, jako reakcji, do wybuch Rewolucji francuskiej a następnie powstania komunizmu i faszyzmu. Watykan wspierał Niemcy i Austrię w czasie I i II wojny. Watykan przez 1000 lat dążył do dominacji religijnej na wschodzie, na Ukrainie i w Rosji, trudno żeby to się mogło podobać Kościołowi prawosławnemu na wschodzie. Też katolickiemu, wierzącemu w to samo i tak samo jak i kościół rzymsko-katolicki.

   Kościół rzymsko-katolicki jako „święte” Cesarstwo Rzymskie powstał na 159 lat przed upadkiem antycznego Cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 roku ne. Na gruzach antycznego Cesarstwa powstało nowożytne militarno-świeckie Cesarstwo zachodniorzymskie. Oba te twory tworzyły w większości jedno religijno-świeckie Cesarstwo zachodniorzymskie.

To Kościół rzymsko-katolicki z centrum w Watykanie jako pierwszy dorobił się wielkich pieniędzy.  Jako pierwszy uczestniczył w wielkich podbojach, czy to Europy czy innych kontynentów. To kościół rzymsko-katolicki zdobył pierwsze fortuny.

Watykan ma 1 miliard 200 milionów poddanych, na kolanach przed sobą, zniewolonych ludzi, i utrzymuje się z ich datków. Polskę Watykan okrada rocznie na około 14 miliardów złotych. Jeżeli Watykan okrada Polskę na takie pieniądze to można sobie wyobrazić na ile w skali globalnej Bestia kościelna okrada społeczności świata. I jak bardzo bogatym i jak bardzo mocnym jest to państwo. „Święte” Cesarstwo Rzymskie zrobiło sobie poddanych dookoła świata i czerpie z tego ogromne zyski.

   Ludzkość musi otworzyć oczy i zdać sobie sprawę, że Kościół rzymsko-katolicki jest to najbardziej zepsuta, zdeprawowana i zdegenerowana instytucja na świecie. A Polacy idą co niedzielę do tej instytucji i oddają im pokłon. Dopóki Polska nie odetnie się od Watykanu i kościoła rzymsko-katolickiego to nie ma powrotu do normalności.

Żadna religia i żaden kościół nie jest Bogiem. Religie i kościoły są wymysłem ludzkim a nie boskim. Zawołanie Bóg, Honor, Ojczyzna jest stwierdzeniem uniwersalnym i nie można tego łączyć z religią katolicką i Watykanem, czy jakąkolwiek inną religią i kościołem. We wszystkich wojnach w dziejach każda ze stron odwoływała się i odwołuje do boga. W dziejach historii różne religie i ich bogowie wymyśleni przez ludzi przemijały, jedynie prawa natury i kosmosu pozostały niezmienne.

Jeżeli jakakolwiek formacja polityczna wpycha Polskę w łapy Kościoła i Watykanu to w Polsce nigdy nie będzie dobrze. Dalej będzie kwitł handel polskimi dziećmi. Nadal będzie przechodziła płazem korupcja i degeneracja w kościele. Nadal Polacy będą wplatani w niekorzystne powiązania społeczno-polityczne w kraju i na arenie międzynarodowej bo centrum decyzyjne jest w obcych rękach.

Obecnie Kościół nie robi nic aby bronić Polskę i Polaków przeciwko antypolonizmowi szerzonymi na całym świecie przez Żydów, a także Niemców. Nie protestuje przeciwko ukrytej okupacji Polski przez Żydów. Nie protestuje przeciwko bezpodstawnym żydowskim roszczeniom majątkowym, które prowadzą do przejęcia polskiej własności oraz jawnej okupacji Polski i zniewolenia Polaków przez Żydów. Kościół nie robi nic w sprawie odkłamania historii Lechii-Polonii zakłamanej przez Watykan i zaborców. Kościół nie robi nic w sprawie odkłamania prawdy i upamiętnienia ofiar mordów i ludobójstwa setek tysięcy Polaków na Kresach wschodnich w tym na Ukrainie dokonanych przez żydowskie NKWD i banderowców ukraińskich.

Watykan nie robi nic aby bronić dyskryminowanych, prześladowanych i mordowanych Chrześcijan na Bliskim Wschodzie i innych rejonach świata. Nie broni chrześcijańskiej Europy przed zalewem Islamu. Nie broni Europy i świata przed zalewem lucyperiańskiej ideologii LGBT. Ludzie postrzegają Kościół watykański przez pryzmat swoich chrześcijańskich wyobrażeń ale niestety w Watykanie i Kościele rządzą ludzie którzy niejednokrotnie są bardzo daleko od wartości chrześcijańskich.

Chrześcijaństwo rzymskie stworzone jest na podbudowie Starego Testamentu, żydowskiej księdze zła, zbrodni, czystek etnicznych i okupacji innych narodów. Odpowiada to krajom Cesarstwa zachodniorzymskiego i Bestii amerykańsko-żydowskiej a nie Polsce i krajom Trójmorza. Chrześcijaństwo rzymskie propaguje mistyfikację żydowską o rzekomym żydowskim narodzie wybranym. Żydzi są narodem wybranym Szatana a nie Boga Ojca niebieskiego. Dopóki Kościół polski i kościoły krajów Trójmorza nie oderwą się od Watykanu to nadal będzie istniała ta fałszywa rzymsko-żydowska narracja historyczna i religijna w krajach Trójmorza i na świecie. Nadal będzie utajniana wiedza ezoteryczna czyli wiedza ukryta przed ludźmi, mówiąca między innymi prawdę o energetycznej budowie wszechświata i prawach w nim rządzących. Nadal będą kultywowane chore kanony i dogmaty tego upadającego i zdegenerowanego kościoła.

Głównym celem jest odciąć Kościół katolicki w Polsce i krajach Trójmorza od Watykanu. Hierarchia kościoła i Zakon jezuitów nie są już reformowalni, dlatego należy ich odsunąć od życia religijno-duchowego w krajach Trójmorza, mogą wyjechać do Rzymu. Klerowi niższego szczebla należy zakazać jakichkolwiek kontaktów z Watykanem. Kościół katolicki w Polsce działał jako wewnętrzny wróg, współpracujący przez 1000 lat z rzymsko-niemieckim Cesarstwem. Tu nie chodzi o wiarę, chodzi o służalczość, dyspozycyjność i przynależność do wrogiego Polsce watykańskiego imperium. I kultywowanie jego chorych dogmatów i kanonów oraz zakłamanej historii Polski i świata.

Realną możliwością jest upadek rzymskiego Kościoła katolickiego. Przepowiednie mówią: Papiestwo zostanie zniszczone poprzez rewolucję antykościelną; Rzym zaleje islam, podobnie jak Konstantynopol; a na końcu zostanie zalany wadą. Wtedy nastąpiłby naturalny koniec tej instytucji, bo na samorozwiązanie jej raczej liczyć nie można. Wtedy kraje okupowane, niewolone i okłamywane przez ponad 1600 lat przez tak zwane chrześcijaństwo rzymskie mogłyby się uwolnić i odetchnąć. Należy odkłamać historię oraz fałszywe dogmaty religijne, historyczne i naukowe. Należy odwołać się do naturalnych zasad rządzących światem i kosmosem zawartych w słowiano-aryjskich Wedach.

Przemiany są nieuniknione, kończy się era Ryb, era Chrześcijaństwa a zaczyna się era Wodnika, era wiedzy, prawdy, nauki i postępu.

  Zewnętrznym wrogiem Polski od 2 tysięcy lat było Cesarstwo Rzymskie a później tą rolę przejęły Niemcy i Austria, czyli NIemcosasi. Ale są jeszcze inni zewnętrzni ukryci wrogowie, są to Anglia i Francja, czyli Anglosasi i Frankosasi. Wrogiem wewnętrznym od tysiąca lat byli Żydzi oraz rzymski Kościół katolicki jako 5 kolumna rzymsko-niemiecka. Obecnie Żydzi oprócz wroga wewnętrznego, który opanował swoimi mackami struktury państwa stali się wrogiem zewnętrznym, jest nim Izrael oraz światowa diaspora żydowska, zwłaszcza w USA.

Wrogi stosunek Anglii do Polski i krajów Trójmorza sięga czasów średniowiecza i początków ekspansji na kraje Słowiańskie City of London Corporation (CLC). Ta brytyjska organizacja stanowi obecnie obok USA centrum światowego banksterstwa i masonerii.

Anglicy zawsze stali w cieniu Niemiec przeciwko Polsce, ich wrogi stosunek do Polski ujawnił się w popieraniu niemieckich Prusaków w rozbiorach Rzeczpospolitej. Nie przystąpi tak jak i Francuzi do wojny z Niemcami na początku drugiej wojny, łamiąc przyjęte traktaty, a wcześniej oddali Hitlerowi Czechosłowację. Przed wojną znaczący wpływ na politykę polską mieli masoni, zwłaszcza masoneria angielska. To z Anglii masońskie instrukcje szły do polskich masonów działających jako 5-kolumna, przed wojną i w trakcie napaści Niemiec na Polskę,  aby nie organizować skutecznej obrony kraju przed Niemcami. Anglicy nie oddali do tej pory złota Banku Polskiego, które zostało wywiezione z Warszawy na początku wojny i zdeponowane w Londynie, złoto to winno zostać zwrócone władzom II RP. Przez lata zakłamywali historię i utrzymywali, że to Anglicy odszyfrowali Enigmę, a prawdą jest że przed wojną polscy kryptolodzy złamali szyfr enigmy i przekazali Anglikom. To Polacy dostarczyli Anglikom informacji o niemieckich rakiet V1 i V2, którymi atakowano Londyn, dzięki czemu można było opracować skuteczną obronę. Rozszyfrowanie Enigmy miało kolosalny skutek w pokonaniu Niemiec.  Skrócony znacznie został czas w pokonaniu Niemiec, ale drugim ukrytym skutkiem jest, że nie pozwoliło to Niemcom na wyprodukowaniu skutecznej broni nowej generacji i być może zwycięstwa nad światem.

Po zakończeniu II wojny światowej 8 czerwca 1946 roku w Londynie odbyła się Parada Zwycięstwa, defilada z ponad 20 tysiącami żołnierzy. Na czele jechali najwyżsi dowódcy sprzymierzonych armii. Potem przemaszerowały reprezentacje 30 narodów sojuszniczych. Nie było jedynie Polaków, którzy walcząc w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie stanowili jedną z najliczniejszych walczących nacji po stronie sił alianckich.

Wielka Brytania, USA i Związek Radziecki nigdy nie byli po stronie Polski, byli to tylko sojusznicy teoretyczni. Oni grali swoją grę i dbali o własne interesy. W konferencjach koalicji antyniemieckiej wielkiej trójki w Teheranie, Jałcie i Poczdamie brali udział masoni i żydomasoni: Franklin Roosevelt, Harry Truman, Winston Churchill, Józef Stalin. Tak naprawdę byli to wrogowie Polski, więc trudno się od nich domagać że oddali Polskę w strefę wpływu Rosji. USA i Wielka Brytania były prosowieckie i antypolskie.

Jedynie, a może aż co Polska zyskała dzięki Rosjanom to wypędzenie Niemców za Odrę i Nysę Łużycką i powrót na polskie lechicko-słowiańskie ziemie zachodnie i północne, a ziemie na wschodzie pozostały w obszarze słowiańskich krajów Unii lechickiej. Rosjanie chcieli również reslawizować lechicko-słowiańskie Połabie. Ale niestety skończyło się tylko na utworzeniu Niemiec wschodnich w strefie wpływu Rosji. Żydowski komunizm jak i niemiecki nazism był dla Polaków Holokaustem. Znalezienie się Polski w strefie wpływów sowieckich wiązało się ze zniewoleniem Narodu Polskiego oraz przekazaniem władzy w Polsce żydokomunie. Polska przez Stalina została skazana na okupację i martyrologię żydowską oraz na wynarodowienie i objęcie całkowitej władzy w Polsce przez Żydów. Polska miała zostać żydowskim Polin a Polacy zepchnięci do pozycji drugiej i trzeciej kategorii ludności pracującej dla Żydów. Ale mając na zachodzie tylko teoretycznych masońskich i żydomasońskich sojuszników a na wschodzie zdominowany przez Żydów Związek Sowiecki to czegóż można się było spodziewać.

 Antypolskość żydowska

Niemcy, Austriacy, Żydzi chazarscy (aszkenazyjscy) i edomiccy (sefardyjscy) należą do ludów z rodu węży; żmijowego, kainowego plemienia. Ani Żydzi aszkenazyjscy ani sefardyjscy nie mają nic wspólnego z dwunastoma plemionami biblijnego Izraela. W Wedach ludy te zostały określone, jako rasa szara zesłana na ziemię przez rasę gadzią dla wyniszczenia białej rasy aryjsko-słowiańskiej. Niemcy, Austriacy i Żydzi chazarscy wywodzą się z ludów aszkenazyjskich z Azji środkowej, należą do wspólnej grupy genetycznej i językowej. Językiem Żydochazarów inaczej Żydów aszkenazyjskich był jidysz (żargon), wywodzący się z dialektu niemieckiego. Żydzi ci zamieszkiwali Europę środkową, wschodnią i częściowo zachodnią, a od XVII wieku również Amerykę oraz nowo utworzony Izrael.

Przed rozbiorami Rzeczpospolitej Żydzi kolaborowali z przyszłymi zaborcami Polski. W czasie zaborów Żydzi kolaborowali z zaborcami.  W czasie Powstań przeciwko zaborcy rosyjskiemu, Żydzi najpierw podsycali do powstań a jednocześnie kolaborowali z Rosjanami i denuncjowali Powstańców. Rosja Polaków wysyłała na Sybir i konfiskowała majątki. Żydzi za bezcen kupowali lub za współpracę dostawali polskie skonfiskowane majątki a niektórzy otrzymywali polskie nazwiska i udawali Polaków. Tak Żydzi na powstaniach polskich uwłaszczyli się kosztem Polaków.

Rewolucję komunistyczną w Rosji przygotowali i finansowali Żydzi.  W NKWD (podobnym do niemieckiego Gestapo i SS), politycznym urzędzie represji komunistycznej Rosji Sowieckiej większość stanowili Żydzi. To Żydzi ubrani w rosyjskie mundury wymordowali miliony ludności rosyjskiej, polskiej i innych narodowości przez cały okres istnienia żydokomunizmu w Związku Sowieckim. Z mocy Stalina dokonano masakry dwóch wielkich słowiańskich narodów Polaków i Rosjan, zrobili to ci sami mordercy z tego samego kainowego, żmijowego plemienia siejącego zbrodnię i grabież od tysięcy lat. Dlatego powiedzenie tej prawdy wręcz jej wykrzyczenie musi nastąpić wspólnie przez narody słowiańskie zarówno Polaków jak i Rosjan jednocześnie. To Żydzi jako komuniści i żydowskie NKWD i UB mordowali Polaków od czasu gdy po wojnie objęli rządy nad terenami Polski.

Wywózki na Sybir, do Łagrów, Gułagów i Kazachstanu Polaków i polskich rodzin organizowało żydowskie NKWD, podczas gdy ich posiadłości otrzymywali miejscowi Żydzi współpracujący z komunistami jako konfidenci. Komendantami obozów w Katyniu, Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie byli Żydzi. Polskich oficerów i Inteligencję Polską z tych i innych obozów kaźni mordowali Żydzi ukryci pod rosyjskimi mundurami a nie Rosjanie.

Machinę wojenną tak Hitlera jak i Stalina finansowała finansjera żydowska. Żydzi służyli na różnych szczeblach w różnych formacjach wojskowych faszystowskich Niemiec.

Najwyżsi funkcjonariusze NSDAP, faszystowskiej partii Niemiec mieli w swym pochodzeniu korzenie żydowskie.  Większość funkcjonariuszy różnego szczebla komunistycznej partii Związku Sowieckiego było pochodzenia żydowskiego.

Żydzi jako wewnętrzny okupant Polski i Polaków kolaborowali w czasie II Wojny Światowej z okupantami zewnętrznymi, tak z Sowietami jak i Niemcami. Podobnie jak na przełomie starej i nowej ery, Żydzi jako wewnętrzny okupant Hebrajczyków w Palestynie kolaborowali z Rzymianami, z okupantem zewnętrznym. Przykładem bestialstwa żydowskiego jest obecna okupacja Palestyny i prześladowania Palestyńczyków przez żydowski Izrael. Obecne czasy okupacji Palestyny przez Żydów są obrazem okupacji Judy i Hebrajczyków przez Żydów w czasach istnienia żydowskiego państwa Jehud-Izrael (późniejsza Judea). Innymi przykładami obecnego bestialstwa żydowskiego jest wojna w Syrii, Iraku i w innych miejscach na Bliskim Wschodzie. Izrael postrzegany jest jako IV Rzesza.

Komunizm w Polsce wprowadzali Żydzi. Żydzi ubrani w polskie mundury tworzyli struktury represyjnego Urzędu Bezpieczeństwa w Polsce. Znane są żydowskie mordy na Polakach. Nazistów nazywa się po imieniu, że byli to Niemcy; komunistów też należy nazywać po imieniu, że byli to Żydzi.

   Na Ukrainie oraz całych Kresach wschodnich Polaków mordowało żydowskie NKWD i partyzantka żydowska. Drugimi mordercami i ludobójcami ludności Polskiej na Ukrainie w tym na Wołyniu była UPA. Jednym z jej przywódców był Stefana Bandera dlatego członkowie tej organizacji nazwani zostali banderowcami. Współtworzona przez Banderę frakcja OUN-B ponosi odpowiedzialność za zorganizowane w latach (1943–1944) ludobójstwo polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, którego ofiarą padło około 200 tys. ludzi. UPA została stworzona przez Niemców i była im podporządkowana. Banderowcy wyrośli na antypolskiej ideologii szerzonej przez zaborców i okupantów niemiecko-austriacko-rosyjsko-żydowskich. Celem było wywołanie antagonizmów narodowościowych Ukraińsko-Polskich takich jak dokonali okupanci i zaborcy amerykańsko-niemiecko-żydowscy w Jugosławii pod koniec XX wieku.

Ukraińcy jako potomkowie dawnej Rusi Kijowskiej dobrze pamiętają, kto to są Żydzi. Ukraińcy dobrze wiedzą że Żydzi na Ukrainie i w całej Europie środkowo-wschodniej to są Chazarzy, którzy rabowali, gwałcili, mordowali i niewolili Słowian. Ukraińcy najbardziej odczuli bestialstwo Żydów i Żydochazarów, bo to na ich terenach było centrum Kaganatu chazarskiego. Oni dobrze wiedzą jak Żydochazarzy wymuszali od Słowian haracz, jak niewolili Słowian. Jak Żydzi i Żydochazarzy pędzili Słowian niczym bydło na targi niewolników do krajów islamskich w tym do Kordoby w Hiszpanii. Mówi się o antysemityźmie ukraińskim, ale Bestia żydowska na Ukrainie zasłużyła sobie na to.

Żydzi umocnili się przy władzy na Ukrainie podobnie jak w Polsce. Ukraińcy niech nie myślą, że Żydzi zmienili swój stosunek do Słowian. Żydzi dążą do zniewolenia Ukrainy i ludności słowiańskiej tam mieszkającej podobnie jak w Polsce.

   Stalin po wojnie przysłał do Polski tysiące żydowskich agentów, aby w miejsce wyniszczonych polskich elit stanowili trzon nowej „polskiej” inteligencji. Najważniejsze stanowiska rządowe objęli wywodzący się z KPP, KPZU, KPZB, KZM i ich przybudówek ludzie narodowości żydowskiej. Z sowieckiego punktu widzenia byli wprost bezcenni. Nieskażeni patriotyzmem, gwarantowali brak jakichkolwiek skrupułów w sprawach narodowych. Pod tym względem Sowieci się nie zawiedli. Gorliwość kolaborantów była wielka.

W 1949 roku ambasador ZSRR w Polsce Wiktor Lebiediew pisał że „w MBP poczynając od wiceministrów, poprzez dyrektorów departamentów, nie ma ani jednego Polaka, wszyscy są Żydami. W Departamencie Wywiadu pracują wyłącznie Żydzi”.

Oficjalnie od 1946 roku wśród ludności cywilnej z bezpieką współpracowało 2500 Żydów z 200 miejscowości, a nie oficjalnie dużo więcej. Żydowskie bojówki były uzbrojone i niezależne od polskojęzycznych władz, zajmowały się sianiem terroru wśród Polaków. Dysponowały rozbudowanym wywiadem infiltrującym Polaków. Ofiarami Żydów padło tysiące Polaków. Społeczność żydowska kolaborowała z UB, MBP, MO, ORMO. Żydzi tworzyli dla komunistycznego aparatu zbrodni siatkę agenturalną w fabrykach, bazarach, szkołach, uniwersytetach, kościołach i podziemiu antykomunistycznym. Nieumundurowane bandy żydowskie podporządkowane NKWD i KGB mordowały i szpiegowały Polaków.

Kreatorem ludobójstwa Polaków oraz polskiej eksterminacji przede wszystkim inteligencji i patriotów Polskich był żyd Jakub Berman. Żyd Jakub Berman kierował ideologią partii komunistycznej oraz aparatem terroru. Był uważany za tzw. szarą eminencję. Miał kierowniczy udział w morderstwach politycznych wspólnie z ministrem bezpieczeństwa publicznego generałem dywizji Stanisławem Radkiewiczem.

Dnia 10.11 1945 roku KRN wydała Dekret, który pozwalał Żydom w sposób ściśle tajny na masową skale zmieniać nazwiska na polskie.

W kwietniu 1946 roku Jakub Berman na posiedzeniu egzekutywy komitetu żydowskiego wygłosił tajny referat, był to żydowski scenariusz składający się z 45 zasad zniewalania Polski i Polaków. Stenogram z tajnego referatu Jakuba Bermana opatrzony przez KGB klauzulą ściśle tajne nosi nazwę Instrukcja Nk/003/47”. Instrukcja ta obowiązywała cały czas a obecnie jest jej kulminacja.

„Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie.

Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli. Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami – prasą, filmem, radiem.

W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej.

W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych – centrale handlowe, spółdzielczość. W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu. W partii zastosować podobną metodę – siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.

Osiedlanie się Żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla społeczeństwa żydowskiego, należy osiadać w większych skupiskach. Należy również tworzyć typowe ośrodki przemysłowe i rolnicze, głównie na ziemiach odzyskanych,

Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku. Jeżeli stwierdza się, że jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować.

Żydzi muszą pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad zwycięstwem i gruntowaniem komunizmu w świecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród żydowski osiągnie najwyższą  pomyślność  i zabezpieczy sobie najsilniejszą pozycję.

Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów.

Obecnie przyjęliśmy nową politykę, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce. Każdy Żyd musi mieć świadomość, że ZSRR jest wielkim przyjacielem i protektorem narodu żydowskiego. Każdy Żyd musi mieć wpojone to przekonanie, ze obok niego działają wszyscy inni, owiani tym samym duchem prowadzącym do wspólnego celu. Kwestia żydowska jeszcze jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenia polskie.

Żydzi celowo tworzą nową, choć chwilowo nieznaczną koncentrację elementu żydowskiego, kładąc podwalinę pod zawód rolnika i robotników przemysłowych. Jest to budowanie podłoża szerszych celów politycznych.

Przyspieszyć likwidację krajowców związanych z KPP, PPS, Walterowców, KZMP, AK, BCH i innych ugrupowań, które powstały bez naszej inspiracji. Wykorzystać w tym celu fakt zbrojnej opozycji. Dopilnować aby do wszystkich akcji bojowych, w pierwszej kolejności kierowano żołnierzy, którzy przed wstąpieniem do Armii Kościuszkowskiej przebywali na naszym terytorium. Doprowadzić do ich całkowitej likwidacji.

Przyspieszyć zjednoczenie wszystkich partii w jedną organizację i dopilnować, aby wszystkie kluczowe stanowiska obsadzone były przez ludzi zatwierdzanych przez nasze służby specjalne. Doprowadzić do połączenia całego ruchu młodzieżowego w jedną organizację, a stanowiska od szczebla powiatowego wzwyż przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne. Do czasu zjednoczenia zlikwidować znanych przywódców harcerstwa.

Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzanych przez partię, którzy swą działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie wśród podwładnych. W sytuacjach drastycznych należy ich odwołać ze stanowisk i przenieść do innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe. (Łącznie 45 punktów zniewolenia Polski i Polaków)”.

Ten zbrodniczy scenariusz był realizowany z całą bezwzględnością i wiernością jego zasadom. Analizując go punkt po punkcie, każdy z nich można poprzeć tysiącami przykładów. Na ich podstawie można napisać całą historię polityczną i gospodarczą powojennej Polski. Jeżeli niekiedy pojawiły się jakieś odstępstwa, to były one nieznaczne.

   Żydzi w okresie nachodźctwa Polski kolaborowali z najeźdźcami i okupantami oraz uczestniczyli w rabowaniu i mordowaniu Polaków. Żydzi od wieków osiedlali się w Polsce i wtapiali się w naród Polski i zawsze spiskowali przeciwko Polsce. Żydzi są zadłużeni wobec Polski na miliardowe kwoty, których nigdy nie zwrócili. A obecnie wysuwają kolejne bezpodstawne roszczenia finansowe w stosunku do Polski i Polaków. Polska od wieków miała dwóch wrogów, Niemców i Żydów. Żydzi przez wieki byli tolerowanymi obcymi przybyszami. Obecnie tolerancja Narodu Polskiego dla Żydów już się skończyła.

W I Rzeczpospolitej Żydzi wnosili do skarbu państwa z pogłównego sztucznie zaniżone kwoty. Tym sposobem okradli skarb Rzeczpospolitej Obojga Narodów na wiele milionów złotych.  Żydowskie gminy (kahały) zaciągnęły długi u zamożnych Polaków, między innymi u duchowieństwa i magnaterii na gigantyczne sumy.

Komisja sejmowa, powołana do rozliczenia tych długów w tamtym okresie stwierdziła, że cały dług żydowski w roku 1764 wynosił 3,5 miliona ówczesnych złotych polskich.

Pożyczone żydowskim gminom (kahałom) pieniądze ostatecznie nigdy nie zostały przez nich spłacone. Obecnie według fachowych wyliczeń ekspertów, realny dug Żydów wobec Polaków wynosi 25 (europejskich) bilionów amerykańskich dolarów. W ten sposób niespłacone długi kahalne okazały się dla Żydów, świetnym sposobem na ograbienie Polaków. Podobny proceder zastosowali Izraelici grabiąc Egipcjan przed ich ucieczką z Egiptu.

Dokumentacja o zadłużeniu Żydów wobec Polaków została przedłożona, za potwierdzeniem odbioru, przez Prezydenta II RP w warszawskiej ambasadzie Izraela.

Od 1989 roku w Polsce żydowska szajka realizuje plan swych przodków grabieży Polskiego mienia narodowego. Obecnie okrzepłe żydowskie środowiska polityczne w Polsce kładą podwaliny pod żydowskie państwo Polin, mamiąc Naród Polski że nie ma żydowskich roszczeń i nic się złego nie dzieje.

   Kolejnym wielkim fałszem i oszustwem żydowskim wobec Polaków jest statut kaliski przyznający jakieś przywileje Żydom. Podobno książę Henryk Pobożny w 1264 roku zawarł z Żydami jakiś interes. Osadził ich w swoim księstwie i dał im jakieś przywileje, które noszą nazwę statutów kaliskich, a które obowiązywały tylko w Kaliszu i okolicach. Jakie to były przywileje nie wiadomo. W każdym razie Żydzi zostali wyjęci spad prawa miejskiego i funkcjonowali w swoim własnym prawie.

W XV wieku Żydzi przynieśli do panującego wtedy króla Kazimierza Jagiellończyka pismo składające się 36 punktów i powiedzieli, że to są prawa jakie im nadał książę kaliski Henryk Pobożny w XIII wieku.  Ale to są tylko kopie, bo oryginał spłonęły w pożarze i ślad po nich zaginął. Król Kazimierz po zapoznaniu się z tym żydowskim dokumentem, odrzucił go. Sprawa ucichła i niby zapomniano o niej.

W pierwszej połowie XIX wieku, wybitny prawnik polski Romuald Hube, badając historię Polski i prawo polskie z XIII wieku stwierdził, że statut niby kaliski spisany przez Żydów jest fałszerstwem żydowskim. Odkrył, że nie było żadnych statutów kaliskich, które by w takiej formie jak Żydzi przynieśli do Kazimierza Jagiellończyka istniały. Stwierdził, że jest to jedno wielkie oszustwo żydowskie, że ani król Kazimierz Wielki ani Kazimierz Jagiellończyk żydowskiego statutu kaliskiego nigdy nie zatwierdzili. Ponadto nikt nie wierzy, że Henryk Pobożny coś takiego Żydom przyznał. Sprawa znowu ucichła.

Żydzi w statucie sformułowali teksty, które ich plasują jak obywateli specjalnej, wyższej kategorii. Mówią, że Polacy już od XIII wieku byli na usługach, a wręcz w poddaństwie żydowskim.

Gdy Polska odzyskała niepodległość na początku XX wieku, a po 1926 roku doszli do władzy poplecznicy syjonistów, sprawa żydowskich statutów kaliskich odżyła.  Żydowski malarz Artur Szyk, przez dwa lata począwszy od 1926 roku, do fałszywych statutów kaliskich tworzył ryciny, dokładnie w dyscyplinie artystycznej, jak to robiono w średniowieczu. Szyk stworzył falsyfikat, który wyglądał jak oryginał.

W 1928 roku Szyk na wielkiej wystawie w Warszawie zaprezentował pokaz tych rycin i manuskryptów niby średniowiecznych, które były pięknie podrobione, wyglądały jak oryginały. Zrobił 40 tych manuskryptów. Tak zostało to spopularyzowane, że fałszywe manuskrypty zaczęto uważać za oryginały z XIII wieku.  I nikt nie prostował, do dziś oszustwo i falsyfikat żydowski wszyscy akceptują, nawet księża w kościele.

W 2014 roku na podstawie fałszywych rycin i manuskryptów Szyka odbyły się w Kaliszu obchody 750-lecia żydowskiego statutu kaliskiego. Władze Kalisza wydały statut w formie wielkiej książki. Elity żydowskie i żydofilskie, które rządzą Polską, drukują fałszerstwo żydowskie w formie wielkiej książki i rozdają: dyplomatom, politykom, posłom, bibliotekom; a ci to biorą i przytakują. A potem mówią, że na tej ziemi Polacy byli sąsiadami dla Żydów, podczas gdy Żydzi byli uciążliwymi przybyszami dla Polaków mieszkających na swojej ziemi od tysięcy lat.

Statuty świadczyć mają niby, że Żydzi wnieśli jakiś wkład w kulturę i prawo polskie. Żydzi nie siali i nie orali tylko zajmowali się lichwą oraz handlem niewolnikami słowiańskimi. Tak tworzyli ten żydowski dobrobyt i kulturę w Polsce.

Kolejnym szwindlem żydowskim wobec Polaków jest dekret Jagiełły. Jakimś sobie wiadomym podstępem Żydzi wymusili na królu, że jeżeli Żyd przejdzie na katolicyzm to miejsca zostanie uszlachcony. Stanisław Staszic napisał, że oto powstała warstwa szlachty, która nigdy nie była rycerzami. W Lechii tylko rycerze otrzymywali szlachectwo, tak było od czasów króla Lecha Wielkiego, od 2-ch tysięcy lat pne. Tym rodom, które dostały tytuł szlachecki przekupstwem i układami lub jako przechrzczeni żydzi należy szlachectwo odebrać. W Cesarstwie austriackim żydzi mogli sobie kupić tytuł barona, ale wszyscy wiedzieli, że każdy baron to żyd.

Uznanie oszustwa i fałszerstwa żydowskiego jakim jest statut kaliski pociąga za sobą uznanie kolejnego oszustwa i fałszerstwa.  Jest nim żydowsko-amerykańska ustawa 447 przyznająca Żydom majątkowe prawa roszczeniowe do jakiegoś bezspadkowego mienia żydowskiego w Polsce i krajach Trójmorza. Żydzi na podstawie fałszywych statutów roszczą sobie prawa od ziemi polskiej. Statut kaliski świadczyć ma niby, że Żydzi budowali Polskę, podczas gdy w całej 800 letniej ich obecności w Polsce, Żydzi okupowali i wyzyskiwali Polskę.

Kościół razem z Żydami doprowadzili I Rzeczpospolitą do upadku i rozbiorów. Tym sposobem Żydzi polscy znaleźli się w Cesarstwie rosyjskim. Żydzi byli poza prawem, mieli swoje kahały (gminy), miele swoje sądy, swoje prawo. Dopiero Car te przywileje żydowskie ukrócił. Zlikwidował kahały, pobierał Żydów do armii, Żydzi mieli zakaz mieszkania w miastach rosyjskich, a szczególnie w Moskwie. Nie bał się żydowskich krzyków i klangoru.

Wśród naukowców-historyków rosyjskich panuje pogląd, ze rozbiory Rzeczpospolitej były wielkim nieszczęściem dla Rosji. Caryca i tak miała cała Polskę. Przyjmując administracyjnie do Cesarstwa rosyjskiego Rzeczpospolitą, przyjęła razem z nią wszystkich mieszkających na jej terytorium Żydów. Po stu latach, Żydzi w 1905 zorganizowali w Rosji rewolucję lutową, a w 1917 roku żydobolszewicką i żydokomunistyczną rewolucję październikową. Tak Cesarstwo rosyjskie, podobnie jak wcześniej Rzeczpospolita przestało istnieć.

Rewolucja żydobolszewicka w Rosji pociągnęła za sobą miliony ofiar ludności rosyjskiej, polskiej, ukraińskiej i białoruskiej, głownie ludności słowiańskiej. Żydzi ludność wśród której żyli i na której żerowali na koniec w części wymordowali, a pozostałą część sterroryzowali i stworzyli żydobolszewicki i żydokomunistyczny Związek Sowiecki, imperium zła i terroru. Na zachodzie Żydzi przyczynili się do powstania narodowo-socjalistycznej partii NSDAP w Niemczech i umożliwili dojście Hitlera do władzy.  Następnie finansując go, wyprawili na wojnę ze Słowiańskim wschodem.

Wcześniej Hiszpania za wypędzenie Żydów w XV w. zapłaciła dużą cenę w wieku XX.  Żydzi doprowadzili w Hiszpanii do rewolucji żydokomunistycznej, która pociągnęła za sobą milion ofiar ludności hiszpańskiej.

Patrząc na historię żydowską i ich barbarzyństwo oraz na to, jak obecnie Żydzi terroryzują ludność w Palestynie, narody powinny wyciągnąć wniosek, aby nie przyjmować więcej Żydów na swoje terytorium.

   Oficjalnie Żydów jest w Polsce około 30 tysięcy. Nieoficjalnie w Polsce może mieszkać parę milionów Żydów ukrytych pod polskimi nazwiskami, niektóre szacunki mówią że może ich być nawet około 5 mln. Część z nich knujących w ukryciu przeciw Polakom. Ponad 800 lat wgryzania się żydostwa w polską ziemię i polski naród zrobiło swoje. Bardzo wiele rodów jest bardzo silnie skoligaconych z żydostwem, i nie ma to absolutnie nic wspólnego z Polską ani z Polskością, a wszystko z żydostwem.

Trudno dziś określić ilościowo żydowsko-polskich neofitów w ciągu 800 lat wspólnej historii. Ocenia się, że do XVIII wieku na chrześcijaństwo mogło przejść kilkadziesiąt tysięcy Żydów. Lawinowe chrzty przyniosła dopiero działalność Jakuba Franka. W połowie XVIII wieku ogłosił się on Mesjaszem i wezwał Żydów do przechodzenia na chrześcijaństwo. W ciągu 70 lat istnienia sekty, konwersji dokonało nawet do stu tysięcy polskich Żydów.

Żydzi, którzy wojnę przeżyli, z reguły wywodzili się z żydów zasymilowanych, których żydostwo nie było oczywiste; zintegrowanych którzy znali język polski i obyczaje polskie;  zamożnych, których stać było na opłacenie ratunku.

Podawane jest, że przed wojną w Polsce mieszkało około 3 mln Żydów. Podawane jest, że w czasie II wojny zginęło tylko około 6 mln obywateli polskich. Natomiast spisy ludności w Polsce zaraz przed wojną i po wojnie świadczą, że w czasie II wojny zginęło około 11 mln obywateli polskich. Holokaust 8 mln Polaków jest przemilczany, mówi się tylko o Żydach. Z oficjalnej liczby Żydów żyjących w przedwojennej Polsce szacuje się że zginęło około jedna piąta, reszta ukryła się lub uciekła na wschód do Związku Sowieckiego. Po wojnie część z nich wyjechała do Palestyny do nowo tworzonego państwa Izrael, a reszta wraz z armią Sowiecką wróciła do Polski. Wraz z armią sowiecką wrócili i przybyli do Polski; Żydzi polscy, a także ukraińscy i rosyjscy, kryjąc się pod przybranymi polskimi nazwiskami.

W czasie wojny zginęła biedota żydowska, prości Żydzi oraz patrioci i inteligencja Polska. Uratowała się późniejsza komunistyczna kasta żydowska i społeczeństwo polskie pozbawione inteligencji. Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce to żydowska głowa nałożona na polski tułów. Żydzi oraz wypromowane przez nich na „elity” różne pozbawione skrupułów szumowiny społeczne oraz zdrajcy i kolaboranci, stanowią rządzące pseudo „elity” i pseudo inteligencję, a Polacy masy pracujące.

Polska inteligencja została w czasie wojny wymordowana przez Niemców i żydokomunistów w Związku Sowieckim oraz w Polsce po wojnie. Ta która przeżyła za granicą została tam, bo ci którzy wrócili byli prześladowani. Ta inteligencja która uchroniła się w Polsce była spychana na margines. Wielu wykształconych ludzi wyjechało na emigrację. Obecnie odrodziły się nowe kadry inteligencji patriotycznej w Polsce i za granicą, miejmy nadzieję że zmobilizują społeczeństwo i przejmą władzę.

   Obecnie w Sejmie i w administracji rządowej szacowane jest 95 procent osób pochodzenia żydowskiego, oraz pewna grupa ukraińskiego. Sądownictwo i prakultura obsadzone są w większości przez osoby pochodzenia żydowskiego. Hierarchię kościelną stanowią w zdecydowanej większości osoby pochodzenia żydowskiego, a nie polskiego. Żydowska głowa osadzona jest mocno na społeczeństwie polskim. Społeczeństwo polskie nie ma swojej reprezentacji: ani w Sejmie, ani w Rządzie, ani w Kościele. Polacy muszą zrzucić z siebie tą żydowską głowę, tego żydowskiego garba, tą żydowską narośl, tego żydowskiego buta.

Józef Berman w tajnej instrukcji zniewolenia Narodu Polskiego podaje które resorty winny szczególnie być kontrolowane przez Żydów: „Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli. Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami – prasą, filmem, radiem. W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej. W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych – centrale handlowe, spółdzielczość.” I tak to zostało zrealizowane i trwa do tej pory.

Po wojnie żydokomuniści opanowali wszystkie resorty państwowe i kluczowe stanowiska w Polsce. Żydokomuniści opanowali stanowiska w strukturach rządowych i partyjnych oraz w ministerstwach i sejmie. Można wymienić podstawowe resorty państwowe opanowane przez żydokomunę: wojskowy, sprawiedliwości, bezpieczeństwa, prokuratura, służby specjalne, wywiad, gospodarka, handel wewnętrzny i zagraniczny. Później w okresie PRL Polacy próbowali odzyskać władzę w Polsce ale te próby były mało udane. Żydzi nie pozwoli odsunąć się od władzy. Stan wojenny zniszczył I Solidarność, która była oddolnym ruchem społecznym, przejętym przez żydokomunę. Stan wojenny pozwolił żydokomunie przygotować się do powrotu do władzy. Umożliwił im to tak zwany Okrągły stół, który był porozumieniem żydokomuny rządzącej i opozycyjnej. Żydzi wykorzystali niedojrzałość polityczną patriotycznych elit Polskich, wymanewrowali hierarchów kościelnych oraz zmonopolizowali poparcie zachodu. Wtedy żydokomuna dostała pozwolenie na grabież i rozszabrowanie narodowego majątku państwowego.

W Polsce od czasów drugiej wojny nie rządzili jeszcze Polacy. Przed wojną znaczący wpływ na politykę polską mieli masoni, zwłaszcza masoneria angielska. W czasie wojny rządzili Niemcy a po wojnie rządzili i rządzą do tej pory Żydzi. Najpierw rządzili żydokomuniści teraz rządzą ich potomkowie.  Szczególnie, kluczowe stanowiska w MSZ przejęli nie Polacy ale ludzie związani z żydokomuną, którzy mieli poglądy antypolskie. W Polsce rządzą ludzie o etnicznych korzeniach żydowskich lub ludzie sformatowani przez nich na żydofili, którzy są prożydowscy i antypolscy. Przyjęcia na ważne stanowiska rządowo-państwowe odbywały się według żydowskiego kryterium etnicznego. Polska od czasów wojny nie prowadziła jeszcze własnej polskiej polityki, ani wewnętrznej ani zagranicznej, tylko obcą politykę antypolską.

Prezydent II RP Ignacy Mościcki dekretem z dnia 22 listopada 1938 roku, rozwiązał wszystkie organizacje masońskie w Polsce, wtedy też została przerwana w kraju działalność żydowskiej Bnai Brith. Był to dekret który w trybie natychmiastowym wyjmował spod prawa wszystkie stowarzyszenia masońskie na terenie kraju, i dekret ten nadal obowiązuje. Składał się on z sześciu artykułów, które mówiły m.in. o karze więzienia i grzywny za tworzenie, działalność, wspieranie oraz sympatyzowanie z lożami oraz przekazaniu majątku zlikwidowanych stowarzyszeń na cele dobroczynne.

W 2007 po niemal 70 latach nieistnienia, Bnai Brith – Loża Polin, jedna z najbardziej znaczących organizacji żydowskich odrodziła się nielegalnie w Polsce. Instalacja loży miała miejsce dokładnie w dniu 9 września 2007 r za zgodą Prezydenta III RP Lecha Kaczyńskiego. Odbyło się to wbrew prawu.

Dalej obowiązuje w Polsce Konstytucja kwietniowa z 1935 roku podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego i nadal legalną władzą w Polsce są władze II RP. Władze II RP powinny przejąć rządy w Polsce i powinny zacząć obowiązywać dekrety wydane przed przez II RP. W Polsce winni zacząć rządzić Polacy i prowadzić własną polską politykę a osoby obcej narodowości winni zostać od władzy odsunięte.

Izrael dla Polski jest państwem egzotycznym, leżącym na innym kontynencie. Problemy Izraela nie mają nic wspólnego z problemami polskimi, między innymi w kwestii bezpieczeństwa. Z tak zwanej strategicznej przyjaźni z Izraelem korzysta tylko i wyłącznie Izrael. Przyjaźń z Izraelem jest to przyjaźń jednostronna. Polska do niczego nie potrzebuje Izraela, ani w sferze militarnej, ani gospodarczej, czy naukowej.  Polska może mieć dobre stosunki polityczne i gospodarcze z USA, ale nie z Żydami i nie z Izraelem.

   Żydzi najpierw okupowali i żerowali na Hebrajczykach w Palestynie, później na Słowianach i Celtach, i czynią to do tej pory. Niemcy i Austriacy zdominowali Celtów i przystąpili do okupacji i żerowania na Słowianach i czynią to do tej pory. Nacje te okupują kraje Trójmorza wprost lub poprzez ekspansję ekonomiczną i lichwę. Te obydwie nacje nigdy nie przestaną ekspansji na Słowian i kraje Trójmorza. Oni mogą tylko żyć, żerując na innych narodach. Żydów należałoby wypędzić z Polski i krajów Trójmorza a Niemców i Austriaków należałoby wypędzić za granicę Limes Sorabicus, za granicę skąd przyszli.

Limes Sorabicus jest to granica jaka została utworzona za panowania Karola Wielkiego, odgradzała Franków i podbitą przez nich słowiańską Germanię od słowiańskiej Lechii. Brała początek od Adriatyku, następnie biegła wzdłuż Soławy i Łaby do Bałtyku. Te słowiańskie ziemie winny wrócić do Lechii, a Niemcy i Austriacy winni zostać wypędzeni z tych zagrabionych ziem.

Niemcy i Austriacy oraz Żydzi należą do ludów z rodu węży; żmijowego, kainowego plemienia. W Wedach zostali określeni jako rasa szara zesłana na ziemię przez rasę gadzią dla wyniszczenia białej rasy aryjsko-słowiańskiej. Ludy te dążą do zniewolenia ludzkości i zapanowania nad światem. Wedy mówią, że nie wolno im ustępować i należy im stawiać opór, bo oni idą tak daleko, na ile ludzie im pozwolą.

Nasze nowe czasy

   WedyWeda znaczy wiedza i przekaz tej wiedzy. Wedy są źródłem prastarej wiedzy. Stanowią całość wiedzy człowieka o świecie ludzi i bogów. Wedy zawierają informacje na temat natury i kosmosu oraz odzwierciedlają historię ludzkości na przestrzeni ostatnich kilkuset tysięcy lat.

Wedy opowiadają o Bogu jako źródle i praprzyczynie oraz pomniejszych bogach i stworzeniu. Jest w nich wiele opowieści i przypowieści, a także szczegółowe prawa, przykazania moralne oraz obyczajowe. Po Wedach i na ich podstawie powstały święte pisma innych religii.

   Kraje Trójmorza winny nawiązać do Federacji krajów słowiańskiej Lechii, dawnej Unii środkowoeuropejskiej istniejąca od 2000 lat pne. Na tym terenie od tysięcy lat istniała Cywilizacja Słowiańska.

Kraje Trójmorza winny nawiązać do Cywilizacji Słowiańskiej i słowiano-aryjskich Wed. Do tego można dołączyć nauki Jezusa zawarte w Nowym Testamencie. Gdyby Jezus nauczał w krajach słowiańskich to odwoływałby się do Wed. W Wedach jest mowa o słowiańskim Narodzie Wybranym oraz zapowiedź ponownego przyjścia słowiańskich Bogów.

Narzucenie obcej nowej ideologii religijnej pozbawiło Słowian tożsamości, zostali odcięci od korzeni, tradycji i wiary swoich ojców. Słowianie spętani i zniewoleni poprzez przemoc i obcą ideologię religijną, stali się łatwym łupem dla Sił Ciemności.

Było tak do czasów, gdy Kościół chrześcijański eksterminował słowiańską religię wiedzy oraz jej kapłanów i kapłanki,  wiedźminów i wiedźmy i wszystkie księgi wiedzy spisane pismem słowiańskim. Wiedźmy i Wiedźmini, byli uczonymi w astronomii, astrologii, matematyce, wiedzy leczniczej i innej. Tłumaczenie słowa wiedza znaczy wedy, po grecku gnoza, a po rzymsku magia, co przełożone znowu na polski znaczy czary. U Słowian kobiety i mężczyźni byli traktowani i nauczani jednakowo, podobnie jak za czasów aryjsko-słowiańskiej Cywilizacji Mukulia-Mu oraz u kahunów na Atlantydzie a później w Egipcie. To od kahunów z Egiptu czerpali swe wzorce Nazarejczycy/Esseńczycy w Palestynie z których to wywodzili się Jan Chrzciciel, Jezus i Maryja.

Słowo wiedza znaczy weda, od wiedzy-wedy pochodzi imię słowiańskiej amazonki, Polskiej Królowej i Bogini Dziewicy Wandy. Podobnie w Cywilizacji greckiej Bogini mądrości nosi imię Sofia, a w religii chrześcijańskiej rolę Bogini Sofii przejęła Maryja matka Jezusa.

Cywilizacja Słowiańska jest oparta na Dekalogu, który był znany na świecie od dziesiątków tysięcy lat, oraz na uniwersalnych wartościach. Nauki Jezusa takie jak: ”szanuj bliźniego swego jak siebie samego; nie czyń drugiemu co tobie niemiłe; oraz jej rozszerzenie, czyń drugiemu co tobie miłe” są wartościami uniwersalnymi i są zgodne z wartościami słowiańskimi. Jednocześnie Jezus pokazał,  że światem rządzi Szatan i nie należy mu ulegać i nie dać mu się zwieść oraz że należy z nim walczyć i nie poddawać mu się.  Sam osobiście przekupniów i lichwiarzy ze świątyni wypędzał.

Jezus głosił że każdy musi sam się zbawić od wewnątrz, poprzez poznanie wiedzy i przebudzenie własnej świadomości. Pozytywna edukacja duchowa i transcendentalna jest drogą do wyzwolenia duchowego.  Religia powinna być przekazem wiedzy duchowej i fizycznej, o tym mówią Wedy czyli wiedza. I oczywiście centrum duchowo-religijne musi być ulokowane na terenie krajów Trójmorza a nie w obcym państwie czy imperium.

   Polska i kraje Trójmorza wstępując do syjonistycznego tworu jakim jest UE, dobrowolnie wstąpiły do Cesarstwa zachodniorzymskiego, rezygnując ze swojej suwerenności na jego rzecz. Cesarstwo to swoje centrum polityczno-ideologiczne przeniosło z Watykanu i Rzymu do Brukseli ale to jest to samo Cesarstwo zdominowane przez Niemców i Franków. Kraje Trójmorza mogą tego samo spodziewać się od Cesarstwa co otrzymały od niego przez ostatnich 2 tysiące lat. Nie można mieć złudzeń co do tego.  Kraje Trójmorza jako Unia środkowoeuropejska powinny mieć jeden cel, oderwać się od Unii zachodnioeuropejskiej, od Cesarstwa zachodniorzymskiego jeżeli chcą zachować swoją niezależność, wolność i tożsamość narodową. Kraje Trójmorza tylko wspólnie połączone Unią środkowoeuropejską mogą mieć odpowiedni potencjał gospodarczy, militarny i polityczny aby oprzeć się zagrożeniom ze strony Cesarstwa oraz innych krajów i potęg na świecie.  Podstawą moralną i historyczną powinien być powrót do Cywilizacji Słowiańskiej.

Cywilizacja słowiańska jest cywilizacją serca, oparta jest na duchowości, jest cywilizacją która dostrzega drugiego człowieka. Cywilizacja zachodnia jest cywilizacją umysłu, dąży do dużego postępu, zdobyczy technicznych, władzy i bogactw. Ale postęp techniczny w pierwszej kolejności przekładany jest na zbrojenia oraz ekspansję militarną i kolonialną na inne narody. Człowiek w tej cywilizacji jest tylko trybem w machinie.

   Przepowiednie mówią, że Cesarstwo zachodniorzymskie zaleje islam oraz woda. Księga Objawienia mówi, że kraje zachodnioeuropejskie zaatakują Polskę czyli Baranka a Polska w tym konflikcie zwycięży. Mowa jest także, że archanioł Michał przyjdzie Polsce z pomocą i rzuci na Niemcy i Austrię siedem kadzielnic.  Wiedeń opustoszeje i zarośnie trawą, tylko wilki będą tam wyły do księżyca, a Berlin porośnie lasem. Brandenburgia wynarodowi się i skurczy do garstki ludności, która będzie świadczyć o jej upadku. Niemiecka pycha i buta zostanie poskromiona i ukarana. Sprawiedliwości dziejowej stanie się zadość, Niemcy zostaną wypędzeni za Łabę i Soławę, Połabie zostanie zreslawizowane i wróci do Lechii-Polonii.

Dawna Lechia odrodzi się oparta na wartościach Słowiańskich. Zdrajcy zostaną wyłapani, osądzeni i ukarani, a na końcu z Polski i krajów Trójmorza zostaną wypędzeni Żydzi.

Księga Objawienia mówi, że Bestia amerykańsko-żydowska zostanie unicestwiona. Księga Daniela mówi, że monstrum na glinianych nogach, jakim jest angloamerykańsko-żydowskie mocarstwo rozleci się i przestanie istnieć.

Gdyby Lechia-Polonia oraz kraje Trójmorza obroniłyby się przed rzymsko-franko-niemieckim chrześcijaństwem i zachowały swoją słowiańską religię opartą na Wedach. Lub nawet gdyby wszystkie kraje słowiańskie przyjęły chrześcijaństwo narodowe w obrządku słowiańsko-greckim, wtedy nie byliby rozbici ale zjednoczeni, byliby w stanie obronić się przed lucyperiańskim chrześcijaństwem watykańsko-franko-niemieckim.

Wtedy historia Polski i Krajów Trójmorza oraz Europy wyglądałaby zupełnie inaczej. Granica byłaby na Limes Sorabicus.  Niemcy byliby tylko do Łaby i Soławy, a Austria by w ogóle nie istniała. Od Adriatyku po ujście Łby do Bałtyku, a na wschodzie po Morze Czarne, Don i Kaukaz istniałaby Unia środkowoeuropejska, Unia środkowo-słowiańska; a od jej granic na wschodzie po Kamczatkę byłaby Federacja rosyjska, Unia wschodnio-słowiańska. Lechia nie pętana na zachodzie naporem lucyperiańsko-chrześcijańskiego Cesarstwa zachodniorzymskiego oparłaby się na wschodzie najazdom Mongolsko-Tatarskim i Tureckim. W Europie nie byłoby żadnych wojen ani wypraw krzyżowych. Ani niemieckiego faszyzmu ani żydowskiego komunizmu. Niemcy i Żydzi zostaliby spacyfikowani w zarodku.

Jedynie odrzucenie żydowskiej religii i powrót do przed-żydo-chrześcijańskiej tożsamości może uratować Polskę i Świat. Jahwizm odesłać należy nad Jordan. A razem z jahwizmem odesłać należy nad Jordan żydo-komunizm, żydo-kapitalizm i żydo-globalizm.

Należy powróć do właściwych swoich korzeni, do istniejącej tysiące lat Cywilizacji Słowiańskiej. Należy odrzucić obce zdegenerowane i upadające cywilizacje: żydo-chrześcijańską, żydowską i islamską.

Źródła
Słowiańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek
Chrześcijańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek Starożytne
Starożytne Królestwo Lehii, kolejne dowody Janusz Bieszek
Rodowód Słowian Tomasz Kosiński
3 tysiące lat Państwa Polskiego jakiego nie znamy Tadeusz Miller           
Chazarska dzicz panem świata, Henryk Pająk
Lichwa – Rak ludzkości, Henryk Pająk
Piąty rozbiór Polski 1990-2000, Henryk Pająk
Zakazana wiedza – Grzegorz Skwarek i Artur Lalak

Czarnogłowi – Grzegorz Skwarek i Artur Lalak

Klątwy Watykanu na Polskę – do dziś nieodwołane
https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2014/11/06/klatwy-watykanu-na-polske-do-dzis-nieodwolane/
Klątwy Watykanu na Polskę – Paweł Szydłowski.

Klątwa Gaudentego na Polskę i Bolesława Chrobrego – Paweł Szydłowski 

    

Wyprawy Krzyżowe na Polskę Piastów – Paweł Szydłowski

Sprowadzenie do Polski Krzyżaków na Polskę i Konrada Mazowieckiego — Paweł Szydłowski 

Kontrreformacja-100 letnia wojna religijna Watykanu z Polską. Jezuicka przysięga bandytyzmu. Paweł Szydłowski

Szafot i szubienica dla zdrajców Konstytucji z 3-Maja 1791 Zenon Golba

Handel białymi niewolnikami (dr Jan Przybył)

Od Kaina do Chazarii, Pastor Eli James                                                                           
https://wolna-polska.pl/wiadomosci/od-kaina-chazarii-2017-05
https://gazetawarszawska.eu/2012/09/09/od-kaina-do-chazarii/
https://gloria.tv/article/AAxmh7yP83Gw2oMxPBMHkAXP8
Iluminaci i Rotszyldowie, żydzi i masoni we wspólnej budowie NWO Hanna Kazahari

Instrukcje USA dla rządu polskiego w sprawie realizacji ustawy 447 (Stanisław Michalkiewicz) 

 
Marzenia PiSu o Judeopolonii (prof. Jerzy Robert Nowak)

Dokąd zmierzamy? Polska polityka wschodnia pod dyktatem Zachodu (dr Lucyna Kulińska)

S447, czyli Polska pod topór. Tomasz Gryguć (Pan Nikt)

Polin żyje, tylko nie mów nikomu. Tomasz Gryguć (Pan Nikt)

O zbrodniach żydowskich mówić nie wolno. Ten kanon jest utrzymywany przez wieki (dr Ewa Kurek)  

Wynarodowienie Polski z Polaków – plan Jakuba Bermana, realizowany nieprzerwanie
https://www.salon24.pl/u/konfederat1000/969725,wynarodowienie-polski-z-polakow-plan-jakuba-bermana-realizowany-nieprzerwanie
45 zasad zniewolenia narodu Polskiego Tajne przemówienie Jakuba Bermana
https://niezaleznemediapodlasia.pl/45-zasad-zniewolenia-narodu-polskiegotajne-przemowienie-jakuba-bermana
https://gloria.tv/article/4aSFHHUkBNgmBDD9brUJHaFRB
Stop żydowskiej obłudzie! | T. Matuszyk

Masakry chrześcijan
https://wolna-polska.pl/wiadomosci/masakry-chrzescijan-2017-11
Żydzi wypędzani 47 razy w ciągu 1000 lat. Dlaczego?
http://radioislam.org/eng/Jews-Banished-47-Times-Why.htm
Żydowscy mordercy Polaków
https://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/zydowscy-mordercy-polakow,47154.html
https://3obieg.pl/zydowscy-mordercy-polakow-2/
Żydowscy mordercy Polaków, oto oni
https://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydowscy-mordercy-polakow-oto-oni-2018-03
Jak Żydzi kolaborowali z Niemcami
http://www.bibula.com/?p=100511
Jak Żydzi pomagali Niemcom mordować Żydów. Niewygodna Prawda
https://jacekmiedlar.pl/2017/02/11/jak-zydzi-pomagali-niemcom-mordowac-zydow-niewygodna-prawda/
 
Czy plagiat chrześcijaństwa był możliwy
http://www.eioba.pl/a/1ncr/czy-plagiat-chrzescijanstwa-byl-mozliwy
https://www.sadistic.pl/czy-chrzescijanstwo-moze-byc-plagiatem-vt224252.htm
Biblia – żydowska księga zbrodni – wyssana z palca
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/01/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/
Biblia – księga zbrodni
https://opolczykpl.wordpress.com/biblia-ksiega-zbrodni/
Biblia – księga zbrodni (2)
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/29/biblia-ksiega-zbrodni-2/
 
Biblijne korzenie globalizmu (NWO)
https://opolczykpl.wordpress.com/biblijne-korzenie-globalizmu-nwo/
Zakon Iluminatów
http://www2.kki.pl/piojar/polemiki/novus/iluminaci/dolar.html
Jerozolima ,Betlejem ,ściana płaczu -czy to święte miejsca Ukryta historia chrześcijaństwa 

 
Biblia -kłamstwo kościoła cz.4-księga wyjścia-„bóg” jaszczur-gad jahwe, dowód na Ufo 

Jak Mojżesz ograbił Egipt i Ziemia Obiecana.-Historia Żydów. Paweł Szydłowski

UFO.Atomowe, starożytne wojny,Biblia i indyjska świątynia Salomona. Paweł Szydłowski

Biblia i UFO.Adam i Ewa w Raju, czyli poznaj Pismo Święte. Paweł Szydłowski

Kod Templariuszy. Krucjata Tajemnic

Żydomasoneria – Imperium zła

0

Stan Rzeczy

Opracowanie Stan Rzeczy-Mieczysława Kowalskiego

72 publikacje
13 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758