PRAWO
Like

Mleko się wylało. Teraz trzeba używać argumentów

04/02/2018
1218 Wyświetlenia
0 Komentarze
8 minut czytania
Mleko się wylało. Teraz trzeba używać argumentów

Prof. Aleksander Nalaskowski wreszcie powiedział to, co myśli każdy Polak, ze zdumieniem słuchający o cierpieniach „Narodu Wybranego” spowodowanych przez … Polaków i mitycznych nazistów.

0


Oto, Tel Aviv otwarcie mówi o polskich obozach i polskim udziale w Holokauście, i wali nas tym kłamstwem między oczy. Świat ma uciechę jak starożytni widzowie w cyrku Nerona. My zaś odpowiadamy via Berlin. Mówimy, „to nie my, to Niemcy”. Ale ta prawda jest tak wyświechtana, że dla świata już nudna. A trzeba otwarcie wykładać karty na stół.

.

Mówić nie tylko o bohaterskiej rodzinie Ulmów, ale również o żydowskim udziale w przekształcaniu Polski w 1920 roku w sowiecką republikę. Jak witali bolszewików w Białymstoku, jak chcieli wprowadzać jidysz jako język urzędowy, jak zakładali wówczas komitety partyjne, jak szpiegowali na rzecz najeźdźców. Są dokumenty. I dokumenty teraz na stół.

.

Tak samo warto przybliżyć rolę tej mniejszości w okupacji sowieckiej po 17 września 1939 roku. Szacuje się, że dzięki ich usłużności wywieziono z wschodniej Polski prawie pół miliona ludzi. Jak służyli na Podlasiu jako przewodnicy wskazujący kułaków, jak pokazywali sowieckim żołdakom ziemianki gdzie gospodarze schowali trochę żywności, jak ochoczo przywdziewali opaski „milicja obywatelska”. A trwało to prawie dwa lata.

.

Dlaczego nie mówimy o pochodzeniu Lenina, Trockiego, Berii, Zinowiewa, Kamieniewa, Swierdłowa i innych podpalaczy świata wprowadzających wszędzie terror, głód i śmierć? Dlaczego wobec tak rażących inwektyw rzucanych w światowy eter mamy milczeć o Bermanie, Mincu, Różańskim, Rosenbaumie, Wolińskiej i innych stalinowskich oprawcach, sadystycznych śledczych i zimnych mordercach?

.

Nie mówmy tylko o Polakach Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, powiedzmy też o żydowskich katach po wojnie, o żydowskiej policji w gettach, o żydowskich kapo w obozach. Przestańmy się wreszcie tego bać. Na wszystko są wszak dokumenty. Prawda za prawdę. Cała za całą. Mleko już się i tak wylało. Skończyły się nam już policzki do bicia. Nikt nie ma więcej jak dwa.

.

https://wpolityce.pl/polityka/379724-odwagi-prawda-za-prawde-cala-za-cala-mleko-juz-sie-i-tak-wylalo

 

 

Poseł Marek Jakubiak w Polskim Radio:

.

– 17 września 1939 r. napadł na nas odwieczny wróg wschodni – sowiecka Rosja, a Żydzi witali ich kwiatami. Pytam, gdzie byli Żydzi kiedy 500 tys. Polaków w ciągu roku wymordowano na ich oczach? 2 miliony Polaków wsadzono do wagonów śmierci i wywieziono na Syberię. Czy jest choć jeden Polak uratowany przez Żydów? A to oni stanowili władzę na tamtych terenach!

 

 

To ważne stwierdzenie. W Polsce, szczególnie południowej, na Śląsku i w okolicach Wrocławia, w Zielonej Górze i w Szczecinie mieszka sporo osób, którzy albo przybyli z dawnych ziem Rzeczpospolitej, obecnie należących do Ukrainy czy Białorusi, bądź też są pierwszym pokoleniem urodzonych na obecnych ziemiach Polski.

 

Pamięć o tym, co działo się po 17 września 1939 roku jest silna.

 

 

Nieliczni, którym udało się opuścić teren Związku Sowieckiego (Generalna Gubernia nie była bowiem wcielona do III Rzeszy na wsze czasy, a polska ludność nie otrzymała niemieckiego obywatelstwa) przechodząc po moście przez San ze łzami w oczach witali niemieckich żołnierzy!

 

Ci z kolei byli zszokowani widokiem tych ludzi.

 

Bowiem „sowiecki raj” w istocie był piekłem o wiele gorszym, niż Generalna Gubernia.

 

Dla Polaków, bowiem Żydzi byli uprzywilejowani.

 

„Wszystkie niemal relacje są zgodne co do pewnego uprzywilejowania Żydów w stosunku do Polaków i Ukraińców. Zasadniczo Żydzi- za wyjątkiem sfer bogatszych są zwolennikami okupantów sowieckich. Rolę Żydów określa się jako haniebną.  Niemal na całym obszarze Żydzi owacyjnie i ostentacyjnie witali wojska sowieckie. Początkowo większość milicjantów i władz miejscowych rekrutowała się z Żydów. Stali się oni podporą w działalności NKWD (donosiciele itp.). Żydzi dali się we znaki Polakom i Ukraińcom do tego stopnia, że wszędzie panuje wielka do nich nienawiść. (…) Trzeba nadmienić jednak, iż zdarzało się sporo wypadków okazania przez Żydów pomocy naszym zbiegom. Należy je jednak raczej zaliczyć do wyjątków.”

.

(A. Suchcitz, Żydzi wobec upadku Rzeczypospolitej w relacjach polskich z Kresów Wschodnich 1939- 1941 [w:] Świat niepożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII- XX wieku, red. K. Jasiewicz, Warszawa 2004, s. 259.)

.

Oni dają się najwięcej we znaki ludności.  Z nich są najlepsi informatorzy i konfidenci. Oni są sprawcami licznych aresztowań, rewizji, wyrzucania z domów. Oni roznoszą wszystkie wezwania władz, oni są członkami milicji. Widzimy ich w każdym urzędzie, na każdej placówce. Polaków zwalnia się masowo, ich zaś miejsce zajmują Żydzi z tej grupy, często 14- letnie dziewczęta. Są specjalistkami od dokuczania, prowadzenia rewizji. Gdyby nie oni, bolszewicy byliby bezsilni, nie posiadając informacji o miejscowych stosunkach. Ci naprawdę przylgnęli do bolszewików, bez żadnych zastrzeżeń, tu nie może być dwóch zdań co do ich wartości i stosunku do Państwa Polskiego. Mszczą się z wyrachowaniem  i satysfakcją  na swoich wczorajszych wrogach tak Polakach, jak i Rusinach.”

.

Ibid., s. 261- 262.

.

Oto odpowiedź na pytanie, dlaczego do pogromów doszło na terenach należących wówczas do Związku Sowieckiego.

 

Tymczasem każe nam się zapomnieć o tym, że Żydzi aktywnie uczestniczyli przez prawie dwa lata w likwidowaniu Narodu Polskiego.

 

Stosując te same kryteria, które dzisiaj służą do miotania oskarżeń, że Polacy mordowali Żydów, można stwierdzić, że w latach 1939-41 Żydzi mordowali Polaków.

 

A także Ukraińców, bowiem liczba ofiar wywózek za koło polarne jest również wysoka.

 

Czy powinniśmy zażądać odszkodowań od Izraela?

 

 

 Polska, Ukraina, Białoruś?

 

A także Rosja, bowiem podobnie jak Niemcy podbite przez „nazistów” jęczała w niewoli bolszewickiej.

 

Ale… przecież Lenin, Trocki, Beria, Zinowiew, Kamieniew, Swierdłow, Reinhard Heydrich, Hans Frank byli Żydami.

 

 

Izrael powinien więc wypłacić nam odszkodowania.

 

Oczywiście pod warunkiem, że będą wobec niego stosowane te same kryteria, jakie próbuje on wraz ze Światowym Kongresem Żydów stosować na razie wobec Polski.

 

Żydzi bowiem są narodem wybranym tylko w Torze.

 

 

 

 

3.02 2018

0

Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758