Bez kategorii
Like

Kontrola NIK prawdę powie o gazie, energetyce, łupkach i energii atomowej

30/12/2011
385 Wyświetlenia
0 Komentarze
7 minut czytania
no-cover

Niezwykła zbiezność decyzji Putina i decyzji NIK o kontroli sektora gazowego i energetycznego. Czy NIK pomoże wyłonić jedynie słuszną ofertę energetyki jadrowej w Polsce?

0


Kolegium Najwyższej Izby Kontroli uchwaliło plan pracy Izby na rok 2012.

 
NIK skontroluje w najbliższych miesiącach m.in. funkcjonowanie gazowych sieci przesyłowych, przygotowanie państwa w zakresie energetyki jądrowej czy kluczowe inwestycje drogowe i kolejowe. Łącznie z kontrolami wykonania budżetu NIK przeprowadzi w roku 2012 ponad 200 kontroli.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli ma ustalić, jaki jest stan inwestycji w zakresie zwiększenia zdolności przesyłowej, budowy tłoczni gazu, jak również nowych połączeń z innymi magistralami. Krajowy system gazociągów tranzytowych od paru lat boryka się bowiem z trudnościami związanymi z ograniczoną zdolnością przesyłową fragmentów sieci. Dodatkowo poważną jego wadą jest brak, poza jednym punktem zdawczo-odbiorczym, możliwości technicznych importu gazu z kierunków innych niż wschodni. Izba oceni też zaawansowanie realizacji programu „Polityka energetyczna Polski do 2030 r." w części dotyczącej rozwoju gazowej sieci przesyłowej.

NIK oceni również rezultaty działań podejmowanych przez administrację rządową – Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Gospodarki, Państwową Agencję Atomistyki oraz inwestora, Polską Grupę Energetyczną – służących realizacji I etapu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakładał opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów programu wieloletniego oraz przygotowanie przepisów prawnych niezbędnych dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej.

Przedmiotem kontroli NIK będzie również poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu łupkowego.Według wstępnych szacunków Polska posiada w Europie największe zasoby gazu łupkowego – paliwa, które może być alternatywą dla gazu ziemnego. Od 2007 roku Minister Środowiska wydał 104 koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie gazu łupkowego w Polsce. Jak podaje NIK, podjęcie kontroli w tym zakresie uzasadnione jest strategiczną wagą tych zagadnień i pojawiającymi się kontrowersjami wokół udzielania koncesji.

NIK zajmie się również zawieraniem umów gazowych oraz realizacją inwestycji budowy terminalu LNG w Świnoujściu(na przełomie 2011 i 2012 r.), a także prywatyzacją Jastrzębskiej Spółki Węglowej (III / IV kwartał 2012 r.).

Rynek Infrastruktury

Jaki był wynik i ocena  ostatniej kontroli NIK sektora energetycznego

Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji elektroenergetyki oraz bezpieczeństwa sieci energetycznych z sierpnia 2008r. cyt. "Minister Gospodarki nie zrealizował istanych założeń energetyki do 2025r i podniesienia efektywności energetycznej "

Link 

http://bip.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/BE09C0ED-2EDA-4783-A954-2CDF56770538/57325/informacjapokontrolnawsprenergetyki.pdf

Zapasy surowców i paliw

Z raportu NIK wynika, że rzeczywista wysokość zapasów w większości sprawdzonych przedsiębiorstw spełniała ustalone normy, a nawet je przekraczała. Ponadto rezerwy zgromadzono dbając o zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i ochronę środowiska.

"NIK pozytywnie oceniła prowadzone przez Ministra Gospodarki działania dotyczące zmian prawa w zakresie utrzymywania zapasów paliw przez przedsiębiorstwa energetyczne (m.in. doprecyzowano zasady uwalniania rezerw paliwowych oraz zakres kar pieniężnych z tym związanych). Poważne zastrzeżenia budzi natomiast brak reakcji Ministra wobec nierzetelnych działań Prezesa URE, związanych z przyjętym przez niego systemem sprawdzania zapasów paliw w elektrowniach i elektrociepłowniach" – napisano.

NIK zwraca uwagę, że w konsekwencji przyjętej polityki Prezes URE nakładał kary za brak wymaganego poziomu zapasów paliw tylko na te przedsiębiorstwa, które same dobrowolnie go o tym poinformowały. "W okresie objętym kontrolą URE zbadał 700 podmiotów wytwarzających energię elektryczną lub cieplną, a kary nałożył na 13 przedsiębiorców.

Onet/PAP

PRZYKŁAD KONTROLI od PUTINA ?

Moskwa kończy z przymykaniem oczu na defraudacje w elektroenergetyce. To efekt rewolucji białych wstążek. Rosjanie domagają się od władz swojego kraju stworzenia sprawnego i przyjaznego państwa

 

Premier Putin, odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie, zapowiedział kontrolę działań państwowych przedsiębiorstw FORUM

Rosyjskie koncerny energetyczne mają trzy tygodnie na dostarczenie informacji o zarobkach i strukturze własności swoich kierowników i członków ich rodzin. Ten bezprecedensowy audyt ma ujawnić skalę korupcji i pomóc Władimirowi Putinowi zrzucić na urzędników winę za rosnące ceny prądu w przededniu marcowych wyborów prezydenckich. Przy okazji krucjaty raport o skali uwłaszczenia managementu ma złożyć również Gazprom.

– Bezprecedensowo liczne protesty zmusiły Putina do udawania, że spełnia niektóre postulaty manifestantów – tłumaczy w rozmowie z „DGP” Walerij Mironow z Centrum Rozwoju w Moskwie. Jednym z głównych haseł rewolucji białych wstążek jest walka z drobnymi układami i bezkarnością urzędników. – Nie chcemy rewolucji. Chcemy tylko, by nasze państwo działało sprawnie i uczciwie – mówiła nam Tamara Kubaneiszwili, jedna z uczestniczek protestów. Dlatego premier, wpisując się w ogólny klimat polityczny, podczas wizyty w azjatyckiej Chakacji, zapowiedział położenie kresu bezkarności państwowych menedżerów z branży elektroenergetycznej. Putin zarzucił im utrzymywanie klanowej struktury władzy, wyprowadzanie pieniędzy podatników do rajów podatkowych, konflikty interesów na masową skalę.

FORSAL

Podsumowanie

Co skłoniło NIK do podjecia kontroli sektora gazowego

1. Dymisja szefa PGNiG

2. Zawieszenie cześci inwestycji w terminalu LNG wŚwinoujsciu

3. Pozornie transparentn procedura dla energetyki jądrowej w Polsce

4. Umowa gazowa z Rosją i ceny gazu

5. Rozwijający sie rynek gazu łupkowego ( poszukiwania i koncesje)

Ocena kilku lat rządu tandemu energetycznego Tusk/Pawlak jest konieczna.

 

Kejow

0

kejow

Pisze i komentuje o paliwach, energii , ekologii , modzie, telewizji jako medium i nosniku informacji,

356 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758